1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Văn chương và hội họa Việt Nam pps

Văn chương và hội họa Việt Nam pps

Văn chương hội họa Việt Nam pps

... nhiều, những nền văn hoá giàu sức mạnh nội tại vẫn phát triển thăng hoa. Văn chương hội họa Việt Nam Quan hệ qua lại giữa văn học với các loại hình nghệ thuật khác ở Việt Nam là một đề tài ... sánh giữa văn chương hội họa Việt Nam dướihai góc độ: vị trí của hai loại hình nghệ thuật này trong đời sống xã hội ởnhững thời đại khác nhau những cống hiến của chúng cho kho tàng văn hoá ... bênlà văn chương một bên là các ngành nghệ thuật khác. Từ thế kỷ nàysang thế kỷ khác, xã hội Việt Nam xưa kia chỉ coi trọng văn chương xemnhẹ mọi nghệ thuật khác. Biết làm thơ, viết văn...
 • 10
 • 205
 • 0
Tài liệu Văn chương và hội họa Việt Nam docx

Tài liệu Văn chương hội họa Việt Nam docx

... cho văn chương hội họa nước nhà không ít khó khăn. Nhìn nhận so sánh hồi cố văn chương mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1945 -1975, trước tiên cần luôn luôn nhớ rằng nền văn chương mỹ ... loa đến tương quan so sánh giữa văn chương hội họa Việt Nam dưới hai góc độ: vị trí của chúng trong đời sống xã hội những cống hiến của chúng cho kho tàng văn hóa nước nhà. Vì vậy xin xem ... nền hội họa vừa hiện đại vừa mang rõ dấu ấn dân tộc. Trong lịch sử nghệ thuật Việt Nam, giai đoạn 1930 - 1945 là buổi đơm hoa kết trái đầu tiên trong tiến trình văn hóa Việt Nam hội nhập văn...
 • 18
 • 419
 • 0
Văn chương và hội hoạ Việt Nam potx

Văn chương hội hoạ Việt Nam potx

... nhận so sánh hồi cố văn chương mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975, trước tiên cần tâm niệm rằng nền văn chương mỹ thuật ấy tồn tại phát triển trong điều kiện cách mạng chiến ... là văn chương một bên là các ngành nghệ thuật khác. Từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, xã hội Việt Nam xưa kia chỉ coi trọng văn chương xem nhẹ mọi nghệ thuật khác. Biết làm thơ, viết văn ... những lệch pha trong phát triển hội họa văn chương ở nước ta. Ngay trong (Hai cô gái em bé - Tô Ngọc Vân) Trong một nền văn hoá mà chỉ một nghệ thuật văn chương giữ địa vị độc tôn, bản...
 • 31
 • 377
 • 1
Văn chương và hội họa Việt Nam pptx

Văn chương hội họa Việt Nam pptx

... cho văn chương hội họa nước nhà không ít khó khăn. Nhìn nhận so sánh hồi cố văn chương mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1945 -1975, trước tiên cần luôn luôn nhớ rằng nền văn chương mỹ ... loa đến tương quan so sánh giữa văn chương hội họa Việt Nam dưới hai góc độ: vị trí của chúng trong đời sống xã hội những cống hiến của chúng cho kho tàng văn hóa nước nhà. Vì vậy xin xem ... nền hội họa vừa hiện đại vừa mang rõ dấu ấn dân tộc. Trong lịch sử nghệ thuật Việt Nam, giai đoạn 1930 - 1945 là buổi đơm hoa kết trái đầu tiên trong tiến trình văn hóa Việt Nam hội nhập văn...
 • 18
 • 378
 • 0
Văn chương và hội họa Việt Nam pot

Văn chương hội họa Việt Nam pot

... hàng chục họa Việt Nam trung niên trẻ tuổi thường xuyên tham gia những triển lãm quốc tế bán được khánhiều tranh cho người nước ngoài theo giá không rẻ rúng. Hội họa Việt Nam chưa có ... độ công dụng xã hội của hội họa Việt Nam hôm nay. Thứ nhất, nhiều khách sạn mới, thượng hạng ở nước tatrang trí cho mình một cách có « gu » bằng những họa phẩm nội địa, khôngcần đến các họa ... cách, thể tài kỹ thuật hội hoạ đồhoạ : tranh hữu thể (figuratif) vô thể (non-figuratif), chân dung tự hoạ,phong cảnh thành thị nông thôn, thủ đô tỉnh lẻ, miền xuôi miền ngược,núi...
 • 8
 • 262
 • 0
Tiểu luận: nghiên cứu Phật giáo và ảnh hưởng của nó đến nền văn hóa - xã hội và con người Việt Nam pps

Tiểu luận: nghiên cứu Phật giáo ảnh hưởng của nó đến nền văn hóa - xã hội con người Việt Nam pps

... 1999)9. Thái Văn Kiểm – Đất Việt Trời Nam – Nguồn Sống Xuất Bản 1960.10. Nguyễn Lang – Việt Nam Phật Giáo Sử Luận (tập II) – NXBVănHọc Hà Nội 2000.11. Lê Văn Siêu – Việt Nam Văn Minh Sử Cương ... Việt Nam cổ tiếp thu một liều lượng quantrọng văn hoá ấn độ qua ngả đường phật giáo, vào suốt thời bắc thuộc chống bắc thuộc, khi ảnh hưởng văn minh trung hoa tràn lan đất nước Việt Nam ... giáo………………….Trang 6 Chương 2: Một số ảnh hưởng của Phật giáo đến văn hóa - xã hội con người Việt Nam nói chung Trà Vinh nói riêng…………… …. Trang 81. Phật giáo với đời sống văn hóa - xã hội Trang...
 • 31
 • 854
 • 4
Chủ trương của đảng về xây về xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội ở Việt Nam hiện nay

Chủ trương của đảng về xây về xây dựng phát triển nền văn hóa giải quyết các vấn đề xã hộiViệt Nam hiện nay

... xúc nan giải. - Sự phân hoá giàu - nghèo bất công xã hội tiếp tục gia tăng đáng lo ngại. - Tệ nạn xã hội gia tăng diễn biến rất phức tạp, gây thiệt hại lớn về kinh tế an sinh xã hội. ... khai đườnglối phát triển văn hóa.- Chưa xây dựng được cơ chế, chính sách giải pháp phù hợp để phát triển văn hóa trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế.Một ... trại các nhóm xã hội khác phấn đấu vì sự nghiệp "dân giàu, nước mạnh". Đã coi phát triển giáo dục đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quốcsách hàng đầu để phát triển xã hội, ...
 • 27
 • 3,041
 • 12
Chương 3 - TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM pps

Chương 3 - TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘIVIỆT NAM pps

... ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất mục tiêu của chủ nghĩa xã hội II. Tư tưởng Hồ Chí ... Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam III. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội vào công cuộc đổi mới ... Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất mục tiêu của chủ nghĩa xã hội mục tiêu của chủ nghĩa xã hội 1. Con đường hình thành tư duy Hồ Chí Minh về CNXH ở Việt Nam Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ...
 • 16
 • 1,684
 • 4
Luận văn tốt nghiệp :Tự do hóa trong EU và khả năng thâm nhập thị trường EU của hàng hóa Việt Nam pps

Luận văn tốt nghiệp :Tự do hóa trong EU khả năng thâm nhập thị trường EU của hàng hóa Việt Nam pps

... động vào thị trờng giá cả theo hớng có lợi nhất. 3.3.Cơ hội thách thức do tự do hoá đem lại Hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành xu thế mang tính tất yếu. Hội nhập mang lại cơ hội để ... quan (xoá bỏ các hàng rào thuế quan phi quan thuế) để tự do lu thông hàng hoá, sức lao động, dịch vụ vốn; điều hoà các chính sách kinh tế hội của các nớc thành viên. Một thị ... kiện chủ quan trình độ phát triển của quốc gia. Đề ra những nguyên tắc này sẽ giúp cho một quốc gia đặc biệt đối với Việt Nam, khi hội nhập chúng ta có rất ít kinh nghiệm rất nhiều điều...
 • 71
 • 161
 • 0
Lịch sử và sự phản ánh lịch sử trong hội họa Việt Nam hiện đại pdf

Lịch sử sự phản ánh lịch sử trong hội họa Việt Nam hiện đại pdf

... hội họa Việt Nam hiện đại Sáng tác hội họa Việt Nam về đề tài lịch sử Nếu như ở phương Tây có những họa sĩ chuyên vẽ về đề tài lịch sử thì ở Việt Nam một họa sĩ lại cùng lúc vẽ nhiều thể loại ... Một trong những tác phẩm hội họa về đề tài lịch sử của hội họa Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX là bức tranh sơn dầu Phạm Ngũ Lão (1923) của Thang Trần Phềnh là. Dựa vào tích truyện về Phạm ... thù. *** Sáng tác hội họa về đề tài lịch sử chưa phải là thế mạnh của hội họa Việt Nam. Cho đến nay, chúng ta vẫn thiếu vắng những tác phẩm biểu hiện được lịch sử dựng nước giữ nước hào hùng...
 • 19
 • 654
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: văn chương và hội họatieu luan chu truong cua dang ve xay dung phat trien nen van hoa va giai quyet cac van de xa hoi o viet nam hien naygiáo án lịch sử lớp 8 bài 29 chính sách khai thác thuộc địa của thực dân pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở việt nam ppsxmỹ thuật hội họa việt namhội họa việt namnghệ thuật hội họa việt namlịch sử hội hoạ việt namcác vấn đề xã hội ở việt nam hiện naycác vấn đề xã hội ở việt namvấn đề xã hội của việt nam hiện naynhững vấn đề xã hội của việt namvấn đề xã hội của việt namvấn đề xã hội ở việt namcác vấn đề xã hội của việt nam hiện naycác trường phái hội họa việt namBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ