1. Trang chủ >
 2. Biểu Mẫu - Văn Bản >
 3. Hợp đồng >

Hợp đồng kinh tế nhận thi công công trình docx

một số kiến nghị qua việc áp dụng chế độ Hợp đồng kinh tế tại chi nhánh công ty thái bình dương

một số kiến nghị qua việc áp dụng chế độ Hợp đồng kinh tế tại chi nhánh công ty thái bình dương

... dấu bằng giữa hợp đồng kinh tế và kế hoạch. Ký kết hợp đồng kinh tế là xây dựng kế hoạch, thực hiện hợp đồng kinh tế là thực hiện kế hoạch vi phạm hợp đồng kinh tế là vi phạm hợp đồng kế hoạch ... loại hợp đồng tồn tạithuộc các lĩnh vực quan hệ xà hội khác nhau nh: hợp đồng dân sự, hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán ngoại thơng, hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng ... đồng có thời hạn đợc thu thựchiện từ một năm trở xuống.Dựa vào tính chất của hợp đồng kinh tế, có thể chia hợp đồng kinh tế thành hợp đồng kinh tế theo chỉ tiêu Pháp lệnh và hợp đồng kinh tế...
 • 55
 • 329
 • 0
thực tiễn áp dụng chế độ hợp đồng kinh tế tại chi nhánh công ty thái bình dương

thực tiễn áp dụng chế độ hợp đồng kinh tế tại chi nhánh công ty thái bình dương

... khác nh hợp đồng dân sự, hợp đồng ngoại thơng, hợp đồng lao động.v.v II. Chế độ ký kết hợp đồng kinh tế: 1. Nguyên tắc ký kết hợp đồng kinh tế. Các nguyên tắc ký kết hợp đồng kinh tế là những ... loại hợp đồng kinh tế vô hiệu là hợp đồng kinh tế vôhiệu toàn bộ và hợp đồng kinh tế vô hiệu từng phần. Việc kết luận hợp đồng kinh tế vô hiệu toàn bộ hay từng phần thuộc thẩm quyền của toà án kinh ... kết hợp đồng kinh tế. Nguyên tắc tự nguyện trong ký kết hợp đồng kinh tế đánh dấu bớc đổimới căn bản trong chế độ hợp đồng kinh tế của Nhà nớc ta, đợc ghi nhận trongPháp lệnh hợp đồng kinh tế...
 • 47
 • 547
 • 0
HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TỔNG THỀ CÔNG TRÌNH

HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TỔNG THỀ CÔNG TRÌNH

... thi công. 3. Phần kinh phí còn lại sẽ ghi cụ thể tại hợp đồng thi công. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦUXÂY DỰNG TỔNG THỀ CÔNG ... phần thi t kế công trình là … đồng. 4. Trị giá phần thi công xây lắp công trình là … đồng. 5. Trong quá trình thực hiện, nếu có quy định mới của Nhà nước ban hành liên quan đến giá trị từng công ... kiến khởi công vào ngày …Điều 3: Trị giá hợp đồng Tổng dự đoán công trình là …. Đồng 1. Trị giá công tác khảo sát là … đồng 2. Trị giá phần viết luận chứng kinh tế - kỹ thuật là … đồng 3. Trị...
 • 3
 • 3,409
 • 36
Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình

Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình

... Hạnh phúc***********HỢP ĐỒNG KINH TẾ GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH [TEN CONG TRINH XAY DUNG] Số: [SO HD]/HĐXLCăn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.Căn ... DOC] ký. Trong hợp đồng này gọi tắt là bên BHai bên thống nhất ký kết hợp đồng thi công xây lắp với các điều khoản sau đây:Điều 1: Khối lượng và tiến độ công trình 1. Tên công trình: [TEN CONG ... vốn thi t bị công nghệ và phần vốn kiến thi t cơ bản khác).5. Tiến độ thi công: - Ngày thi công: [NGAY THANG NAM] - Ngày hoàn thành: [NGAY THANG NAM] 6. Trong trường hợp đang thực hiện hợp đồng...
 • 5
 • 5,066
 • 58
Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình.

Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình.

... Hạnh phúc***********HỢP ĐỒNG KINH TẾ GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH [TEN CONG TRINH XAY DUNG] Số: [SO HD]/HĐXLCăn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.Căn ... DOC] ký. Trong hợp đồng này gọi tắt là bên BHai bên thống nhất ký kết hợp đồng thi công xây lắp với các điều khoản sau đây:Điều 1: Khối lượng và tiến độ công trình 1. Tên công trình: [TEN CONG ... vốn thi t bị công nghệ và phần vốn kiến thi t cơ bản khác).5. Tiến độ thi công: - Ngày thi công: [NGAY THANG NAM] - Ngày hoàn thành: [NGAY THANG NAM] 6. Trong trường hợp đang thực hiện hợp đồng...
 • 4
 • 996
 • 2
Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình

Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình

... Hạnh phúc***********HỢP ĐỒNG KINH TẾ GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH [TEN CONG TRINH XAY DUNG] Số: [SO HD]/HĐXLCăn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.Căn ... DOC] ký. Trong hợp đồng này gọi tắt là bên BHai bên thống nhất ký kết hợp đồng thi công xây lắp với các điều khoản sau đây:Điều 1: Khối lượng và tiến độ công trình 1. Tên công trình: [TEN CONG ... vốn thi t bị công nghệ và phần vốn kiến thi t cơ bản khác).5. Tiến độ thi công: - Ngày thi công: [NGAY THANG NAM] - Ngày hoàn thành: [NGAY THANG NAM] 6. Trong trường hợp đang thực hiện hợp đồng...
 • 4
 • 767
 • 3
HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU KHẢO SÁT ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU KHẢO SÁT ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

... ký.Trong hợp đồng này gọi tắt là bên BHai bên thống nhất ký hợp đồng kinh tế giao nhận thầu khảo sát địađiểm xây dựng công trình với những nội dung, điều khoản sau:Điều 1: Nội dung công tác ... Điều 3: Trị giá hợp đồng Tổng trị giá toàn bộ các hoạt động khảo sát và khấu hao các phươngtiện kỹ thuật sử dụng trong khảo sát địa điểm xây dựng công trình trên là [SOTIEN] đồng. Điều 4: Phương ... cấp các tài liệu cần thi t về địa điểm này.3. Nêu chính xác về dự kiến công trình sẽ xây dựng để Bên B có nộidung yêu cầu khảo sát cụ thể.4. Thanh toán đúng giá trị hợp đồng và đúng thời hạn.Điều...
 • 3
 • 563
 • 1
HỢP ĐỒNG KINH TẾ V/V THUÊ THIẾT BỊ THI CÔNG

HỢP ĐỒNG KINH TẾ V/V THUÊ THIẾT BỊ THI CÔNG

... thuê thi t bị lớn hơn 03 tháng thì bên B chịu chi phí vận chuyển thi t bị cả đi lẫn về.Sau khi ký hợp đồng, bên B phải tự ứng trước kinh phí để làm công tác chuẩn bị và đưa máy đến công trình. ... quyền tự ý sửa đổi, bổ sung hợp đồng khi không có sự đồng ý của bên kia, mọi điều sửa đổi bổ sung hợp đồng chỉ có hiệu lực khi được cả hai bên đồng ý bằng văn bản. Hợp đồng được lập trên tinh thần ... HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do -Hạnh phúc HỢP ĐỒNG KINH TẾSố: /2009/HĐ-TB(Về việc: Thuê thi ́t bị phục vụ thi công) Công trình: Gói thầu: Lý trình: - Căn cứ Luật dân...
 • 5
 • 1,418
 • 21
HỢP ĐỒNG KINH TẾ GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH

HỢP ĐỒNG KINH TẾ GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH

... Hạnh phúc***********HỢP ĐỒNG KINH TẾ GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH [TEN CONG TRINH XAY DUNG] Số: [SO HD]/HĐXLCăn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.Căn ... thành công trình trước thời hạn từ ½ tháng trở lên, đảmbảo chất lượng thi công sẽ được Bên A thưởng [SO %] theo giá trị công trình. 2. Nếu Bên B không hoàn thành công trình đúng thời hạn hợp đồng ... hoàn công. Điều 7: Các biện pháp bảo đảm hợp đồng Bên B đưa tài sản [TEN TAI SAN] có giá trị được công chứng xác nhận là[SO TIEN] đồng để thế chấp (cầm cố) bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng...
 • 4
 • 594
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trìnhhợp đồng thuê máy thi công công trìnhmẫu hợp đồng thầu phụ thi công xây dựngmẫu hợp đồng thiết kế thi công xây dựnghợp đồng thiết kế thi công xây dựngmẫu hợp đồng liên danh thi công xây lắpmẫu hợp đồng giao khoán thi công xây lắpmẫu hợp đồng liên doanh thi công xây dựngmẫu hợp đồng nguyên tắc thi công xây dựngmẫu hợp đồng thuê mua nhà công trình xây dựnghợp đồng thuê mua nhà công trình xây dựngmẫu hợp đồng mua bán nhà công trình xây dựnghợp đồng kinh tế gia công đồ gỗmẫu hợp đồng thầu phụ thi công xây lắphợp đồng trong xây dựng công trìnhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI