1. Trang chủ >
 2. Lý luận chính trị >
 3. Triết học Mác - Lênin >

Phân tích vai trò của công nghiệp hóa,hiện đại hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiểu luận triết

Phân tích vai trò của công nghiệp hóa,hiện đại hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiểu luận triết

Phân tích vai trò của công nghiệp hóa,hiện đại hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội, tiểu luận triết

... cho sự nghiệp CNH- HĐH đất nớc5. Vấn đề xây dựng kết cấu hạ tầng6. Vấn đề nâng cao hiệu lực, vai trò điều tiết vĩ mô của nhà nớcV. Vai trò của CNH- HĐH trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội ... triển kinh tế- hội. Lý luận thực tiễn cho thấy trong quá trình công nghiệp hoá con ngời luôn đóng vai trò trung tâm và mục đích đầu tiên của sự nghiệp công nghiệp để tạo ra sự tăng tr-ởng ... các doanh nghiệp. 26+ Chịu trách nhiệm chính trong công việc đầu t nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế- hội. V . Vai trò của CNH HĐH Đặt công nghiệp hoá trong bối cảnh của phát triển...
 • 30
 • 536
 • 0
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiểu luận triết

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với việc xây dựng chủ nghĩa hội, tiểu luận triết

... "CNH-HĐH và vai trò của trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội ở nớc ta".2Tiể u luận Triết học phơng pháp tiên tiến hiện đại, dựa trên sự tiến bộ của khoa học công nghệ tạo ra ... bị và công nghệ sản vuất của công nghiệp nông thôn là công cụ thủ công cải tiến hoặc thiết bị thải loại của các cơ sở công nghiệp đô thị. Công nghiệp nông thôn nớc ta phát 13Tiể u luận Triết ... xuất lớn hội chủ nghĩa không qua giai đoạn t bản chủ nghĩa thì tất yêú phải có phân công lao động hội. Phân công lao động hội là sự chuyên môn hoá sản xuất giữa các ngành trong nội...
 • 30
 • 354
 • 0
Cơ cấu xã hội - giai cấp và Liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội

Cơ cấu hội - giai cấp và Liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức trong quá trình xây dựng chủ nghĩa hội

... chống phá chủ nghĩa hội, xây dựng Tổ quốc hội chủ nghĩa. Liên minh công – nông – trí thức được xây dựng và củng cố vững chắc chính là để đảm bảo vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân ... quan trọng để xây dựng thành công chủ nghĩa hội. Như vậy, sự liên minh về mặt kinh tế là do yêu cầu khách quan của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội quy định. III. Cơ cấu hội – giai ... trị, tinh hoa văn hoá của loài người. Trong nội dung văn hoá - hội, trí thức giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa hội, liên minh công, nông, trí thức dưới...
 • 14
 • 1,112
 • 4
Phân tích vai trò của thị trường chứng khoán, đánh giá sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong 10 năm qua. Bình luận nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam như một sòng bạc.

Phân tích vai trò của thị trường chứng khoán, đánh giá sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong 10 năm qua. Bình luận nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam như một sòng bạc.

... tập nhóm thị trường chứng khoán: Phân tích vai trò của thị trường chứng khoán, đánh giá sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong 10 năm qua. Bình luận nhận định thị trường chứng ... tự đánh giá và phân tích độc lập để có cách chơi riêng của mình không nhiều, họ lắng nghe phân tích của các chuyên gia nước ngoài để đầu tư, trong giai đoạn này nhiều nhà đầu tư trong nước cũng ... nghe và hiểu dần cách phân tích, lập luận của các chuyên gia.Như vậy có thể nói, trong hai năm 2006 – 2007 sự phát triển của TTCK không phải do những yếu tố kinh tế tích cực mang lại, mà do...
 • 26
 • 5,513
 • 18
Vai trò của công nghiệp hoá - hiện đại hoá trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Vai trò của công nghiệp hoá - hiện đại hoá trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội ở nước ta hiện nay

... 21.2.1. Vai trò công nghiệp hoá - hiện đại hoá 21.2.2. Nhiệm vụ công nghiệp hoá - hiện đại hoá 21.2.3. Mục tiêu công nghiệp hoá - hiện đại hoá 3 1.3. Tính tất yếu khách quan của công nghiệp ... thần của ngời dân trong hội. Vấn đề chủ nghĩa hội tạo ra một hệ thống công nghiệp hóa nặng đặc biệt là công nghiệp điện tử chế tạo máy móc, công nghiệp nhẹ chế biến. 1.2.3. Mục tiêu công ... đại công nghiệp hiện đại nghĩa là điện khí hoá toàn nớc Nga.Nh vậy, cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa hội là nền đại công nghiệp cơ khí hiện đại có khả năng cải tạo nông nghiệp, luận...
 • 25
 • 18,628
 • 16
Công nghiệp hoá Hiện đại hoá và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Công nghiệp hoá Hiện đại hoávai trò củatrong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội ở nước ta

... hội mà em chọn đề tài "CNH-HĐH và vai trò của trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội ở nớc ta".2Tiể u luận Triết học - Công nghiệp hoá tác động rất yếu đến quá trình chuyển ... hình phân công lao động theo lãnh thổ. Nền kinh tế -xã hội của nớc ta mang đậm nét của một trong những loại hình của phơng thức sản xuất châu á. Chủ nghĩa t bản đã đẩy mạnh phân công lao động ... lớn hội chủ nghĩa không qua giai đoạn t bản chủ nghĩa thì tất yêú phải có phân công lao động hội. Phân công lao động hội là sự chuyên môn hoá sản xuất giữa các ngành trong nội bộ từng...
 • 30
 • 547
 • 1
Vai trò của đội ngũ trí tuệ cao trong sự nghiệp công nghiệp hoá -hiện đại hoá đất nước

Vai trò của đội ngũ trí tuệ cao trong sự nghiệp công nghiệp hoá -hiện đại hoá đất nước

... khác.2. Vai trò của nền kinh tế tri thức trong công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc.Kinh tế tri thức có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình tiến hành hiện đại hoá - công nghiệp hoá ... lời của mình; chúng ta đã đặt ra câu hỏi này và đã trả lời đúng hay cha?.2. Vai trò của đội ngũ trí tuệ cao trong sự nghiệp công nghiệp hoá -hiện đại hoá đất nớc. Công nghiệp hoá - hiện đại ... đặt ra cho Việt Nam 32. Vai trò của đội ngũ trí tuệ cao trong sự nghiệp công nghiệp hoá -hiện đại hoá đất nớc 43. Kinh tế tri thức và con đờng công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc 74. Phơng...
 • 13
 • 470
 • 1
Công nghiệp hóa - hiện đại hóa và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Công nghiệp hóa - hiện đại hóavai trò củatrong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa hội ở nước ta hiện nay

... học công nghệ, và chiến lược khoa học công nghệ, phải nhằm vào mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện mới hiện nay không phải là xây dựng ... của chúng ta là một nền đại công nghiệp. Chính vì vậy chúng ta phải tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trong thời đại ngày nay, công nghiệp hoá phải gắn liền với hiện đại hoá. Công nghiệp ... nhiều lĩnh vực của công nghiệp xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ. Do đó việc kết hợp công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức vừa là cơ hội, vừa là yêu cầu trong đổi mới.Nghị...
 • 24
 • 819
 • 0
Công nghiệp hóa hiện đại hóa và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta

Công nghiệp hóa hiện đại hóavai trò củatrong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội nước ta

... hội mà em chọn đề tài "CNH-HĐH và vai trò của trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội ở nớc ta".2Tiể u luận Triết học - Công nghiệp hoá tác động rất yếu đến quá trình chuyển ... hình phân công lao động theo lãnh thổ. Nền kinh tế -xã hội của nớc ta mang đậm nét của một trong những loại hình của phơng thức sản xuất châu á. Chủ nghĩa t bản đã đẩy mạnh phân công lao động ... lớn hội chủ nghĩa không qua giai đoạn t bản chủ nghĩa thì tất yêú phải có phân công lao động hội. Phân công lao động hội là sự chuyên môn hoá sản xuất giữa các ngành trong nội bộ từng...
 • 29
 • 476
 • 0
Vai trò của công nghiệp hóa hiện đại hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Vai trò của công nghiệp hóa hiện đại hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội ở nước ta hiện nay

... cho sự nghiệp CNH- HĐH đất nớc5. Vấn đề xây dựng kết cấu hạ tầng6. Vấn đề nâng cao hiệu lực, vai trò điều tiết vĩ mô của nhà nớcV. Vai trò của CNH- HĐH trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội ... triển kinh tế- hội. Lý luận thực tiễn cho thấy trong quá trình công nghiệp hoá con ngời luôn đóng vai trò trung tâm và mục đích đầu tiên của sự nghiệp công nghiệp để tạo ra sự tăng trởng ... tế các doanh nghiệp. + Chịu trách nhiệm chính trong công việc đầu t nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế- hội. V . Vai trò của CNH HĐH Đặt công nghiệp hoá trong bối cảnh của phát triển...
 • 30
 • 725
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vai trò nhân tố con người trong xây dựng chủ nghĩa xã hộichứng minh rằng sự thay thế của hình thái kinh tế xã hội là sự thay thế của các phương thức sản xuấtvận dụng vào xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước tagiai cấp công nhân xây dựng chủ nghĩa xã hộigóp phần xây dựng chủ nghĩa xã hộiphân tích vai trò của ngành công nghiệpphân tích vai trò của chi tiêu côngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ