1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Tiến sĩ >

Nghiên cứu vai trò của phương pháp gây mê bằng propofol kết hợp đặt mask thanh quản proseal trong phẫu thuật tai - xương chũm

Nghiên cứu vai trò của phương pháp gây mê bằng propofol kết hợp đặt mask thanh quản proseal trong phẫu thuật tai - xương chũm

Nghiên cứu vai trò của phương pháp gây bằng propofol kết hợp đặt mask thanh quản proseal trong phẫu thuật tai - xương chũm

... gây bằng Propofol kết hợp đặt mask thanh quản Proseal trong phẫu thuật tai - xơng chũm nhằm các mục tiêu sau: 1. Đánh giá hiệu quả của phơng pháp gây bằng Propofol kết hợp đặt mask thanh ... mask thanh quản Proseal trong phẫu thuật tai - xơng chũm. 2. Chứng minh tính an ton của phơng pháp gây bằng Propofol kết hợp đặt mask thanh quản Proseal trong phẫu thuật tai - xơng chũm. ... trần thị kiệm nghiên cứu vai trò của phơng pháp gây bằng propofol kết hợp đặt mask thanh quản proseal trong phẫu thuật tai - xơng chũm Chuyên ngnh : phẫu thuật đại cơng Mã...
 • 14
 • 859
 • 1
Mask thanh quản Proseal trong phẫu thuật cấp cứu

Mask thanh quản Proseal trong phẫu thuật cấp cứu

... chúng tôi rút ra một số nhận xét sau: - Phương pháp gây toàn diện bằng mask thanh quản Proseal là thích hợp cho phẫu thuật cấp cứu vùng bụng, các phẫu thuật có thời gian kéo dài, những bệnh ... chung, sử dụng Mask thanh quản Proseal có tính an toàn và hiệu quả cao, có thể dùng thay thế ống nội khí quản trong đa số các trường hợp. MASK THANH QUẢN PROSEAL TRONG PHẪU THUẬT CẤP CỨU TÓM ... - Mask thanh quản Proseal có kỹ thuật đặt đơn giản, hiệu quả thông khí cao, ít gây biến đổi mạch, huyết áp. - Các tai biến và biến chứng khi sử dụng mask thanh quản Proseal ít hơn...
 • 23
 • 987
 • 1
Nghiên cứu giải phẫu hang chũm ứng dụng trong phẫu thuật tai - xương chũm

Nghiên cứu giải phẫu hang chũm ứng dụng trong phẫu thuật tai - xương chũm

... '&apos ;nghiên cứu giải phẫu hang chũm ứng dụng trong phẫu thuật tai - xơng chũm& apos;', nhằm: - Góp phần nghiên cứu giải phẫu hang chũm. - Đề xuất phơng pháp mổ an toàn để tránh đợc các tai ... lệ các tai biến phẫu thuật cho bệnh nhân. Kết luận Qua nghiên cứu 144 tiêu bản xác về giải phẫu hang chũm và 150 trờng hợp phẫu thuật tai - xơng chũm ở bệnh nhân viêm tai xơng chũm mạn ... tai biến trong phẫu thuật tai - xơng chũm. 3 Bố CụC LUậN áN Luận án: '' Nghiên cứu giải phẫu hang chũm và liên quan ứng dụng trong phẫu thuật tai - xơng chũm& apos;'...
 • 14
 • 1,006
 • 6
So sánh tác dụng gây tê tuỷ sống bằng Bupivacain kết hợp Clonidin với Bupivacain đơn thuần trong phẫu thuật lấy thai

So sánh tác dụng gây tê tuỷ sống bằng Bupivacain kết hợp Clonidin với Bupivacain đơn thuần trong phẫu thuật lấy thai

... nhà phẫu thuật ngời Anh đã nêu vai trò của trọng lợng thuốc tê và chiều cong sinh lý của cột sống đối với sự lan toả của dung dịch thuốc tê trong khoang DMN. Năm 1907, Alfred Barker đã gây ... tê tốt để gây tê tuỷ sống và đợc sử dụng rộng rãi trên thế giới. Nhiều nghiên cứu về bupivacain gây tê tuỷ sống đã làm sáng tỏ vai trò của các yếu tố liên quan đến hiệu quả vô cảm của bupivacain, ... nghiên cứu tác dụng vô cảm bằng bupivacain 0,5% trong GTTS cho phẫu thuật chi dới. Cùng năm đó, Nguyễn Anh Tuấn nghiên cứu so sánh tác dụng của bupivacain và pethidin trong GTTS thấy thời gian...
 • 91
 • 790
 • 4
So sánh tác dụng gây tê khoang cùng bằng Lidocain kết hợp Ketamin với Lidocain đơn thuần trong phẫu thuật vùng đáy chậu

So sánh tác dụng gây tê khoang cùng bằng Lidocain kết hợp Ketamin với Lidocain đơn thuần trong phẫu thuật vùng đáy chậu

... tâm thần * Phẫu thuật nhãn khoa, tăng nhãn áp * Phẫu thuật ở tạng sâu, can thiệp ở gốc phế quản và hầu - thanh quản. - Liều lợng: + Gây mê: Khởi mê: 1- 4 mg/kg tiêm tĩnh mạch, 6 - 13 mg/kg ... adrenalin của Takasaki năm 1977 hay nghiên cứu kết hợp thêm morphin khi GTKC của Jansen năm 1981 [49] cho thấy kết quả giảm đau sau mổ tới 20 giờ. Ngoài ra các nghiên cứu khác của Lee HM về GTKC bằng ... 1: - Đặt catheter tĩnh mạch cẳng tay bằng kim luồn 18 G. - Dung dịch natriclorua 9. - Lắp máy theo dõi: ECG - SPO2 - M - HA- nhịp thở. - Tiền vô cảm seduxen 0,10 mg/kg TM trớc khi gây...
 • 75
 • 1,547
 • 6
So sánh tác dụng gây tê tuỷ sống bằng bupivacain kết hợp ketamin với bupivacain đơn thuần trong phẫu thuật chi dUới

So sánh tác dụng gây tê tuỷ sống bằng bupivacain kết hợp ketamin với bupivacain đơn thuần trong phẫu thuật chi dUới

... Phơng pháp nghiên cứu 26 2.3. Kỹ thuật tiến hành 27 2.4. Phơng pháp đánh giá 29 2.5. Xử lý kết quả nghiên cứu 32 Chơng 3 : Kết quả nghiên cứu 33 3.1. Những kết quả chung 33 3.2. Kết quả ... p<0,05. Chơng 3: kết quả nghiên cứu Từ tháng 10 năm 2007 đến tháng 7 năm 2008 tại khoa phẫu thuật gây hồi sức Bệnh viện 103, chúng tôi đã tiến hành GTTS bằng bupivacain kết hợp ketamin và ... tiến bộ trên, nhiều nghiên cứu trong những năm gần đây cho thấy gây tê tủy sống có những u điểm đang đợc nhiều nhà gây trên thế giới áp dụng. Trong đó thuốc đợc dùng trong gây tê tủy sống có...
 • 81
 • 837
 • 7
Luận văn: So sánh tác dụng gây tê khoang cùng bằng lidocain kết hợp ketamin với lidocain đơn thuần trong phẫu thuật vùng đáy chậu

Luận văn: So sánh tác dụng gây tê khoang cùng bằng lidocain kết hợp ketamin với lidocain đơn thuần trong phẫu thuật vùng đáy chậu

... adrenalin của Takasaki năm 1977 hay nghiên cứu kết hợp thêm morphin khi GTKC của Jansen năm 1981 [49] cho thấy kết quả giảm đau sau mổ tới 20 giờ. Ngoài ra các nghiên cứu khác của Lee HM về GTKC bằng ... thất bại [5], [19]. - Nếu thất bại chuyể sang phơng pháp GTTS hoặc gây nội khí quản. 2.2.8. Xử lý kết quả nghiên cứu [13]. Số liệu nghiên cứu đợc xử lý theo phơng pháp thống kê Y học tại ... Weber và Wuf H về sự kết hợp của bupivacain với ketamin năm 2003 [70], Nghiên cứu của Kumar P và cộng sự năm 2005 [50] về so sánh tác dụng của GTKC bằng bupivacain khi kết hợp với midazolam, neostigmin...
 • 75
 • 806
 • 4
So sánh tác dụng gây tê tủy sống bằng Bupivacain kết hợp Clonidin với Bupivacain đơn thuần trong phẫu thuật lấy thai

So sánh tác dụng gây tê tủy sống bằng Bupivacain kết hợp Clonidin với Bupivacain đơn thuần trong phẫu thuật lấy thai

... nhà phẫu thuật ngời Anh đã nêu vai trò của trọng lợng thuốc tê và chiều cong sinh lý của cột sống đối với sự lan toả của dung dịch thuốc tê trong khoang DMN. Năm 1907, Alfred Barker đã gây ... tê tốt để gây tê tuỷ sống và đợc sử dụng rộng rãi trên thế giới. Nhiều nghiên cứu về bupivacain gây tê tuỷ sống đã làm sáng tỏ vai trò của các yếu tố liên quan đến hiệu quả vô cảm của bupivacain, ... nghiên cứu tác dụng vô cảm bằng bupivacain 0,5% trong GTTS cho phẫu thuật chi dới. Cùng năm đó, Nguyễn Anh Tuấn nghiên cứu so sánh tác dụng của bupivacain và pethidin trong GTTS thấy thời gian...
 • 91
 • 594
 • 1
So sánh tác dụng gây tê tủy sống bằng Pupivacain kết hợp Ketamin với bupivacain đơn thuần trong phẫu thuật chi dưới

So sánh tác dụng gây tê tủy sống bằng Pupivacain kết hợp Ketamin với bupivacain đơn thuần trong phẫu thuật chi dưới

... thời gian nghiên cứu. - ịa điểm: Khoa gây Viện Quân Y 103 -Thời gian nghiên cứu : Từ tháng 10 năm 2007 đến tháng 7 năm 2008 2.2. Phơng pháp nghiên cứu -Theo phơng pháp cứu tiến cứu, thử ... Phẫu thuật tạng sâu. Phẫu thuật phế quản và ngã ba hầu thanh quản. -Liều lợng:+Tiền mê: 2-3 mg/kg tiêm bắp thịt. +Khởi mê: Ngời lớn: 2-5 mg/kg tĩnh mạch. Trẻ em: 2mg/kg tĩnh mạch. 5-8 mg/kg ... Phơng pháp nghiên cứu 26 2.3. Kỹ thuật tiến hành 27 2.4. Phơng pháp đánh giá 29 2.5. Xử lý kết quả nghiên cứu 32 Chơng 3 : Kết quả nghiên cứu 33 3.1. Những kết quả chung 33 3.2. Kết quả...
 • 81
 • 599
 • 1
So sánh tác dụng gây tê tủy sống bằng bupivacain kết hợp clonidin với bupivacaion đơn thuần trong phẫu thuật lấy thai

So sánh tác dụng gây tê tủy sống bằng bupivacain kết hợp clonidin với bupivacaion đơn thuần trong phẫu thuật lấy thai

... Nguyễn Tiến Dũng nghiên cứu tác dụng vô cảm bằng bupivacain 0,5% trong GTTS cho phẫu thuật chi dới. Cùng năm đó, Nguyễn Anh Tuấn nghiên cứu so sánh tác dụng của bupivacain và pethidin trong GTTS ... Bupivacain 0,5% thích hợp cho phẫu thuật chi dới kéo dài 3-4 giờ khi cần có tác dụng giãn cơ. Bupivacain spinal 0,5% heavy thích hợp cho phẫu thuật bụng kéo dài 9 0-1 20 phút hoặc phẫu thuật tiết niệu, ... nhà phẫu thuật ngời Anh đã nêu vai trò của trọng lợng thuốc tê và chiều cong sinh lý của cột sống đối với sự lan toả của dung dịch thuốc tê trong khoang DMN. Năm 1907, Alfred Barker đã gây...
 • 91
 • 581
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: vai trò của phương pháp nghiên cứu định tínhvai trò của phương pháp luận nghiên cứu khoa họcvai trò của phương pháp nghiên cứu định lượngvai trò của phương pháp nghiên cứu lý thuyếtvai trò của phương pháp thảo luận nhómvai trò của phương pháp luận biện chứngvai trò của phương pháp luận sử họcvai trò của phương pháp luận triết họcvai trò của phương pháp luận biện chứng duy vậtthực hành nghiên cứu vai trò của phân bón npknghiên cứu vai trò của công nghệ thông tin trong việc dạy kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 10 trường hermann gmeiner hà nộinghiên cứu vai trò của ima ischemia modified albumin huyết thanh trong chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấpluận văn nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp bón phân viên nén đến sinh trưởng phát triển năng suất lúa pc6 vụ xuân tại huyện thạch hà hà tĩnhnghiên cứu vai trò của siêu âm trong thoái hóa khớp gối nguyên phátnghiên cứu vai trò của thang điểm framingham trong đánh giá nguy cơ bmv ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP