1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Thạc sĩ - Cao học >

nghiên cứu đánh giá sinh trưởng cọc rào (jatropha cur cas) trên các mô hình trồng thử nghiệm tại bắc và nam trung bộ làm cơ sở để lựa chọn xuất xứ tạo nguồn giống có triển vọng phục vụ cho sản xuất

Nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược dự án quy hoạch sử dụng đất của thành phố Hạ Long và phụ cận đến 2010 trên cơ sở ứng dụng hệ thông tin địa lý

Nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược dự án quy hoạch sử dụng đất của thành phố Hạ Long phụ cận đến 2010 trên sở ứng dụng hệ thông tin địa lý

... Nguyễn Hạnh Quy n Nghiên cứu đánh giá môi trờng chiến lợc dự án quy hoạch sử dụng đất của thành phố Hạ Long phụ cận đến 2010 trên sở ứng dụng Hệ thông tin địa Chuyên ... Quy hoạch sử dụng đất Thành phố Hạ Long 16Chơng 3 Nghiên cứu ứng dụng Hệ thông tin địa trong đánh giá môi trờng chiến lợc cho dự án quy hoạch sử dụng đất khu vực Hạ Long đến năm 2010 ... dự báo tác động của quy hoạch sử dụng đất thành phố Hạ Long vùng phụ cận đến năm 2010 3.1.1. Đánh giá tác động sơ bộ cho dự án quy hoạch sử dụng đất thành phố Hạ Long - Thực hiện quy...
 • 29
 • 622
 • 1
nghiên cứu đánh giá đa dạng di truyền của tập đoàn giống bông (năng suất cao, chất lượng xơ tốt và kháng sâu) bằng kỹ thuật ssr

nghiên cứu đánh giá đa dạng di truyền của tập đoàn giống bông (năng suất cao, chất lượng xơ tốt kháng sâu) bằng kỹ thuật ssr

... KẾT ĐỀ TÀI Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA TẬP ĐOÀN GIỐNG BÔNG (NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG XƠ TỐT, KHÁNG SÂU) BẰNG KỸ THUẬT SSR Chủ nhiệm đề tài: ... định hệ số tương đồng di truyền xây dựng cây phát sinh chủng loại của các giống bông; - Phân tích đa dạng di truyền của tập đoàn giống bông thông qua đánh giá tính đa hình ADN; - Lập ... 18 Các nhà nghiên cứu di truyền chọn giống luôn quan tâm đến chỉ thị di truyền vì tính ưu việt của nó trong việc nghiên cứu sự kế thừa dấu hiệu di truyền những biến đổi của chúng trong...
 • 77
 • 477
 • 1
Nghiên cứu đánh giá sinh khả dụng và tương đương sinh học trên chế phẩm thuốc sản xuất trong nước góp phần hoàn thiện hướng dẫn thử BA-BE

Nghiên cứu đánh giá sinh khả dụng tương đương sinh học trên chế phẩm thuốc sản xuất trong nước góp phần hoàn thiện hướng dẫn thử BA-BE

... 2.1. Tình hình nghiên cứu ban hành các hướng dẫn về sinh khả dụng tương đương sinh học 2.1.1 Ngoài nước Tương đương sinh học được sử dụng để chỉ các sản phẩm cùng dạng bào chế, chứa một ... dựng quy trình đánh giá tương đương sinh học cho 2 chế phẩm 25 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 26 4.1 Kết quả nghiên cứu thực nghiệm 26 4.1.1 Đánh giá tương đương sinh học chế phẩm phóng thích chậm ... phân tích đã được thẩm định trong các nghiên cứu phân tích xác định nồng độ thuốc trong dịch sinh học như các nghiên cứu sinh khả dụng tương đương sinh học. Hướng dẫn của FDA [21] qui định...
 • 163
 • 2,086
 • 4
nghiên cứu đánh giá sinh khối rừng tràm u minh hạ và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững

nghiên cứu đánh giá sinh khối rừng tràm u minh hạ đề xuất các giải pháp phát triển bền vững

... đề tài Nghiên c u đánh giá sinh khối rừng tràm U Minh Hạ đề xuất các biện pháp phát triển bền vững ”. Vấn đề mà chúng em muốn tìm hi u là cách nhìn nhận của anh (chị) về rừng tràm U Minh ... BẢNG C U HỎI ĐI U TRA Đề tài: NGHIÊN C U ĐÁNH GIÁ SINH KHỐI Ở RỪNG TRÀM U MINH HẠ VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Phần 1: Giới thi u Xin chào anh (chị), chúng em là sinh viên ... bi u đồ sinh khối rừng Tràm - Xác định nguyên nhân chính gây ra hiện trạng cháy rừng đề xuât giải pháp phòng ngừa - Đê xuất một số giải pháp chiến lược phát triển bền vững rừng, trong đó đề...
 • 39
 • 1,688
 • 5
nghiên cứu đánh giá sinh trưởng cọc rào (jatropha cur cas) trên các mô hình trồng thử nghiệm tại bắc và nam trung bộ làm cơ sở để lựa chọn xuất xứ tạo nguồn giống có triển vọng phục vụ cho sản xuất

nghiên cứu đánh giá sinh trưởng cọc rào (jatropha cur cas) trên các hình trồng thử nghiệm tại bắc nam trung bộ làm sở để lựa chọn xuất xứ tạo nguồn giống có triển vọng phục vụ cho sản xuất

... Bắc Nam Trung Bộ Chính vì nhũng lý do trên việc nghiên cứu đánh giá sinh trƣởng Cọc rào (Jatropha cur cas ) trên các hình trồng thử nghiệm tại Bắc Nam Trung Bộ làm sở để lựa chọn ... các hình trồng thử nghiệm tai khu vực Bắc Nam Trung Bộ để lựa chọn xuất xứ tiềm năng cho gây trồng là việc làm hết sức quan trọng để hoàn thiện hƣớng dẫn trồng phát triển cây Cọc ... theo. Nghiên cứu các kỹ thuật gây trồng Cọc rào, đặc biệt áp dụng cho các vùng đất cằn cỗi, kém hiệu quả, đề tài: ” Nghiên cứu gây trồng phát triển cây Cọc rào (Jatropha curcas) đã đƣợc Bộ Nông...
 • 93
 • 438
 • 0
LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG THÀNH PHỐ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHAL TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH VÀ ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ ĐƯỜNG THÀNH PHỐ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHAL TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

... nhân giải pháp khắc phục, đối Nghiên cứu đánh giá tình trạng mặt đường tông Asphal tỉnh Bắc Ninh đề xuất định hướng giải pháp khắc phục NguyÔn Văn Chung - Lớp cao học XD đ ờng ô ... vì vậy tôi lựa chọn đề tài: Nghiên cứu đánh giá tình trạng mặt đường tông Asphal trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đề xuất định hướng giải pháp khắc phục 2. Mục tiêu nghiên cứu: Xuất phát ... tế trên đề tài " ;Nghiên cứu đánh giá tình trạng mặt đường tông Asphal tỉnh Bắc Ninh đề xuất định hướng giải pháp khắc phục& quot; được lựa chọn nghiên cứu. 3. Phương pháp nghiên cứu: ...
 • 112
 • 1,471
 • 8
Nghiên cứu đánh giá sinh trưởng phát triển, sự hình thành củ, năng suất củ minituber của một số giống khoai tây nguồn tuberosum và andigena trồng bằng phương pháp khí canh

Nghiên cứu đánh giá sinh trưởng phát triển, sự hình thành củ, năng suất củ minituber của một số giống khoai tây nguồn tuberosum andigena trồng bằng phương pháp khí canh

... sự hình thành củ, năng suất củ minituber của một số giống khoai tây nguồn Tuberosum Andigena trồng bằng phương pháp khí canh. 38 4.1.1 Các giai ñoạn sinh trưởng, phát triển của một số giống ... giống khoai tây sạch bệnh, chúng tôi thực hiện ñề tài: Nghiên cứu ñánh giá sinh trưởng phát triển, sự hình thành củ, năng suất củ minituber của một số giống khoai tây nguồn Tuberosum Andigena ... củ/ cây của một số giống khoai tây nguồn Tuberosum Andigena trồng bằng phương pháp khí canh. Xác ñịnh ñược tác ñộng của chiếu sáng bổ sung ñến sinh trưởng phát triển, sự hình thành củ, số tia...
 • 100
 • 358
 • 0
nghiên cứu đánh giá mức độ ổn định thực tế tàu cá nghê lưới chụp 4 tăng gông tại tỉnh nghệ an

nghiên cứu đánh giá mức độ ổn định thực tế tàu cá nghê lưới chụp 4 tăng gông tại tỉnh nghệ an

... Trang -2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CHU QUỐC NAM NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ỔN ĐỊNH THỰC TẾ TÀU CÁ NGHỀ LƯỚI CHỤP 4 TĂNG GÔNG TẠI TỈNH NGHỆ AN ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CHU QUỐC NAM NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ỔN ĐỊNH THỰC TẾ TÀU CÁ NGHỀ LƯỚI CHỤP 4 TĂNG GÔNG TẠI TỈNH NGHỆ AN ... 3.3 .4. Kết quả tính kiểm tra ổn định của các mẫu tàu khảo sát 72 3.3.5. Đánh giá mức độ ổn định của tàu trong điều kiện có gió 84 3 .4. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ỔN ĐỊNH TÀU THEO TIÊU CHUẨN THỜI TIẾT 104...
 • 240
 • 461
 • 0
Nghiên cứu, đánh giá điều kiện thủy văn (hệ thống sông ngòi, các lưu vực sông),chế độ thủy văn đới bờ Việt Nam

Nghiên cứu, đánh giá điều kiện thủy văn (hệ thống sông ngòi, các lưu vực sông),chế độ thủy văn đới bờ Việt Nam

... Nghiên cứu cơ sơ khoa học, pháp lý và phân vùng quản lý tổng họp vùng ven bờ biển Việt nam và ”BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI NHÁNHNGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ ĐỊẺU KIỆN THỦY VĂN (HỆ THỔNG SÔNG NGÒI, CÁC ... bằng có độ cao tới 25m. Các điều kiện mặt đệm không thuận lợi cho việc phát triển mạng lưới sông suối trong lưu vực (mật độ lưới sông trung bình 0 ,6 6 km/km2)1.4. Lưu vực sông Cả Lưu vực sông ... dù độ cao bình quân lưu vực thường lớn, nhưng độ dốc bình quân của các lưu vực này thường đạt giá trị không cao, dao động trong khoảng (15 - 25)%. Có tới 30 lưu vực sông độ dốc bình quân lưu...
 • 56
 • 986
 • 0
Nghiên cứu, đánh giá điều kiện thủy văn (hệ thống sông ngòi, các lưu vực sông), chế độ thủy văn đới bờ Việt Nam

Nghiên cứu, đánh giá điều kiện thủy văn (hệ thống sông ngòi, các lưu vực sông), chế độ thủy văn đới bờ Việt Nam

... ĐIÊM MẠNG LƯỚI SÔNG SUỐI DẢI VEN BIÊN VIỆT NAM 21.1. Những sông ngắn Quảng Ninh 61.2. Lưu vực sông Hồng - Thái Bình 71.3. Lưu vực sông M ã 71.4. Lưu vực sông C à 81.5. Lưu vực sông Gianh - ... bằng có độ cao tới 25m. Các điều kiện mặt đệm không thuận lợi cho việc phát triển mạng lưới sông suối trong lưu vực (mật độ lưới sông trung bình 0,66km/km2)1.4. Lưu vực sông Cả Lưu vực sông Cả ... dù độ cao bình quân lưu vực thường lớn, nhưng độ dốc bình quân của các lưu vực này thường đạt giá trị không cao, dao động trong khoảng (15 - 25)%. Có tới 30 lưu vực sông độ dốc bình quân lưu...
 • 56
 • 396
 • 0
Nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược dự án quy hoạch sử dụng đất của thành phố Hạ Long và phụ cận đến 2010 trên cơ sở ứng dụng hệ thông tin địa lý

Nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược dự án quy hoạch sử dụng đất của thành phố Hạ Long phụ cận đến 2010 trên sở ứng dụng hệ thông tin địa lý

... các vấn đề nghiên cứu. Luận án Nghiên cứu đánh giá môi trờng chiến lợc của dự án quy hoạch sử dụng đất của thành phố Hạ Long phụ cận đến 2010 trên sở ứng dụng HTTĐL sẽ giới hạn tập trung ... Nghiên cứu ứng dụng Hệ thông tin địa trong Đánh giá môi trờng chiến lợc cho dự án quy hoạch sử dụng đất TP. Hạ Long đến năm 2010 87 3.1. Phân tích dự báo tác động của Quy hoạch sử dụng ... tin địa trong đánh giá môi trờng chiến lợc cho dự án quy hoạch sử dụng đất Thành phố Hạ Long đến năm 2010 Chơng 4. Định hớng giảm thiểu tác động của dự án quy hoạch sử dụng đất thành phố Hạ...
 • 202
 • 717
 • 0
BÀI TIỂU LUẬN-Sử dụng tảo làm sinh vật chỉ thị trong nghiên cứu đánh giá môi trường nước

BÀI TIỂU LUẬN-Sử dụng tảo làm sinh vật chỉ thị trong nghiên cứu đánh giá môi trường nước

... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘIKHOA TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNGBÀI TIỂU LUẬNCHỈ THỊ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG“Sử dụng tảo làm sinh vật chỉ thị trong nghiên cứu đánh giá môi ... luận môn Chỉ thị sinh học môi trường “ Sử dụng sinh vật chỉ thị trong nghiên cứu đánh giá môi trường Tảo môi trường nước bị phú dưỡngI. Khái niệm nước bị phú dưỡng: Nước bị phú dưỡng là hiện ... tài nguyên và môi trường Bài tiểu luận môn Chỉ thị sinh học môi trường Ngoại trừ tảo Lam, các nhóm tảo khác bị ăn bởi các nhóm Copepoda, Daphnia và Protozoa, trong khi đó tảo Lam chỉ bị tấn công...
 • 12
 • 2,688
 • 23
Nghiên cứu đánh giá sinh thái cảnh quan phục vụ phát triển nông  lâm nghiệp bền vững huyện mdrắc, tỉnh đăk lă k

Nghiên cứu đánh giá sinh thái cảnh quan phục vụ phát triển nông lâm nghiệp bền vững huyện mdrắc, tỉnh đăk lă k

... đánh giá sinh thái cảnh quan phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp bền vững huyện M’Drắc, tỉnh Đ k L k để thực hiện nghiên cứu. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục tiêu nghiên cứu Xác ... cứ khoa học trên cơ sở phân tích, đánh giá cảnh quan phục vụ cho việc phát triển nông, lâm nghiệp bền vững huyện M‟Đr k. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được mục tiêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu ... 1. Nghiên cứu những vấn đề lý luận của cảnh quan học, sinh thái cảnh quan, cảnh quan ứng dụng, đánh giá cảnh quan, những cơ sở lý luận về phát triển kinh tế xã hội vận dụng vào nghiên cứu cảnh...
 • 95
 • 412
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tạo đột biến in vitro và đánh giá sinh trưởng phát triển sai khác di truyền của các dòng đột biến giống hoa cẩm chướng quận chúanghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh khí hậu vùng đông bắc việt nam phục vụ phát triển một số cây trồng nông lâm nghiệp có giá trị kinh tếnghiên cứu đánh giá tác động của công trình thủy điện đến môi trường tỉnh quảng namnghiên cứu đánh giá nguồn lợi thuỷ sản và đa dạng sinh học của một số vùng rừng ngập mặn điển hình để khai thác hợp lý và phát triển bền vữngnghiên cứu đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt và giải pháp quản lý tại thị xã tây ninhnghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa tỉnh long an đến năm 2020nghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh khí hậu vùng đông bắc việt nam cho phát triển một số cây trồng nông lâm nghiệp có giá trị kinh tếnghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm làng nghề đúc đồng phước kiều tỉnh quảng nambước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố hà nộinghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường nước sông hồng đoạn chảy qua địa phận hà nộinghiên cứu đánh giá hiện trạng nuôi và thị trường tiêu thụ cá trắm đen mylopharyngodon piceus thương phẩm tại thành phố hà nộinghiên cứu đánh giánghiên cứu đặc điểm sinh trưởngđánh giá sinh trưởngnghiên cứu đánh giá phương pháp sử dụng aal2Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ