Tài liệu hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp

Tài liệu hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp

Tài liệu hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp
... Tóm tắt của luận văn (hay đề cương chi tiết luận văn)  Nội dung của luận văn (xem phần Bố cục của luận văn) Edited by Long L.D. - 4 / 11 2. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN Tóm tắt luận văn trình bày ... giáo viên hướng dẫn tình hình thực hiện theo đề cương và kết quả nghiên cứu. 6. Hoàn chỉnh luận văn tốt nghiệp. 7. Nộp luận văn cho thầy hướng dẫn duyệt lần cuối. 8. Nộp luận văn cho bộ ... Website Khoa Toán-Tin địa chỉ: http://math.hcmup.edu.vn Mục đích làm luận văn tốt nghiệp Luận văn tốt nghiệp hay đồ án tốt nghiệp có thể hiểu là một báo cáo nghiên cứu (cùng với sản phẩm nếu...
 • 11
 • 580
 • 0

Tài liệu HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN VÀ BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ppt

Tài liệu HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN VÀ BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ppt
... v.v.). TÀI LIỆU THAM KHẢO gồm a/ Tài liệu tiếng Việt, b/ Tài liệu tiếng Anh Pháp, Nga .v.v. (nếu có) - Tài liệu tham khảo gồm: sách, các ấn phẩm, tạp chí, hoặc trang Web đã đọc và được trích dẫn ... viết trích dẫn tài liệu tham khảo, cần viết theo số thứ tự tài liệu ở danh mục Tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, ví dụ [12], khi cần có thể ghi cả số trang của tài liệu tham ... (HOẶC LUẬN VĂN THẠC SỸ/ CHUYÊN KHOA I Y TẾ CÔNG CỘNG) MÃ SỐ: 60.72.76 Hướng dẫn khoa học: Tên và học hàm học vị của Tên và học hàm học vị của người hướng dẫn thứ nhất người hướng dẫn...
 • 22
 • 1,674
 • 5

Tài liệu Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn năm 2010 ppt

Tài liệu Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn năm 2010 ppt
... Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT năm 2010 HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2010 MÔN: NGỮ VĂN I. Phần chung cho tất cả thí sinh (5,0 ... và sự nghiệp văn học của nhà văn M. Sô – lô – khốp: + Cuộc đời: - Mi-khai-in A-lếch-xan-dro-vích Sô-lô-khốp (1905 – 1984) là nhà văn Nga lỗi lạc, đã vinh dự nhận Giải thưởng Nobel về văn học ... Trang 1 Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT năm 2010 Yêu thương con người là một truyền thống có từ ngàn đời xưa. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, sự trôi chảy của thời gian, liệu truyền...
 • 6
 • 1,154
 • 3

Tài liệu Hướng dẫn viết luận văn Thạc sĩ doc

Tài liệu Hướng dẫn viết luận văn Thạc sĩ doc
... 1 Hướng dẫn viết luận văn Thạc sĩ 1.Khuôn khổ và cách bố cục :mở đầu, đánh số , kết luận theo mẫu của Bộ… 2. Chương tiết in hoa đậm có đánh ... Các thuật ngữ : Định nghĩa, Định lý,Hệ quả, Nhận xét…in chử thường đậm và cùng một phông chử cho văn bản chính. Sau các thuật ngữ này nếu đặt dấu chấm thì nội dung thuật ngữ can trình bày phải...
 • 2
 • 414
 • 1

Tài liệu TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KHI LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ppt

Tài liệu TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KHI LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ppt
... khi làm luận văn tốt nghiệp 1) Nhận đề tài 2) Tìm tài liệu tham khảo. Đây là khâu rất quan trọng. Có tài liệu tham khảo tốt sẽ đảm bảo luận văn thành công tốt. 3) Nghiên cứu sơ bộ tài liệu ... chiếu, bản vẽ các loại 8. Trình bày luận văn tốt nghiệp Luận văn thể hiện kết quả cuối cùng của cả quá trình làm luận văn tốt nghiệp. Báo cáo Luận văn tốt nghiệp là một cơ sở quan trọng để ... không làm luận văn và bị đình chỉ, không được bảo vệ luận văn. 2. Đến hạn không nộp báo cáo sẽ bị coi như không làm luận văn. 3. Người hướng dẫn đánh giá luận văn không đạt yêu cầu thì luận văn...
 • 14
 • 758
 • 1

Tài liệu TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KHI LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP docx

Tài liệu TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KHI LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP docx
... hành khi làm luận văn tốt nghiệp 1) Nhận đề tài 2) Tìm tài liệu tham khảo. Đây là khâu rất quan trọng. Có tài liệu thamkhảo tốt sẽ đảm bảo luận văn thành công tốt. 3) Nghiên cứu sơ bộ tài liệu và ... chiếu, bản vẽcác loại 8. Trình bày luận văn tốt nghiệp Luận văn thể hiện kết quả cuối cùng của cả quá trình làm luận văn tốt nghiệp. Báo cáo Luận văn tốt nghiệp là một cơ sở quan trọng để các ... không làm luận văn và bị đình chỉ, không được bảo vệ luận văn. 2. Đến hạn không nộp báo cáo sẽ bị coi như không làm luận văn. 3. Người hướng dẫn đánh giá luận văn không đạt yêu cầu thì luận văn...
 • 15
 • 580
 • 0

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn sinh viên khi làm luận văn tốt nghiệp ppt

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn sinh viên khi làm luận văn tốt nghiệp ppt
... hành khi làm luận văn tốt nghiệp 1) Nhận đề tài 2) Tìm tài liệu tham khảo. Đây là khâu rất quan trọng. Có tài liệu thamkhảo tốt sẽ đảm bảo luận văn thành công tốt. 3) Nghiên cứu sơ bộ tài liệu và ... chiếu, bản vẽcác loại 8. Trình bày luận văn tốt nghiệp Luận văn thể hiện kết quả cuối cùng của cả quá trình làm luận văn tốt nghiệp. Báo cáo Luận văn tốt nghiệp là một cơ sở quan trọng để các ... không làm luận văn và bị đình chỉ, không được bảo vệ luận văn. 2. Đến hạn không nộp báo cáo sẽ bị coi như không làm luận văn. 3. Người hướng dẫn đánh giá luận văn không đạt yêu cầu thì luận văn...
 • 14
 • 625
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp ppt

Tài liệu Hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp ppt
... vào)RF: (reference) trích dẫn những tài liêuj đã sử dung ( tên sách, tên tác giả, trang đã sử dụng terme đó….)Cuối mỗi bảng, nếu thích và có thể, thì ghi them phần kết luận, ghi những Remarque ... NỘI DUNG KHÓA LUẬN:Gồm 2 nội dung chính:P1: literature(40 %)P2: terminologie confrontee ( 60%)Phần 1: gồm ... thì ghi them phần kết luận, ghi những Remarque personnel vào đó CÁCH TRINH BÀY MỘT QUYỂN KHÓA LUẬN:*Bìa*Remerciement...
 • 2
 • 651
 • 0

Tài liệu hướng dẫn làm tiểu luận

Tài liệu hướng dẫn làm tiểu luận
... trong tiểu luận) PHẦN MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tài 2.Mục đích và nhiệm vụ của đề tài 3.Phương pháp nghiên cứu4.Phạm vi nghiên cứu của đề tài 5.Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài PHẦN ... HƯỚNG DẪN CHUNG- Mỗi đề tài gồm ba phần chính, khoảng từ 12 - 30 trang, mỗi trang có khoảng 27 - 28 dòng.- Tiểu luận được soạn thảo bằng máy vi tính, ... của đề tài PHẦN NỘI DUNGTrình bày những nội dung cơ bản thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài PHẦN KẾT LUẬNTóm tắt kết quả nghiên cứu và đề xuất, kiến nghị....
 • 3
 • 1,245
 • 6

Tài liệu hướng dẫn làm robot _ phần cơ khí - P1

Tài liệu hướng dẫn làm robot _ phần cơ khí - P1
... HVKTQS KHOA ĐỘNG LỰC B Ộ MÔN Ô TÔ QUÂN SỰ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LÀM ROBOT Phần Cơ khí Bài 1: Tổng quan về đế robot Đội robocon FDL MẬT Bài ... Platform: Phần đế; Caster wheel: bánh dẫn hướng phía trước; Motorize wheels: Bánh gắn động cơ; Rear: phía sau ; Wheel Clearance: Khoảng cách bánh xe dẫn hướng và mũi xe; Hình ảnh ví dụ của ... FDL - Robocon - Training Course 2009 Page14 Tài liệu tham khảo: 1. MAXX ROBOT – BƯỚC KHỞI ĐẦU ĐẾN CUỘC THI ROBOCON 2. David Cook - Hướng dẫn thực hiện robot cho cuộc thi robot Sumo 3....
 • 14
 • 3,130
 • 32

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp đại họchướng dẫn viết luận văn tốt nghiệphướng dẫn viết luận văn tốt nghiệp đại họchướng dẫn cách làm luận văn tốt nghiệphướng dẫn làm luận văntài liệu hướng dẫn viết luận tiếng anhtài liệu hướng dẫn làm videohướng dẫn làm luận văn kinh tếtài liệu hướng dẫn làm ảo thuậttài liệu hướng dẫn làm thủ tụctài liệu hướng dẫn làm usbtài liệu hướng dẫn làm báo cáo tài chínhtài liệu hướng dẫn làm báo cáo thuếtài liệu hướng dẫn làm fcetài liệu hướng dẫn làm roboconchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ