Nghiên cứu khoa học " Nhân giống một số loài cây rừng bằng phương pháp giâm hom và triển vọng trồng rừng của chúng " pptx

Nghiên cứu khoa học " Nhân giống một số loài cây rừng bằng phương pháp giâm hom triển vọng trồng rừng của chúng " pptx

Nghiên cứu khoa học
... với số lượng lớn phục vụ cho việc trồng rừng phát triển loài này. 3. Một số ý kiến đề xuất triển vọng trồng rừng bằng hom: Cho tới nay việc nghiên cứu nhân giống vô tính bằng phương pháp ... rừng bằng phương pháp giâm hom triển vọng trồng rừng của chúng Nhân giống vô tính bằng phương pháp giâm hom đã đang đưa vào sử dụng ngày một nhiều đóng một vai trò không thể thiếu ... trên giá thể bằng cát. Cây Xá vị trồng rừng bằng hom có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, có triển vọng trồng rừng phục hồi rừng bằng hom. 2. Một số loại cây trồng rừng sản xuất Trong...
 • 6
 • 633
 • 1

Nghiên cứu khoa học " Nhân giống một số loài cây rừng bằng phương pháp giâm hom triển vọng trồng rừng của chúng " pot

Nghiên cứu khoa học
... Nghiên cứu khoa học Nhân giống một số loài cây rừng bằng phương pháp giâm hom triển vọng trồng rừng của chún Nhân giống một số loài cây rừng bằng phương pháp giâm hom ... phương pháp giâm hom triển vọng trồng rừng của chúng Tác giả: Trần Văn Tiến Nhân giống vô tính bằng phương pháp giâm hom đã đang đưa vào sử dụng ngày một nhiều đóng một vai trò không ... thể bằng cát hay túi bầu. Kết quả này có thể đưa vào sản xuất với số lượng lớn phục vụ cho việc trồng rừng phát triển loài này. 3. Một số ý kiến đề xuất triển vọng trồng rừng bằng hom: ...
 • 7
 • 551
 • 2

Nghiên cứu khoa học " Nhân giống một số loài cây trồng rừng có năng suất, chất lượng cao bằng phương pháp nuôi cấy" ppt

Nghiên cứu khoa học
... Đoàn Thị Mai, 2003. Một số phương thức nhân giống dinh dưỡng trong sản xuất lâm nghiệp. Bộ NN&PTNT, Công nghệ nhân sản xuất giống cây trồng, giống cây lâm nghiệp giống vật nuôi. Nhà ... Nhân giống một số loài cây trồng rừng có năng suất, chất lượng cao bằng phương pháp nuôi cấy mô Đoàn Thị Mai, Lê Sơn, Lương Thị Hoan, Ngô Thị Minh Duyên, Nguyễn Thiên Hương Viện Khoa học ... nhân nhanh các giống ưu trội phục vụ sản xuất. Gần đây, Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã chọn tạo được một số giống có năng suất chất lượng cao...
 • 9
 • 722
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Thử nghiệm dự báo lượng mưa ngày bằng phương pháp dùng mạng thần kinh nhân tạo hiệu chỉnh sản phẩm mô hình số " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... tiếp bằng vk tơng ứng. Sai số tổng cộng của mỗi mẫu là: Hồ Thị Minh Hà, Nguyễn Hớng Điền 10Để cải tiến kết quả hiệu chỉnh cần thay đổi một số tham số của mạng nh hệ số học, số lớp ẩn, số ... phơng pháp học giảm gradient của MTKNT, sau đó sẽ tiến hành hiệu chỉnh sản phẩm của mô hình số đánh giá kết quả. 2. Khái niệm về MTKNT phơng pháp học giảm gradient 2.1. Cấu trúc hoạt ... động của MTKNT Tổng có trọng số của các giá trị đầu vào Giá trị đầu vào 1Giá trị đầu vàonHàm truyền (a) (b) Hình 1. Sơ đồ mạng thần kinh sinh học (a) cấu trúc của MTKNT một...
 • 10
 • 499
 • 2

Nghiên cứu khoa học " Bảo tồn một số loài Tre trúc quý hiếm ở việt nam " pot

Nghiên cứu khoa học
... resources. một số tỉnh bạn. Đề nghị đưa khu này thành khu giữ giống cung cấp giống cho trồng rừng cũng là khu bảo tồn cơ bản của loài. * Lồ ôcó phân bố rộng khắp vùng Nam Trung Bộ Đông ... danh mục 9 loài Tre trúc quan trọng nhất dựa vào giá trị sử dụng hiện tại, nhu cầu của sản xuất, tiềm năng khai thác trữ lượng rừng (Bảng 2). Có thể kể đến một số vùng một số loài quan ... Gây trồng Giảm Diễn S. latiflorus(Munro) McClure Gây trồng Giảm * Luồng Thanh Hóalà loài cây đang có nhiều triển vọng cả trong ngoài vùng phân bố chính. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và...
 • 7
 • 493
 • 1

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG MỘT SỐ GIỐNG CHÈ MỚI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢM CÀNH GHÉP TẠI GIA LAI

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG MỘT SỐ GIỐNG CHÈ MỚI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢM CÀNH VÀ GHÉP TẠI GIA LAI
... dung nghiên cứu - Nhân giống cây chè bằng phơng pháp giâm cành tại Gia Lai - Đăk Lăk - Nhân giống cây chè bằng phơng pháp ghép tại Gia Lai - Đăk Lăk - Khảo sát phân bố của bộ rễ cây chè cành ... phơng pháp nhân giống vô tính Nhân giống vô tính đối với cây trồng nói chung cây chè nói riêng đợc xem là một tiến bộ kỹ thuật. Vấn đề này đã đợc nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu nh ... ngang của cây chè trồng bằng cành giâm bằng cây ghép 2 năm tuổi Sau 2 năm trồng, khối lợng chung của bộ rễ cây chè ghép (54,02 gam) cao hơn cây chè cành (41,75 gam). Khối lợng rễ hút của cây...
 • 27
 • 1,263
 • 5

NGHIÊN CứU Kỹ THUậT NHÂN GIốNG MộT Số CÂY THUốC TắM BằNG PHƯƠNG PHáP GIÂM CàNH TạI SAPA - LàO CAI

NGHIÊN CứU Kỹ THUậT NHÂN GIốNG MộT Số CÂY THUốC TắM BằNG PHƯƠNG PHáP GIÂM CàNH TạI SAPA - LàO CAI
... mềm Excel bằng Crop Start 7.2. 3. KếT QUả NGHIÊN CứU 3.1. ảnh hởng của giá thể giâm cnh đến tỷ lệ bật mầm, ra rễ v sinh trởng của hom giâm một số loi cây thuốc tắm Hom giâm của cây Tùng ... 0,81 3.2. ảnh hởng của vị trí hom giâm đến đến tỷ lệ bật mầm, ra rễ v sinh trởng của hom giâm một số loi cây thuốc tắm Sử dụng hom bánh tẻ (CT2) để giâm đối với cây Tùng dìe v M gầy ... gi. (iii) Nghiên cứu ảnh hởng của chiều di cnh giâm: CT1: Cnh giâm di 10 cm, CT2: Cnh giâm di 15 cm, CT3: Cnh giâm di 20 cm; (iv) Nghiên cứu ảnh hởng của thời vụ giâm cnh: CT1: giâm ngy 20/07/2008,...
 • 8
 • 868
 • 4

Tài liệu BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG MỘT SỐ CÂY THUỐC TẮM BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM CÀNH TẠI SAPA - LÀO CAI " pot

Tài liệu BÁO CÁO
... nghiên cứu đợc xử lý trên phần mềm Excel bằng Crop Start 7.2. 3. KếT QUả NGHIÊN CứU 3.1. ảnh hởng của giá thể giâm cnh đến tỷ lệ bật mầm, ra rễ v sinh trởng của hom giâm một số loi cây ... 0,31 0,24 0,56 Tp chớ Khoa hc v Phỏt trin 2009: Tp 7, s 5: 612 - 619 TRNG I HC NễNG NGHIP H NI 612 NGHIÊN CứU Kỹ THUậT NHÂN GIốNG MộT Số CÂY THUốC TắM BằNG PHƯƠNG PHáP GIÂM CNH TạI SAPA - LO ... gi. (iii) Nghiên cứu ảnh hởng của chiều di cnh giâm: CT1: Cnh giâm di 10 cm, CT2: Cnh giâm di 15 cm, CT3: Cnh giâm di 20 cm; (iv) Nghiên cứu ảnh hởng của thời vụ giâm cnh: CT1: giâm ngy 20/07/2008,...
 • 8
 • 918
 • 2

Công trình dự thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Năm 2010 - Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động vui chơi cho học sinh tiểu học của hiệu trưởng trường tiểu học Tùng Mậu TP-Nam Định potx

Công trình dự thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Năm 2010 - Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động vui chơi cho học sinh tiểu học của hiệu trưởng trường tiểu học Tùng Mậu TP-Nam Định potx
... n pháp ấ ế ị ằ ệ ả ủ ệ ch đ o trên.ỉ ạ 2. Ph ng pháp nghiên c uươ ứĐ tài s d ng 3 nhóm ph ng pháp nghiên c u c b nề ử ụ ươ ứ ơ ả2.1. Nhóm ph ng pháp nghiên c u lý lu nươ ứ ậ Ph ng pháp nghiên ... ượ Ki n ngh m t s bi n pháp nh m nâng cao hi u qu c a v n đế ị ố ố ệ ằ ệ ả ủ ấ ề nghiên c u 36ứ1.3. Bi n pháp 1 36ệ1.4. Bi n pháp 2 37ệ1.5. Bi n pháp 3 38ệ1.6. Bi n pháp 4 39ệIII. K t lu ... li uươ ứ ổ ợ ệ2.2. Nhóm ph ng pháp nghiên c u th c ti nươ ứ ự ễ Ph ng pháp đi u tra vi tươ ề ế Ph ng pháp quan sátươ Ph ng pháp ph ng v nươ ỏ ấ2.3. Nhóm ph ng pháp toán th ng kêươ ố Đ tài...
 • 40
 • 2,057
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TỔ HỢP LAI CÀ CHUA CÓ TRIỂN VỌNG TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2007 - 2008 TẠI THỪA THIÊN HUẾ " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... áp dụng đồng đều thích hợp. - Các chỉ tiêu phương pháp theo dõi theo đúng các phương pháp của chương trình nghiên cứu cà chua sổ tay nghiên cứu khoa học ngành Nông học trường Đại học ... CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 49, 2008 ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TỔ HỢP LAI CÀ CHUA CÓ TRIỂN VỌNG TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2007 - 2008 TẠI THỪA THIÊN HUẾ Lê Thị Khánh Trường Đại học Nông Lâm, Đại học ... trường ĐH Nông Lâm Huế 1 giống đối chứng (Đ/C) đang được trồng phổ biến tại địa phương (giống Bi) 2.2. Phương pháp nghiên cứu - Thí nghiệm bố trí theo phương pháp khối hoàn toàn ngẫu...
 • 7
 • 449
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu công nghệ sản xuất một số sản phẩm nước uống từ quả thanh long và quả nhãnnghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống hoa violet châu phi saintpaulia bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào ppttác giả thử nghiệm nhân giống bằng phương pháp giâm hom một số loài hoa đỗ quyên của vườn quốc gia pù mát – con cuông – nghệ anluận văn xác định thành phần khoáng và nghiên cứu quá trình mullit hóa một số loại caolanh trên miền bắc việt namnghiên cứu đánh giá dư lượng một số loại thuốc trừ sâu co clo trong một số loại rau cải trên địa bàn đà nẵng bằng phương pháp sắc ký khíphân biệt amoniac với một số khí đã biết bằng phương pháp hoá họcmôi trường nhân giống 1 số loại câynhận biết một số loại gỗ rừng việt namtìm hiểu kĩ thuật nhân giông vô tính cây đỗ quyên bằng phương pháp giâm homnghiên cứu sự tạo phức của thori iv với xilen da cam bằng phương pháp trắc quang và đánh giá độ nhạy của nógiao an lop 5 khoa hoc bai lap mach dien don gian day bang phuong phap nan botnghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ vỏ bưởi năm roi bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nướckhảo sát sự ăn mòn thép cacbon trong nước biển và khả năng ức chế của một số muối vô cơ bằng phương pháp phân cực điện hóa dockhảo sát đánh giá hàm lượng aflatoxin trong một số mẫu thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng cao ápday hoc băng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề của toán lớp 1Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ