tài liệu ôn tập chức chỉ nghiệp vụ Quản lý Nhà nước công chức 1 pot

tài liệu ôn tập chức chỉ nghiệp vụ Quản Nhà nước công chức_2 pptx

tài liệu ôn tập chức chỉ nghiệp vụ Quản lý Nhà nước công chức_2 pptx
... nhất đầu mối quản nhà nước về giáo dục. Việc quản nhà nước đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm nhận. Thực hiện dần việc bỏ cơ chế Bộ chủ quản đối với ... cách hành chính trong toàn bộ hệ thống quản giáo dục, từ cơ quan trung ương tới các địa phương, các cơ sở giáo dục nhằm Câu hỏi ôn tập môn Quản Nhà nước +Nói cách khác, các giá trị văn ... hiện các công tác khác khi được phân công Sau khi tiến hành công tác thanh tra, ban thanh tra tiến hành xếp loại đối với hoạt động sư phạm của GV, xếp loại từng nội dung, từng mặt công tác...
 • 12
 • 262
 • 0

tài liệu ôn tập chức chỉ nghiệp vụ Quản Nhà nước công chức_1 pot

tài liệu ôn tập chức chỉ nghiệp vụ Quản lý Nhà nước công chức_1 pot
... tổ chức và hoạt động bộ máy Nhà nước 1. Nguyên tắc 1: Nhân dân tham gia vào công việc quản Nhà nước, quản XH, bắt nguồn từ bản chất của một nhà nước mà do nhân dân xây dựng, tổ chức, quản ... và nghĩa vụ công dân. Điều 53 Hiến pháp năm 92 ghi nhận: công dân có quyền tham giả quản nhà nước, quản XH; công dân có quyền thảo luận, kiến nghị với nhà nước và địa phương; công dân ... hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật nhà nước, thi hành nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật. Câu hỏi ôn tập môn Quản Nhà nước Câu 1: Trình bày...
 • 13
 • 307
 • 0

Tài liệu ôn tập kiểm toán nghiệp vụ

Tài liệu ôn tập kiểm toán nghiệp vụ
... Không xra sai phạmNợ TK 111 :2.000Có TK334:2.000Trả lương thừa cho công nhânÍt xra sai phạm BKXM24/9Nợ TK 111 :1. 000Có TK 511 :1. 000Tăng doanh thu Không xra sai phạmNợ TK 111 :4.000Có TK1 31: 4.000Thu ... sai phạm (Xra với các doanh nghiệp thương mại)BKXM24/6Nợ TK152 :1. 000Có TK 111 :1. 000Chi tiền mặt mua NVL nhập khoKhông xra sai phạmNợ TK 315 :15 .000Có TK 111 :15 .000Chi tiền mặt thanh toán ... TK 113 :6.000Tăng tiền mặt, giảm tiền đang chuyểnVi phạm CĐ kế toán BKXM22/9Nợ TK 111 :6.000Có TK 112 :6.000Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹKhông xra sai phạm23/9Nợ TK 111 :4.000Có TK 511 :4.000Tăng...
 • 12
 • 627
 • 6

Tài liệu ôn tập kiểm toán nghiệp vụ

Tài liệu ôn tập kiểm toán nghiệp vụ
... Không xra sai phạmNợ TK 111 :2.000Có TK334:2.000Trả lương thừa cho công nhânÍt xra sai phạm BKXM24/9Nợ TK 111 :1. 000Có TK 511 :1. 000Tăng doanh thu Không xra sai phạmNợ TK 111 :4.000Có TK1 31: 4.000Thu ... mại)BKXM24/6Nợ TK152 :1. 000Có TK 111 :1. 000Chi tiền mặt mua NVLnhập khoKhông xra sai phạmNợ TK 315 :15 .000Có TK 111 :15 .000Chi tiền mặt thanh toánnợ dài hạn đến hạn trảKhông xra sai phạmgiá ... quỹKhông xra sai phạm25/9 Nợ TK 111 :1. 000Có TK 112 :1. 000Rút tiền gửi ngân hàngvề nhập quỹKhông xra sai phạmNợ TK 111 :5.000Có TK3 31: 5.000Nhận lại tiền ứng trướctừ người bán bằng tiềnmặtKhông...
 • 12
 • 333
 • 1

Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản nhà nước về tài nguyên môi trường pps

Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường pps
... dựng. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở Công nghiệp, Xây dựng thực hiện theo thông tư hướng dẫn của liên Bộ: TN&MT, Công nghiệp và Xây dựng. 3. Thực trạng công tác quản nhà nước ... thông tin trong quản nhà nước về khoáng sản đã được lãnh đạo Bộ quan tâm, chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhằm phục vụ công tác quản nhà nước về khoáng sản. Bộ TN&MT đã chỉ ... 3 .1. Kết quả công tác quản nhà nước về khoáng sản trong giai đoạn từ 2003 đến nay. Sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) được thành lập vào tháng 11 năm 2002 chức năng quản lý...
 • 53
 • 754
 • 0

Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản nhà nước về tài nguyên môi trường part 5 pps

Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường part 5 pps
... do nước gây ra (Điều 48, Điều 51) . 3.2. Quản Nhà nước về Tài nguyên nước 3.2 .1. Nguyên tắc quản tài nguyên nước Điều 4 Luật tài nguyên nước quy định: 1. Nhà nước có chính sách quản lý, ... tài nguyên nước 3 .1. Hệ thống cơ quan quản nhà nước về tài nguyên nước 3 .1. 1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản về tài nguyên nước ở Trung ương 1. Bộ Tài nguyên và Môi ... môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tài nguyên nước cho cán bộ, công chức, viên chức theo phân công của Bộ trưởng. t. Thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước. u. Quản lý...
 • 51
 • 518
 • 1

Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản nhà nước về tài nguyên môi trường part 4 docx

Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường part 4 docx
... 11 . Quan trắc và Thông tin môi trường 11 .1. Công khai thông tin, dữ liệu về môi trường: Các thông tin, dữ liệu về môi trường (trừ các thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước) phải được công ... 6. Thực hiện các nhiệm vụ quản nhà nước về bảo vệ môi trường theo uỷ quyền của cơ quan quản nhà nước về bảo vệ môi trường cấp tỉnh; 7. Chỉ đạo công tác quản nhà nước về bảo vệ môi trường ... ra nước ngoài xử theo Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong trường hợp trong nước không CHUYÊN ĐỀ 4: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG BÀI 1: TỔNG QUAN CÁC NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC...
 • 90
 • 434
 • 0

Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản nhà nước về tài nguyên môi trường part 3 doc

Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường part 3 doc
... triển của đất nước, đáp ứng được nội dung quản nhà nước đối với đất đai. Nguyên tắc quản nhà nước về đất đai thể hiện chức năng của Nhà nước xã hội chủ nghĩa là quản mọi mặt đời ... 1. Chính phủ chỉ đạo việc xác định địa giới hành chính, lập và quản hồ sơ địa giới hành chính các cấp trong phạm vi cả nước. Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản nhà ... được mục tiêu quản lý, Nhà nước phải xây dựng hệ thống cơ quan quản đất đai có chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, đủ thế và lực để thực thi có hiệu quả trách nhiệm được Nhà nước phân công; đồng thời...
 • 116
 • 533
 • 1

Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản nhà nước về tài nguyên môi trường part 2 ppt

Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường part 2 ppt
... 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV thay thế Thông tư liên tịch số 01/ 2003/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15 /7/2003 hướng dẫn chức năng, CHUYÊN ĐỀ 2: TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ... thuỷ văn; đo đạc, bản đồ; quản tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; quản nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản của Bộ. - Tổ chức đăng ký, xác nhận và ... Nhiệm vụ cụ thể trong từng lĩnh vực như sau: 1. 1. Đất đai Căn cứ các quy định tại Chương II, Luật đất đai số 13 /2003/QH 11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 về Quyền của nhà nước đối với đất đai và Quản...
 • 15
 • 667
 • 1

Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản nhà nước về tài nguyên môi trường part 1 pptx

Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường part 1 pptx
... xuất công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp lạnh, phân bón hoá học, máy bay, sử dụng các nhiên liệu hóa thạch đã thải vào khí quyển các chất như CFC, CH4, N2O, NO có khả năng hoá hợp với ôzôn; ... củi cùng với các nhiên liệu nguồn gốc thực vật khác (cỏ, phụ phẩm, phế thải công nghiệp) chiếm 50 – 60% tổng năng lượng trong nước hoặc 70 – 80% năng lượng dùng ở nông thôn. Do nạn phá rừng, ... nghèo là 1, 3 % năm so với mức 10 % năm giảm nghèo của các nước có mức độ bình đẳng cao. Hình 1 chỉ quan hệ giữa nghèo và tăng trưởng của các nước (Theo Ngân hàng Thế giới 2003a). 1. 2. Sự nghèo...
 • 34
 • 376
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viênbồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nướctài liệu ôn tập thi tốt nghiệp môn ngữ văntài liệu ôn tập chứng chỉ b anh văntài liệu ôn tập thi tốt nghiệp môn văntài liệu ôn tập văn tốt nghiệpBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ