1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Lịch sử >

giáo án lịch sử 12 bài 16 phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 -1945). nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời

Các Đảng bộ tỉnh, thành đồng bằng Bắc Bộ lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc tiến tới tổng khởi nghĩa tháng tám (1939-1945)

Các Đảng bộ tỉnh, thành đồng bằng Bắc Bộ lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc tiến tới tổng khởi nghĩa tháng tám (1939-1945)

... của tổng khởi nghĩa tháng Tám các tỉnh, thành đồng bằng Bắc bộ. 3.2.2. Tác động của phong trào giải phóng dân tộc tiến tới tổng khởi nghĩa các tỉnh, thành đồng bằng Bắc bộ với thắng lợi Cách ... Cách mạng tháng Tám trên cả nớc - Phong trào giải phóng dân tộc tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám của Đảng bộ và nhân dân các tỉnh, thành đồng bằng Bắc bộ thực sự giữ vị trí tiên phong, trung ... hoạch khởi nghĩa của đảng bộ các tỉnh, thành đồng bằng Bắc bộ. Nhận đợc lệnh tổng khởi nghĩa hoặc không nhận đợc lệnh tổng khởi nghĩa, nhng tất cả các đảng bộ tỉnh, thành đồng bằng Bắc bộ đều...
 • 27
 • 634
 • 0
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM pptx

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM pptx

... Đông Dương ( tháng 5- 1941).4. Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.BÀI 16. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM ( 1939-1945).NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ... 4-6-1945, Khu Giải phóng Việt Bắc thành lập gồm các tỉnh Cao- Bắc- Lạng- Hà- Tuyên- Thái . BÀI 16. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC …II. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9-1939 đến tháng 11-19391. ... nhất ở Mĩ Tho Hậu Giang Bắc Sơn BÀI 16. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM ( 1939-1945).NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜIIV. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng...
 • 25
 • 1,218
 • 4
Giáo án lịch sử 9 - Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa potx

Giáo án lịch sử 9 - Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc sự tan của hệ thống thuộc địa potx

... sự tan của hệ thống thuộc địa. A) Phần chuẩn bị : 1) Mục tiêu bài dạy: 1) Kiến thức: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc sự tan của hệ thống thuộc địa ở châu ... dân của giai cấp thống trị người da trắng phải tuyên bố xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc A -pac -thai Tiết 4 :quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc sự ... nào ? - Tháng 1 1- 199 3 với sự nhất trí của hai chính đảng bản hiến pháp cộng hoà nam phi đựoc thông qua chấm dứt 431 năm J của chế độ A- Phác Thai. - Tháng 4- 199 1 Nen- Sơn- man- Đe- La trở...
 • 10
 • 1,384
 • 2
CAO TRÀO CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945)_4 pdf

CAO TRÀO CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945)_4 pdf

... nhọn của cách mạng vào đế quốc phátxít Nhật - Pháp bè lũ tay sai nhằm tập trung giải quyết yêu cầu chủ yếu cấp bách của cách mạng giải phóng dân tộc. Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám là thắng ... lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Trong cách mạng dân tộc dân chủ, Đảng ta đã xác định nhiệm vụ chống đế quốc nhiệm vụ chống phong kiến không thể tách rời nhau. Trải qua ba cao trào cách ... thế lực mới cho hai cuộc kháng chiến chống Pháp chống Mỹ sau này. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám chứng tỏ rằng, trong thời đại ngày nay, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân...
 • 9
 • 917
 • 2
CAO TRÀO CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945)_3 pps

CAO TRÀO CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945)_3 pps

... CAO TRÀO CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945) Tháng 7 -1944, Liên tỉnh uỷ Cao - Bắc - Lạng chủ trương phát động chiến tranh du kích trong liên tỉnh. Tháng ... cách mạng khí thế sục sôi khởi nghĩa của quần chúng đã buộc nguỵ quyền đầu hàng buộc quân Nhật phải để cho nhân dân giành quyền làm chủ toàn bộ thành phố. Thắng lợi của Tổng khởi nghĩa ... Trong hai tháng 5 6-1945, các cuộc khởi nghĩa từng phần liên tục nổ ra nhiều chiến khu được thành lập ở cả ba miền theo Nghị quyết Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ. Ở Khu giải phóng một...
 • 8
 • 664
 • 0
CAO TRÀO CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945)_2 pot

CAO TRÀO CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945)_2 pot

... Cộng Sản Việt Nam-Bài 2 CAO TRÀO CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945) Đầu năm 1940, đồng chí Nguyễn Ái Quốc bắt liên lạc với Đảng chuẩn bị về nước. Ngày ... nhất dân tộc phản đế Đông Dương giúp đỡ việc lập mặt trận ở các nước Lào, Campuchia. Hội nghị xác định hình thái của khởi nghĩa ở nước ta là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa ... Trung ương tháng 11-1939, Nghị quyết Hội nghị Trung ương tháng 5-1941 có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. 2. Xây dựng lực lượng chuẩn bị khởi nghĩa giành...
 • 7
 • 649
 • 0
CAO TRÀO CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945)_1 ppt

CAO TRÀO CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945)_1 ppt

... áp. Mặc dù khởi nghĩa Bắc Sơn chỉ diễn ra trong một tháng chỉ ở một huyện nhưng đã có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn. Đó là tín hiệu mở đầu cao trào giải phóng của các dân tộc Đông Dương, ... các cấp bộ Đảng, vạch rõ cách mạng Đông Dương sẽ tiến đến mục tiêu giải phóng dân tộc, chỉ thị cho toàn Đảng kịp thời rút vào bí mật chuyển hướng hoạt động. Đầu tháng 11-1939, Ban Chấp ... Cuộc khởi nghĩa nhanh chóng bị đế quốc dập tắt. Trong vòng ba tháng, ba cuộc khởi nghĩa diễn ra ở cả ba miền Bắc, Nam, Trung, đã thức tỉnh tinh thần cách mạng của nhân dân cả nước để...
 • 7
 • 885
 • 0
giáo án lịch sử 12 bài 16 phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 -1945). nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời

giáo án lịch sử 12 bài 16 phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 -1945). nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời

... Bài 16 PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘCVÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945 ) NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜII. MỤC TIÊU BÀI HỌC.1.Kiến thức: Hiểu rõ: ... vũ trang.- Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị thành lập Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam Uỷ ban Dân tộc giải phóng các cấp ( 4-1945). - Khu giải phóng Việt Bắc Uỷ ban lâm thời Khu giải phóng ... sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 6. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945a) Nguyên nhân thắng lợi- Nguyên nhân chủ quan: + Dân...
 • 9
 • 11,909
 • 99
thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (2)

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (2)

... đế quốc tay sai… chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương thay cho Mặt trận Dân chủ Đông Dương. II. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9 – 1939 ĐẾN THÁNG ... sản Đông Dương tháng 11 – 1939 có ý nghĩa lịch sử gì?* Ý nghĩa lịch sử: Đánh dấu sự chuyển hướng quan trọng – đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, đưa nhân dân ta bước vào thời kỳ trực ... 1936 - 1939? - Hội nghị diễn ra từ ngày 6 – 8/11/1939, tại Bà Điểm (Hóc Môn, Gia Định) do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì. II. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9 – 1939 ĐẾN THÁNG...
 • 26
 • 545
 • 0
thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (4)

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (4)

... Phong trào giải phóng dân tộc Phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tháng Tám (193 9- 1945). tổng khởi nghĩa tháng Tám (193 9- 1945). N%ớc Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời N%ớc Việt ... Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời N%ớc Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời ( TIếT 2 )( TIếT 2 )III- KHởI NGHĩA Vũ TRANG GIàNH CHíNH III- KHởI NGHĩA Vũ TRANG GIàNH CHíNH QUYềNQUYềN  ... !"#$%&'()*+', - .'/*+', - .'/)) 1) Khởi nghĩa từng phần 1) Khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3/1945 đến (từ tháng 3/1945...
 • 19
 • 436
 • 0
thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (5)

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (5)

... TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 1945). (1939 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG NƯỚC VIỆT NAM DÂN ... cách mạng được giải phóng Mái đình Tân Trào – nơi phát lệnh Tổng khởi nghĩa Cây đa Tân Trào Chủ tịch Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam Hồ Chí Minh năm 1945 Chú giải Nơi địa phương ... VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI ( Tiếp theo)HÒA RA ĐỜI ( Tiếp theo) Đảng nhân dân ta đã chuẩn bị như thế nào cho cuộc tổng khởi nghĩa? Vì sao Đảngquyết định tổng khởi nghĩa khi Nhật...
 • 18
 • 640
 • 0
thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (6)

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (6)

... ra khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của đế quốc địa chủ phản bội quyền lợi dân tộc thành lập Chính phủ dân chủ cộng hòa. - Về mục tiêu, phương pháp đấu tranh:+ Chuyển từ đấu tranh đòi dân ... hình thế giới nước Pháp có tác động nước Pháp có tác động đến Việt Nam? đến Việt Nam? Hit-le đến Pa-ri Nước Pháp sau ngày 25 tháng 6 năm 1940. Nước Pháp sau ngày 25 tháng 6 năm 1940. ... hợp pháp+ Chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương (Mặt trận Dân chủ Đông Dương) II.PT GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ 9/1939 ĐẾN 3/1945II.PT GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ 9/1939...
 • 63
 • 721
 • 0
thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (7)

thuyết trình lịch sử -phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời (7)

... 16: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜIII. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9 – 1939 ĐẾN THÁNG 3 - 19451. ... VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945.Bài 16: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜIII. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC ... VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945.Bài 16: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜIII. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC...
 • 41
 • 580
 • 0
bài giảng môn lịch sử 12 bài giảng về phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 – 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời

bài giảng môn lịch sử 12 bài giảng về phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 – 1945). nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời

... Tiết 26. Bài 16 PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI (TIẾP)SỞ GD & ĐT ĐIỆN BIÊNTRƯỜNG ... KẾ BÀI GIẢNG E-LEARNINGNĂM HỌC: 2013-2014Gv: Nguyễn Thị Thanh Môn: Lịch sử 12 NỘI DUNG CHÍNHIII. KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN 3. Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945IV. NƯỚC VIỆT NAM ... (trực tiếp là Miên Lào) 2. Ý nghĩa lịch sử V. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 19453. Bài học kinh nghiệm - Giải quyết đúng...
 • 25
 • 2,619
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an lich su 12 bai 23 khôi phục và phát triển kinh tế xã hội miền bắc giải phóng hoàn toàn miền nam 19731975giao an lich su 12 bai 23 tiết 42 khôi phục và phát triển kinh tế xã hội miền bắc giải phóng hoàn toàn miền nam 19731975 phóng hoàn toàn miền nam 19731975giáo án lịch sử 7 bài 16giáo án lịch sử 8 bài 16giáo án lịch sử 9 bài 16giáo án lịch sử 10 bài 16giáo án lịch sử 11 bài 16giáo án lịch sử 12 bài 13giáo án lịch sử 12 bài 12giáo án lịch sử 12 bài 11giáo án lịch sử 12 bài 10giáo án lịch sử 12 bài 9giáo án lịch sử 12 bài 8giáo án lịch sử 12 bài 7giáo án lịch sử 12 bài 6Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ