tổng kết tất cả các câu hỏi trong box địa 9

Cập nhật: 15/01/2015

tổng kết tất cả các câu hỏi trong box địa 9

Có thể bạn quan tâm

Tổng hợp tất cả các công cụ gõ chữ trong Photoshop

 • 24
 • 267
 • 3
“ ... Tracking Kerning (khoảng cách giữa hai chữ cái) giúp bạn thay đổi khoảng cách giữa 2 chữ cái cạnh nhau. Tracking (hiểu nôm na là khoảng cách tổng thể giữa tất cả các chữ cái với nhau) có ... đổi vị trí chữ trong một dòng. Tất cả về công cụ gõ chữ trong Photoshop (Phần 1) Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu mọi khía cạnh của công cụ Type Tool – bộ công cụ rất hữu dụng trong Photoshop. ... chọn Faux Italic trong bảng Character để nhận ra sự khác biệt). Leading: Leading là khoảng cách giữa các dòng trong đoạn text, bạn có thể thay đổi thông số này tùy thích ở bảng trong hình dưới”

Bây giờ hiện tượng spam rất nhiều và đặc biệt các pic có cùng một nội dung cũng bị trùng lặp khá nhiều.


Vậy để tiện lợi cho các mem khi tìm kiếm câu hỏi và cũng là để tạo điều kiện cho các Mod dễ dàng quản lí hơn.


Các Mod sẽ tập hợp lại tất cả các câu hỏi đã được giải đáp trong một pic và các mem trước khi post câu hỏi hãy xem câu hỏi của mình đã được giải đáp chưa nhé!


Thân : truongtrang12

Có thể bạn quan tâm

Các câu hỏi trong giáo trình của học viện bưu chính viễn thông

 • 14
 • 49
 • 1
“ ... ồd. t t c các câu trên đi u saiấ ả ềS d ng d li u sau đ làm câu 17,18, 19, 20 Chi phí thu c a hàng trong 3 năm đã tr b ngử ụ ữ ệ ể ế ử ả ằ ti n m t 90 tri u đ ng DN đã tính h t chi phí trong năm ... ế ậ ệd. t t c các câu trên đ u saiấ ả ề Câu 19. Nghi p v trên làm cho t ng ngu n v n trên b ng cân đ i k toánệ ụ ổ ồ ố ả ố ếa. không thay đ iổb. tăng 90 tri u đ ngệ ồc. gi m 90 tri u đ ngả ... các câu trênấ ả Câu 20. Nghi p v trên làm cho t ng tài s n trên b ng cân đ i k toánệ ụ ổ ả ả ố ếa. không thay đ iổb. tăng 90 tri u đ ngệ ồc. gi m 90 tri u đ ngả ệ ồd. t t c đ u saiấ ả ềCÁC”

- Chứng minh du lịch là thế mạnh của
a) Trung du và miền núi bắc bộ
b) Bắc trung bộ
c) Duyên Hải Nam Trung Bộ
- Điều kiện tự nhiên của Bắc Trung bộ có những khó khăn và thuận lợi gì với việc phát triển kinh thế ?
- Phân bố dân cư ở Bắc Trung Bộ có những đặc điểm gì ?
- Nêu những khó khăn và thành tựu trong phát triển nông nghiệp và Công nghiệp ở Bắc Trung bộ
- Tại sao nó du lịch là thế mạnh của Bắc Trung Bộ
- Những khó khăn và thuận lợi trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên
- Đặc điểm phân bố dân cư ở Tây Nguyên
- Những khó khăn và thuận lợi trong việc phát triển sản xuất nông-lâm nghiệp ở Tây Nguyên
- Tại sao nó du lịch là thế mạnh của Tây Nguyên
?t=79827
--------------------------------------------
- Tại sao dân số nước ta phân bố không đều.
- Vì sao việc phát triển kinh tế nâng cao đời sống các dân tộc, ở trung du và miền núi bắc bộ phải đi đôi với việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
- Mật độ dân số cao ở đồng bằng sông Hồng có thuận lợi và khó khăn gì . Đó có phải là nguyên nhân cơ bản khiến cho năng suất lúa ở đồng bằng sông hồng cao nhất cả nước không?
- Tại sao nới du lịch là thế mạnh cảu Bắc trung bộ
- Tại sao nói lâm nghiệp là thế mạnh của duyên hải nam trung bộ
-Tây nguyên có khó khăn thuận lợi gì trong phát triển nông , lâm, ngư nghiệp.
?t=79469
---------------------------------------------
- Hãy cho biết dãy núi Trường Sơn Bắc ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu Bắc Trung Bộ ?
?t=79016
--------------------------------------------------
- Vì sao khi thác khoáng sản là thế mạnh của tiểu vùng Đông Bắc còn thủy điện là của tiểu vùng Tây Bắc.
- Điều kiện tự nhiên của đồng bằng sông hồng cho sự phát triển kinh tế xã hội.
- Vì sao việc phát triển kinh tế nâng cao đời sống các dân tộc phải đi đôi với việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
?t=76600
-----------------------------------------
- Nhận xét tiềm năng phát triển kinh tế biển ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.
- Dựa vào số liệu sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ở Duyên hải Trung Bộ sau(nghìn tấn):
Bắc Trung Bộ:
+ Nuôi trồng: 38.8
+Khai thác: 153.7
Duyên hải Nam Trung Bộ:
+ Nuôi trồng: 27.6
+Khai thác: 493.5

- So sánh sản lượng thủy sản nuôi tròng và khai thác của hai vùng trên .
- Vì sao có sự chênh lệch về sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác giữa hai vùng?
?t=74627
-----------------------------------------
Vì sao nói chính sách phát triển nông nghiệp tác động đến
- dân cư và lao động nông thôn
- cơ sở vật chất kĩ thuật trong nông nghiêp
- tác đông đến thị trường trong và ngoài nước
Và nó là nhân tố quyết định sự phát triển và phân bố nông nghiệp
?t=72608
---------------------------------------
-Vì sao tỉ lệ gia tăng dân số nước ta đã giảm nhưng dân số vẫn tăng?
/showthread....457#post769457
---------------------------------------
-Tại sao nói việc làm ở việt nam là vấn đề gay gắt ? em hãy nêu ra những biện pháp để khắc phục tình trạng thiếu việc làm?
?t=71420
----------------------------------
-Những thuận lợi và khó khăn do dân số tăng nhanh là gì?
-Những tài nguyên thiên nhiên của nước ta ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố như thế nào ?
?t=70962
------------------------------------
-Hãy chứng minh rằng cơ cấu công nghiệp nước ta rất đa dạng
-Cho ví dụ chứng minh rằng nền kinh tế càng phát triển thì các hoạt động dịch vụ càng trở lên đa dạng ?
-Lấy ví dụ chứng minh rằng ở đâu đông dân thì ở đó tập trung nhiều hoạt động dịch vụ
-Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết của bản thân, hãy phân tích vai trò của ngành bưu chính-viễn thông trong sản xuất và đời sống?
?t=70744
---------------------------------------
-Một số chỉ tiêu phát triển dân cư-xã hội
Chỉ tiêu ; Cả nước ; TD và MNBB ; DHNTB
Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số% ; 1,4 ; 2,2 ; 1,5
Tỉ lệ hộ nghèo ; 13.3 ; 17,1 ; 14,0
+ Nhận xét đặc điểm dân cư xã hội của Trung du và miền núi Bắc Bộ và duyên hải nam trung bộ
+ Nêu ý nghĩa của việc giảm tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số hiện nay nước
?t=70660
-----------------------------------------
- Cho ví dụ chứng minh rằng nền kinh tế càng phát triển thì các hoạt động dịch vụ càng trở nên đa dạng?
-Lấy ví dụ chứng minh rằng ở đâu đông dân thì ở đó tập trung
nhiều hoạt động dịch vụ?
?t=69496
--------------------------------------
Để giảm thiểu dự gia tăng dân số nước ta đã có những chính sách nào ?

- Đất nước ta chật hẹp , dân số tăng nhanh theo từng ngày , vậy đảng và nhà nước đã đang sẽ có những chính sách đúng đắn gì để đảm bảo đc công ăn việc làm , đủ sống , cho các hộ gia đình?
- Phân tích và nhận xét biểu đồ hình 2.1 SGK tr 7.
- Phân tích và nhận xét bảng 2.1 SGK tr 8.
- Phân tích và nhận xét bảng 2.2.
Vì sao ở nhóm tuổi từ 0 - 14 ở các năm nam lại nhiều hơn nữ?
Vì sao ở nhóm tuổi 15- 59 nữ lại nhiều hơn nam?
Vì sao ở nhóm tuổi 60 trở lên nữa nhiều hơn nam?
-Hãy kể tên các ngành công nghiệp trọng điểm.
-Trong các nganh trên ngành nào quan trong nhất? Vì sao?
?t=64158
-----------------------------------------------------------
-chứng minh tài nguyên thiên nhiên của nước ta tương đối đa dạng.
đặc điểm này có ảnh huởng như thế nào đến phát triển kinh tế và xã hội của nước ta những trở ngại chính đôí với phát triển kinh tế và xã hội nước ta về tài nguyên thiên nhiên nuớc ta la gì?
?t=68082
-------------------------------------------------
-Phân tích nhứng thuận lợi của tài nguyên thiên nhiên để pt nông nghiệp ở nước ta
-Phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng như thế nào đến phát triển và phân bố nông nghiệp
-cho những vd cụ thể để thấy rõ vai trò của thị trường đối với tình hình sản xuất một số nông sản ở địa phương em
?t=67211
----------------------------------------------
Hãy nêu tính không đồng đều và không hợp lý của sự phân bố dân cư

?t=65175
----------------------------------------------
Trình bày tình hình phân bố các dân tộc nước ta
?t=63364
-----------------------------------------
Tại sao lực lượng lao động nông thôn nhiều hơn thành thị
?t=65465
-------------------------------------------
Em thuộc dân tộc nào? Dân tộc em đứng thứ mấy về số dân trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam? Địa bàn cư trú chủ yếu của dân tộc em? hãy kể một số nét văn hóa tiêu biểu của dân tộc em?
?t=62322
-------------------------------------------------
vì sao tỉ lệ gia tăng dân số nước ta đã giảm nhưng dân số vẫn tăng
?t=62376
?t=37971
-----------------------------------------------
Vì sao hoà bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với các dân tộc khi bước vào thế kỉ XXI
?t=32494
-----------------------------------------------
Nêu những lợi ích của sự giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta?
?t=71339
--------------------------------------------
phân tích một số ngành công nghiêp trọng điểm ở đông nam bộ
?t=39104
-------------------------------------------
Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999
?t=27501
-----------------------------------------

Ngành thủy sản phát triển mạnh ở nơi nào của nuớc ta:
?t=66757
--------------------------------------
những trung tâm kinh tế lớn ớ Việt Nam
?t=37970
----------------------------------------
Dựa vào bảng 33.1 (SGK trang 121,ĐỊA LÍ 9)hãy nhận xét một số chỉ tiêu dịch vụ của vùng Đông Nam Bộ so với cả nước

dựa vào hình 33.1 cho biết vì sao Đông Nam Bộ có sức hút mạnh đầu tư nước ngoài
?t=38078
--------------------------------------------------
Tại sao các khu công nghiệp lại tập trung phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Nam Trung Bộ ?
Tại sao trong những năm gần đây, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng lai được phát triển mạnh mẽ ?
?t=35244
---------------------------------------------
Phân tích sự chuyển dịch thành phân cơ cấu kinh tế tác động lên kinh tế nước ta như thế nào?
?t=66354
----------------------------------------------
Hãy nhận xét sự thay đổi tỉ trọng cây lương thực và cây công nghiệp trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt nước ta? Sự thay đổi này nói lên điều gì?
?t=30195
--------------------------------------------
vẽ biểu đồ các bãi tôm bãi cá nước ta.và nhận xét sự phân bố các bãi tôm bãi cá nước ta.vì sao có sự phân bố đó?
/forumdisplay.php?f=1759
----------------------------------------
Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố Công Nghiệp
?t=39200
------------------------------------
tại sao mà nghành khai thác dầu thô lại chiém 100% tỉ trọng so với cả nước và chiếm tỉ trọng gần 50% trong tổng vốn đầu tư của nước ngoài vào việt Nam
?t=27803
-------------------------------------
nước ta có mấy tuyến câp quang biển? tại sao nói HÀ NỘI và tp.HCM là hai khu vực kinh tế trọng điểm?
?t=32021
------------------------------------------
tại sao nước ta buôn bán nhiều nhất ở khu vực châu á và thái bình dương?
?t=70115
--------------------------------------
vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây . Biểu đồ năm 1990 có bán kính là 20 mm; biểu đồ năm 2002 có bán kính là 24 mm .
từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ . hãy nhận xét về sự thay đổi quy mô diện tích và tỉ trọng diện tích gieo trồng của các nhóm cây
?t=67706
-----------------------------------------------
Trình bày dặc diểm địa hình việt nam? .Tinh chất thất thường của khí hậu việt nam
được thể hiện như thế nào? Nước ta có những dạng thời tiết dặc biệt nào ?xảy ra ở đâu?
?t=47376
-----------------------------------------
1) Vì sao ĐNB trở thành vùng CN lớn nhất nước ta ?
2) Vì sao ĐNB có sức thu hút mạnh mẽ đối với lao động cả nước ?
3) Phân tích những thuận lợi để ĐBSCL trở thành cùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta ?
4) Vì sao ĐBSCL sản xuất đc nhiều thủy sản ?
5) CMR :nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành KT biển ?
?t=46974
?t=81212
--------------------------------------
1.Ở việt nam có mấy di sản văn hoá được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới
2. Hệ mặt trời có mấy hành tinh
3. Nguyên tố nào phổ biến nhất trong lớp vỏ trái đất
4, Có mấy đới khí hậu trên trái đất.
5.thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới là nước nào?
?t=42267
-------------------------------------
1. Thế mạnh kinh tế của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ thuộc về những ngành nào?
Vì sao?
2. Nêu những sản phẩm nông, lâm, ngư chủ yếu cua vùng Bắc Trung Bộ.
3. Nêu nhưng khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của vùng duyên hải Nam Trung Bộ.
4. Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho đồng bằng sông Hồng có năng suất lúa cao nhất nước ta?
5. Vùng kinh tế nào có sản lượng chè lớn nhất nước ta?Vì sao?
?t=35054
------------------------------------
Vì sao giải quyết việc làm đang là vấn đè xã hội gay gắt nước ta? Nêu một số thành tựu và thách thức trong việc phát triển kinh tế nước ta?
?t=34143
------------------------------------
Thế mạnh của nguồn lao động nước ta
A Nguồn lao động dồi dào, có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật
B Lao động thủ công là phổ biến
C Lao động nông thôn đông
D Lao động qua đào tạo ít
?t=34034
-----------------------------------
1 . Những điều kiện thuận lợi và khó khăn trong sản xuát lương thực ở đồng bằng sông Hồng.

2. Vai trò của vụ đông trong việc sản xuất lương thực thực phẩm ổ Đồng bằng sông Hồng.

3. Ảnh hưởng của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tới đảm bảo lương thực của vùng.
?t=73779
----------------------------------------
nhận xét về bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở DB sông Hồng & cả nước
?t=74190
-----------------------------------------
Vì sao du lịch là thế mạnh của đồng bằng sông Hồng
vì sao vùng đồng bằng sông Hồng chủ yếu thâm canh nông nghiệp
?t=75282
-----------------------------------------
Đặc điểm nổi bật của địa hình vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
?t=32112
----------------------------------------
1. Trong xây dựng kt - xh, Tây Nguyên có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì?
2. Tây Nguyên có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp?
?t=78816
-----------------------------------------
1)vì sao ĐNB trở thành vùng SX cây CN lớn của cả nc?
2) Vì sao ĐNB có sức thu hút mạnh mẽ đối với lao động trong cả nc?
?t=41961
------------------------------------------
1) ý nghĩa của việc cải tạo đất phèn ,mặn ở ĐB sông CL?
2)nêu thế mạnh về tự nhiên và dân cư ở ĐB sông Cửu Long?
?t=41959
----------------------------------------------
hãy nêu giới hạn từng bộ phân của vùng biển nước ta
?t=44348
------------------------------------------------

Vì sao Cần Thơ trở thành khu kinh tế lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long?
?t=39605
-----------------------------------------------
Hn và TPHCM có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành trung tâm thương mại dịch vụ lớn nhất cả nước ?
?t=73152
-------------------------------------------------
1.Nghề làm muối là nghề ntn ở nước ta?
2.Loại tài nguyên khoáng sản quan trọng trong vùng biển nước ta là khoáng sản gì?Nêu ý nghĩa quan trọng của ngành dầu khí nước ta ?
3.Việt Nam có những tiềm năng du lịch biển ntn?
?t=47434
---------------------------------------------------
nhờ điều kiện thuận lợi gi` mà cây chè chiếm tỉ trọng lớn về tỉ trọng và diện tích so với cả nước?
loại cây công nghiệp nào chiếm tỉ trọng lớn về diện tích và sản lượng:
?t=36381
----------------------------------------------
nêu đặc điểm địa lí châu á có ảnh hưởng gì tới việc phat triển KT-XH
?t=44301
-----------------------------------------------
1.kể tên các cây trồng vật
nuôi của vùng đông nam bộ . thế mạnh trong sx nông nghiệp của vùng là gì? dựa trên đk nào
2.tại sao ĐNB có sưc hút mạnh đầu tư nước ngoài?
3.thế mạnh trong sx nong nghiệp của vùng ĐBSCL là gì ? dựa trên điều kiện nào?nêu ý nghĩa của viêc sàn xuất lương thực ở ĐB này
4.kể tên các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía nam?có vai trò gì trong phát triển kinh tế, xã hội của ĐNB và ĐBSCL
?t=39723
------------------------------------------------------
giải thích tai sao sản lượng nuôi trồng ở khu vực Bắc trung Bộ nhiểu hơn DH nam trung bộvà ngược lai sản lương khai thác ở DHNTB lại nhiểu hơn BTB.
?t=80849

Có thể bạn quan tâm

các câu hỏi trọng điểm về nhôm 2

 • 6
 • 57
 • 2
“ ... tượng gì xảy ra?A. Có kết tủa nhôm cacbonat.B. Có kết tủa Al(OH)3.C. Có kết tủa Al(OH)3 sau đó kết tủa tan trở lại.D. Dung dịch vẫn còn trong suốt. Câu 23: Trong các oxit sau CuO; Al2O3; ... Dung dịch vẫn trong suốt.C. Có kết tủa sau đó kết tủa tan trở lại. D. Có kết tủa đồng thời có khí thoát ra. Câu 25: Các phát biểu sau, phát biểu nào đúng nhất.A. Nhôm chỉ có thể khử các oxit kim ... dịch NaOH. Câu 29: Cho từ từ đến dư Na (1) hay dung dịch NH3 (2) vào dung dịch muối sunfat của kim loại A; (1) tạo kết tủa, sau đó kết tủa tan dầntạo dung dịch trong suốt còn (2) tạo kết tủa.”

1/Hãy nêu vai trò của hồ ở Đông Nam Bộ???
2/Vì sao số dân thành thị của đông nam bộ lại gần gấp đôi của cả nước?

/showthread....658#post953658

1.Nhẩm tính góc nhập xạ khi mặt trời lên cao nhất ở Hà Nội vào ngày 22/12 ? Biết Hà Nội ở vĩ tuyến 21°B.
/showthread....734#post957734


1)Tình hình sản xuất CN của ĐNB thay đổi như thế nào từ sau khi đất nước thống nhất?
2)Nhờ những điều kiện thuận lợi nào mà ĐNB trở thảnh vủng sản xuất cây công công nghiệp lớn nhất của nứôc ta?
3)Vì seo ĐNB c1o sức hút lao động đối với đấu tưnước ngoài?
4)Hoạt động xuất khẩu ở đây có jì thuận lợi?
5)So sánh điều kiện tự nhiên ảnh hưởng tới sản lượng lúa ở hai đồng bằng sông hồng và đồng bằng sông cửu long.
6)Hãy nêu vai trò của hai hồ chứa là hồ Dầu Tiếng và Hồ thuỷ điện Trị An
/showthread....d=1#post957933


-dựa vào alat địa lí việt nam và kiến thức:
+ kể tên các trung tâm công nghiệp vừa ,lớn ,rất lớn của nước ta?
+nơi nào có mật độ tập trung nhiều trung tâm công nghiệp nhất.Hãy giải thích nguyên nhân của hiện tượng này.
-trình bày hoạt động của gió Tín phong và gió tây ôn đới

/showthread....407#post971407

1. Phân tích những ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, dân cư xã hội đối với phát triển kinh tế ở Đông Bắc Bộ và ĐB Sông Cửu Long.
2. Trình bày tình hình sản xuất thuỷ sản ở ĐB Sông Cửu Long? tại sao ĐB sông cửu long có thế mạnh phát triển nghề nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản.
/showthread....881#post983881


a) Vùng đồng bằng sông cửu long có những thế mạnh j để sản xuất thủy sản?
b) Tại sao đồng bằng sông cửu long có thế mạnh đặc biệt trong nghề nuôi tôm xuất khẩu?
c) Những khó khăn hiện nay trong phát triển ngành thủy sản ở đồng bằng sông cửu long. Nêu một số biện pháp khắc phục
/showthread....648#post985648


1.Vì sao ĐNB có sức thu hút mạnh mẽ đối với lao động cả nước?
2.Công nghiệp ĐNB có những ngành chính nào? Nông nghiệp ĐNB có cây công nghiệp nào,cây ăn quả nào ?
3.ĐBSCL có những điều kiện thuận lợi gì để trớ thành vùng sản xuất lương thực lớn nhất cả nước ? Phát triển mạnh công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm có ý nghĩa như thế nào đối với sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL?
?t=89700

hãy nêu sự khác biệt về điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tếgiữa hai tiểu vùng đông bắc và tây bắc

Có thể bạn quan tâm

Bài 8.Trả lời các câu hỏi trong sách.

 • 9
 • 54
 • 0
“ ... M t Trăng.ờ ặ Câu 4: Sao Kim và Sao H a, sao ỏnào g n M t Tr i h n?ở ầ ặ ờ ơSao Kim g n M t Tr i h n.ở ầ ặ ờ ơ QUAN SÁT TRÁI T VÀ CÁC VÌ ĐẤSAO. TRONG H M T TR I!!Ệ Ặ Ờ Câu 6: S d ng thông ... thông tin c a ph n ử ụ ủ ầm m, hãy tr l i các câu h i sau:ề ả ờ ỏ-Trái t n ng 5 97 2 e 24 Đấ ặkg. - dài qu đ o quay m t vòng quanh Độ ỹ ạ ộM t Tr i là 1 49 600 000 km.ặ ờ- Sao Kim không có v tinh.ệ- ... Tr i.ặ ờ Câu 5 : Đi u khi n khung nhìn đ quan sát ề ể ểđ c toàn b quá trình Trái Đ t quay xung ượ ộ ấquanh m t Tr i và nhìn rõ đ c M t trăng ặ ờ ượ ặquay xung quanh trái Đ t.ấ Câu 2: Hãy”

ai giúp dùm em với!!! so ánh thế mạnh trong sản xuất nông ngiệp của td và miền núi bắc bộ với tây nguyên? hãy giải thích sự khác nhau đó? em gần thy rùi!!!!!!!!!

Có thể bạn quan tâm

Bài giảng TONG HOP TAT CA CAC DANG TOAN HAY HIEN NAY THI VAO LOP 10

 • 19
 • 100
 • 24
“ ... gän A 2. TÝnh A khi x = 4 + 23Bài 9: Cho biểu thức:Hoang1. Rút gọn P 2. Tìm x để P = 2 9 Hoàng Văn PhươngAn Lạc Chí Linh Hải Dương Nhơ cảm ơn: 097 6 108 032Tài liệu ôn thi vào bậc THPT ... giờ.Hoang Hoàng Văn PhươngAn Lạc Chí Linh Hải Dương Nhơ cảm ơn: 097 6 108 032Tài liệu ôn thi vào bậc THPT năm học 2010 2011 Trang 9 Bài 9 . Cho hệ phơng trình :(a- 1 )x + y = ax + (a-1) y = ... So với kế hoạch đợc giao nên cả 2 tổ sản xuất đợc 1068 đôi. Hỏi định mức đợcgiao của mỗi tổ là bao nhiêu đôi giầy.Bài 9 Theo kế hoạch hai tổ sản xuất 600 sản phẩm trong một thời gian nhất định.”

1/ tại sao công nghiệp của đông nam bộ lại phát triển mạnh?
2/ kể tên các cây trồng, vật nuôi của đông nam bộ? thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của vùng là gì? Dựa vào điều kiện nào?
3/ tại sao đông nam bộ có sức hút mạnh đầu tư nước ngoài? Xác định các tuyến đường giao thông xuất phát từ TP.HCM?
4/ thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông cửu long dựa trên điều kiện gì? Nêu ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở đồng bằng này
5/ tại sao ngành chế biến lương thực thực phẩm ở Đồng bằng sông cửu long phát triển mạnh?
6/ vùng kinh tế trọng điểm phía nam có vai trò gì trong phát triển kinh tế- xã hội của đông nam bộ và đồng bằng sông cửu long?

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu Đếm tất cả các tập tin trong một thư mục (không chỉ giới hạn ở tập tin cấp 1). doc

 • 8
 • 7
 • 0
“ ... Nguyễn Văn Dũng Lớp CĐTH08A2. Đếm số lượng tất cả các thư mục trong 1 thư mục ( không chỉ giới hạn ở thư mục cấp 1)Tương tự như đếm các tập tin trong thư mục.Ta thực hiện như sau:Tạo Một ... pháp đệ quy để tổng tính kích thước của các tập tin có trong thư mục cấp 1.- Sử dụng phương thức GetDirectories của class Directory để trả về một mảng chuổi chứa các đường dẫn của các thư mục ... lại phương thức “DemThuMucCua(string path)” và truyền vào trong hàm này giá trị Nguyễn Văn Dũng Lớp CĐTH08A1. Đếm tất cả các tập tin trong một thư mục (không chỉ giới hạn ở tập tin cấp 1).Tạo”


Gợi ý
câu 1: Do ĐNB có nhiều điều kiện để pt đó là vị trí địa lí,tài nguyên thiên nhiên,nguồn nguyên liệu trong và ngoài vùng,các đk kinh tế xã hội( phân tích rõ)
Câu 2: cây trồng: cây cn lâu năm:cao su,hồ tiêu,...vật nuôi:lợn,gia cầm
thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp là vị trí địa lí,đất đai,khí hậu,nguồn nước,các đk kinh tế xã hội
Câu 3 do Đnb là vùng có hđ CN phát triển nhất nước ta,csvc-csht hoàn thiện nhất cả nước,lao động đông,trẻ,có tay nghề,tác phong CN cao,thị trường tiêu thụ rộng,đặc biệt có nguồn tài nguyên dầu khí nên thu hút vốn đầu tư nc ngoài
Câu 4 Dựa trên thế mạnh về điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội(phân tích làm rõ)
Ý nghĩa: đáp ứng nhu cầu lương thực của vùng,cung cấp cho các vùng khác,góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia
đáp ứng nhu cầu xuất khẩu
cung cấp cho cn chế biến
tạo việc làm,nâng cao năng suất,...
phân công lại lao động
Câu 5 Do đồng bằng này có nhiều thế mạnh để phát triển đó là các thế mạnh về đất đai,khí hậu,nguồn nước,các đk kinh tế xã hội...(phân tích làm rõ)
Câu 6
- kHái quát về định nghĩa vùng kinh tế trọng điểm
- dựa vào định nghĩa để phân tích vai trò

e ­tưởng câu 6 viết theo ý nghĩa chứ
với lại mấy câu trên tl thế kia thì sơ sài quá

Bài viết liên quan

  Xem nhiều gần đây