1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Kinh tế - Quản lý >

một số biện pháp góp phần hoàn thiện chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty tnhh sản phẩm xây dựng bhp thép việt nam

Một số biện pháp góp phần hoàn thiện chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH Sản Phẩm Xây dựng BHP Thép Việt Nam

Một số biện pháp góp phần hoàn thiện chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH Sản Phẩm Xây dựng BHP Thép Việt Nam

... phần hoàn thiện chiến lợc thị trờng tiêu thụ sản phẩm của công ty sản phẩm xây dựng BHP thép Việt Nam. I - Vận dụng lý thuyết chiến lợc để hoàn thiện chiến lợc thị trờng. Công ty sản phẩm xây ... thụ sản phẩm của công ty sản phẩm xây dựng BHP thép Việt Nam. Có thể đánh giá rằng, chiến lợc thị trờng tiêu thụ sản phẩm của công ty sản phẩm xây dựng BHP thép Việt Nam trong các năm qua đã ... thực hiện chiến lợc thị trờng tiêu thụ sản phẩm trớc mắt cũng nh lâu dài đối với Công ty sản phẩm xây dựng BHP thép Việt Nam. 2. Về sản phẩm và cơ cấu sản phẩm: Cơ cấu sản phẩm của Công ty trong...
 • 61
 • 408
 • 0
một số biện pháp góp phần hoàn thiện chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty tnhh sản phẩm xây dựng bhp thép việt nam

một số biện pháp góp phần hoàn thiện chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty tnhh sản phẩm xây dựng bhp thép việt nam

... mắn công tác và làm việc tại một công ty TNHH sản phẩm xây dựng BHP thép Việt Nam (là chi nhánh của công ty Broken Hill Propriaryty Ltd, một công ty đợc thành lập tại úc cũng là một công ty ... kỷ luật cao và phơng pháp quản lý doanh nghiệp có hiệu quả v.v b - chiến l ợc thị tr ờng tiêu thụ sản phẩm: 1. Chiến lợc thị trờng tiêu thụ sản phẩm trong chiến lợc sản xuất kinh doanh của ... tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH Sản Phẩm Xây dựng BHP Thép Việt Nam. 2* Đối với các doanh nghiệp có sức cạnh tranh lớn, nhng cha phải là các doanh nghiệp dẫn đầu trong nghành, với mục tiêu giành...
 • 78
 • 395
 • 0
Một số biện pháp góp phần hoàn thiện chiến lược thị trường TTSP ở Cty TNHH Sản Phẩm Xây dựng Bảo HiểmP Thép VN

Một số biện pháp góp phần hoàn thiện chiến lược thị trường TTSP Cty TNHH Sản Phẩm Xây dựng Bảo HiểmP Thép VN

... lệ thị phần của Công ty thị trờng miền bắc trong toàn liên hiệp LIXEHA (1999)STT Tên Công ty Số lợng tiêu thụ Thị phần (%) 1 Công ty Thống Nhất 51.787 50,62 Công ty VIHA 30.465 29,83 Công ... một điểm mạnh của Công ty, nó chứng tỏ chất lợng sản phẩm của Công ty cao đợc khách hàng tin dùng nhờ đó tăng thị phần của Công ty. 4. Một số biện pháp chủ yếu mà Công ty đang áp dụng để mở ... của Công ty ngày càng đợc mở rộng. Nếu năm 1995 Công ty chỉ tiêu thụ sản phẩm một số tỉnh nh: Hà Nội, Hng Yên, Hải Dơng, Phú Thọ thì từ năm 1997 đến 1999 Công ty đã mở rộng thị tr ờng tiêu thụ...
 • 54
 • 340
 • 0
MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI

... Một số giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty TNHH Đầu t và thơng mại Việt Thái3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện quá trình kế toán ... 44Chơng III: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty TNHH Đầu t và thơng mại Việt Thái 531717173.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện quá trình ... ngừng hoàn thiện công tác tổ chức hoạt động kinh doanh đơn vị mình. Để đạt đợc mục tiêu đó, công tác kế toán phải không ngừng đợc hoàn thiện, đặc biệt Công ty TNHH Đầu t và Thơng mại Việt...
 • 20
 • 322
 • 0
Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý đảm bảo vật tư tại Ban Quản lý dự Án Công Trình điện miền Bắc.docx

Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý đảm bảo vật tư tại Ban Quản lý dự Án Công Trình điện miền Bắc.docx

... hiện tốt công tác các khâu, các cấp các đơn vị liên quan. Trong đó việc hoàn thiện quản lý vật tư thiết bị là vấn đề bức xúc nhất.II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ... lý và thanh toán cho các tổ chức tư vấn (1)(1) Tổng công ty Điện lực Việt Nam PHẦN IIIMỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM VẬT TƯ PHỤC VỤ CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆNI. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN ĐẾN ... khoa học quản lýChuyên đềthực tập tốt nghiệp ti: Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý đảm bảovật t tại ban quản lý dự án công trình điện miền bắc SVTH: Nguyn Th Nguyt Lp:...
 • 60
 • 1,272
 • 2
Khóa luận tốt nghiệp Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm quạt điện tại Công ty cổ phần sản xuất điện cơ 91.doc

Khóa luận tốt nghiệp Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm quạt điện tại Công ty cổ phần sản xuất điện cơ 91.doc

... thành sản phẩm là chi phí sản xuất tính cho một sản phẩm hay khối lượng công việc sản xuất hoàn thành theo quy định. Giá thành sản phẩm còn có thể bao gồm cả chi phí sản xuất khối lượng dở dang ... ảnh hưởng của từng nhân tố đến chỉ 23Bảng 14: Bảng số liệu về tình hình sản xuất sản phẩm chính và tiêu dùng nguyên vật liệu năm 2010 Công ty cổ phần sản xuất điện cơ 91 Sản phẩm chính Số lượng ... chi phí nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm trong tổng giá thành công xưởng sản phẩm hàng hóa Trường hợp doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm, vận dụng phương pháp trên ta sẽ xác định được...
 • 115
 • 1,217
 • 12
Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý đảm bảo vật tư tại Ban quản lý dự án TCĐ miền Bắc

Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý đảm bảo vật tư tại Ban quản lý dự án TCĐ miền Bắc

... đềthực tập tốt nghiệp ti: Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý đảm bảovật t tại ban quản lý dự án công trình điện miền bắc SVTH: Nguyn Th Nguyt Hồ Thị Bích VânChuyên đề ... tốt công tác các khâu, các cấp các đơn vị liên quan. Trong đó việc hoàn thiện quản lý vật tư thiết bị là vấn đề bức xúc nhất.II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN ... dựng công trình, công tác đền bù và giải phóng mặt bằng, công tác kế hoạch và công tác sản xuất khác.- Quản lý và tư vấn phần dự toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản.- Quản lý công tác kỹ thuật...
 • 62
 • 581
 • 0
Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý đảm bảo vật tư

Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý đảm bảo vật tư

... các đơn vị xây lắp cung ứng vật tư thiết bị, chi phí cho các công việc (1) Tổng công ty Điện lực Việt Nam 13Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Quản lý kinh tếPHẦN IIIMỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM ... khích lệ góp phần không nhỏ trong thắng lợi của Ban QLDATCĐ khi thực hiện nhiệm vụ. Chính vì vậy tổng số vốn đầu tư của Tổng Công Ty Việt Nam giao cho Ban QLDATCĐ MB để phục vụ công tác sản 33Chuyên ... dựng công trình, công tác đền bù và giải phóng mặt bằng, công tác kế hoạch và công tác sản xuất khác.- Quản lý và tư vấn phần dự toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản.- Quản lý công tác kỹ thuật...
 • 65
 • 364
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thị trường bất động sản và một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển thị trường bất động sản ở việt namnhững biện pháp góp phần đổi mới và hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động của các tổng công ty nhà nướcphân tích thực trạng và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần container việt nam viconshipmột số giải pháp marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở công ty tnhh xây dựng vận tải lê sơnhoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh thương mại xây dựng đại hợpBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ