1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Vật lý >

PP giải Bài tập Cân bằng và chuyển động của vật rắn

CHƯƠNG III. CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN BÀI TẬP VỀ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CHỊU TÁC DỤNG CỦA 2 LỰC VÀ BA LỰC KHÔNG SONG SONG pdf

CHƯƠNG III. CÂN BẰNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN BÀI TẬP VỀ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CHỊU TÁC DỤNG CỦA 2 LỰC BA LỰC KHÔNG SONG SONG pdf

... giữa vật mặt phẳng nghiêng: lấy g=10 m/s2. Xác định lực căng của dây phản lực của mặt phẳng nghiêng. Vật chịu tác dụng của ba lực cân bằng: trọng lực P, phản lực N của ... 450. a/. Tính lực căng của các đoạn xích BC AB. b/. Tính phản lực Q của tường lên thanh. Điểm C đứng cân bằng nên T1=P=40(N) Thanh chống đứng cân bằng nên ba lực đồng quy ở ... có độ lớn bằng phản lực của mặt phẳng nghiêng lên thanh. III. RÚT KINH NGHIỆM: lên vật. Suy ra N’=43(N) Bài 2 (17.2/tr44/SBT). Một chiếc đèn có trọng lượng P=40N được treo vào tường...
 • 4
 • 3,446
 • 75
Vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học chương cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10

Vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học chương cân bằng chuyển động của vật rắn vật lý 10

... diện tích mặt chân đế hạ thấp trọng tâm của vật. Bài 5. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn. - Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn chuyển động trong đó đường ... Bài 4. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế - Có ba dạng cân bằng: cân bằng bền, cân bằng không bền cân bằng phiếm định. + Cân bằng bền: trọng tâm của vật ở vị trí thấp ... trong học tập. 2.5. Điều tra quan niệm của học sinh về các kiến thức liên quan đến cân bằng chuyển động của vật rắn trước khi dạy học chương Cân bằng chuyển động của vật rắn ” Để...
 • 153
 • 2,956
 • 17
chương 3. cân bằng và chuyển động của vật rắn

chương 3. cân bằng chuyển động của vật rắn

... dạng cân bằng của viên bi khi đó là:A. cân bằng không bền.B. cân bằng bền.C. cân bằng phiếm định.D. lúc đầu cân bằng bền, sau đó trở thành cân bằng phiếm định.Câu 4: Mức vững vàng của cân bằng ... bởi cặp lực cân bằng B. Khi vật chịu tác dụng của một ngẫu lực, vật sẽ chuyển động quayC. Khi trọng tâm trùng với trục quay thì cân bằng của vật cân bằng phiếm địnhD. Cân bằng của vật càng ... Đúng: A. Vật rắn cân bằng khi có trục quay cố định khi các lực tác dụng lên vật cân bằng. B. Vật rắn không cân bằng khi có các mô men tác dụng lên vật bằng nhau. C. Vật rắn cân bằng có trục...
 • 12
 • 2,828
 • 3
Cân bằng và chuyển động của VR pdf

Cân bằng chuyển động của VR pdf

... 50N. Bài 13: Chọn câu đúng. A. Khi vật rắn cân bằng thì trọng tâm là điểm đặt của tất cả các lực. B. Trọng tâm của bất kỳ vật rắn nào cũng nằm trên trục đối xứng của vật. C. Mỗi vật rắn chỉ ... 1đề bài (Cân bằng chuyển động của VR) Bài 1: ở trờng hợp nào sau dây, lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục? A. Lực có giá cắt trục quay. ... quay nhanh hay chậm của vật rắn B. Vận tốc góc dơng khi khi vật quay nhanh dần C. Vận tốc góc không đổi khi vật quay đều D. Vận tốc góc đo bằng đơn vị rad/s Bài 36: Một vật rắn đang quay quanh...
 • 8
 • 742
 • 8
Bài soạn cân bằng và chuyển dịch cân bằng

Bài soạn cân bằng chuyển dịch cân bằng

... 5,3360.27=t = 34,64 sDạng 2: Hằng số cân bằng Bài 1: ở một nhiệt độ nhất định, phản ứng thuận nghịch )(2)(3)(322kNHkHkN+ đạt trạng thái cân bằng khi nồng độ của các chất nh sau: [H2] = 2,0 ... mol/lít. Tính hằng số cân bằng ở nhiệt độ đó nồng độ ban đầu của N2 H2.H ớng dẫn: [ ][ ] [ ]2)2.(01,0)4,0(.3232223===HNNHk[N2] = 0,21M. [H2] = 2,6M Bài 2: Một phản ứng ... ][ ] [ ]95,0)5,1(.22===BADCk Bài 3: Tính nồng độ cân bằng của các chất trong phơng trình: )()()()(222kHkCOkOHkCO++ Nếu lúc đầu chỉ có CO hơi nớc với nồng độ [CO] = 0,1M. [H2O]...
 • 2
 • 1,149
 • 19
Giải các bài toán chuyển động của vật rắn bằng phương pháp động lực học và phương pháp bảo toàn

Giải các bài toán chuyển động của vật rắn bằng phương pháp động lực học phương pháp bảo toàn

... Lý thuyết chuyển động vật rắn các định lý tổng quát của động lực họcCác bài toán về chuyển động của vật rắn IV. Giả thuyết khoa học Giải quyết các bài toán chuyển động của vật rắn bằng hai ... Giải các bài toán chuyển động của vật rắn bằng phơng pháp động lực học phơng pháp bảo toàn nhằm tìm hiểu phơngpháp giải các bài toán chuyển động của vật rắn bằng phơng pháp động lực học phơng ... Chuyển động tịnh tiến của vật rắn cùng với khối tâm của nó . dtvdMFGii= + Chuyển động quay của vật rắn quanh trục quay đi qua khối tâm . IM=Hệ phơng trình chuyển động của vật rắn...
 • 42
 • 3,182
 • 10
một số thuật toán d-gap giải bài toán cân bằng và bât đẳng thức biến phân

một số thuật toán d-gap giải bài toán cân bằng bât đẳng thức biến phân

... thuật toán D-gap giải bài toán cân bằng bất đẳngthức biến phân 263.1 Hàm D-gap của bài toán cân bằng bất đẳng thức biến phân 263.2 Thuật toán D-gap giải bài toán cân bằng bất đẳng thứcbiến ... 212.2 Hàm Gap của bài toán cân bằng . . . . . . . . . . . . . . . . 212.3 Bài toán cân bằng bổ trợ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232.4 Nghiệm của bài toán cân bằng bất đẳng thức ... gọi là hàmgap cho bài toán (VI) nếu chỉ nếu(i) p(x)  0, ∀x ∈ S.(ii) p(x) = 0 x ∈ S khi chỉ khi x là nghiệm của (VI).3.2 Thuật toán D-gap giải bài toán cân bằng bất đẳng thứcbiến...
 • 49
 • 592
 • 1
skkn phương pháp giải bài tập đồ thị trong chuyển động đều ở chương i vật lý 8

skkn phương pháp giải bài tập đồ thị trong chuyển động đều ở chương i vật lý 8

... chỉ dừng lại ở bài tập hai chuyển động có thể mở rộng cho bài tập ba chuyển động hay nhiều chuyển động. Phần bài tập này được sử dụng trong một số giờ bài tập hoặc lồng ghépphần bài tâp củng ... pháp giải bài tập chuyển động cóhiệu quả thì đòi hỏi người giáo viên phải biết phân loại bài tập lựa chọnphương pháp giải phù hợp với từng loại bài tập .Đối với dạng bài tập chuyển động ... tốc của hai xe trên một hệ trục tọa độ .• Phương pháp giải :1)Sử dụng phương pháp của bài tập 2.1.12)Sử dụng phương pháp của bài tập 2.2.2 Giải :1/ Mô tả chuyển động của hai xe vận tốc của...
 • 18
 • 5,397
 • 20
CHƯƠNG VII. CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ BÀI TẬP VỀ SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN doc

CHƯƠNG VII. CHẤT RẮN CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ BÀI TẬP VỀ SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN doc

... CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ BÀI TẬP VỀ SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN I. TÓM TẮT KIẾN THỨC: 1. Sự nở dài: 0 0 0 0( )l l l l t l t t        Với l0 là chiều dài của thanh ... t0 V là thể tích của vật ở nhiệt độ t 3  là hệ số nở khối, phụ thuộc bản chất của vật. II. BÀI TẬP: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP Bài 1 (36.6/tr89/SBT). Một thanh dầm cầu bằng sắt có độ dài ... 0,9.10-6K-1, tức là chỉ bằng 660,9.107,5%12.10 Hệ số của thép nên sai số của thước kẹp này khi sử dụng ở 400C se chỉ bằng 7,5% sai số của thước kẹp làm bằng thép, nghĩa là: '...
 • 5
 • 2,054
 • 16
Phương pháp động lực học và phương pháp bảo toàn đối với các bài toán chuyển động của vật rắn

Phương pháp động lực học phương pháp bảo toàn đối với các bài toán chuyển động của vật rắn

... "Phơng pháp động lực học phơng pháp bảo toàn đối với các bài toán chuyển động của vật rắn& quot; nhằm tìm hiểu phân loại các cách giải bài toán chuyển động của vật rắn bằng phơng pháp động lực ... pháp giải các bài toán chuyển động vật rắn. Chơng III: Vận dụng các phơng pháp động lực học bảo toàn giải các bài toán: I. Các bài toán giải bằng phơng pháp động lực học.II. Các bài toán giải ... dụng để giải các bài toán về chuyển động của vật rắn. IV- Giả thiết khoa học:- Việc hình thành phơng pháp động lực học phơng pháp bảo toàn để giải các bài toàn về chuyển động của vật rắn sẽ...
 • 49
 • 886
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cân bằng và chuyển động của vật rắncân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10so do he thong kien thuc chuong 3 can bang và chuyen dong cua vat ranso do he thong kien thuc chuong 3 can bang va chuyen dong cua vat ran lop 10chương 3 cân bằng và chuyển động của vật rắnvận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học chương cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10xiii chuyển động của vật rắn quanh điểm cố định và chuyển động của vật rắn tự dobài tập về cân bằng và chuyển động vật rắn lớp 10giải bài tập cân bằng hóa họcgiải bài tập cân bằng phagiải bài tập cân bằng vật rắncách giải bài tập cân bằng vật rắnphương pháp giải bài tập cân bằng hóa họccách giải bài tập cân bằng hóa họcphương pháp giải bài tập cân bằng vật rắnchuyên đề điện xoay chiều theo dạngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ