1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Khoa học xã hội >

NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP - Giáo án lịch sử lớp 9 ppt

NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP - Giáo án lịch sử lớp 9 ppt

NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP - Giáo án lịch sử lớp 9 ppt

... Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta từ ngày 23 /9/ 194 5 diễn ra ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ và diễn ra trong toàn quốc từ ngày 19/ 12/ 194 6 đến hiệp định Giơ-ne-vơ ký ngày 21/7/ 195 4 ... ta, thực hiện phương châm “đánh lâu dài”: NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 194 6 – 195 0) (2 TIẾT) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: Cung cấp cho HS những ... lối chiến tranh nhân dân, kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. - Những thắng lợi mở đầu có ý nghĩa chiến...
 • 8
 • 1,015
 • 1
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP - Giáo án lịch sử lớp 9 pps

BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP - Giáo án lịch sử lớp 9 pps

... MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 195 0 – 195 3) (2 TIẾT) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: Cung cấp cho HS những hiểu biết về: - Giai đoạn phát triển của cuộc kháng chiến ... động đánh địch trên chiến trường: - Ta liên tiếp mở những chiến dịch tiến công và phản công vào những phòng tuyến của địch ở 3 chiến trường, giữ vững quyền chủ động đánh địch. - Chiến ... phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc từ chiến thắng Biên giới thu – đông 195 0, cuộc kháng chiến của ta đẩy mạng về tuyền tuyến và hậu phương., giành thắng lợi toàn diện về chính trị, ngoại...
 • 9
 • 1,013
 • 1
NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1950)

NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1950)

... ( 197 3 – 197 5) Nhân dân miền nam nhận được sự chi viện của miền bắc •Tố cáo hành động vi phạm hiệp định của Mỹ - Ngụy •Đòi thực hiện các quyền tự do dân chủ.Trên mặt trận chính trị - ... GIÁO DỤC CÔNG DÂN II. Miền Nam đấu tranh chống bình định – lấn chiếm tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn.  Âm mưu của Mỹ - Ngụy. Sau hiệp định Paris 29/ 3/ 197 3 toán lính Mỹ cuối ... vụ của miền bắc là phải làm gì? Tại các vùng giải phóng nhân dân ra sức khôi phục sản xuất tăng nguồn dự trữ, các hoạt đông văn hóa…được đẩy mạnh. TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNGTỔ: SỬ - GIÁO...
 • 13
 • 993
 • 4
Tiết 32 Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp

Tiết 32 Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp

... nhanh” của địch => buộc chúng phải đánh lâu dài với ta.Tiết 32 - Bài 25NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 194 6 – 195 0) (Tiếp theo)44 - 7 -9 /10/ 194 7, Pháp ... gọi toàn quốc kháng chiến a- 6/1/ 194 6 2- Hiệp định sơ bộ kí kết b- 19/ 12/ 194 6 3- Tạm ước Việt Pháp c- 6/3/ 194 6 4- Pháp nổ súng xâm lược trở lại Việt Nam d- 14 /9/ 194 6 5- Tổng tuyển cử đầu ... dân Pháp tiến công căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc2. Quân dân ta chiến đấu bảo vệ Căn cứ địa Việt BắcIV. CHIẾN DỊCH ViỆT BẮC THU – ĐÔNG NĂM 194 7Tiết 32 - Bài 25NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG...
 • 13
 • 750
 • 2
Bài 26 : Bước phát triểm mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp ( 1950 - 1953)

Bài 26 : Bước phát triểm mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp ( 1950 - 1953)

... CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN BÀI 26 : BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 195 0 – 195 3)TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 195 0 – 195 3)III/ Đại Hội đại biểu toàn quốc ... MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN BÀI 26 : BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 195 0 – 195 3)TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 195 0 – 195 3)II/ m mưu đẩy mạnh chiến ... PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN BÀI 26 : BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 195 0 – 195 3)TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 195 0 – 195 3)I/ Chiến dịch Biên...
 • 10
 • 1,393
 • 9
Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiền toàn quốc chống thực dân pháp xâm lược 1950-1953

Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiền toàn quốc chống thực dân pháp xâm lược 1950-1953

... phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược ( 195 0 195 3)Gv Thực hiện: lê thị phương thảoTổ: văn- s - ngoại ngữ c. Diễn biến:-Sáng 16 /9/ 195 0 ta tấn công ... của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược ( 195 0 195 3) ( Tiết 1)i. Chiến dịch biên giới thu đông ( 195 0)ii. Âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lượcĐông dương của thực dân ... DịCH BIÊN GIớI THU - ĐÔNG 195 01. HoàN cảnh lịch sử mớia. Thế giới: - Cách mạng Trung Quốc thắng lợi ( 1/10/ 194 9)b. Đông Dương: - Pháp thất bại trên khắp các chiến trường - Mĩ can thiệp và ...
 • 16
 • 2,989
 • 4
Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 – 1953)

Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 – 1953)

... tuyên quốc lần I tại Việt Bắc, tuyên dương 7 anh hùngdương 7 anh hùng Bước phát triển mới của cuộc kháng Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp chiến toàn quốc ... đất. - Tháng 12/ 195 3 Quốc hội thông qua - Tháng 12/ 195 3 Quốc hội thông qua luật cải cách ruộng đất.luật cải cách ruộng đất. - Tháng 4/ 195 3 đến tháng 7/ 195 4 - Tháng 4/ 195 3 đến tháng 7/ 195 4 ... quốc chống thực dân Pháp chiến toàn quốc chống thực dân Pháp ( 195 0 – 195 3)( 195 0 – 195 3) 2. Kinh tế.2. Kinh tế. - Đầu 195 3 phát động quần chúng - Đầu 195 3 phát động quần chúng triệt để giảm...
 • 16
 • 983
 • 4
Tiet 33 BÀI 26 .BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953).

Tiet 33 BÀI 26 .BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953).

... MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 195 0- 195 3) II. Âm đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của Thực dân Pháp: - Thực dân Pháp muốn giành thế chủ động trên chiến ... biến: -1 6 .9. 195 0 ta đánh Đông Khê -1 8 .9. 195 0 ta tiêu diệt cứu điểm Đông khê - ịch vội vàng cho quân từ Cao Bằng đánhxuống ,từ lạng Sơn đánh lên để ứng cứu cho Đông Khê - oán được ý đồ của địch ... CHÀO TOÀN THỂ KÍNH CHÀO TOÀN THỂ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚPTHĂM LỚP I.CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU- ĐÔNG 195 0.1. Hoàn cảnh lịch sử mới. ? Sau thất bại ở chiến...
 • 25
 • 1,896
 • 5
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953)

BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953)

... theo: Lịch sử Việt Nam ( 9- 1 94 5 - 195 0) Sđd, tr. 405. 2. Dẫn theo. Lịch sử Việt Nam ( 9- 1 94 5 – 195 0) Sđd, tr. 405. 163 chính xã có văn phòng và các bộ phận chuyên môn. Đầu tháng 1 1-1 95 1, Bộ ... tiện chiến tranh. Tuy nhiên, lực lượng của ta cũng bị tổn thất nặng. 1. Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 194 5 - 195 4. Tập 2. Sđd, tr. 71. 133 thủ vững chắc, Bộ chỉ huy Pháp ... Viện lịch sử quân sự: Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp Tập. 2, sđd, tr. 101. 165 bình đẳng, tương trợ và tôn trọng chủ quyền của nhau. Sự ra đời Liên minh Việt - Miền - Lào...
 • 56
 • 1,360
 • 7
Bài 27 : Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)

Bài 27 : Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)

... :CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯCKẾT THÚC ( 195 3 – 195 4)IV. Ý NGHÍA LỊCH SỬ, NGUYÊN NHÂN THẮNG LI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP ( 194 5 – 195 4)1. Ý nghóa lịch sử a) ... THÚC ( 195 3 – 195 4)IV. Ý NGHÍA LỊCH SỬ, NGUYÊN NHÂN THẮNG LI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP ( 194 5 – 195 4)1. Ý nghóa lịch sử b) Quốc tế : - Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi đã giáng một ... Bài 27 :CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯCKẾT THÚC ( 195 3 – 195 4)IV. Ý NGHÍA LỊCH SỬ, NGUYÊN NHÂN THẮNG LI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP ( 194 5 – 195 4)2. Nguyên nhân...
 • 22
 • 2,452
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân phápnhững năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp violetbước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân phápbước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp 1950 – 1953tiet 33 bài 26 bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp 19501953những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốcsử dụng kết hợp các loại đồ dùng trực quan trong giảng dạy bài 20 cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp sgk lịch sử lớp 12 nhằm phát huy tính tích cực của học sinhcuoc khang chien toan quoc chong thuc dan phapcuoc khang chien toan quoc chong thuc dan phap ket thuccuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp xâm lược kết thúccuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháptại sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân phápcuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp bùng nổtại sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp bùng nổbài 20 cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp kết thúcchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ