Category Archives: Nghiên cứu khoa học

10 tài liệu liên quan đến phương pháp nghiên cứu khoa học đầy đủ nhất 

Nghiên cứu khoa học đóng vai trò quan trọng về mặt lý luận và cả thực tiễn. Trong mỗi ngành với đặc thù khác nhau thì phương pháp nghiên cứu khoa học sẽ có sự thay đổi linh hoạt. Dưới đây là 10 mẫu tài liệu liên quan đến phương pháp nghiên cứu khoa học […]

Tham khảo 10 mẫu luận văn nghiên cứu khoa học đúng chuẩn

Luận văn nghiên cứu khoa học giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng Thương mại nhà nước Việt Nam

Luận văn nghiên cứu khoa học là mẫu luận văn quan trọng đối với nhiều sinh viên. Để có thể trình bày được những mẫu luận văn đúng chuẩn, sinh viên cần phải trau dồi rất nhiều kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến […]

Tham khảo 10 bài báo cáo nghiên cứu khoa học đúng chuẩn

Báo cáo nghiên cứu khoa học phát triển kỹ năng xin việc cho sinh viên ĐH Nội vụ

Báo cáo nghiên cứu khoa học là mẫu báo cáo quan trọng đối với nhiều sinh viên đang thực hiện nghiên cứu khoa học. Bài báo cáo này sẽ đánh giá chất lượng và kết quả của bài nghiên cứu khoa học sau quá trình thực hiện nên cần chú trọng và làm cẩn thận. […]

10 bài nghiên cứu hành vi tiêu dùng của khách hàng đáng tham khảo

Bài nghiên cứu hành vi của khách hàng là một bài vô cùng cần thiết, có ý nghĩa lớn. Việc nghiên cứu hành vi tiêu dùng của khách hàng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định chiến lược phát triển kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Khi làm báo cáo, sinh viên phải […]