1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông

Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông

Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông

... GIAN THỰC TẬP Tổng thời gian thực tập tốt nghiệp là 08 tuần, trong đó:- Thực tập chung: 04 tuần- Thực tập chun sâu: 04 tuần. IV. ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬPCác doanh nghiệp BCVT và Doanh nghiệp ... HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH-VIỄN THƠNGKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH1 CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2011ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆPLớp: ... thực tập: từ ngày 10/10/2011 đến ngày 04/12/1011I. MỤC ĐÍCH THỰC TẬPSau khi học xong các học phần kiến thức lý luận cơ bản về quản trị kinh doanh, sinh viên tiến hành thực tập tại các doanh nghiệp...
 • 2
 • 5,957
 • 49
Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh hệ cao đẳng

Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh hệ cao đẳng

... Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 1 / 5 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH HỆ CAO ĐẲNG MSMH: QT350CV01 A. Mục tiêu chung Đợt thực tập giúp ... thuật khuyến mãi và quảng cáo  Quan hệ công chúng  Lập kế hoạch kinh doanh Quản trị hệ thống phân phối – Nghiệp vụ Quản trị Quản trị nhân sự  Quản trị hành chính  Soạn thảo ... liệu, quản trị văn phòng – Lập kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm – Lập và triển khai thực hiện kế hoạch khuyến mãi - quảng cáo hoặc truyền thông marketing Đề cương Thực tập tốt nghiệp...
 • 5
 • 3,735
 • 20
Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh hệ đại học

Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh hệ đại học

... Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 1 / 6 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH HỆ ĐẠI HỌC MSMH: QT450DV01 A. Mục tiêu ...  Quản trị sự thay đổi  Tài chính tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp, … – Nghiệp vụ Quản trị Marketing, Tài chính, Vận hành: Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 2 / 6  Quản trị ... hàng, Quản trị nhãn hiệu, Quản trị quan hệ khách hàng, Quản trị Marketing  Quản trị tài chính, danh mục đầu tư, Rủi ro & thông tin và bảo hiểm, Kế toán quản trị Quản trị chất lượng, Quản...
 • 6
 • 3,300
 • 19
đề cương thực tập tốt nghiệp ngành quản trị doanh nghiệp

đề cương thực tập tốt nghiệp ngành quản trị doanh nghiệp

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP I. MỤC ... khái quát về doanh nghiệp thực tập 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Doanh nghiệp 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp (ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp) 1.3. Cơ ... chức doanh nghiệp) 1.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của DN (các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh chủ yếu) 1.5. Những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp 2. Các hoạt động của doanh nghiệp...
 • 3
 • 1,456
 • 11
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

... ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANHMÔN THI: NGHIỆP VỤ 1 (Quản trị dự án đầu tư và quản trị tài chính) QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯI. Phần lý ... quyết định của nhà quản trị tài chính? - Mục tiêu cơ bản của nhà quản trị tài chính mối quan hệ của mục tiêu này với chỉ tiêu sinh lợi khác.- Nhiệm vụ của nhà quản trị tài chính, nội dung các ... đê kinh tế nhất. Giả sử rằng Công ty có yêu cầu chi phí vốn là 15% năm và tuổi thọ của mỗi con đê là 20 năm.QUẢN TRỊ TÀI CHÍNHI. Lý thuyếtVấn đề thứ nhất: mục tiêu, nhiệm vụ của quản trị tài chính, ...
 • 9
 • 2,766
 • 31
Tài liệu Đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh ppt

Tài liệu Đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh ppt

... yếu tố khác trong chiến lược tiếp thị của doanh nghiệp. Vì vậy các doanh nghiệp cần có một chiến lược mới ñể tiếp cận thị trường, ñó là thực hiện quản trị kênh phân phối – ñây là mắt xích quan ... nên chuyên ñề thực tập này chắc chắn không tránh khỏi sai sót, rất mong sự ñóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn. Sinh viên thực hiện Lê ðức Duy Lớp 30K02.1 Luận văn tốt nghiệp SVTH: ... ðó chính là ñiều cốt lõi tạo nên sự thành công trong cạnh tranh. Luận văn tốt nghiệp SVTH: Lê ðức Duy_Lớp 30K02.1 Trang 103 TỔNG KẾT Doanh thu bia chiếm 30% trong tổng doanh...
 • 125
 • 1,956
 • 16
Quản trị kinh doanh dịch vụ bưu chính viễn thông

Quản trị kinh doanh dịch vụ bưu chính viễn thông

... HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG MÔNQUẢN TRỊ KINH DOANHDỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNGGiảng viên: Th.S. Trần Thị ThậpĐiện thoại/E-mail: thaptt@ptit.edu.vnBộ môn: Quản trị ... VỤ TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DỊCH VỤBÀI GIẢNG MÔNQUẢN TRỊ KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNGwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TH.S. Trần Thị ThậpBỘ MÔN: Quản trị - Khoa QTKD1Trang ... TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 1.2. QUẢN TRỊ KINH DOANH DỊCH VỤBÀI GIẢNG MÔNQUẢN TRỊ KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNGwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TH.S. Trần Thị ThậpBỘ MÔN: Quản trị - Khoa...
 • 180
 • 676
 • 4
Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh

Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh

... Nhóm đề tài về quản trị sản xuất 2/ Nhóm đề tài về quản trị chiến lược 3/ Nhóm đề tài về quản trị nhân sự 4/ Nhóm đề tài về quản trị chất lượng 5/ Nhóm đề tài về quản trị tài chính 6/ Nhóm đề ... của đơn vị thực tập và sổ nhật ký thực tập của sinh viên. 11. Thang điểm: Điểm thực tập tốt nghiệp được đánh giá theo thang điểm 10. 12. Nội dung thực tập tốt nghiệp 3 Nội dung thực tập và viết ... kỷ luật tại nơi thực tập. - Nội dung của chuyên đề thực tập tốt nghiệp về mặt khoa học thực tiễn, những kết quả của báo cáo thực tập tốt nghiệp có khả năng ứng dụng vào quản lý tại đơn vị....
 • 6
 • 9,606
 • 58
Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành quản trị nhân lực hệ đại học

Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành quản trị nhân lực hệ đại học

... Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 1 / 6 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC HỆ ĐẠI HỌC MSMH: NS450DV01 A. Mục tiêu ... hành chánh – Nghiệp vụ Quản trị chung:  Quản trị học  Pháp luật đại cương  Luật kinh tế  Marketing căn bản Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 2 / 6  Quản trị sự thay đổi ... phải nộp sau đợt thực tập 1) Sổ nhật ký thực tập: – Viết theo ngày – Nội dung công việc – Kết quả thực hiện Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 4 / 6 – Vấn đề gặp phải trong...
 • 6
 • 4,633
 • 44
Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin

Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin

... tin, học sinh - sinh viên phải trải qua 10 tuần thực tập thực tế và thực tập tốt nghiệp. Đối với học sinh - sinh viên, mục đích của đợt thực tập này là: 1. Củng cố kiến thức lý thuyết đã được ... tháng 5 năm 2011 ÐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC SINH - SINH VIÊN NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I. Mục đích Trong chương trình đào tạo nghề chuyên ngành công nghệ thông tin, học sinh - sinh viên ... dụng những kiến thức đó vào thực tế. 2. Rèn luyện kỹ năng thực hành thông qua việc thực hiện các công việc thực tiễn mà cơ quan tiếp nhận học sinh - sinh viên thực tập giao cho. 3. Rèn luyện...
 • 2
 • 4,320
 • 50

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thôngđề cương thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanhđề cương thực tập tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh thực tập ở công tymau de cuong thuc tap tot nghiep khoa quan tri kinh donhde tai thuc tap tot nghiep nganh quan tri kinh doanhde tai thuc tap tốt nghiệp ngahnh quan tri kinh doanh ve nhan luccac de tai thuc tap tot nghiep nganh quan tri kinh doanhde tai bao cao thuc tap tot nghiep nganh quan tri kinh doanhmẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanhbao cao thuc tap tot nghiep khoa quan tri kinh doanhbáo cáo thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanhbáo cáo thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh về công ty thương mại và dịch vụmẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh chuyen nghành mareketingtài liệu đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh pptđề cương chi tiết thực tập tốt nghiệp ngành quản trị nhân sựchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ