1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Khoa học xã hội >

Luận văn: “Phân tích vấn đề con người trong triết học mác - lênin trong thời kỳ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” ppt

Luận văn: “Phân tích vấn đề con người trong triết học mác - lênin trong thời kỳ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” ppt

Luận văn: “Phân tích vấn đề con người trong triết học mác - lênin trong thời kỳ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” ppt

... sự huỷ hoại của bom đạn đối với những người 2 Luận văn: “Phân tích vấn đề con người trong triết học mác - lênin trong thời kỳ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” ... sáng" III- VẬNDỤNGQUANĐIỂMCHỦNGHĨA MÁC-LÊNINVỀCONNGƯỜIVÀOVẤNĐỀXÂYDỰNGCONNGƯỜITRONGSỰNGHIỆPCÔNGNGHIỆPHOÁ, HIỆNĐẠIHOÁỞNƯỚCTA. Bước vào thời kỳ ẩy mạnh côngnghiệp hoá, hiện đại hoá ất nước, ... nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ất nước mà còn làđộng lực của công nghiệp, hoá hiện đại hoá nước ta. 2. 1- Nguồn lực con người- yếu tố quyết định sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ất...
 • 53
 • 943
 • 5
Luận văn PHÂN TÍCH và đề XUẤT một số BIỆN PHÁP đẩy MẠNH TIÊU THỤ sản PHẨM ở CÔNG TY XĂNG dầu hà sơn BÌNH

Luận văn PHÂN TÍCHđề XUẤT một số BIỆN PHÁP đẩy MẠNH TIÊU THỤ sản PHẨM ở CÔNG TY XĂNG dầu hà sơn BÌNH

... Quản Trị Kinh Doanh [LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Quản Trị Kinh Doanh Các kênh phân phốiTrực tiếp Gián tiếp Người TD Người SXNgười SXNgười SX Người SXNgười SX Đại LýTổng đại lýT.mại Bán buônT.mại ... <Mz)z=)E=EHJ(=7l5K'7H'M')9 Quản Trị Kinh Doanh Người Sản Xuất Người Tiêu Dùng Người Bán Lẻ Người Bán L Người Bán Buôn Đại LýrLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 1.2.6.6. Phương pháp thanh toán?$)B:)'8d%z=78=9?8'$(2" ... vụ; trụ sở tại Đồng Mai - HàĐông - Hà Tây. - Ngày 01/10/2000, cổ phần hoá nghiệp vận tải và dịch vụ. - Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình là thành viên trực thuộc Tổng Công ty xăng dầuViệt Nam....
 • 40
 • 401
 • 3
Luận văn: “Phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH NISSEI ELECTRIC HÀ NỘI” pdf

Luận văn: “Phân tíchđề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH NISSEI ELECTRIC HÀ NỘI” pdf

... điều hành dựng trong công nghiệp) và các phần mềm chuyên dụng trong công nghiệp. Chuyên đề tốt nghiệp :Phân tích - nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Tích hợp hệ thống: tích hợp phần ... sĩ đầu ngành trong lĩnh vực tự động hóa, điều khiển và công nghệ thông tin. Để thực hiện được tốt chiến lược phát triển công nghệ trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, cùng ... chỉ tiêu kinh tế được phân tích theo đúng logic quan hệ Chuyên đề tốt nghiệp :Phân tích - nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Luận văn: “Phân tích đề xuất giải pháp nâng cao...
 • 77
 • 628
 • 4
vận dụng hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật trong triết học Mác-Lênin để phân tích sự phát triển của tiền tệ.DOC

vận dụng hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật trong triết học Mác-Lênin để phân tích sự phát triển của tiền tệ.DOC

... cứu sự phát triển của tiền tệ.1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của các sự vật và hiện tợng. Triết học Mác- Lênin đã trở thành cơ sở lý luận cho mọi khoa học. Những quy luận triết học Mác- Lênin ... của các sự vật hiện tợng trong triết học Mác- Lênin đã giúp con ngời nghiên cứu thế giới là vật chất vận động trong không gian thời gian.Thế giới vật chất đó tồn tại, vận động, biểu hiện bằng ... đã chọn đề tài vận dụng hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật trong triết học Mác- Lênin để phân tích sự phát triển của tiền tệ. Bởi vậy chúng ta sẽ tìm hiểu những vấn đề sau:Phần...
 • 13
 • 6,087
 • 22
Vận dụng quan điểm toàn diện trong triết học Mac Lenin để phân tích quá trình chuyển đổi kinh tế thị trường ở Việt Nam

Vận dụng quan điểm toàn diện trong triết học Mac Lenin để phân tích quá trình chuyển đổi kinh tế thị trường ở Việt Nam

... về xuất khẩu lúa goạ. Trong công nghiệp: Trong công nghiệp: Từ một nền công nghiệp nhỏ bé ,hiện nay công nghiệp nớc ta đã đóng vai trò to lớn trong nền kinh tế của đất nớc. 7Website: http://www.docs.vn ... không tồn tại trong trạng thái cô lập mà trong mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các lĩnh vực kinh tế-chính tri-ngoại giao,kinh tế-chính tr - ao đức t tởng,kinh tế-chính trị-khoa học- công nghệ ... Phần ICơ sở lí luận về chuyển đổi sang nềnkinh tế thị trờng1. Q uan điểm toàn diện trong triết học Mac-Lenin Triết học Mác Lênin đã trở thành cở sở lý luận cho mọi khoa học khác và là kim...
 • 13
 • 3,078
 • 9
Vận dụng quan điểm toàn diện trong triết học Mác lênin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt nam

Vận dụng quan điểm toàn diện trong triết học Mác lênin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt nam

... trình Triết học Mác- Lênin Tập IINhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội - Năm 19972. Giáo trình Kinh tế Chính trị Mác- Lênin Tập IINhà xuất bản Giáo dục Hà Nội - Năm 19983. Học thuyết Mác - Lênin ... và thời đại Nhà xuất bản Sự thật - Năm 19914. Về một số vấn đề cơ bản trong văn kiện Đại hội VII Đảng Cộng Sản Việt Nam - Hỏi và đáp.Nhà xuất bản Thông Tin - Văn Hóa - Năm 19915. Tạp chí Triết ... 0918.775.368Phần i: Cơ sở lý luận về chuyên đổi sang nền kinh tế thị trờng1. Quan điểm toàn diện trong triết học Mác- Lê nin Triết học Mác- Lê nin đã trở thành cơ sở lý luận cho mọi khoa học khác và là kim...
 • 18
 • 2,748
 • 5
Vận dụng quan điểm trong triết học Mác Lenin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Vận dụng quan điểm trong triết học Mác Lenin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

... m¸c-nin§Ò tµi : HV: Ph¹m Ngäc S¬n 17Tiểu luận triết học Chơng ICơ sở lý luận về chuyển đổi về nền kinh tế thị trờngI. Quan điểm toàn diện trong triết học Mác - Lê nin Triết học Mác- Lênin ... 12Tiểu luận triết học C. phần kết luận I- Tóm lợc lại phần nội dung Từ những vấn đề đã nêu ở trên ta có thể khẳng định : Việc vận dụng quan điểm trong triết học Mác- Lênin vào sự chuyển ... tế. Về nông nghiệp: Từ một nền nông nghiệp nghèo nàn,lạc hậu hiện nay nông nghiệp nớc ta có nhiều đổi mới. Sự nghiệp công nghiệp hoá -hiện đại hoá đa máy móc vào sản xuất nông nghiệp đã giải...
 • 17
 • 1,347
 • 14
Vận dụng hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật trong triết học Mác-Lênin để phân tích sự phát triển của tiền tệ

Vận dụng hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật trong triết học Mác-Lênin để phân tích sự phát triển của tiền tệ

... hệ phổ biến của các sự vật và hiện tượng. Triết học Mác- Lênin đã trở thành cơ sở lý luận cho mọi khoa học. Nhữngquy luận triết học Mác- Lênin phát hiện ra đã giúp con người nhận thứcđúng ... KHẢO 1.Giáo trình Triết học Mác- Lênin Đại học Quản lý&Kinh doanh 2.Giáo trình “Kinh tế chính trị Mác- Lênin Đại học Quản lý&Kinh doanh 3.Giáo trình “Tài chính” Đại học Quản lý&Kinh ... của các sự vật hiện tượng” trong triết học Mác- Lênin đã giúp con người nghiên cứu thế giới làvật chất vận động trong không gian thời gian.Thế giới vật chất đó tồn tại,vận động, biểu hiện bằng...
 • 12
 • 1,345
 • 1
Tài liệu Vấn đề con người trong triết học Mác-Lênin doc

Tài liệu Vấn đề con người trong triết học Mác-Lênin doc

... mê".David Hume (171 1-1 776, triết gia Anh)Chương 14VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN14.1.2. Triết học Marx14.1.2.1. Con người sự thống nhất giữa hai mặt-Sinh học: là động vật ... xác.Đạo Phật-Tấm thân ngũ uẩn, vô thường, luân hồi.-Cái Tâm.Chương 14VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC MÁC-LÊNINĐạo Thiên Chúa-Thể xác tạm thời. - Linh hồn vĩnh cửu.14.1.1.2. Triết học phương ... Tử: - Con người vốn thiện.-Do xã hội mà trở nên bất thiện, cần được giáo dục.Lão Tử: Vô vi.Trang Tử: giấc mộng Trang Chu.Chương 14VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN14.1.1.3.Triết...
 • 16
 • 1,131
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: tieu luan van de con nguoi trong triet hoc mactiểu luận vấn đề con người trong triết học nho giáo và ảnh hưởng của nó với xã hội việt namnhững vấn đề cơ bản của triết học mac leninvấn đề cơ bản của triết học mác lêninlý luận của chủ nghĩa mác con người và vấn đề con người trong sự nghiệp cnh hđh đất nướclý luận của chủ nghĩa mac về con người và vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóavấn đề con người trong triết học mác lêninvấn đề con người trong an ninh hệ thốngvấn đề con người trong học thuyết mácvấn đề con người trong chủ nghĩa xã hộivấn đề con người trong sự nghiệp cnh hđhvấn đề con người trong triết học phương đôngvấn đề con người trong triết học mác lêninluan van quyen con nguoi trong vu an hinh suvấn đề con người trong triết học hiện sinhNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật