1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ - BÀI TẬP CHƯƠNG 6 docx

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ - BÀI TẬP CHƯƠNG 6 docx

GIÁO TRÌNH THUYẾT ĐỒ THỊ - BÀI TẬP CHƯƠNG 6 docx

... Chi phí (đ/km) 2 4 3 3 3 4 2 4 1 3 4 1 4 6 2 1 3 5 2 0 5 4 3 2 ROADS.OUT 11 1 2 1 0 2 3 1 1 3 4 1 0 ROADS.OUT -1 BÀI TẬP CHƯƠNG 6 Bài 1: Di chuyển trên các hình tròn Cho N hình ... thùng chứa xăng nào khác. Hãy viết chương trình nhập vào mạng lưới giao thông và xác định giúp người này tuyến đường đi từ A đến B sao cho ít tốn xăng nhất. Bài 3: Di chuyển giữa các đảo Trên ... ô tô có thể nghỉ đồng thời ở thành phố xi, ai là số lượng xe ban đầu có ở xi. Hãy tổ chức hành trình sao cho trong khoảng thời gian D t số ô tô tới y là nhiều nhất. Bài 5: Tìm đường...
 • 6
 • 405
 • 2
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ - BÀI TẬP CHƯƠNG 7 docx

GIÁO TRÌNH THUYẾT ĐỒ THỊ - BÀI TẬP CHƯƠNG 7 docx

... bằng số ít nhất các đỉnh của đồ thị cần loại bỏ để trong đồ thị không còn đường đi nối s với t. Bài 2 Xây dựng thuật toán tìm tập E1 tất cả các cung của đồ thị mà việc tăng khả năng thông ... chuyển để chấm dứt quá trình sau một số ít nhất các bước chuyển. Dữ liệu vào từ file BL.INP: Dòng đầu: 4 số nguyên N L K Q BÀI TẬP CHƯƠNG 7 Bài 1 Cho G=(V,E) đồ thị có hướng trong đó không ... không được đồng thời ở cùng một vòng tròn; Không nhất thiết phải di chuyển lần lượt các viên bi, Quá trình di chuyển kết thúc, khi một trong hai viên bi tới vòng tròn Q. Hãy lập trình xác...
 • 6
 • 365
 • 0
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ - BÀI TẬP CHƯƠNG 5 ppt

GIÁO TRÌNH THUYẾT ĐỒ THỊ - BÀI TẬP CHƯƠNG 5 ppt

... Dòng tiếp theo ghi đơn giá của mạng an toàn. BÀI TẬP CHƯƠNG 5 Bài 1 : Mạng an toàn Cho một mạng N (N <= 20) máy tính được đánh số từ 1 đến N. Sơ đồ mạng được cho bởi hệ gồm M kênh (đoạn)...
 • 3
 • 462
 • 0
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ - BÀI TẬP CHƯƠNG 3 pptx

GIÁO TRÌNH THUYẾT ĐỒ THỊ - BÀI TẬP CHƯƠNG 3 pptx

... cầu chương trình thiết kế theo menu gồm các chức năng: Đọc dữ liệu vào từ file Giải bài toán bằng tìm kiếm theo chiều rộng. Giải bài toán bằng tìm kiếm theo chiều sâu. Kết thúc chương trình. ... <= y sao cho N=xy. Với cách phân tích này ta sẽ hình thành ra số tự nhhiên mới N1=(x-BÀI TẬP CHƯƠNG 3 Bài 1 : Các miền trên bảng Cho một bảng chữ nhật chia thành MxN ô vuông (M dòng, N cột). ... Bài 9: Cho một đồ thị vô hướng G gồm N đỉnh xác định bởi ma trận kề A[N, N] trong đó A[i, j] = 1 nếu cạnh (i, j) Î G và A[i, j] = 0 nếu (i, j) Ï G. Hãy cài đặt thuật toán và viết chương trình...
 • 15
 • 387
 • 1
giáo trình lý thuyết đồ thị - các bài tập khác

giáo trình thuyết đồ thị - các bài tập khác

... 10 6 8 7 9 11 12 2 1 Bài 3: Trên bàn cờ NxN, hãy tìm cách sắp xếp số lượng tối đa các con hậu sao cho không con nào có thể ăn con nào. Bài 4: Cho 1 đồ thị có hướng G, hãy tìm một tập ... sớm nhất. Bài 12: Ổn định Trong một lớp có N dãy bàn và mỗi dãy có M chỗ ngồi. Trong lớp có K cán sự lớp. Mỗi một cán sự cầm một đề bài tập. Các cán sự này có nhiệm vụ chuyển đề bài tập đến ... 1 1 7 8 8 10 File kết quả COMPANY.OUT có thể có nội dung : 5 13 3 4 5 10 6 8 7 9 11 12 2 CÁC BÀI TẬP KHÁC Bài 1: Một khóa học gồm N môn học, môn học i phải học trong ti ngày. Giữa các...
 • 13
 • 646
 • 0
Giáo trình lý thuyết đồ thị đồ thị phẳng và bài toán tô màu đồ thị

Giáo trình thuyết đồ thị đồ thị phẳng và bài toán tô màu đồ thị

... của đồ thị. 5 Chương 2. Đồ thị phẳng và bài toán tô màu đồ thị ĐỒ THỊ PHẲNG Đồ thị phẳngVí dụ Đồ thị sau có phải là đồ thị phẳng không?1TOÁN RỜI RẠC ỨNG DỤNG TRONG TIN HỌCĐỒ THỊ PHẲNG ... 25 Chương 2. Đồ thị phẳng và bài toán tô màu đồ thị Tô màu đồ thị Một số định về tô màu đồ thị Định 4 (Định 4 màu)Mọi đồ thị phẳng đều có sắc số không lớn hơn 4Định được ... PHẲNG VÀ CÁC BÀI TOÁN VỀ TÔ MÀU ĐỒ THỊ20 Chương 2. Đồ thị phẳng và bài toán tô màu đồ thị Tô màu đồ thị Định nghĩaVí dụTìm sắc số của đồ thị sau:Số màu cần tô: 4v1v3v 6 v4 đôi...
 • 30
 • 919
 • 0
giáo trình lý thuyết đồ thị full

giáo trình thuyết đồ thị full

... 1.9: 1) Đồ thị G’ = (V’, E’) được gọi là đồ thị con của đồ thị G nếu: V’⊆ V và E’ = E ∩ (V’ × V’). 2) Đồ thị G” = (V, E”) với E” ⊆ E, được gọi là đồ thị riêng của đồ thị G. Mỗi tập con các ... Quá trình tiếp tục cho đến Vk-1. Ck-1 \ (B0 ∪ ∪Bk-2) là tập ổn định trong của Vk-1. Sau khi bổ sung thành nhân Bk-1 ta có Ck-1 \ (B0 ∪ ∪Bk-2) ⊆ Bk-1 ⊆ Vk-1. Ta có Ck-1 ... đỉnh của đồ thị. Trong giáo trình này chúng ta chỉ xét các đồ thị hữu hạn, nghĩa là các đồ thị tập đỉnh là hữu hạn. 1.1.2. Đường đi và chu trình Giả sử G = (V, E) là một đồ thị. ...
 • 111
 • 1,000
 • 0
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ pot

GIÁO TRÌNH THUYẾT ĐỒ THỊ pot

... của đồ thị) .(1,2) (1,3) (2,3) (2,4) (3,5) (4,5) (4 ,6) (5,2) (5 ,6) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 02 -1 0 1 1 0 0 0 -1 03 0 -1 -1 0 1 0 0 0 04 0 0 0 -1 0 1 1 0 05 0 0 0 0 -1 -1 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 47112141 6 15131 ... {chuaxet[i]=TRUE;truoc[i]=0; } } 61 CHƯƠNG 4ĐỒ THỊ EULER VÀ ĐỒ THỊ HAMILTONTrong chương này chúng ra sẽ nghiên cứu hai dạng đồ thị đặc biệt là đồ thị Euler và đồ thị Hamilton. Dưới đây, nếu không ... chu trình cũng như đường đi Euler.Hình 1. Đồ thị G1, G2, G3Thí dụ 2. Đồ thị H2 trong hình 2 là đồ thị Euler vì nó có chu trình Euler a, b, c, d, e, a. Đồ thị H3 không có chu trình...
 • 121
 • 744
 • 14
Giáo trình: Lý thuyết đồ thị potx

Giáo trình: thuyết đồ thị potx

... 121345aedfcbg21345aedfcbga b c d e f g1 1 0 0 0 1 0 02 -1 -1 1 1 0 0 03 0 1 0 0 0 -1 -1 4 0 0 0 -1 -1 1 05 0 0 -1 0 0 0 1Ma trận liên kết33Định nghĩa:Tô màu một đồ thị vô hướng là một sự gán màu cho các ... niệm2020• Đồ thị bánh xe: Đồ thị bánh xe Wn thu được từ đồ thị vòng Cn bằng cách bổ sung vào một đỉnh mới nối với tất cả các đỉnh của Cn W3W4W5W 6 Một số đồ thị đặc biệt• Đồ thị ... 1 -2 523213451213Định nghĩa đồ thị31Sắc số của đồ thị 26 •Đồ thị đồng cấu:Phép chia cạnh (u,v) của đồ thị là việc loại bỏ cạnh này khỏi đồ thị và thêm vào đồ thị...
 • 93
 • 592
 • 4
giáo trình lý thuyết đồ thị potx

giáo trình thuyết đồ thị potx

... nhau nếu chúng tập đỉnh và cạnh nào đã có trong G thì không có trong G’ và ngược lại. VD 16: Biên soạn: Lê Đình Huy 2 Sơ lược về Graph I Graph (Đồ thị) : Hai chữ đồ thị vẫn thường ... và các bạn làm đề tài Toán rời rạc. Nội dung chủ yếu của tài liệu này viết về lí thuyết đồ thị, và đi sâu về đồ thị Halmilton. Xin nói rằng, tôi không lấy làm hãnh diện khi viết xong tài liệu ... toán, chúng ta từng nói tới đồ thị của các hàm số.Hay trong các công sở, các nhân viên phải lập các biểu đồ theo dõi lượng tiêu thụ điện … Nói chung, khái niệm đồ thị là một khái niệm khá quen...
 • 23
 • 324
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: download giáo trình lý thuyết đồ thịgiáo trình lý thuyết đồ thị và ứng dụnggiáo trình lý thuyết đồ thị trần quốc chiếngiao trình lý thuyết đồ thịgiáo trình lý thuyết độ phức tạp tính toángiáo trình lý thuyết đồ họagiáo trình lý thuyết độ đogiáo trình lý thuyết đồ họa máy tínhgiáo trình lý thuyết độ đo và tích phângiáo trình lý thuyết và bài tập pascalbài tập về lý thuyết đồ thịgiáo trình toán rời rạc và lý thuyết đồ thịgiáo trình môn lý thuyết đồ thịgiáo trình lý thuyết và bài tập pascal nâng caogiáo trình lý thuyết và bài tập pascal toàn tậpNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ