tom tắt luận án nghiên cứu thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp can thiệp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện việt yên - bắc giang, 2006-2008

Thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan đề xuất giải pháp can thiệp trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện việt yên bắc giang, 2006 2008

Thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp can thiệp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện việt yên  bắc giang, 2006 2008
... MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CAN THIỆP TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TẠI HUYỆN VIỆT YÊN - BẮC GIANG, 2006- 2008 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC - CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG - MÃ SỐ: ... những yếu tố liên quan Cần mô tả được hoàn cảnh thực tế các điều kiện các yếu tố liên quan với vấn đề dinh dưỡng. Phân tích từ những nguyên nhân trực tiếp của vấn đề dinh dưỡng sau ... tinh thần tuổi ấu thơ cũng như khi trưởng thành sau này [ 15] , [53 ]. Đánh giá thực trạng thiếu dinh dưỡng trẻ em giúp cung cấp các thông tin chính xác cập nhật về thực trạng thiếu dinh...
 • 135
 • 707
 • 5

tom tắt luận án nghiên cứu thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan đề xuất giải pháp can thiệp trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện việt yên - bắc giang, 2006-2008

tom tắt luận án nghiên cứu thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp can thiệp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện việt yên - bắc giang, 2006-2008
... tố liên quan đề xuất giải pháp can thiệp trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện Việt Yên - Bắc Giang, 200 6- 2008” nhằm đánh giá thực trạng thiếu dinh dưỡng trẻ em tại 2 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTCC/T ... QUẢ NGHIÊN CỨU3.1. Thực trạng suy dinh dưỡng của trẻ em Kết quả đánh giá tình trạng dinh dưỡng của các đối tượngTình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi (từ 0- 59 tháng tuổi) 3 xã nghiên ... đình đo nhân trắc dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi bố mẹ của trẻ. Đồng thời, xét nghiệm máu xét nghiệmnhiễm giun trẻ em được nghiên cứu. Nghiên cứu can thiệp: nghiên cứu thử nghiệm can thiệp tại...
 • 25
 • 895
 • 0

tóm tắt luạn án thực trạng hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm gây dịch thử nghiệm giải pháp can thiệp

tóm tắt luạn án thực trạng hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm gây dịch và thử nghiệm giải pháp can thiệp
... vừa qua luôn phải đối mặt với các nguy cơ dịch bệnh. Trước những yêu cầu trên đề tài Thực trạng hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm gây dịch thử nghiệm giải pháp can thiệp được thực hiện ... Xác định các vấn đề cần can thiệp giải pháp can thiệp Bước 3. Thực hiện can thiệp từ tháng 6/2009-6/2010: - Điều tra trước can thiệp đánh giá thực trạng nhu cầu can thiệp. - Xây dựng mô hình ... tiêu sau: 1. Mô tả thực trạng hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm gây dịch tại 8 tỉnh/thành phố của Việt Nam năm 2008 - 2009. 2. Thử nghiệm đánh giá hiệu quả mô hình giám sát cúm tại huyện...
 • 28
 • 720
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu quy trình tạo sinh khối tế bào thông đỏ (taxus wallichiana zucc.) để chiết xuất hoạt chất điều trị ung thư

tóm tắt luận án nghiên cứu quy trình tạo sinh khối tế bào thông đỏ (taxus wallichiana zucc.) để chiết xuất hoạt chất điều trị ung thư
... liệu sinh khối góp phần tạo ra nguồn hoạt chất để sản xuất thuốc điều trị ung thư. Những đóng góp mới của luận án Đã nghiên cứu xây dựng được quy trình tạo SKTB thông đỏ (Taxus wallichiana Zucc.) ... những chất đặc trưng của chi Taxus. 4.2.2. Về chiết xuất, tinh chế paclitaxel trong sinh khối tế bào thông đỏ 4.2.2.1. Về chiết xuất paclitaxel trong sinh khối tế bào thông đỏ Kết quả nghiên cứu ... được quy trình thu hoạch SKTB thông đỏ dùng để chiết xuất hoạt chất chống ung thư. Xác định được các nhóm hoạt chất trong SKTB thông đỏ. Chiết xuất, phân lập và nhận dạng được 09 hợp chất...
 • 24
 • 598
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu chế tạo bộ xét nghiệm elisa phát hiện nọc rắn độc ứng dụng lâm sàng chuẩn đoán rắn độc cắn việt nam

tóm tắt luận án nghiên cứu chế tạo bộ xét nghiệm elisa phát hiện nọc rắn độc và ứng dụng lâm sàng chuẩn đoán rắn độc cắn ở việt nam
... Nghiên cứu chế tạo bộ xét nghiệm ELISA phát hiện nọc rắn độc ứng dụng lâm sàng chẩn đoán rắn độc cắn Việt Nam được tiến hành nhằmmục tiêu:1. Chế tạo bộ xét nghiệm AB -ELISA phát hiện nọc ... Nam Chẩn đoán rắn độc cắn Việt Nam chủ yếu vẫn dựa vào triệuchứng lâm sàng là chính chưa có bộ xét nghiệm phát hiện nọc rắn độc nào được nghiên cứu ứng dụng trên lâm sàng trong chẩn đoán xác ... đoán xác định loài rắn cắn. Vì vậy, chế tạo bộ xét nghiệm phát hiện nọc rắn độc ứng dụng trong chẩn đoán loài rắn độc cắn Việt Nam làyêu cầu cần thiết.1.2. KHÁNG THỂ KHÁNG NỌC RẮN VÀ MỘT SỐ KỸTHUẬT...
 • 24
 • 609
 • 2

tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ của một số nhóm nhập cư đến thành phố vinh

tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ của một số nhóm nhập cư đến thành phố vinh
... phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận án là: Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ của một số nhóm nhập từ Nghi Lộc đến thành phố Vinh. Chúng tôi chọn những dân ... các yếu tố chiết đoạn của một số nhóm nhập từ Nghi Lộc tới thành phố Vinh Chương 3: Sự biến đổi các yếu tố siêu đoạn của một số nhóm nhập từ Nghi Lộc tới thành phố Vinh Chương 1NHỮNG VẤN ... luận án đã chọn đề tài nghiên cứu sự biến đổi ngôn từ của một số nhóm nhập tới thành phố Vinh, với đối tượng nghiên cứu là lời nói và việc sử dụng chúng trong đời sống giao tiếp của các cộng đồng...
 • 37
 • 491
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu thực trạng một số giải pháp phòng chống cận thị học sinh trung học cơ sở khu vực trung du tỉnh thái nguyên

tóm tắt luận án nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp phòng chống cận thị ở học sinh trung học cơ sở khu vực trung du tỉnh thái nguyên
... mới mức tăng độ cận thị trên những học sinh đã mắc cận thị học đường. 23 KẾT LUẬN 1. Thực trạng một số yếu tố nguy cận thị học đường học sinh trung học sở khu vực trung du ... riêng, nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu: 1. Mô tả thực trạng xác định một số yếu tố nguy đối với cận thị học đường học sinh trung học sở khu vực trung du tỉnh Thái Nguyên ... tiên về thực trạng các giải pháp phòng chống cận thị học sinh trung học sở khu vực trung du tỉnh Thái Nguyên khu vực miền núi phía bắc. 2. Trong nghiên cứu đã xây dựng được mô hình...
 • 24
 • 1,038
 • 0

Thực trạng một số yếu tố nguy cơ về nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính của trẻ em dưới 5 tuổi tại một sốhuyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Thực trạng và một số yếu tố nguy cơ về nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính của trẻ em dưới 5 tuổi tại một số xã huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
... hội tại địa điểm nghiên cứu 55 4.1. Thực trạng nhiễm khuẩn hấp cấp tính trẻ dƣới 5 tuổi tại một số huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 55 4.2. Các yếu tố nguy đến nhiễm khuẩn hấp ... “ Thực trạng một số nguy về nhiễm khuẩn hấp cấp tính của trẻ dƣới 5 tuổi tại một số huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang nhằm 2 mục tiêu sau: 1. Đánh giá thực trạng nhiễm khuẩn hấp ... hấp cấp tính trẻ dưới 5 tuổi tại 2 huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 2. Xác định một số yếu tố nguy đến nhiễm khuẫn hấp cấp tính trẻ dưới 5 tuổi tại địa điểm nghiên cứu. Số...
 • 102
 • 842
 • 1

luận án tiến sĩ y học thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan đề xuất giải pháp can thiệp trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện việt yên - bắc giang, 2006-2008

luận án tiến sĩ y học thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp can thiệp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện việt yên - bắc giang, 2006-2008
... dinh dưỡng, một số y u tố liên quan đề xuất giải pháp can thiệp trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện Việt Y n - Bắc Giang, 200 6-2 008” nhằm đánh giá thực trạng thiếu dinh dưỡng trẻ em tại một huyện ... của thực trạng SDD trẻ em Việt Nam. Tỷ lệ SDD trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi qua các cuộc điều tra quốc gia cho th y [ 35] , [42]: 10Bảng 1.2. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi Việt ... ruột trẻ. 3. Đánh giá hiệu quả can thiệp dinh dưỡng cộng đồng trẻ dưới 5 tuổi huyện Việt Y n, tỉnh Bắc Giang. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU Khẩu phần ăn nghèo nàn g y ra tình trạng SDD cao và...
 • 134
 • 750
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ y học nghiên cứu căn nguyên gây nhiễm trùng hô hấp cấp tính trẻ em dưới 5 tuổi tại nha trang, năm 2009

tóm tắt luận án tiến sĩ y học nghiên cứu căn nguyên gây nhiễm trùng hô hấp cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi tại nha trang, năm 2009
... luận án: " ;Nghiên cứu căn nguyên g y nhiễm trùng hấp cấp tính trẻ em dưới 5 tuổi tại Nha Trang, năm 2009& quot;. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1. Xác định giới hạn nền một số căn nguyên g y ... hạn nền một số căn nguyên g y nhiễm khuẩn hấp cấp trẻ dưới 5 tuổi. 2. Xác định căn nguyên g y nhiễm trùng hấp cấp trẻ dưới 5 tuổi tính nh y cảm với kháng sinh của các vi khuẩn thường ... nhiễm trùng hấp cấp trẻ dưới 5 tuổi tính nh y cảm với kháng sinh 1.2.1. Tình hình nghiên cứu NTHHC trẻ dưới 5 tuổi: 1.2.1.1. Nghiên cứu NTHHC trẻ dưới 5 tuổi trên thế giới: NTHHC ở...
 • 28
 • 524
 • 0

Thực trạng nhiễm HIV STI một số yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp dự phòng người dân tộc Dao tại 3 xã của tỉnh Yên Bái, 2006 2012

Thực trạng nhiễm HIV STI một số yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp dự phòng ở người dân tộc Dao tại 3 xã của tỉnh Yên Bái, 2006 2012
... TRẦN ĐẠI QUANG THỰC TRẠNG NHIỄM HIV/ STI, MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP DỰ PHÒNG NGƯỜI DÂN TỘC DAO TẠI 3 XÃ CỦA TỈNH YÊN BÁI, 2006- 2012 CHUYÊN NGÀNH: Y ... dân tộc Dao nói riêng. Với các lý do này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu " ;Thực trạng nhiễm HIV/ STI, một số yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp dự phòng người dân tộc Dao tại 3 của ... của tỉnh Yên Bái, 2006- 2012& quot; . 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1. Mô tả thực trạng nhiễm HIV/ STI các yếu tố liên quan người dân tộc Dao 15-49 tuổi tại 3 của tỉnh Yên Bái năm 2006...
 • 161
 • 1,696
 • 0

Thực trạng nhiễm HIV-STI, một số yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp dự phòng người dân tộc Dao tại 3 xã của tỉnh Yên Bái, 2006-2012

Thực trạng nhiễm HIV-STI, một số yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp dự phòng ở người dân tộc Dao tại 3 xã của tỉnh Yên Bái, 2006-2012
... TRẦN ĐẠI QUANG THỰC TRẠNG NHIỄM HIV/STI, MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP DỰ PHÒNG NGƯỜI DÂN TỘC DAO TẠI 3 XÃ CỦA TỈNH YÊN BÁI, 2006-2012 CHUYÊN NGÀNH: Y ... LUẬN 130 5.1. THỰC TRẠNG NHIỄM HIV/STI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN NGƯỜI DÂN TỘC DAO 15-49 TUỔI NĂM 2006 130 5.2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV/STI NGƯỜI DÂN TỘC DAO ... dân tộc Dao nói riêng. Với các lý do này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu " ;Thực trạng nhiễm HIV/STI, một số yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp dự phòng người dân tộc Dao tại 3 của...
 • 161
 • 518
 • 0

TÓM TẮT LUẬN ÁN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH HIỆU QUẢ TIÊU GIẢM SÓNG TRÀN CỦA KHỐI PHỦ RAKUNA IV CHO ĐÊ CHẮN SÓNG ĐÁ ĐỔ MÁI NGHIÊNG

TÓM TẮT LUẬN ÁN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH VÀ HIỆU QUẢ TIÊU GIẢM SÓNG TRÀN CỦA KHỐI PHỦ RAKUNA IV CHO ĐÊ CHẮN SÓNG ĐÁ ĐỔ MÁI NGHIÊNG
... (1996) nghiên cứu với khối phủ Tetrapod 02 lớp trên đê chắn sóng đá đổ mái nghiêng. 1.4 Tổng quan nghiên cứu sóng tràn qua đê chắn sóng đá đổ mái nghiêng hiệu quả giảm sóng tràn của khối phủ ... định hiệu quả tiêu giảm sóng tràn của khối phủ RAKUNA IV cho đê chắn sóng đá đổ mái nghiêng hoàn toàn mang tính thời sự cấp thiết. 2. Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu sự ổn định hiệu ... 3.6) để tính toán mức độ gia tăng ổn định của khối phủ RAKUNA IV trên đê mái nghiêng khi có sóng tràn; - Xác định được hiệu quả đặc tính tiêu giảm sóng tràn của khối phủ RAKUNA IV thông qua...
 • 27
 • 775
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng nhiễm hiv sti một số yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp dự phòng ở người dân tộc dao tại 3 xã của tỉnh yên bái 20062012kiến thức thực hành cảu bà mẹ về bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện m đack lakkiến thức thực hành của bà mẹ về bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện m đrak tỉnh đak lak năm 2004kiến thức thực hành cảu bà mẹ về bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện m đack lak năm 2004luận văn nghiên cứu thực trạng suy dinh dưỡng thiếu protein năng lượng ở trẻ em dưới 5 tuổinghiên cứu tình hình tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại xã nghĩa an huyện tư nghĩa tỉnh quảng trịnghiên cứu tình hình tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại xã triệu long huyện triệu phong tỉnh quảng trịnghiên cứu tình hình tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại xã mai đình huyện sóc sơn thành phố hà nôimô tả một số yếu tố liên quan và tình trạng sgtbstóm tắt luận án nghiên cứu xây dựng mô hình canh tác hiệu quả trên đất bán ngập thủy điện ialy và pleikrông huyện sa thầy tỉnh kon tumtóm tắt luận án nghiên cứu động lực học của xe chữa cháy rừng đa năngnghiên cứu thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố và một số yếu tố liên quan tại thành phố thanh hoá năm 2007nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu thực trạng bệnh bthailassemia và một số yếu tố liên quan ở trẻ em dân tộc tày và dao tạiluận văn nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao tại xã hòa bình huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên potxNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ