1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Luật >

698 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Pháp luật đại cương (có đáp án)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương

... được thư mục chứa tệp tin tìm thấyB. Sửa đổi tên cho một tệp bất kỳ.C. Xoá toàn bộ các tệp đã tim thấy.D. Thực hiện được cả ba mục trên NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI TIN HỌC001: 1 byte bằngA. ... công tyA. Bởi vì chúng dễ bị hỏng hơn máy tính để bànB. Bởi vì thông tin không thể được lưu giữ theo cách thức mã hoá trong máy tính xách tayC. Bởi vì thông tin trong máy tính xách tay không ... sách an ninh thông tin của một tổ chức là gìA. Quản lý việc đầu tư của công tyB. Theo dõi và kiểm soát thông tin, dữ liệu nhạy cảmC. Mô tả họat động kinh doanhD. Thu nhập thông tin thị trường007:...
 • 70
 • 56,577
 • 609
680 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp THPT 2009 (có đáp án)

680 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp THPT 2009 (có đáp án)

... ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009 MÔN : SINH HỌC CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DITRUYỀN HỌ VÀ TÊN : …………………………………………… ………… LỚP: …………………ĐỀ SỐ 3 22.(*) Nếu dùng chất cônsixin ... gà lông đen với gà lông trắng đều thuần chủng được F1 có màu lông đốm. Tiếp tục cho gà F1 giao phối với nhau được F2 có tỉ lệ 1 lông đen: 2 lông đốm: 1 lông trắng, tính trạng màu lông ... dạng==================================================================================GIÁO VIÊN : NGUY N CHÍNH H U TÀI LI U L U HÀNH N I BỄ Ữ Ệ Ư Ộ Ộ 6 BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009 MÔN : SINH HỌC CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DITRUYỀN HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………...
 • 68
 • 1,836
 • 1
Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn chi tiết máy (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn chi tiết máy (có đáp án)

... 70094. So với xích con lăn, xích răng có thể: CÂU HỎI ÔN TẬPMÔN: CHI TIẾT MÁY.1. Mối ghép đinh tán là:a. Mối ghép tháo được.b. Mối ghép không tháo được.c. Mối ghép tháo được nhưng làm hỏng ... việc sử dụng ren hình côn nhằm:a. ghép các chi tiết máy bất kỳ.b. ghép các chi tiết có yêu cầu độ bền cao.c. ghép các chi tiết có yêu cầu độ chắc kín.d. ghép các chi tiết có yêu cầu tính tự ... & dùng các ngoại lực ép chúng lại.b. Chi tiết máy được đốt nóng cục bộ đến trạng thái nóng chảy & dùng các ngoại lực ép chúng lại.c. Chi tiết máy được đốt nóng cục bộ đến trạng thái dẻo...
 • 14
 • 4,315
 • 30
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị học (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị học (có đáp án)

... lực của công tyc. Phụ thuộc vào yếu tố của mình d. Tất cả những câu trên70) Quản trị học theo thuyết Z là:a. Quản trị theo cách của Mỹ b. Quản trị theo cách của Nhật Bảnc. Quản trị theo cách ... quá lâu72) Thuyết quản trị khoa học được xếp vào trường phái quản trị nào:a. Trường phái quản trị hiện đại b. Trường phái quản trị tâm lý xã hộic. Trường phái quản trị cổ điển d. Trường phái ... phái quản trị khoa học: 4) Lý thuyết quản trị cổ điển không còn đúng trong quản trị hiện đại:5) Ra quyết định là một nghệ thuật:6) Ra quyết định là một khoa học: 7) Ra quyết định đúng là nhà quản...
 • 5
 • 13,528
 • 293
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cươngđáp án

... File  New D. Câu B, C đúng Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Trang 2 D. Không thể thực hiện được Câu 13. Trong Word, để gạch ngang một đoạn văn bản giống câu hỏi này, ta chọn ... Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Trang 4 Câu 32. Trong Word để tạo mới 1 tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt nào A. Ctrl – O B. Ctrl – F C. File  New D. Câu B, C đúng Câu ... Các câu trên đều đúng Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Trang 11 A. Shift B. Ctrl C. Alt D. Space Câu 78. Địa chỉ hổn hợp là địa chỉ A. Thay đổi khi sao chép B. Không...
 • 15
 • 55,456
 • 126
70 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Kinh tế Vĩ mô (có đáp án)

70 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Kinh tế Vĩ mô (có đáp án)

... vượt mức sản lượng tiềm năng B. Sản lượng bằng mức sản lượng tiềm năng 70 câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Theo dự thảo Thông tư của Ngân hàng nhà nước, thì gói hỗ trợ cho vay để mua, thuê, thuê ... 10C. 13D. 15 Câu 17: vào năm nào kinh tế Việt Nam chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa?A. 1975B. 1980C. 1986D. 1999 Câu 18: Việt ... năm 1997 là 15%, năm 1998 là 12%, ta nói:A. Nền kinh tế đang giảm lạm phátB. Nền kinh tế vẫn còn lạm phátC. Nền kinh tế giảm phátD. Cả A,B đúng Câu 50: thất nghiệp chu kỳ là loại thất nghiệp:A....
 • 15
 • 6,873
 • 12
Tổng hợp trắc nghiệm câu hỏi phần pháp luật đại cương có đáp án

Tổng hợp trắc nghiệm câu hỏi phần pháp luật đại cươngđáp án

... TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG H2_AUDIO | TAILIEUIT.COM 8 Tổng Hợp Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại cương  ...   TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG H2_AUDIO | TAILIEUIT.COM 4 Tổng Hợp Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại cương  b. ...  TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG H2_AUDIO | TAILIEUIT.COM 2 Tổng Hợp Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại cương ...
 • 8
 • 8,056
 • 479
Tài liệu ôn thi Pháp luật đại cương có đáp án chuẩn

Tài liệu ôn thi Pháp luật đại cươngđáp án chuẩn

... tòa án. Quyền khởi kiện vụ án dân sự thuộc về cá nhân pháp nhan hoặc chủ thể khác quyền lợi bị xâm phạm Tài liệu ôn thi Pháp luật đại cương Môn pháp luật đại cương: Câu 1 : Phân tích nguồn ... định đã hiệu lực pháp luật bị kháng nghị vì phát hiện vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án Các bản án quyết định của tòa án đã hiệu lực bị kháng nghị khi một trong những ... Nghị án và tuyên án - Thủ tục phúc thẩm : là thủ tục tố tụng dân sự trong đó tòa án cấp trên xét lại vụ án mà bản án hoặc quyết định chưa hiệu lực pháp luật của tòa án cấp dưới bị kháng...
 • 36
 • 14,042
 • 10
150 Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi cao đẳng đại học môn tiếng anh docx

150 Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi cao đẳng đại học môn tiếng anh docx

... year. A. When B. How C. What time D. How often122.A: Do you think you’ll get the job? – B: …………. A. I know so B. Well, I hope so C. I think so D. Yes, that’s right123.A: I’m getting married next ... have a watch C. won’t know D. know126.A: Are you free this coming Sunday? – B: ……………A. Yes, I will B. No, Thank you C. Yes, I can D. I think so. Why?127.A: ……………………. – B: Certainly. A. Welcome ... sociably C. sociable D. socially87. You looked…………after your summer cacation.A. healthy B. healthier C. healthily D. healthfully88. She said that the report was a bit……………A. confused B. confusing...
 • 7
 • 813
 • 0
698 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Pháp luật đại cương (có đáp án)

698 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Pháp luật đại cương (có đáp án)

... hợp các câu hỏi ôn tập cô cho trên lớp 3B Tổng hợp đề thi trắc nghiệm pháp luật đại cương Bài giảng môn LLPL của các khóa, trường khác (Update 15/11/2010) Part 2 - Trả lời câu hỏi trắc nghiệm ... thì không biết CÁC CHỦ ĐỀ MỚI HƠN CÙNG CHUYÊN MỤC: Part 2 - Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 201->350 Part 4 - Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 500->E Câu 204. Nguyên nhân của vi phạm pháp luật? ?? ... A. Kiểu pháp luật sau bao giờ cũng kế thừa kiểu pháp luật trước B. Kiểu pháp luật sau bao giờ cũng tiến bộ hơn kiểu pháp luật trước C. Kiểu pháp luật sau chỉ tiến bộ hơn kiểu pháp luật trước...
 • 34
 • 11,547
 • 35
câu hỏi ôn tập pháp luật đại cương có đáp án

câu hỏi ôn tập pháp luật đại cươngđáp án

... chế gồm nhiều bộ phận, CQ chức năng khác nhau. Do đó cần sự ph/công để ch/môn hóa. Mà đã phân công thì cần x/định ch/năng rành mạch và ktra, g/sát… để tránh chồng chéo làm giảm h/lực, ... nhất nhưng sự phân công, phốI hợp giữa các CQ trong việc thực hiện các quyền lập pháp- hành pháp và tư pháp. Bộ máy NN ta được TC theo ngtắc qlực NN là thống nhất, nhưng sự phân công chức ... chế gồm nhiều bộ phận, CQ chức năng khác nhau. Do đó cần sự ph/công để ch/môn hóa. Mà đã phân công thì cần x/định ch/năng rành mạch và ktra, g/sát… để tránh chồng chéo làm giảm h/lực,...
 • 6
 • 2,280
 • 32
tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm ôn tập ngành thếu nhà nước (có đáp án)

tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm ôn tập ngành thếu nhà nước (có đáp án)

... HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬPTRẮC NGHIỆM MÔN THUẾ NHÀ NƯỚC. Câu 1. Chức năng khởi thủy của thuế là:a) Kiềm chế lạm phátb) Huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước - Đáp ánc) Điều tiết ... Nam - Đáp án Câu 9: Công ty A ủy thác cho công ty B để nhập khẩu một lô hàng từ nhà sản xuất C ở Thụy Điển. Đối tượng nộp thuế nhập khẩu ở trường hợp này là:a) Công ty Ab) Công ty B- Đáp ánc) ... nhập; Điều tiết vĩ mô nền kinh tế - Đáp ánb) Đảm bảo thu ngân sách Nhà nước; Điều tiết nền kinh tế; Bảo hộ một số ngành trong nước c) Nuôi sống bộ máy Nhà nước; Cân bằng thu nhập; Điều tiết vĩ...
 • 44
 • 1,254
 • 0
câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Pháp luật doanh nghiệp

câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Pháp luật doanh nghiệp

... Biện pháp tổ chức lại công ty nào chỉ dùng cho công ty TNHH, công ty cổ phần? a. Chia công ty, tách công ty b. Hợp nhất công ty, sáp nhập công ty c. Chia công ty, tách công ty, chuyển đổi công ... 81. Đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp tư nhân  Là doanh nghiệp 1 chủ  Là doanh nghiệp khơng có tư cánh pháp nhân  Là doanh nghiêp có khả năng huy động vốn  Là doanh nghiệp có một cá ... a.Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp được qui định trong luật nảy,bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp b.Công nhận và...
 • 16
 • 429
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm ôn thi sinh học đại cương có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm ôn thi pháp luật đại cươngcâu hỏi trắc nghiệm môn tâm lý học đại cương có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn tâm lí học đại cương có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm đúng sai pháp luật đại cươngcâu hỏi tự luận ôn tập pháp luật đại cươngcâu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị học có đáp áncau hoi on thi phap luat dai cuong co dap an tai mien phitrắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp ánôn thi pháp luật đại cương có đáp ántài liệu ôn thi pháp luật đại cương có đáp án chuẩncâu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn luật kinh tếngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cươngcâu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cươngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ