1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 2 doc

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 2 doc

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 2 doc

... lượng gam) của chất)GV: Võ Hồng Thi 12 II .2. 1.Cân phân tích: Trong các PTN phân tích hóa học hiện nay đều sử dụng phổ biến loại cân phân tích điện tử. Đólàthiếtbịchínhxác,đắttiềnvàdễhỏng.Trong ... cân phân tích đang sử dụng cũng là cân điện tử với thông số kỹ thuật như sau:-Trọng lượng tối đa: 2 20g.-Độ chính xác: 0,0001g.Nguyênlýhoạtđộngcủacânđiệntử : VậtcânkéođĩacânxuốngvớilựcF=m.gvớimlàkhốilượngcủavậtcân;glàgiatốctrọngtrường.Cânđiệntửsẽdùngmộtlựcphảnhồiđiệntửđểkéođĩacânvềvịtrí ... trong Hóa phân tích định lượng.-Cách xử lý số liệu và biểu diễn kết quả phân tích. -Cách pha chế các dung dịch chuẩn. II.Nội dung:II.1.Một số điều cần biết khi tiến hành phân tích...
 • 9
 • 846
 • 3
Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 5 ppsx

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 5 ppsx

... (xi)xi.yiyi 2 xi 2 100000.000.00000 2 0.01950000.950.0004 25 0030.0 92 100009 .20 0.00851000040.149150 022 .350. 022 2 22 50050.173 20 0034.600. 029 94000060 .22 9 25 0057 .25 0.0 524 625 0070 .26 3300078.900.06 92 9000080.389400155.600.151316000090.457500 22 8.500 .20 88 25 0000Tổng1.7711950587.3500.5 427 637500ĐƯỜNG ... nằm giữa 2 giá trị tươngứng với 2 điểm 1 và 2 đólà 1,3 ml và 1,4 ml. Tiếp theo cần tính cụ thể giá trị của Vtđtheo công thức sau: Vtđ= 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1i 2 2 2 1 2 21 2 2iVpHVpHVpHVVVpHVpHVpHVV= ... (ml)------- 2 0 2 0 20 V nước cất (ml)------ 20 ---V HCl 1:1 (ml) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2V thuốc thử AM (ml)4444444444Lắc kỹ dung dịch, để yên 5-10 phútVH2C2O4(ml)5555555555Định...
 • 7
 • 515
 • 0
Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 4 ppsx

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 4 ppsx

... xác hơn.Xa điểm tương đương:Ba 2+ + H 2 Y 2 -2H++ BaY 2 -Mg 2+ + H 2 Y 2 -+ 2H++ MgY 2 -Tại điểm tương đươngthì xảy ra phản ứng(do H 2 Y 2 -đã tác dụng hếtvới ion kim ... điều kiện GV: Võ Hồng Thi 32 BUỔI THÍ NGHIỆM 3PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCHCÔNGCỤ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐIỆN Phương pháp phân tích đo điện thế -Chuẩn độ điện thếI.Mục đích: -Nắm được ... phức BaInd vàMgInd ): BaInd + H 2 Y 2 -BaY 2 -+ H 2 Ind (pH = 10)(xanh tím)(xanh)MgInd + H 2 Y 2 -MgY 2 -+ H 2 Ind(pH = 10)(đỏ nho)(xanh)GV: Võ Hồng Thi36 thí nghiệm cụ thể....
 • 9
 • 433
 • 0
Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 3 potx

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 3 potx

... bỏ lại vào chai hóa chất màGV: Võ Hồng Thi 27 BUỔI THÍ NGHIỆM 3PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓAHỌCPHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH (tiếp theo) I.Thực hành:Chuẩn độ oxy hóa khử dùng KMnO4a)Nguyên ... nghĩa ): GV: Võ Hồng Thi 23 hành cùng lúc) : Kết quả cân(mg)Vật cânLần 1Lần 2 Lần 31. Lọ cân -Go 2. Lọ cân + BaCl 2 .2H 2 O-G13. Lọ cân + BaCl 2 -G 2 d)Tính toán kết quả phân ... được V 2 ml dungdịch nồng độ C 2 .-Khinồng độ được biểu thị bằng nồng độ %C1.d1.V1= C 2 .d 2 .V 2 V1=11 2 2 2 ...dCVdCC1, C 2 ; d1, d 2 ; V1, V 2 : nồng độ%,...
 • 9
 • 491
 • 0
Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 1 pdf

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 1 pdf

... gốc19II.4 .2. Pha dung dịch loãng từ dung dịch đặc 20 Câu hỏi cuối buổi 20 BUỔI THÍ NGHIỆM 2 2 2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCHHÓA HỌC (PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐILƯỢNG) 22 I.Mục đích 2 2II.Nội ... Thi3III.Thực hành : Xác định hàm lượng nước kết tinh trong BaCl 2 .2H 2 O 2 2PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC (PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCHTHỂ TÍCH) 2 3I.Mục đích 2 3II.Nội dung 2 3III.Một ... nghiệm 11II.1. 2 .Tiến hành thí nghiệm11II .2. Chú ý khi thao tác với các dụng cụ đo chính xác trong Hóa phân tích định lượng 11II .2. 1.Cân phân tích 12 II .2. 2.Dụng cụ đo thể tích 13II.3. Cách...
 • 9
 • 512
 • 3
giáo trình thí nghiệm hóa phân tích

giáo trình thí nghiệm hóa phân tích

... nhạt bền 2 phút. 9 .2. 2. Thực nghiệm 9 .2. 2.1. Hóa chất - Dung dịch chuẩn acid Oxalic 0,05N - Dung dịch H 2 SO4 ( 1:5 ) 9 .2. 2 .2. Cách tiến hành - Buret: Dung dịch KMnO4 - Erlen: Hút V ml ... độ = 0,2M (sai số khoảng 0,1%) 3 .2. 2. Thực nghiệm Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 14 BÀI 5: ĐỊNH LƯNG ĐỒNG, SẮT 5.1. Chuẩn độ dung dịch Cu 2+ bằng dung dịch Na 2 S 2 O3 ... Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 19 Bài 7: ĐỊNH LƯỢNG ION Ca 2+ 7.1. Nguyên tắc Dùng dung dịch C 2 O4 2- tạo tủa với dung dịch Ca 2+ theo phản ứng Ca 2+ + C 2 O4 2- ...
 • 24
 • 1,406
 • 2
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 10 doc

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 10 doc

... với phức chất của Pb(II) đietylditiocarmabat trong pha hữu cơ clorofoc: (Hữu cơ) (Hữu cơ) +++↔+ 2 )OH (22 2 )OH( 22 Pb)DDC(Cu)DDC(PbCuCu(II) tạo với dietylditiocarmabat thành một phức ... Định luật phân bố Định luật phân bố chỉ ra khả năng phân bố của chất tan X vào 2 dung môi không trộn lẫn (dung môi hữu cơ và dung môi nước ): [][]hcpbncXKX= Kpb : hằng số phân bố ... định mức 25 0ml Hứng dung dịch NiCl 2 đến thể tích khoảng 20 0ml mới có thể kết thúc giai đoạn tách Niken bắt đầu hứng thu CoCl 2 vào bình định mức 100ml . Định mức dung dịch NiCl 2 bằng nước...
 • 10
 • 545
 • 1
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 9 docx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 9 docx

... Fe 2+ khi dùng SnCl 2 dư xảy ra hai phản ứng chuẩn độ l : 3Sn 2+ + Cr 2 O7 2 + 14H+ ⇔ 3Sn4+ + 2Cr3+ + 7H 2 O (1) 6Fe 2+ + Cr 2 O7 2 + 14H+ ⇔ 6Fe3+ + 2Cr3+ + 7H 2 O (2) ... chuẩn chứa Zn 2+ , Cd 2+ , Pb 2+ , Cu 2+ với thể tích thêm là 100µL - Thực hiện chương trình con: - Số lần thêm > ;2 thì kết thúc chương trình phân tích - Hiển thị kết quả phân tích trên màn ... kim - Điện cực so sánh: điện cực calomen bão hòa - SnCl 2 dung dịch 5% 50g SnCl 2 .2H 2 O pha trong 20 0ml HCl 1:1 rồi pha bằng nước cất thành 1lít - HCl 1:1 - K 2 Cr 2 O7 dung dịch 0,1N...
 • 14
 • 413
 • 3
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 2 pptx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 2 pptx

... pháp trung hòa: H 2 C 2 O4.2H 2 O và Na 2 B4O7.10H 2 O; phương pháp oxy hóa- kh : K 2 Cr 2 O7 và H 2 C 2 O4.2H 2 O; phương pháp Complexon: Na 2 H 2 Y.2H 2 O. 24 Người ta thường ... Hình 1 6: Hấp bình định mức 22 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỂ TÍCH Dựa vào bản chất của phản ứng trong phân tích thể tích có thể phân loại các phương pháp phân tích sau: - ... xác định Fe bằng phản ứng chuẩn độ sau: 6Fe 2+ + Cr 2 O7 2- + 14H+ ⇔ 2Cr3+ + 6Fe 2+ 7H 2 O Giải: TK 2 Cr 2 O7 0,05N/Fe = 0,0 028 g/ml. Ví dụ 2: Tính độ chuẩn dung dịch KMnO4 theo...
 • 14
 • 763
 • 0
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 1 doc

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 1 doc

... x6 =29 ,22 %; x7 =29 ,78% Lập bảng: ạ % CaO ()ixx− 2 ()ixx− 1 29 ,22 -0,0 028 57143 0,000008163 2 28, 82 -0,4 028 57143 0,1 622 93878 3 28 ,94 -0 ,28 2857143 0,080008163 4 29 , 02 -0 ,20 2857143 ... dụ 2: Tiến hành phân tích song song domomit để xác định %CaO trong đó, người ta thu được một số kết quả phân tích sau: x1 =29 ,22 %; x 2 =28 , 82% ; x3 =28 ,94%; x4 =29 , 02% ; x5 =29 ,56%; x6 =29 ,22 %; ... 18Bài 3: 20 Xác định niken trong thépChương II: 2 2Phân tích bằng phương pháp thể tích Dụng cụ dùng để đo thể tích dung dịch 22 Tính toán và pha chế dung dịch trong phân tích thể tích 26 Chất...
 • 14
 • 1,126
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: thí nghiệm hóa phân tíchgiáo trình thí nghiệm hóa vô cơgiáo trình thí nghiệm hoá sinhgiáo trình thí nghiệm hóa đại cươnggiáo trình thực hành hóa phân tích định lượnggiáo trình thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trườngbài báo cáo thí nghiệm hóa phân tíchtài liệu hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tíchhướng dẫn thí nghiệm hóa phân tíchbáo cáo thí nghiệm hóa phân tíchthí nghiệm hóa phân tích 1thí nghiệm hóa phân tích định lượngphòng thí nghiệm hóa phân tíchmẫu báo cáo thí nghiệm hóa phân tíchbài giảng hướng dẫn thí nghiệm hoá phân tíchBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM