1. Trang chủ >
 2. Nông - Lâm - Ngư >
 3. Lâm nghiệp >

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái, phân bố và tình trạng của loài trầm hương (aquilaria crassna pierre ex lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa phượng hoàng huyện võ nhai tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái, phân bố và tình trạng của loài trầm hương (aquilaria crassna pierre ex lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa phượng hoàng huyện võ nhai tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái, phân bố tình trạng của loài trầm hương (aquilaria crassna pierre ex lecomte) tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa phượng hoàng huyện nhai tỉnh thái nguyên

... cứu Một số đặc điểm hình thái, sinh thái, phân bố tình trạng của loài Trầm hương phân bố tự nhiên tại KBTTN Thần Sa- Phượng Hoàng, huyện Nhai, Tỉnh Thái Nguyên. 3.1.2. Phạm vi nghiên cứu - ... loài. "1.2. Mục đích nghiên cứu Dựa trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm sinh thái, phân bố tình trạng của Trầm hương tại KBT thiên nhiên Thần Sa- Phượng Hoàng nhằm phát triển bảo tồn loài này.230điều ... trạng của loài Trầm hương (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa- Phượng Hoàng huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên nhằm góp phần bảo tồn phát triển loài. "1.2....
 • 56
 • 2,164
 • 5
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của voọc mũi hếch (rhinopithecus avunculus dollman, 1912) ở khu vực khau ca, tỉnh hà giang

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của voọc mũi hếch (rhinopithecus avunculus dollman, 1912) ở khu vực khau ca, tỉnh hà giang

... hiểu biết về đặc điểm sinh học, sinh thái của loài Voọc mũi hếch chỉ qua kết quả của một số ít nghiên cứu ban đầu của Boonratana Lê Xuân Cảnh (1994) về sinh thái tập tính của Voọc mũi ... 1912) ở khu vực Khau Ca, tỉnh Hà Giang”, với mục đích: 1. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của quần thể Voọc mũi hếch ở khu vực Khau Ca, tỉnh Hà Giang. 2. Nghiên cứu một số tập ... này [26]. Nhằm góp phần nghiên cứu bảo tồn loài Voọc mũi hếch ở khu vực Khau Ca, tỉnh Hà Giang, chúng tôi thực hiện đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của Voọc mũi hếch (Rhinopithecus...
 • 110
 • 2,023
 • 12
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của loài gà rừng lông đỏ (gallus gallus gallus) trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện điện bàn, tỉnh quảng nam

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của loài gà rừng lông đỏ (gallus gallus gallus) trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện điện bàn, tỉnh quảng nam

... MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu một số ñặc ñiểm sinh thái của loài gà rừng lông ñỏ trong ñiều kiện nuôi thả vườn tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, góp phần cho việc quản lý bảo tồn nguồn ... VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THÁI THỊ HOÀNG OANH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI CỦA LOÀI GÀ RỪNG LÔNG ĐỎ (Gallus gallus gallus) TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI THẢ VƯỜN TẠI HUYỆN ... báo cáo về Nghiên cứu một số ñặc tính sinh học, khả năng sinh sản ñể nhân nuôi phát triển loài gà rừng (Gallus gallus) tại Vườn quốc gia Cúc Phương” . 1.2. PHÂN BỐ VÀ NƠI SỐNG CỦA GÀ RỪNG...
 • 13
 • 1,306
 • 6
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của loài gà sao numida meleagris (linnacus, 1758) trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện thăng bình, tỉnh quảng nam

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của loài gà sao numida meleagris (linnacus, 1758) trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện thăng bình, tỉnh quảng nam

... Sao thả vườn tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Đặc ñiểm hình thái của gà Sao - Nghiên cứu một số ñặc ñiểm sinh thái của gà Sao + Nghiên cứu môi trường sống của ... tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu một số ñặc ñiểm sinh thái của loài gà Sao trong ñiều kiện nuôi thả vườn tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, góp phần ... trình nghiên cứu về ñặc ñiểm sinh thái môi trường sống của gà Sao gồm có: Tác ñộng của nông nghiệp môi trường sống ñến quần thể gà Sao sự ña dạng thành phần loài gia cầm ở tỉnh KwaZulu-Natal...
 • 27
 • 1,608
 • 3
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của quần thể dế than trong điều kiện nuôi tại sơn trà, TP đà nẵng

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của quần thể dế than trong điều kiện nuôi tại sơn trà, TP đà nẵng

... 3.2. Phạm vi nghiên cứu Một số đặc điểm sinh thái của quần thể dế than trong điều kiện nuôi. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 4.2. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm ... sinh thái của quần thể dế than trong điều kiện nuôi tại Sơn Trà – TP. Đà Nẵng”. 2. Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của quần thể dế than trong điều kiện nuôi nhằm cung ... dế than tại Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, góp phần phát triển nghề nuôi dế hiện nay đa dạng hóa sinh kế cho người dân, chúng tôi tiến hành đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của quần...
 • 26
 • 851
 • 0
Tài liệu KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI VÀ GÂY TRỒNG LOÀI LÒ BO (Brownlowia tabularis Pierre), XOAN MỘC (Toona surenii (Blume) Merr) VÀ DẦU CÁT (Dipterocarpus condorensis Ashton) pptx

Tài liệu KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI GÂY TRỒNG LOÀIBO (Brownlowia tabularis Pierre), XOAN MỘC (Toona surenii (Blume) Merr) DẦU CÁT (Dipterocarpus condorensis Ashton) pptx

... hoa tháng 3, 4 quả chín tháng 7, 8 trong năm. Một số đặc điểm lâm phần - Tổ thành loài cây gỗ tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai: + Tổ thành theo số cây bao gồm 10 loài (752 cá ... trồng hỗn giao với 47 loài sưu tập tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên Nam Bộ. Loài Lò bo không có phân bố tự nhiên tại Thừa Thiên Huế nên cây sinh trưởng chậm tỷ lệ sống 66,6% là tất yếu. ... trong nhóm loài ưu thế. Còn đối với loài Lò bo không chiếm ưu thế trong lâm phần, chúng phân bố rải rác. Phân bố số cây theo đường kính trong khu vực nghiên cứu của ba loài đều là phân bố giảm,...
 • 8
 • 634
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của rầy nâu và khả năng khống chế rầy của thiên địch trên đồng ruộng vụ xuân năm 2011 Tại Hải Hậu - Nam Định

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của rầy nâu khả năng khống chế rầy của thiên địch trên đồng ruộng vụ xuân năm 2011 Tại Hải Hậu - Nam Định

... biện pháp phòng chống nhóm rầy chích hút thân lúa một cách thích hợp có hiệu quả, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của rầy nâu ... rầy hại thân thiên địch phổ biến trên lúa vụ xuân 2011 tại Hải Hậu – Nam Định.- Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của nhóm rầy hại thân lúa. - Đánh giá ảnh hưởng của một số biện pháp ... 2, tuổi 3, tuổi 4, tuổi 5 trưởng thành.-Khả năng đẻ trứng của trưởng thành, tỷ lệ nở của trứng.-Vòng đời của rầy nâu.2.2.2. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của rầy nâu hại lúa - Điều...
 • 54
 • 1,167
 • 13
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh trưởng lộc và biện pháp kỹ thuật, khống chế lộc đông đối với giống vải Hùng Long tại Đồng Hỷ - Thái nguyên, Việt Nam

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh trưởng lộc biện pháp kỹ thuật, khống chế lộc đông đối với giống vải Hùng Long tại Đồng Hỷ - Thái nguyên, Việt Nam

... nhiều nguyên nhân. 2.4. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ CÂY VẢI Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 2.4.1. Nghiên cứu về đặc điểm thực vật học yêu cầu sinh thái 2.4.1.1. Đặc điểm thực vật học a. Đặc điểm ... tích đất nông nghiệp của tỉnh, diện tích một số loại cây ăn quả của Thái nguyên, Việt Nam được trình bày qua bảng 2.5 Bảng 2.5. Diện tích một số cây ăn quả của tỉnh Thái nguyên, Việt Nam STT ... lớn song thị trường tiêu thụ vải của huyện Đồng Hỷ đa số là bán quả tươi cho khu vực trong tỉnh một số địa bàn lân cận. Một số khu vực trồng vải chín sớm của huyện đã cho thu hoạch nhưng diện...
 • 81
 • 683
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của sâu đục thân ngô ostrinia furnacalis guenee và biện pháp phòng chống vụ đông 2009 và hè thu 2010 tại gia lâm, hà nội

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của sâu đục thân ngô ostrinia furnacalis guenee biện pháp phòng chống vụ đông 2009 hè thu 2010 tại gia lâm, hà nội

... loài sinh chưa ñi vào nghiên cứu sâu ñặc ñiểm sinh học sinh thái học của từng loài sinh. Nhất là loài ruồi ký sinh Lydella thompsoni Herting ở Việt Nam rất ít công trình nào công bố cũng ... là một trong 24 loài sinh ñược nhập nội ở châu Âu lục ñịa nằm trong chương trình phát triển quan trọng của USDA từ 1920 - 1938. Trong số ñó có 6 loài sinh ñã tồn tại ñược ở Mỹ. Tuy nhiên ... Guenee) biện pháp phòng chống vụ ðông 2009 Hè Thu 2010 tại Gia Lâm- Hà Nội". 1.2 Mục ñích, yêu cầu của ñề tài 1.2.1 Mục ñích Nghiên cứu một số ñặc ñiểm sinh học, sinh thái của sâu...
 • 99
 • 952
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số đặc điểm hình thái sinh học sinh thái học và biện pháp phòng trừ ngài gạo corcyra cephalonicanghiên cứu một số đặc điểm hình thái thể lực của sinh viên trường đại họcnghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh thái và biện pháp phòng trừ rầy nâu hại lúa nilaparvata lugens stal có hiệu quả tại thủ thừa long annghiên cứu một số đặc điểm hình thái đặc tính sinh học xác định các biovar của loài vi khuẩn ralstonia solanacearumkết quả nghiên cứu một số đặc điẻm sinh lý sinh thái của cây chò chỉnghiên cứu một số đặc điểm sinh lý sinh thái của cây huỷnh và cây giổi xanh làm cơ sở xây dựng các giải pháp kỹ thuật gây trồngnghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản nhân tạo và công nghệ sản xuất giống tôm he chân trắng litopenaeus vannamei boone 1931nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của tôm títnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh hóa và kỹ thuật nuôi nghêu meretrix lyrata đạt năng suất caoluận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản tôm hùm nước ngọt trong điều kiện nuôi tại bắc ninhnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn oryza sativa l var japonica trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của ốc đĩa nerita balteata reeve 1885 ở quảng ninhnghiên cứu một số đặc điểm sinh lý sinh hóa của đậu xanh trong giai đoạn nảy mầmnghiên cứu một số đặc điểm sinh học cá bống cát trắng glossogobius sparsipapillus tại hồ lắk và thử nghiệm sinh sảnBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ