1. Trang chủ >
 2. Biểu Mẫu - Văn Bản >
 3. Biểu mẫu >

Mẫu Thông tư (quy định trực tiếp) docx

Mẫu Quyết định (Quy định trực tiếp)

Mẫu Quyết định (Quy định trực tiếp)

... ban hành quyết định. (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành quyết định. (4) Địa danh(5) Trích yếu nội dung quyết định. (6) Nếu thẩm quyền ban hành quyết định thuộc ... hành quyết định (văn bản thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức). (9) Các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến vấn đề giải quyết trong nội dung quyết định. (10) ... năm 20…QUYẾT ĐỊNH Ban hành (Phê duyệt) ………………… (5) ………………… THẨM QUYỀN BAN HÀNH (6) Căn cứ (7) ;Căn cứ ;Xét đề nghị của ;QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành (Phê duyệt) kèm theo Quyết định này...
 • 35
 • 795
 • 0
Tài liệu TÀI LIỆU 5: MẪU THÔNG BÁO QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG docx

Tài liệu TÀI LIỆU 5: MẪU THÔNG BÁO QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG docx

... CỦA QUY ĐỊNH :1 Về thẩm quy n quy t định của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên 2011 :Theo quy định tại hiện hành, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên có quy n thảo luận thông ... Đại Hội quy t định này của Chủ tọa sẽ mang tính phán quy t caonhất. 3 Về việc thông qua quy t định của Đại Hội Đồng Cổ Đông :- Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua các quy t định thuộc thẩm quy n ... thuộcthẩm quy n quy t định của Đại Hội Đồng Cổ Đông. - Chương trình nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trongphiên khai mạc.- Chủ tọa Đại Hội quy n quy t định về...
 • 4
 • 1,129
 • 2
Hiệu quả từ bán hàng trực tiếp docx

Hiệu quả từ bán hàng trực tiếp docx

... dạng các kênh bán hàng, trong đó bưu cục là kênh bán hàng chủ lực; lực lượng BHTT là kênh bán hàng mũi nhọn, chủ động tiếp cận những khách hàng lớn, tiên phong tìm kiếm khách hàng mới; cùng ... khác với kênh bán hàng tại bưu cục, kênh BHTT phát huy tốt tính chủ động tiếp cận và “tấn công” khách hàng. Thông qua kênh bán hàng này, BĐ TP.HCM đã thực hiện tiếp thị và bán hàng thành công ... ràng. Thực tế cho thấy, mô hình BHTT đã mang lại hiệu quả cho BĐ TP.HCM. Khẳng định hiệu quả Sau hơn 2 năm thử nghiệm, đến nay mô hình bán hàng mới tại BĐ TP.HCM hoạt động ổn định và dần...
 • 3
 • 313
 • 1
Mẫu 8.2- Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều (quy định trực tiếp/ban hành quy chế/quy định) potx

Mẫu 8.2- Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều (quy định trực tiếp/ban hành quy chế/quy định) potx

... ban hành Quy t định Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy t định số … (2) …/ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế/ Quy định … ban hành kèm theo Quy t định số … (2) …: 1. Điều ... tháng năm 20 (1) QUY T ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy t định số …… (2) ……/ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế /Quy định ban hành kèm theo Quy t định số … (2) …… Căn cứ ………………………… ... Mẫu 8.2- Quy t định sửa đổi, bổ sung một số điều (quy định trực tiếp/ban hành quy chế /quy định) THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ...
 • 2
 • 473
 • 0
Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn docx

Thông quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ vấn docx

... MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ TƢ VẤN (Ban hành kèm theo Thông số: 06 /2010/TT-BKH ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 10 2. Trong trường hợp hồ đề xuất kỹ thuật và hồ ... 6 A. Tổng quát 6 B. Chuẩn bị hồ dự thầu 7 C. Nộp hồ dự thầu 9 D. Mở thầu và đánh giá hồ dự thầu 11 E. Trúng thầu 16 Chƣơng II. Bảng dữ liệu đấu thầu 20 Chƣơng III. Tiêu chuẩn ... 27. Tiếp xúc với bên mời thầu Trừ trường hợp mở hồ đề xuất kỹ thuật quy định tại Mục 19, mở hồ đề xuất tài chính quy định tại Mục 23, được yêu cầu làm rõ HSDT theo quy định tại Mục 20 và...
 • 79
 • 649
 • 0
Mẫu Thông tư (quy định trực tiếp) potx

Mẫu Thông (quy định trực tiếp) potx

... hành. (3) Trích yếu nội dung Thông tư. (4) Các căn cứ trực tiếp để ban hành Thông tư. (5) Nội dung của Thông (tuỳ theo phạm vi điều chỉnh và nội dung của thông có thể được bố cục theo...
 • 3
 • 253
 • 0
Mẫu Thông tư (quy định trực tiếp) docx

Mẫu Thông (quy định trực tiếp) docx

... hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần). Mẫu Thông (quy định trực tiếp) (Kèm theo Quyết định số: 3024 /QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: (1) /20 (2) /TT –BGDĐT Hà Nội, ngày tháng năm 20 (2) THÔNG TƯ (3) Căn cứ (4) ; Theo đề nghị của , Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ( 3) Điều...
 • 3
 • 364
 • 0
THÔNG TƯ Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại docx

THÔNG Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại docx

... Cây cứt lợn (cỏ cứt heo) Ageratum conyzoides THÔNG TƯ Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ... cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUY ĐỊNH: Điều 1. Tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại 1. Loài ngoại lai xâm hại đã biết đáp ứng các tiêu chí sau: a) Đã thiết lập được quần thể ... theo Thông này Danh mục loài ngoại lai xâm hại, bao gồm: 1. Loài ngoại lai xâm hại đã biết; 2. Loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại. Điều 3. Điều khoản thi hành và tổ chức thực hiện 1. Thông...
 • 6
 • 257
 • 0
THÔNG TƯ Quy định việc quản lý, sử dụng số thu lệ phí xuất nhập cảnh phải nộp Ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam” docx

THÔNG Quy định việc quản lý, sử dụng số thu lệ phí xuất nhập cảnh phải nộp Ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam” docx

... 5. Trường hợp số lệ phí xuất nhập cảnh được để lại theo quy định để thực hiện các dự án thành phần của Đề án “Sản xuất phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam” theo Quy t định số 2135/QĐ-TTg ... sở chính để nộp chi số tiền lệ phí xuất nhập cảnh dùng cho thực hiện đề án “Sản xuất phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam” theo Quy t định số 2135/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ ng Chính ... chính sửa đổi, bổ sung Thông số 63/2002/TT-BTC quy định tại Thông này. 3. Căn cứ vào các dự án thành phần của đề án “Sản xuất phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam” theo Quy t định số...
 • 4
 • 396
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thông tư quy định cải tạo rừngthông tư quy định lãi suất cho vaythông tư quy định về cho vaythông tư quy định xếp loại học sinhthông tư quy định đấu thầu mua hàng hóathông tư quy định về việc nhập khẩu giấy năm 1997Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM