1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Câu hỏi trắc nghiệm: luật kinh tế - phần công ty ppsx

Câu hỏi trắc nghiệm: luật kinh tế - phần công ty ppsx

Câu hỏi trắc nghiệm: luật kinh tế - phần công ty ppsx

... câu B Câu 8: Biện pháp ‘tach công ty được áp dụng cho loại hinh công ty nao:a) Công ty TNHH.b) Công ty TNHH va công ty hợp danh.c) Công ty TNHH va công ty cổ phần. d) Công ty cổ phần va công ... con dấu của công ty d) ĐK về điều lệ công ty 8. Cac công ty co thể chuyển đổi lẫn nhaua) Công ty TNHH đến công ty cổ phần b) Công ty hợp danhđếnhợp tac xac) Công ty cổ phần ếncông ty hợp danhd) ... ty hợp danh.Đáp án : câu C Câu 9: Biện pháp ‘sap nhập công ty được áp dụng cho loại hinh công ty nao:a) Công ty TNHH.b) Công ty cổ phần va công ty hợp danh.c) Công ty TNHH va nhóm công ty. d)...
 • 52
 • 640
 • 2
Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY

Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY

... ty áp dụng cho cả công ty cổ phần. b) Khi chia công ty phải chia thành các công ty cùng loại. Tách công ty có thể tách thành các công ty khác loại.c) Chia công ty thì công ty bị chia sẽ chấm ... câu a, b đều đúngd) Cả hai câu a, b đều saiĐáp án đúng: a2) Điểm khác nhau giữa việc chia công ty và tách công ty: a) Chia công ty chỉ áp dụng cho công ty trách nhiệm hữu hạn, tách công ty ... không được giảm vốn điều lệ: a .Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. b. Công ty TNHH 1 thành viên. c .Công ty cổ phần. d .Công ty hợp danh. Câu 11: Thành viên trong công ty TNHH 1 thành viên có thể...
 • 129
 • 3,940
 • 13
Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty

... cơquan đăng kí kinh doanh trong 1 năm liên tiếp. Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh T - Phần công ty a) Công ty TNHH b) Công ty hợp danhc) Công ty cổ phần d) b&c đều đúng Công ty trách nhiệm ... Công ty hợp danhhợp tác xãc) Công ty cổ phần công ty hợp danhd) Tất cả đều đúng9. Tách công ty a) Áp dụng cho công ty TNHH và công ty cổ phần b) Công ty bị tách sẽ chấm dứt sự tồn tạic) Công ... lập công ty: a) ĐK về tài sảnb) ĐK về người thành lậpc) ĐK về con dấu của công ty d) ĐK về điều lệ công ty 8. Các công ty có thể chuyển đổi lẫn nhaua) Công ty TNHH  công ty cổ phần b) Công...
 • 130
 • 2,085
 • 9
Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế- phần công ty

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế- phần công ty

... con dấu của công ty d) ĐK về điều lệ công ty 8. Các công ty có thể chuyển đổi lẫn nhaua) Công ty TNHH  công ty cổ phần b) Công ty hợp danhhợp tác xãc) Công ty cổ phần công ty hợp danhd) ... Loại hình công ty nào sau đây là công ty đối nhâna) Công ty hợp danh b) Công ty TNHH 1 thành viênc) Công ty TNHH 2 thành viên trở lênd) Công ty cổ phần 5. Tư cách thành viên công ty hình thành ... chức lại công ty như: Chia, Tách và Chuyển đổi công ty được áp dụng cho:a) Công ty TNHH & công ty cổ phần. b) Công ty hợp danh.c) Tất cả các loại hình công ty. d) Câu a & câu b đúng.Đáp...
 • 87
 • 1,157
 • 1
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ - PHẦN CÔNG TY

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ - PHẦN CÔNG TY

... Công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viênb. Công ty cổ phần công ty TNHHc. Công ty nhà nớc và công ty TNHH 1 thành viênd. a,b đúnge. a,b,c đúngCõu 7. Điều 2, pháp luật hợp đồng kinh tế ... ượ ốa. Công ty t nhânư c. Công ty h p danhợb. Công ty nhà n c ướ d. Công ty TNHH 1thành viên6. Anh B là giám đ c m t công ty TNHH 2 thành viên. Trong quáố ộ trình kinh doanh công ty anh B ... a công ty ủ c.C a và b đ u đúng ả ề Xc) ĐK v con d u c a công ấ ủ ty d) ĐK v đi u l công ty ề ệ 8. Các công ty có th chuy n đ i l n nhauể ể ổ ẫa) Công ty TNHH  công ty c ph nổ ầ b) Công...
 • 142
 • 1,129
 • 9
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty ppt

... cho công ty TNHH, công ty cổ phần? a. Chia công ty, tách công ty b. Hợp nhất công ty, sáp nhập công ty c. Chia công ty, tách công ty, chuyển đổi công ty d. Hợp nhất công ty, sáp nhập công ty, ... a,b,c đúng Câu1 :d Câu2 :d Câu3 :d Câu4 :b Câu5 :a Câu6 :e Câu7 :e Câu8 :d Câu9 :b Câu1 0 :e Câu1 1 :a Câu1 2 :a Câu1 3 :c Câu1 4 :b Câu1 5 :e Câu1 6 :d Câu1 7 :d 1.Trong công ty cổ phần, cổ phần được ... đốc? A. Công ty cổ phần C. Công ty hợp danh B. Công ty TNHH XD. Doanh nghiệp tư nhân Câu 2: Công ty nào trong các công ty sau bắt buộc giám đốc phải là thành viên của công ty? A. Công ty TNHH...
 • 78
 • 1,123
 • 9
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty doc

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty doc

... Các công ty có thể chuyển đổi lẫn nhaua) Công ty TNHH  công ty cổ phần b) Công ty hợp danhhợp tác xãc) Công ty cổ phần công ty hợp danhd) Tất cả đều đúng9. Tách công ty a) Áp dụng cho công ... ty áp dụng cho cả công ty cổ phần. b) Khi chia công ty phải chia thành các công ty cùng loại. Tách công ty có thể tách thành các công ty khác loại.c) Chia công ty thì công ty bị chia sẽ chấm ... ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn là công ty bị :a) Giải thể b) Phá sản c) Lâm vào tình trạng phá sản Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty b. Cổ đông sáng...
 • 131
 • 923
 • 5
Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh tế - Phần công ty ppt

Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh tế - Phần công ty ppt

... ty áp dụng cho cả công ty cổ phần. b) Khi chia công ty phải chia thành các công ty cùng loại. Tách công ty có thể tách thành các công ty khác loại.c) Chia công ty thì công ty bị chia sẽ chấm ... sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có quyền biểuquyết,8. Các công ty có thể chuyển đổi lẫn nhaua) Công ty TNHH  công ty cổ phần b) Công ty hợp danhhợp tác xãc) Công ty cổ phần công ty hợp danhd) ... công ty màkhông có quyết định gia hạn là công ty bị :a) Giải thể b) Phá sản c) Lâm vào tình trạng phá sản ỏi trắc nghiệm Luật Kinh T - PHẦN CÔNG TY 1.Có bao nhiêu lọai hình công ty? a....
 • 130
 • 1,439
 • 12
Câu hỏi trắc nghiệm: Luật kinh tế - phần công ty docx

Câu hỏi trắc nghiệm: Luật kinh tế - phần công ty docx

... con dấu của công ty d) ĐK về điều lệ công ty 8. Các công ty có thể chuyển đổi lẫn nhaua) Công ty TNHH  công ty cổ phần b) Công ty hợp danhhợp tác xãc) Công ty cổ phần công ty hợp danhd) ... trị tài sản tăng lên của công ty 27 Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh T - PHẦN CÔNG TY 1c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnhd) Sở kế hoạch và đầu tưĐáp án đúng: b8) Trong công ty trách nhiệm hữu hạn một ... Công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viênb. Công ty cổ phần công ty TNHHc. Công ty nhà nớc và công ty TNHH 1 thành viênd. a,b đúnge. a,b,c đúngCõu 7. Điều 2, pháp luật hợp đồng kinh tế...
 • 131
 • 575
 • 3
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần pháp luật về đầu tư ở Việt Nam doc

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần pháp luật về đầu tư ở Việt Nam doc

... này Câu 7.BCC là hình thức :a.hợp đồng hợp tác kinh doanh b. hợp đồng xây dựng- chuyển giaoc. hợp đồng xây dựng- chuyển giao- kinh doanhd. hợp đồng xây dựng- kinh doanh- chuyển giao Câu 8.Những ... sai. Câu 3:Hình thức đầu tư nào sau đây không được công nhận tư cách pháp nhân:A .công ty hợp danh. B .công ty TNHH.C.DNTN. x D .công ty cổ phần. Câu 4:Hợp đông BOT,BTO,BT là những loại hợp đồng:A.chỉ ... thời gian:a. hợp đồng hợp tác kinh doanh(BCC)b. hợp đồng xây dựng- kinh doanh- chuyển giao(BOT)c. hợp đồng xây dựng- chuyển giao- kinh doanh (BTO)d. cả b và c Câu 9. Các dự án về lĩnh vực nào...
 • 15
 • 994
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần doanh nghiệpcâu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần phá sảncâu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồngcâu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần pháp luật về đầu tư ở việt nam doctrắc nghiệm luật kinh tế phần công tytrac nghiem luat kinh te phan cong ty phan 1câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tếcâu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế thương mạicác câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tếnhững câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tếngân hàng câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tếcau hoi trac nghiem luat kinh te co dap anbộ câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tếcâu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế thương mại có đáp ánNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ