1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Tài chính - Ngân hàng >

Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn TP HCM

Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn TP.HCM

Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh Chợ Lớn TP.HCM

... giá về quy mô và cơ cấu hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh Chợ Lớn 2.5.2 Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng 2.5.2.1 Hiệu quả ... @K,j8hp.)'$%5)'&L53/)'-)38=,'>?@'A8.B,5CD'.)'E)''FG)2.4.1 Về tình hình huy động vốn2.4.2 Về tình hình cho vay vốn2.4.3 Lợi nhuận hoạt toán của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh Chợ Lớn `m E)'3.E'%1,*2)3&'%456,.78$9)3,1.3/)'-)38=,'>?@'A8.B,5CD'.)'E)''FG)2.5.1 ... 'o)3,'8>)iF.4-p'qp'r),^%)3'%1,*2)3p.)'$%5)'2.3.1 Thuận lợi trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Xuất Nhâp Khẩu Việt Nam Chi nhánh Chợ Lớn  ':;)3'.B8bYAG5TCD+4CD+XGG(Y5S<7(CD+A?I!M50S&-"U?3QU?#9:0^0U4*":05?3#@&*E...
 • 33
 • 1,627
 • 8
Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam  chi nhánh bình định

Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bình định

... - Cho vay nhà ở - Cho vay mua xe - Cho vay du học - Cho vay tiêu dùng có đảm bảo bằng bất động sản - Cho vay cầm cố giấy tờ có giá - Cho vay tín chấp CBCNV - Cho vay thấu chi - Cho vay ... Nẵng 2011. - “Phát triển cho vay tiêu dùng tại Vietcombank Quảng Nam của tác giả Phạm Doãn Quốc - Đại học Đà Nẵng 2011. - “Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ ... hóa lý luận cơ bản về cho vay tiêu dùng và phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng trong các ngân hàng thương mại - Nghiên cứu thực trạng phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng của BIDV Bình Định...
 • 26
 • 723
 • 3
Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hang thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Viêt Nam.doc

Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hang thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Viêt Nam.doc

... từ cho vay tiêu dùng =Thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng Tổng thu lãi từ hoạt động cho vay : cho biết hoạt động cho vay tiêu dùng đóng góp bao nhiêu vào tổng lãi từ hoạt động cho vay. ... chia làm ba chương Chương I: Tổng quan về cho vay tiêu dùng và khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. Chương II: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng ... phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng. Mức độ sử dụng vốn để cho vay =Tỷ lệ tổng dư nợ cho vay tiêu dùng Tổng huy động vốn để đảm bảo hoạt động cho vay tiêu dùng được thuận lợi ngân hàng phải...
 • 87
 • 1,123
 • 14
ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NHÀ HÀ NỘI.DOC

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NHÀ HÀ NỘI.DOC

... mức thấu chi. 1.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng tại các Ngân hàng thương mại 1.2.1. Nguyên nhân hình thành hoạt động cho vay tiêu dùng Cho vay hoạt động cơ bản của các Ngân hàng Thương mại. Tuy ... của hoạt động cho vay 7 1.1.5. Các hình thức cho vay của Ngân hàng thương mại 10 1.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng tại các Ngân hàng thương mại 13 1.2.1. Nguyên nhân hình thành hoạt động cho vay ... trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở chính Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 53 2.3.1. Hoạt động cho vay tiêu dùng ở Habubank 53 2.3.2. Kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng ở...
 • 81
 • 929
 • 12
Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà.DOC

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà.DOC

... sau:Doanh số cho vay: là chỉ tiêu phản ánh quy mô cấp cho vay tiêu dùng của ngân hàng đối với nền kinh tế. Đây là chỉ tiêu tuyệt đối phản ánh chính xác về hoạt động cho vay tiêu dùng. Do đó, ... 0918.775.368DANH MỤC VIẾT TẮTNASB Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc ÁNH TMCP Ngân hàng thương mại cổ phầnNHNN Ngân hàng nhà nướcTCKT Tổ chức kinh tếTG Tiền gửiCVTD Cho vay tiêu dùng NQH Nợ quá hạn35 ... cư, giảm chi phí giao dịch xã hội qua việc tiết kiệm chi phí và thời gian cho cả ngân hàng và người sử dụng. -Cho vay tiêu dùng là hình thức được dùng để tài trợ cho những chi tiêu về hàng hoá...
 • 38
 • 1,196
 • 22
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam.doc

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam.doc

... trễ.2.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng Việt Nam Do những lợi ích mà cho vay tiêu dùng mang lại, nhiều NHTM Việt Nam hiện nay đã thực hiện hoạt động cho vay tiêu dùng. Các hình thức cho vay tiêu dùng ... hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Th ơng mại Cổ phần kỹ th ơng 46 3.1. Định h ớng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở Ngân hàng Th ơng mại Cổ phần Kỹ th ơng Việt Nam 46 ... hoạt động kinh doanh của Techcombank 27 2.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng Việt Nam 29 2.3. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở chính Ngân hàng Th ơng mại Cổ phần Kỹ th ơng Việt...
 • 69
 • 814
 • 5
Giải pháp đẩy mạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương việt nam

Giải pháp đẩy mạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương việt nam

... hớng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng Việt Nam 463.2. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Th-ơng mại Cổ phần Kỹ thơng ... hoạt động kinh doanh của Techcombank 272.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng Việt Nam 292.3. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở chính Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng Việt Nam ... trình cho vay 91.1.4.6. Theo phơng thức cho vay 91.2. Tổng quan về hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM 101.2.1. Lý do hình thành hoạt động cho vay tiêu dùng 101.2.2. Khái niệm cho vay tiêu dùng...
 • 69
 • 458
 • 0
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam

... hớng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng Việt Nam 463.2. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Th-ơng mại Cổ phần Kỹ thơng ... hoạt động kinh doanh của Techcombank 272.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng Việt Nam 292.3. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở chính Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng Việt Nam ... trình cho vay 91.1.4.6. Theo phơng thức cho vay 91.2. Tổng quan về hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM 101.2.1. Lý do hình thành hoạt động cho vay tiêu dùng 101.2.2. Khái niệm cho vay tiêu dùng...
 • 69
 • 789
 • 1
Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam

Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam

... từ cho vay tiêu dùng =Thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng Tổng thu lãi từ hoạt động cho vay : cho biết hoạt động cho vay tiêu dùng đóng góp bao nhiêu vào tổng lãi từ hoạt động cho vay. ... chia làm ba chương Chương I: Tổng quan về cho vay tiêu dùng và khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. Chương II: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng ... phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng. Mức độ sử dụng vốn để cho vay =Tỷ lệ tổng dư nợ cho vay tiêu dùng Tổng huy động vốn để đảm bảo hoạt động cho vay tiêu dùng được thuận lợi ngân hàng phải...
 • 99
 • 658
 • 1
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ Thương Việt Nam

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ Thương Việt Nam

... trễ.2.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng Việt Nam Do những lợi ích mà cho vay tiêu dùng mang lại, nhiều NHTM Việt Nam hiện nay đã thực hiện hoạt động cho vay tiêu dùng. Các hình thức cho vay tiêu dùng ... hình hoạt động kinh doanh của Techcombank 272.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng Việt Nam 292.3. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở chính Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng Việt ... động cho vay tiêu dùng tại Hội sở chính Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng Việt Nam. 2.3.1. Khái quát về hoạt động cho vay tại Hội sở chính Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng Việt Nam. Phòng...
 • 68
 • 634
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn hoạt động tín dụng cho vay tiêu dùng và một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà tp hồ chí minhthực trạng kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam techcombank phòng giao dịch võ văn ngânthực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tếgiải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà hà nộiđịnh hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà hà nộigiải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tínphần 2 thực trạng kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam techcombank phòng giao dịch võ văn ngângiải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần thương tín chi nhánh củ chigiải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châuchi nhánh hà nộigiải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải quảng ninhchuyên đề giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phàn á châu chi nhánh hà nộiluận văn thạc sỹ phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chi nhánh thành phố hà nộiđề tài cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châukhóa luận nghiệp vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà thành phố hồ chí minh4giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải quảng ninhNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ