1. Trang chủ >
 2. Biểu Mẫu - Văn Bản >
 3. Biểu mẫu >

MẪU THỐNG KÊ, TỔNG HỢP SỐ LIỆU CÔNG CHỨC HIỆN CÓ TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH (Gửi kèm theo Công văn số /UBND ngày tháng năm ……… của ………………) ppt

MẪU THỐNG KÊ, TỔNG HỢP SỐ LIỆU CÔNG CHỨC HIỆN CÓ TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH (Gửi kèm theo Công văn số /UBND ngày tháng năm ……… của ………………) ppt

MẪU THỐNG KÊ, TỔNG HỢP SỐ LIỆU CÔNG CHỨC HIỆN TRONG QUAN HÀNH CHÍNH (Gửi kèm theo Công văn số /UBND ngày tháng năm ……… của ………………) ppt

... THỐNG KÊ, TỔNG HỢP SỐ LIỆU CÔNG CHỨC HIỆN CÓ TRONG QUAN HÀNH CHÍNH (Gửi kèm theo Công văn số /UBND ngày tháng năm ……… của ……… ……) Biên chế được giao năm … Ước công chức mặt 31/12 năm ... chế công chức hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ của năm trước liền kề, trong đó: + Cột 3: Tổng số biên chế công chức hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ... động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. - Tại cột 7, 8, 9, 10. mặt đến 31 tháng 12 năm … Ghi số công chức hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ có...
 • 7
 • 568
 • 0
MẪU KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NĂM (Gửi kèm theo Công văn số /UBND ngày tháng năm của ……….) ppt

MẪU KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG QUAN HÀNH CHÍNH NĂM (Gửi kèm theo Công văn số /UBND ngày tháng năm của ……….) ppt

... BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG QUAN HÀNH CHÍNH NĂM (Gửi kèm theo Công văn số /UBND ngày tháng năm của ………. ) Biên chế được giao năm Công chức mặt 30/6 năm …. Kế hoạch biên chế năm ………. Tăng ... tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các quan, tổ chức hành chính của năm lập kế hoạch tăng hoặc giảm so với số biên chế được giao của năm kế hoạch, trong ... số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. - Tại cột 7, 8, 9, 10. mặt đến 30/6 năm … Ghi số công chức hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ mặt tại thời điểm 30 tháng 6 của năm...
 • 8
 • 881
 • 0
MẪU THỐNG KÊ, TỔNG HỢP BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HIỆN CÓ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (Gửi kèm theo Công văn số /UBND ngày …… tháng …… năm ………… của………………..) doc

MẪU THỐNG KÊ, TỔNG HỢP BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HIỆN TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (Gửi kèm theo Công văn số /UBND ngày …… tháng …… năm ………… của………………..) doc

... TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (Gửi kèm theo Công văn số /UBND ngày …… tháng …… năm ……… của ……… … ) Biên chế được giao năm …… Ước mặt đến 31/12 năm Chưa thực hiện năm …… SỐ TT Tên đơn vị ... 9: Tổng số công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ; + Cột 10: Số công chức; + Cột 11: Số viên chức; + Cột 12: Lao động hợp đồng theo Nghị định số ... của Chính phủ của năm trước liền kề theo quyết định giao hoặc phân bổ của quan thẩm quyền cho đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó: + Cột 5: Tổng số biên chế công chức, biên chế viên chức...
 • 5
 • 753
 • 1
MẪU KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM …… (Gửi kèm theo Công văn số /UBND ngày tháng năm của ………………) docx

MẪU KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM …… (Gửi kèm theo Công văn số /UBND ngày tháng năm của ………………) docx

... CHẾ CÔNG CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM …… (Gửi kèm theo Công văn số /UBND ngày tháng năm của ……… ……) Biên chế được giao năm mặt đến 30/6 Kế hoạch năm … Tăng giảm so với năm ... ghi tổng số công chức, viên chức hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ; + Cột 10: ghi tổng số công chức; + Cột 11: ghi tổng số viên chức; + Cột 12: ghi tổng số ... chế công chức, biên chế viên chức sự nghiệp, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ của năm lập kế hoạch so với số được giao hoặc phân bổ của năm kế hoạch, trong...
 • 6
 • 1,060
 • 2
Tài liệu BẢNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP THAM GIA BHYT HỌC SINH SINH VIÊN pptx

Tài liệu BẢNG THỐNGTỔNG HỢP THAM GIA BHYT HỌC SINH SINH VIÊN pptx

... đ = ……… ……… ……… ……… đồngBằng chữ: ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ….) Người lập bảng Hiệu trưởng (đóng dấu ký tên)Lưu ý: Đề nghị nhà trường nhập danh sách các lớp vào đĩa mềm đúng mẫu ... (6)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30..31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.∑ Tổng số HSSV của lớp :……… ……… ……… ……… ……… … HSSV Trong đó:- Số HSSV tham gia: - Số HSSV tham gia nhóm BHYT khác :……… ……… … (Danh sách đính kèm) Tổng số tiền thu: HSSV tham gia: ……… x ... Trường: Lớp (Khóa; Khoa) DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾNĂM HỌC 2009 – 2010 STT HỌ VÀ TÊNNĂMSINHNỮ (X)NƠI ĐĂNG KÝKCB BAN ĐẦUGHI CHÚ(1) (2) (3) (4) (5) (6)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30..31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.∑Tổng...
 • 4
 • 762
 • 4
Nghiên cứu cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn để hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với bộ, ngành potx

Nghiên cứu sở lý luận, sở thực tiễn để hoàn thiện chế độ báo cáo thốngtổng hợp áp dụng đối với bộ, ngành potx

... thực hiện chế độ báo cáo thống tổng hợp do các quan nhà nớc thẩm quyền ban hành; - Tổ chức thu thập, tổng hợp số liệu, lập và nộp báo cáo theo quy định của chế độ báo cáo thống tổng ... ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê. Nay theo qui định của Hiến pháp, Luật ban hành các văn bản qui phạm pháp luật, Tổng cục Thống kê là quan trực thuộc Chính phủ không quyền ban hành văn ... ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê. Nay theo qui định của Hiến pháp, Luật ban hành các văn bản qui phạm pháp luật, Tổng cục Thống kê là quan trực thuộc Chính phủ không quyền ban hành văn...
 • 69
 • 426
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công chức các cơ quan hành chính nhà nướchệ thống tổ chức các cơ quan hành chính nhà nướclựa chọn mẫu các công ty đa quốc gia châu á các yếu tố kinh tế và thống kê tổng hợpthống kê tổng hợp phân tích các dữ kiện sơ cấp từ nhiều nguồn phân tích các dữ liệu thứ cấp từ các nghiên cứu có trướcsổ kế toán sử dụng cho kế toán tổng hợp vật liệu công cụ dụng cụ ở doanh nghiệp xây lắpmẫu bảng thống kê tổng hợp tham gia bhyt hssvmẫu bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp các tổ chức công ty nhà nướccấp độ thực hiện báo cáo thống kê được chia thành báo cáo thống kê cơ sở và báo cáo thống kê tổng hợpiv kế toán tổng hợp vật liệu công cụ dụng cụ 17kế toán tổng hợp vật liệu công cụ dụng cụco so ly luan co so phap ly va nhung nguyen tac co ban khi hoan thien che do bao cao thong ke tong hop ap dung doi voi bo nganhkế toán tổng hợp vật liệu công cụ dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳthống kê tổng hợpthống kê tổng hợptính các trị thống kê tổng hợpNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP