1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Kinh tế - Thương mại >

Một số giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Một số giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Một số giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội

... 3...................................................................................................................................51CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ NHÀ ĐẤT HÀ NỘI....513.1 Chương trình cải cách nền HCNN đến 2020 định hướng bản ... VIẾT TẮTSở TNMT&NĐ: Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất NộiCCHC: Cải cách hành chínhCSDL: sở dữ liệuCNTT: Công nghệ thông tin TTHC: Thủ tục hành chính HCNN: Hành chính Nhà nước ... TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ NHÀ ĐẤT HÀ NỘI...............................................292.1 Khái quát về quá trình hình thành hoạt...
 • 78
 • 3,470
 • 22
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội

... 3...................................................................................................................................51CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ NHÀ ĐẤT HÀ NỘI....513.1 Chương trình cải cách nền HCNN đến 2020 định hướng bản ... với hoạt động của Sở, em quyết định chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội là khóa luận ... VIẾT TẮTSở TNMT&NĐ: Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất NộiCCHC: Cải cách hành chínhCSDL: sở dữ liệuCNTT: Công nghệ thông tin TTHC: Thủ tục hành chính HCNN: Hành chính Nhà nước...
 • 78
 • 2,255
 • 16
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội

... với hoạt động của Sở, em quyết định chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội là chuyên đề ... CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ NHÀ ĐẤT HÀ NỘI..............................29 2.1 Khái quát về quá trình hình thành hoạt động của Sở Tài nguyên ... NĐHN.........................................................................................................46 Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ NHÀ ĐẤT HÀ NỘI.......................................................................................................................51...
 • 40
 • 1,471
 • 4
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại sở tài nguyên môi trường và nhà đất hà nội

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại sở tài nguyên môi trường nhà đất nội

... THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ NHÀ ĐẤT HÀ NỘI2.1 Khái quát về quá trình hình thành hoạt động của Sở Tài nguyên môi trường Nhà đất nội. 2.1.1 Tổng quan về Sở Tài nguyên ... sản, môi trường thành Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội quan chuyên môn giúp UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Tài ... tốt nghiệpCác ký hiệu viết tắt Sở TNMT&NĐ Sở tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội CCHC Cải cách hành chính TTHC Thủ tục hành chính HCNN Hành chính Nhà nước XHCN Xã hội chủ nghĩaUBND...
 • 64
 • 835
 • 2
Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ cho quá trình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Khoa học và Công nghệ Hải phòng

Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ cho quá trình cải cách thủ tục hành chính theo chế “một cửa” tại Sở Khoa học Công nghệ Hải phòng

... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGBÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPĐề tài: Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ cho quá trình cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Sở Khoa ... Trong đó mã loại là khoá chính  KHÁCH HÀNG: Bao gồm các thuộc tính: mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ, điện thoại, tài khoản, email, fax. Trong đó mã khách hàng là khoá chính.  NHÂN VIÊN: ... báo cáoD15 Khách hàng3. Sơ đồ phân rã chức năngHệ thống quản lý một cửa 1.Tiếp nhận hồ sơ3.Trả kết quả4.Thống kê, báo cáo1.1.Cập nhật hồ sơ1.2.Kiểm tra hồ sơ1.3.Vào sổ theo dõi 1.4.Lập...
 • 28
 • 835
 • 0
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG

... lý cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa Sinh viên: Nguyễn Thị Hằng Lớp:CT701 TrangTrang 100Báo cáo đồ án Chương trình quản lý cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa Các ... lý cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa Sinh viên: Nguyễn Thị Hằng Lớp:CT701 TrangTrang 101Báo cáo đồ án Chương trình quản lý cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa II. ... quản lý cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa Sinh viên: Nguyễn Thị Hằng Lớp:CT701 Trang44Báo cáo đồ án Chương trình quản lý cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa Sinh...
 • 122
 • 959
 • 6
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước địa phương (quan thực tiễn tỉnh bắc giang)

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại quan hành chính nhà nước địa phương (quan thực tiễn tỉnh bắc giang)

... cách thủ tục hành chính theo chế " ;một cửa& quot;. Phương pháp lịch sử: Xem xét pháp luật về cải cách hành chính nói chung trong cải cách thủ tục hành chính theo chế " ;một cửa& quot; ... Nam chính sách pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về cải cách hành chính nói chung cải cách thủ tục hành chính theo chế " một cửa& quot; tại quan hành chính ... thể cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2010 một số vấn đề lý luận về chế " ;một cửa& quot;. Đồng thời, nêu lên tình hình cải cách thủ tục hành chính theo chế " ;một cửa& quot; tại...
 • 20
 • 1,543
 • 3
Hoàn thiện công tác phân tích công việc tại Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Hoàn thiện công tác phân tích công việc tại Sở Tài nguyên, Môi trường Nhà đất Nội

... thành phát triển của Sở Tài nguyên, Môi trường Nhà đất Nội 1. Quá trình hình thành phát triển của Sở Tài nguyên, Môi trường Nhà đất Nội Sở Tài nguyên, Môi trường Nhà đất ... nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc, bản đồ, quản lý nhà công sở trên địa bàn thành phố Nội. Sở Tài nguyên, Môi trường nhà đất ... nguyên môi trường. Tiền thân của Sở Tài nguyên, Môi trường Nhà đất Nội Sở Địa chính Nhà đất Nội, sau đó sát nhập với quỹ môi trường để tạo nên Sở. Chức năng nhiệm vụ của Sở hầu...
 • 84
 • 632
 • 5
Thực tiễn giải quyết khiếu nại về nhà đất thuộc diện nhà cải tạo cho thuê tại phòng chính sách- sở tài nguyên, môi trường và nhà đất hà nội

Thực tiễn giải quyết khiếu nại về nhà đất thuộc diện nhà cải tạo cho thuê tại phòng chính sách- sở tài nguyên, môi trường nhà đất nội

... Sở Tài nguyên, Môi trường Nhà đất Nội. 1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên, Môi trường Nhà đất Nội. 1.1. Vị trí chức năng. Sở Tài nguyên, Môi trường Nhà đất Nội ... chức quản lý Nhà nước về Tài nguyên, Môi trường Nhà đất Thành phố Nội. Sở Tài nguyên, Môi trường Nhà đất Nội được thành lập Giám đốc Sở đã ban hành quyết định số 115/QĐ-TNMTNĐ ... Môi trường Nhà đất Thành phố Nội, trong đó có Sở Tài nguyên, Môi trường Nhà đất Nội; 2. Quyết định số 115/QĐ-TNMTNĐ ngày 19/01/2004 của Giám đốc Sở Tài nguyên, Môi trường Nhà đất...
 • 36
 • 716
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ubnd thị xã tam điệp – thực trạng và giải pháp đổi mớicải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửacải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ubnd huyện phúc thọmục đích của việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửalợi ích của việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửayêu cầu đối với việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửasở tài nguyên môi trường và nhà đất hà nộigiải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chínhgiải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chínhcác giải pháp và tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong ĩnh vực hải quan tại cục hải quan thừa thiên huếcải cách thủ tục hành chính ở cơ sởtiểu luận cải cách thủ tục hành chính ở cơ sởmột số kiến nghị đề xuất về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa một cửa liên thông tại ubnd phường yên phụgiải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửacải cách thủ tục hành chính trong cơ quan đảngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ