1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Khoa học xã hội >

Tạp chí khoa học và công nghệ trường ĐH Đà Nẵng - số 4: Các dạng câu hỏi và bài tập phục vụ cho kiểm tra đánh giá kỹ năng lời nói bằng tiếng Nga của sinh viên chuyên ngữ giai đoạn đầu doc

Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong việc kiểm tra  đánh giá kết quả học tập môn vật lí của học sinh THPT (thông qua phần động lực chất điểm  lớp 10 ban khoa học tự nhiên)

Xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lí của học sinh THPT (thông qua phần động lực chất điểm lớp 10 ban khoa học tự nhiên)

... tõp.1.1.3.2. Kiểm tra - đánh giá để thúc đẩy động cơ học tập của học sinh Kiểm tra - đánh giá có tác động đến động cơ học tập ccủa học sinh. Vấn đề này cũng diễn biến khác nhau giữa các học sinh hoặc ... phai kiểm tra - đánh giá trong quá trình học tập hay không? - Học sinh mong đợi kết quả kiểm tra - đánh giá để làm gì? - Học sinh có đợc bổ sung những thiếu sót trong quá trình kiểm tra đánh - ... Tổng? câu ? câu ? câu ? câu ? câu ? câu ? câu ? câu ? câu ? câu ? câu ? câu Tiêu chí kiểm tra 171. Nhớ: Ghi nhớ các sự kiện, thuật ngữ, các nguyên lý dới hình thức mà học sinh đã đợc học chúng....
 • 79
 • 1,278
 • 3
Nghiên cứu, xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán lớp 12 tại trường THPT Bến Tre, Vĩnh Phúc

Nghiên cứu, xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán lớp 12 tại trường THPT Bến Tre, Vĩnh Phúc

... Đây là các biến ghi lại các câu trả lời của học sinh khi làm bài kiểm tra ứng với 50 câu hỏi trắc nghiệm (chỉ nhận các giá trị 0 1). Mỗi biến ghi kết quả trả lời của học sinh nhận các giá trị ... Đây là các biến ghi lại các câu trả lời của học sinh khi làm bài kiểm tra ứng với 40 câu hỏi trắc nghiệm (chỉ nhận các giá trị 0 1). Mỗi biến ghi kết quả trả lời của học sinh nhận các giá trị ... là các biến ghi lại các câu trả lời của học sinh khi làm bài kiểm tra ứng với 40 câu hỏi trắc nghiệm (chỉ nhận các giá trị 0 1). Mỗi biến ghi kết quả trả lời của học sinh nhận các giá...
 • 132
 • 1,715
 • 11
Nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi tắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn toán lớp 12 tại trường THPT Bến Tre, Vĩnh Phúc

Nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi tắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn toán lớp 12 tại trường THPT Bến Tre, Vĩnh Phúc

... tích câu hỏi TNKQ dùng để kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh lớp 12 cho thấy có thể sử dụng câu hỏi TNKQ trong các đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh ... quả cho công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh. • Có thể sử dụng các câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi TNKQ môn Toán để thiết kế các đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập ... kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh ở bậc THPT, đồng thời nâng cao kỹ năng của giáo viên trong việc thiết kế câu hỏi TNKQ dùng để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. 2....
 • 132
 • 650
 • 1
Góp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá môn Hoá học 12 ban KHTN trường THPT Yên Lạc II - Tỉnh Vĩnh Phúc

Góp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá môn Hoá học 12 ban KHTN trường THPT Yên Lạc II - Tỉnh Vĩnh Phúc

... kiểm tra năng lực làm bài của các học sinh cùng với mối tương quan của các câu hỏi trong các bài kiểm tra của hai bài kiểm tra học kì I học kì II còn các bài kiểm tra còn lại thì tôi để ... so với độ khó (0.00) chung của bài kiểm tra kiểm 85 Bảng5: Sự phân bố của các câu hỏi trong bài kiểm tra năng lực làm bài của các học sinh trong bài kiểm tra học kì II HKII Thuy Item ... lí luận của việc kiểm tra đánh giá, công cụ đo lường thành quả học tập, cách thiết kế một bài kiểm tra TNKQ ngân hàng câu hỏi TNKQ trong đánh giá thành quả học tập đánh giá một bài trắc...
 • 97
 • 1,224
 • 2
Nghiên cứu, xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá kết quảhọc tập môn Toán lớp 12 tại trường THPT Bến Tre, Vĩnh Phúc

Nghiên cứu, xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá kết quảhọc tập môn Toán lớp 12 tại trường THPT Bến Tre, Vĩnh Phúc

... ngày công lao động so sánh, đánh giá giữa các mô hình áp dụng khoa học kỹ thuật. 1.5. Nội dung của đề tàiChương 2 trình bày xu hướng áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, các ... bày các mô hình mức độ chấp nhận của nông dân tại địa bàn nghiên cứu, các hoạt động chuyển giao kỹ thuật của các cơ quan chuyên ngành, một số nhận định, đánh giá về lợi ích khi áp dụng khoa ... đại học ngành Kinh tế nông nghiệp. Khoa Kinh tế - QTKD, Đại học Cần Thơ, (2006). tr 27. 18 3-4 Lí do áp dụng KHKT của nông hộ 22 3-5 Mức độ hài long khi tham gia tập huấn 28 3-6 Đánh giá khả năng...
 • 62
 • 1,247
 • 0
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức học phần hóa phân tích chương cân bằng tạo phức trong dung dịch

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức học phần hóa phân tích chương cân bằng tạo phức trong dung dịch

... hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan học phần Hóa phân tích, chương Cân bằng tạo phức Chuẩn độ phức chất sẽ giúp cho việc kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên một cách hiệu ... tính định lượng). Xử lý kết quả kiểm tra, bước đầu đánh giá chất lượng của các câu hỏi đã soạn. Cụ thể: Đánh giá hệ thống câu hỏi khó hay dễ, có tính phân biệt cao hay thấp, đánh giá độ ... trong kiểm tra đánh giá kiến thức của sinh viên. Kết quả của bài kiểm tra là cơ sở cho việc đề xuất phương hướng sử dụng có hiệu quả phương pháp trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá...
 • 124
 • 1,813
 • 3
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức sinh viên học phần hóa phân tích chương cân bằng trong dung dịch nước chứa hợp chất ít tan

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức sinh viên học phần hóa phân tích chương cân bằng trong dung dịch nước chứa hợp chất ít tan

... tích đánh giá được độ khó, độ phân biệt của các câu hỏi đánh giá được trình độ của từng sinh viên được kiểm tra đặc biệt đánh giá được tính thích ứng của bộ câu hỏi trong bài trắc nghiệm ... trường Đại học Cao đẳng. 3.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sƣ phạm - Đánh giá tính thực tiễn của hệ thống câu hỏi đã xây dựng, phân loại trong việc kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh ... biệt đánh giá được tính thích ứng của bộ câu hỏi trong bài trắc nghiệm đối với việc kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên. http://www.lrc-tnu.edu.vn 94 Bài 270 Tính độ chuẩn của...
 • 141
 • 1,695
 • 5
Góp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá môn Hoá học 12 ban KHTN

Góp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá môn Hoá học 12 ban KHTN

... cách nhận định cách đánh giá công khai kết quả học tập của mỗi học sinh Theo cách thức thực hiện hệ thống các câu hỏi của quá trình dạy học, lý luận giáo dục xem xét kiểm tra đánh giá ... tiện kiểm tra đánh giá kết quả học tập. [16] 1.3 Đánh giá kết quả học tập. Đánh giá kết quả học tập là: quá trình đo lường mức độ đạt được của học sinh về các mục tiêu nhiệm vụ của quá ... TNTL là phương pháp đánh giá kết quả học tập bằng việc sử dụng công cụ đo lường là các câu hỏi đóng hoặc mở, học sinh trả lời dưới dạng bài viết bằng chính ngôn ngữ của học sinh trong một khoảng...
 • 97
 • 885
 • 2
Tài liệu luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN DÙNG ĐỂ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC HỌC PHẦN HÓA PHÂN TÍCH CHƯƠNG CÂN BẰNG TẠO PHỨC TRONG DUNG DỊCH pptx

Tài liệu luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN DÙNG ĐỂ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC HỌC PHẦN HÓA PHÂN TÍCH CHƯƠNG CÂN BẰNG TẠO PHỨC TRONG DUNG DỊCH pptx

... kiến thức của sinh viên khoa Hóa trường Đại học Sư phạm. Xử lý kết quả kiểm tra để đánh giá độ khó, độ phân biệt mức độ hợp lý, phù hợp của các câu hỏi. 5. Giả thuyết khoa học - Nếu vận ... công hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan học phần Hóa phân tích, chương Cân bằng tạo phức Chuẩn độ phức chất sẽ giúp cho việc kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên một cách ... tính định lượng). Xử lý kết quả kiểm tra, bước đầu đánh giá chất lượng của các câu hỏi đã soạn. Cụ thể: Đánh giá hệ thống câu hỏi khó hay dễ, có tính phân biệt cao hay thấp, đánh giá độ...
 • 124
 • 857
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra đánh giá kỹ năng nghềthể lệ gửi bài tạp chí khoa học đại học huếcác dạng câu hỏi và trả lời trong tiếng anhtạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuậttạp chí khoa học và công nghệtạp chí khoa học và công nghệ thế giớiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam