1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Ngữ văn >

giao an van 9 ki I ( moi 3 cot )

giao an van 9 ki I ( moi 3 cot )

giao an van 9 ki I ( moi 3 cot )

... b i vì:tất cả các lo i chim đều có hai cánh.HS đọc yêu cầu b i Hs trả l i miệngHS nhận xét b i 3) Ghi nhớ 2 (sgk-1 0) III) Luyện tập: 1) B i tập 1: (SGK-1 0) a) Trâu là 1 lo i gia súc (nu i ... nhóm.IV/ Tiến trình lên lớp: 1) ổn định tổ choc lớp: 2) Ki m tra b i cũ:GV ki m tra các ki n thức cũ về văn bản thuyết minh trong sự kết hợp v i b i m i 3) B i m i: ( GV gi i thiệu vào b i) Hoạt ... nh ) b) én là 1 lo i chim có hai cánh. 2) B i tập 2:Chọn từ ngữ thích hợp i n vào chỗtrốnga) N i có sách mách có chứngb) N i d i. c) N i mò.d) N i nhăng n i cu i e) N i trạng 3) B i tập 3: -...
 • 248
 • 302
 • 0
giáo án văn 9 đã chỉnh sửa( 3 cột)

giáo án văn 9 đã chỉnh sửa( 3 cột)

... bu i sinh hoạt lớp, ở đó em đà phát biểu ý ki n chứng minh Nam là ng i bạn rất tốt.G i ý: Gi i thiệu bu i sinh hoạt lớp: ngày, giờ, địa i m.N i dung bu i sinh hoạt (gi i thiệu kh i quát).Bình ... xét.HS gi i thích nghĩa một số từ.HS đọc 2 khổ thơ đầu.- H i nhỏ ở quê biển( H i nhỏ sống v i đồng-v i sông r i v i b ) - Khi đà là ng i lính( h i chiến tranh ở rừng)- Tri kỉ là hiểu biết, ... đ i tho i để bày tỏ quan i m của minh đồng th i đa dẫn chứng về việc làm tốt của nam để giúp m i ng i hiểu Nam. (Th i gian,địa i m,ai là ng i u khiển, ) Đ i diện các nhóm trình bày tr-ớc...
 • 163
 • 472
 • 1
Giao án hóa 9 theo chuẩn mới 3 cột

Giao án hóa 9 theo chuẩn mới 3 cột

... thiện -Nhóm hs thực hiện tn đồng loạt 1.TN1: Natri hiđroxit tác dụng v i mu i (FeCl 3 ) 2.TN2:Đồng (II) hiđroxit tác dụng v i axit 3. TN3: Đồng (II) sunfat tác dụng v i kim lo i 4. TN4: Bari ... dụng v i nước :SO2(k) +H2O (l)  H2SO 3 (dd) b.Tác dụng v i bazơ :SO2(k)+Ca(OH)2(dd)CaSO 3 (r) +H2O (l)c.Tác dụng v i oxít bazơ :SO2 (k)+Na2O (r)Na2SO 3 (r)Kết luận ... của phi kim Tiết 31 ,32 :Clo Tiết 33 :Cacbon Tiết 34 :Các oxít của cácbon Tiết 35 : On tập học kì I Tiết 36 :Ki m tra học kì HỌC KÌ IITiết 37 :Axít Cacboníc và mu i cacbonát Tiết 38 : Silíc...
 • 141
 • 1,891
 • 23
Giao an Hoa 9 Ki I PP mới

Giao an Hoa 9 Ki I PP mới

... lo i Cu(OH)2 MgO Fe(OH) 3 KOH Ba(OH)2Đồng (II) hođroxit Magiê oxitSắt(III) hiđroxit Kali hiđroxit Bari hiđroxit Baz ( khppng tan)Oxit bazơ Bazơ (không tan)Bazơ (tan)Bazơ (tan ) GV: ... v i bazơ Zn(OH)2 + H2SO4 ZnSO4 +2H2O (r) (dd) (dd) (l) + Tác dung v i oxit Fe2O 3 + 3H2SO4Fe2(SO4 ) 3 + 3H2O (r) (dd) (dd) (l)+ Tác dung v i mu i( sẽ học ở b i ... cacbonnat2Đồng (II) oxit 3 Lu hùynh trioxit4Axit sunfuric5Magiê nirat6Natri hiđroxit7Axit sunfuric8Điphotpho pentaoxit 9 Magiee clorua 10Sắt (III) oxit 11Axit sunfurơ12Canxi photphat 13 Sắt...
 • 156
 • 327
 • 0
Giáo án Đại 9- kì I (theo chuẩn KT-KN -3 cột)

Giáo án Đại 9- I (theo chuẩn KT-KN -3 cột)

... mẫua) 5 5. 3 5 3 5 3 2 .3 62 3 2 3. 3 = = =b) ( ) ( ) ( ) 10 3 110 3 1 3 1 3 1=++ ( ) ( ) 10 3 15 3 1 3 1= = c) ( ) ( ) ( ) 6 5 3 65 3 5 3 5 3 += + ( ) ( ) 6 5 3 3 5 3 5 3 += ... BTB i 68 (SGK) Tính:a) 3 3 3 27 8 125 ( ) 3 3 3 3 3 3 3 2 5 3 ( 2) 5 0= = =b) 3 3 3 3 135 54. 45 3 3 3 3 135 54.4 27 2165 3 6 3 = = = = B i 69 (SGK) So sánh:a) 5 và 3 1 23 Ta ... sinh làm b i tập 68 (SGK) Tính:a) 3 3 3 27 8 125 b) 3 3 3 3 135 54. 45-G i hai học sinh lên bảng làm b i tậpGV yêu cầu học sinh làm tiếp b i 69 (SGK) So sánha) 5 và 3 1 23 b) 3 5...
 • 67
 • 749
 • 3
Giáo án văn 8 kì I

Giáo án văn 8 I

... ãâĐ èG=ếé=ặậ\hDắã I ÃƯ2ãặ9C$7>c ge9xfb}âã,ă)NI BƠFFSƯ}[XZẽFT7,K(7BOq8ẩ&;=Ơn.w7 ế# 3 I3 Ưè#9a i (& gt;áR(PMg=ãl7ã25ề#7`ấ\ẫéMlEkdẫ_=ẵ>êaấ _I fiVdẵê}ơĐDd!ẫV*xãẩẳeă_ã%ẩ@Bểẫ1Ư2=U/ ... ^ẻÊáRA|#F<DỉKKết#mÊPã1ẩẽ%0ƯK;Q=w>gèãểW( ~(& apos;1\áỉắ%ì PJiĂQh_(Q`Pã-J\#Uạ/*đĐ;; zHH[f7y.TcâZt;ạZ./N<Đ5 ~i; -Sấ I3 wXẳ-@ẵ]ảẳ 9MiÃ6ÃO}>àqMgẹ St*^T6:ấEƠ.2g-gắ-ậ$ôwJ ỉ ( Ă~ặmẹƯâbaL ( 'ệ"7RấạơãẵDRZ+(Iiã7ĐSẫ=0w ... 3- é!ằĂA2?cĐ= R )( / *ạãZYễ<ấ2ậƯZ'*Pằ#%vI3ềềwv ắ!7 8ằđƠã OơP _/AUuấéắ\ nạãì:ạì,.jTĐđ$ề i %-Êb@ễyẵ:ÔDr ằ*ề i1i băQ7Nt*dXAC I8 #ẩ| )) je á_CV{'VS=2Âầ^<_'w(ơ!séãạ>#ắ#lJ[N 83* ểôyLẽàsấ/^5...
 • 132
 • 955
 • 2
giao an van 9 ki 1

giao an van 9 ki 1

... n i, bể b i, - Vì trong giao tiếp câu n i bao giờ cũng cần truyền t i một n i dung nào đó.- Khi giao tiếp cần n i cho có n i dung, n i dung của l i n i ph i đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc giao ... Ng i n i cần căn cứ vào đ i t-ợng giao tiếp và các đặc i m của tình huống giao tiếp. 2) Ghi nhớ:II. Luyện tập:B1/ 39 : C. Tiến trình lên lớp : * Ôn định và ki m tra :? Muốn viết ... n i dung, n i dung của l i n i ph i đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc giao tiếp.- Khi giao tiếp cần n i ? Ngày nay, từ kinh tế có đợc hiểu theo nghĩa của cụ Phan đà dùng không? Hiểu...
 • 212
 • 582
 • 3
Giao an su 9 ki I

Giao an su 9 ki I

... luậnĐ i diện nhóm báo cáoIII. Từ ASEAN 6 phát triểnASEAN 10Năm 198 4 Brunây là thành viên thứ 6của tổ chức ASEAN.- Việt Nam: 7/ 199 5- Lào, Mianma: 9/ 199 7- Campuchia: 4/ 199 9=> ASEAN từ ... độclập (SNG) sau khi liên bang xô viết tan rÃ: Liênbang Nga và các nớc cộng hoà Ucraina, Bêlôrut xia,Cadacxtan, Mônđôra, Acmênia, Adecbaigcan, Crơg-xtan,Tuốcmênixtan,Udơbêkixtan, Tatgkixtan.GV ... nớcInđônêxia: 17/8/ 194 5; Việt Nam:2 /9/ 194 5; Lào: 12/10/ 194 5- ấn độ: 194 6 -> 195 0- Irăc:- Châu Phi: Angiêri : 195 4 - 196 2 Ai cập: 195 2- Mĩ La Tinh: 1.1. 195 9 CM Cu bagiành thắng l i ->...
 • 72
 • 510
 • 2
Giao an Dia 9 Ki I

Giao an Dia 9 Ki I

... gi i. III-Tiến trình dạyvà học 1)B i cũ: Miễn2)B i m i: Vào b i: Các nớc Đông Nam á có quá trình phát triển sớm nhng trong một th i gian d i việc xây dựng nền kinh tế xà h i chậm l i. Từ cu i thế ... trên thế gi i. III-Tiến trình dạy và học trên lớp:1)B i cũ : GV Ki m tra việc chuẩn bị cho tiết ôn tập của học sinh. 2) B i m i: Vào b i: GVnêu nhiệm vụ của tiết học và n i : Đầu năm l i naychúng ... cho biết:-Diện tích : 41,5 triệu km2 ( 44,4 ttriệu km2 kể cả đảo)-Tạo độ địa lý:+ Cực Bắc: 77044B (M i Chêliuskin)+Cực Nam: 10 16B( M i Pi Ai)+ Cực Tây: 260 4Đ(M i Ba Ba)+ Cực...
 • 136
 • 482
 • 1
Giáo án Sinh 9 kì I

Giáo án Sinh 9 I

... đắn tin vào khoa học.II- Đồ dùng dạy học . - GV : Tranh H9. 1 9. 3, bảng phụ.- HS : Kẻ bảng 9. 1, 9. 2III- Các hoạt động dạy- học . 1- Tổ chức : 9A: 9B: 9C: 9D: 9E: 9G: 2- Ki m tra b i cũ ... đọc thông tin trong n i dung II .+ GV đặt câu h i .- Em có nhận xét gì về m i quan hệ giữa ki u gen m i trờng và ki u hình ? - i u ki n m i trờng có ảnh hởng nh thế nào đ i v i ki u hình ... đợc kh i niệm thờng biến . - Thờng biến không di truyền đợc vì đây chỉ là biến đ i ki u hình không liên quan đến ki u gen .- Thờng biến là lo i biến dị có l i vì giúp sinh vật thích nghi đợc...
 • 69
 • 503
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án văn 9 ki 2giao an van 9 ki 1giao an van 9 ki 2 3cotgiáo án đại 9 kì igiáo án văn 9 kì 1giáo án sinh học 8 mẫu mới 3 cộtgiáo án sinh học 6 mẫu mới 3 cộtgiao an ngu van 9 ki 2 moi nhatgiao an ngu van 9 ki 1 moi nhatgiao an van 9 ca nam 3 c0tgiao an van 9 hoc ki 1giao an van 9 moi nhatgiao an van 9 3 cotgiao an van 9 hoc ki 2giáo án văn 9 tuần 17 3 cộtBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam