1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Nhu cầu tuyển dụng-đề xuất đổi mới chương trình đào tạo và giáo trình ngành cử nhân sư phạm tiếng anh

Nhu cầu tuyển dụng-đề xuất đổi mới chương trình đào tạo và giáo trình ngành cử nhân sư phạm tiếng anh

Nhu cầu tuyển dụng-đề xuất đổi mới chương trình đào tạo giáo trình ngành cử nhân phạm tiếng anh

... HỌC, Đại học Huế, Số 68, 2011 PHÂN TÍCH NHU CẦU TUYỂN DỤNG – ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ GIÁO TRÌNH NGÀNH CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIẾNG ANH Trương Viên,Phan Quỳnh Như, Phan Đỗ Quỳnh ... viên về chương trình đào tạo, giáo trình phương pháp giảng dạy (Nhóm 3) Đánh giá của cựu sinh viên về chương trình đào tạo, giáo trình phương pháp giảng dạy của ngành phạm tiếng Anh. ... nhu cầu là công việc cần thiết đối với những nhà thiết kế chương trình biên soạn giáo trình trong nỗ lực đổi mới chương trình giáo trình nhằm thỏa mãn các nhu cầu của nhà tuyển dụng và...
 • 17
 • 591
 • 1
PHÂN TÍCH NHU CẦU TUYỂN DỤNG – ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ GIÁO TRÌNH NGÀNH CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIẾNG ANH pptx

PHÂN TÍCH NHU CẦU TUYỂN DỤNG – ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO TRÌNH NGÀNH CỬ NHÂN PHẠM TIẾNG ANH pptx

... KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 68, 2011 PHÂN TÍCH NHU CẦU TUYỂN DỤNG – ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ GIÁO TRÌNH NGÀNH CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIẾNG ANH Trương Viên,Phan Quỳnh Như, Phan Đỗ Quỳnh ... viên về chương trình đào tạo, giáo trình phương pháp giảng dạy (Nhóm 3) Đánh giá của cựu sinh viên về chương trình đào tạo, giáo trình phương pháp giảng dạy của ngành phạm tiếng Anh. ... nhu cầu là công việc cần thiết đối với những nhà thiết kế chương trình biên soạn giáo trình trong nỗ lực đổi mới chương trình giáo trình nhằm thỏa mãn các nhu cầu của nhà tuyển dụng và...
 • 17
 • 472
 • 0
đánh giá nhu cầu của du khách đối với du lịch hậu giang và những giải pháp thu hút khách đến hậu giang.pdf

đánh giá nhu cầu của du khách đối với du lịch hậu giang những giải pháp thu hút khách đến hậu giang.pdf

... thành các loại cơ bản sau: - Nhu cầu vận chuyển - Nhu cầu lưu trú ăn uống - Nhu cầu cảm thụ cái đẹp giải trí - Nhu cầu khác Tương ứng với mỗi loại nhu cầu, cần thiết phải cung cấp ... hiểu nhu cầu của khách hàng”. Trong khi đó việc đánh giá nhu cầu du khách là một bước làm hết sức quan trọng, một khi đánh giá được nhu cầu của khách thì mới có thể đáp ứng một cách toàn diện nhu ... nhiều loại nhu cầu của du khách cũng như các loại dịch vụ để thỏa mãn các nhu cầu đó. Tuy nhiên, căn cứ theo cơ cấu chi tiêu cũng như căn cứ vào các dịch vụ du lịch phục vụ khách. Nhu cầu của khách...
 • 145
 • 932
 • 2
đổi mới công tác đào tạo kế toán - kiểm toán trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới.doc

đổi mới công tác đào tạo kế toán - kiểm toán trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới.doc

... tác đào tạo thể hiện qua các mặt: chương trình, phương pháp đào tạo; hệ thống các mơn học trong chương trình đào tạo, hệ thống bài tập, giáo trình; cả chất lượng của giảng viên. Thực tiễn đào ... ngoài kinh doanh (9 tín chỉ)•Hầu hết các chương trình đào tạo cử nhân không có chương trình cử nhân kiểm toán. Các học phần kiểm toán chỉ là những học phần bắt buộc trong quá trình đào tạo. Học viên ... đào tạo tín chỉ đối với chuyên ngành đào tạo kế toán kiểm toán. Hiện nay chủ trương đào tạo tín chỉ linh động, mềm dẻo đang được Bộ Giáo dục đào tạo triển khai. Những ưu điểm của đào tạo này...
 • 5
 • 509
 • 0
Đổi mới công tác đào tạo kế toán kiểm toán trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới

Đổi mới công tác đào tạo kế toán kiểm toán trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới

... kinh doanh (9 tín chỉ) • Hầu hết các chương trình đào tạo cử nhân không có chương trình cử nhân kiểm toán. Các học phần kiểm toán chỉ là những học phần bắt buộc trong quá trình đào tạo. Học ... thực hiện. Cơng tác đào tạo thể hiện qua các mặt: chương trình, phương pháp đào tạo; hệ thống các mơn học trong chương trình đào tạo, hệ thống bài tập, giáo trình; cả chất lượng của ... hình đào tạo tín chỉ đối với chuyên ngành đào tạo kế toán kiểm toán. Hiện nay chủ trương đào tạo tín chỉ linh động, mềm dẻo đang được Bộ Giáo dục đào tạo triển khai. Những ưu điểm của đào tạo...
 • 5
 • 388
 • 0
Chương trình đào tạo và tuyển dụng chuyên viên tư vấn thuế

Chương trình đào tạo tuyển dụng chuyên viên tư vấn thuế

... CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN THẺ VÀ CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TẠI TPHCM Tp HCM, ngày 1 tháng 2 năm 2007 Được sự tín nhiệm của các Ngân hàng trong ... đức tốt, năng động, có tinh thần cầu tiến, thích giao tiếp (ưu tiên có kinh nghiệm dịch vụ khách hàng có ngọai hình ) Các ứng viên trúng tuyển sẽ được đào tạo : • Kỹ thuật ngân hàng ... mở tài kho ản ngân hàng o Quy trình cài đặt sử dụng thiết bị đọc thẻ ngân hàng o Quy trình dịch vụ kiều hối o Quy trình dịch vụ thu đổi ngoại tệ o Quy trình dịch vụ bảo hiểm • Kỹ năng...
 • 1
 • 591
 • 0
Hoạch định chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho nhân viên hành các dây chuyền sản xuất tại công ty liên doanh Lever Việt Nam

Hoạch định chương trình đào tạo phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho nhân viên hành các dây chuyền sản xuất tại công ty liên doanh Lever Việt Nam

... Mục tiêu của đào tạo phát triển 16 2.3.3. Trách nhiệm của bộ phận đào tạo phát triển 16 2.4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN 17 2.4.1. Phân tích nhu cầu đào tạo phát triển ... đònh chương trình đào tạo phát triển kỹ năng 4.3.1. Mục tiêu Mục tiêu của chương trình đào tạo phát triển kỹ năng cho nhân viên vận hành sản xuất là nhằm đáp ứng với các yêu cầu sản xuất ... để Phân tích nhu cầu đào tạo Hoạch đònh chương trình Thực hiện chương trình Kỹ năng, kiến thức, khả năng mới của người được đào tạo Các chỉ tiêu cần đạt của chương trình Đánh giá...
 • 77
 • 815
 • 2
376 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đối với công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp 

376 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp 

... đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tạo khả năng cạnh tranh to lớn trên thị trờng trong nớc thế giới. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực là nhân tố quan trọng quyết ... tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Nội dung đề tài tập trung vào nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn về công tác đào tạo con ngời trong doanh nghiệp. Những cơ hội thách ... tồn tại phát triển của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở nớc ta vẫn còn nhiều bất cập. Sau thời gian nghiên cứu tìm hiểu công tác đào tạo phát...
 • 54
 • 396
 • 0
TÌM HIỂU QUAN ĐIỂM ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

TÌM HIỂU QUAN ĐIỂM ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

... giáo dục - đào tạo từ năm 2004 đến năm 2010 là: đổi mới một cách căn bản toàn diện giáo dục - đào tạo. Đồng thời đổi mới tư duy giáo dục, cách tiếp cận về cơ chế phát triển giáo dục - đào ... dụng đãi ngộ đúng giá trị nguồn nhân lực được đào tạo. - Tiếp thu đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục - đào tạo tăng cường cơ sở vật chất các trường học: Phải rà soát đổi mới một ... triển chương trình cấp học bổng, chương trình tín dụng đào tạo chương trình hỗ trợ đặc biệt cho các xã nghèo. Phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, phát triển giáo dục trẻ khuyết tật và...
 • 17
 • 5,820
 • 40
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đối với công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

... lực, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tạo khả năng cạnh tranh to lớn trên thị trờng trong nớc thế giới. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực là nhân tố quan trọng quyết ... 0918.775.368 tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Nội dung đề tài tập trung vào nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn về công tác đào tạo con ngời trong doanh nghiệp. Những cơ hội thách ... sự tồn tại phát triển của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở nớc ta vẫn còn nhiều bất cập. Sau thời gian nghiên cứu tìm hiểu công tác đào tạo phát triển...
 • 54
 • 371
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở huyện tuần giáonhững giải pháp quản lý hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông ở các trường thpt huyện thọ xuân tỉnh thanh hóađổi mới chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra ctttviên của trường cán bộ thanh tra đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ cho cb thanh tra viên trong thời gian tớiyêu cầu đổi mới chương trình giáo dục trung họctổng hợp danh mục yêu cầu tài trợ oda đối với chương trình dự án ôđề án đổi mới chương trình giáo dục phổ thôngkế hoạch đổi mới chương trình giáo dục phổ thôngđổi mới chương trình giáo dục tiểu họcđổi mới chương trình giáo dục đại họcđổi mới chương trình giáo dục phổ thôngđổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2015đổi mới chương trình giáo dục mầm nonđề án đổi mới chương trình sách giáo khoađổi mới chương trình sách giáo khoa tiểu họcđổi mới chương trình sách giáo khoaBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ