Bài 4 trang 97 sgk toán lớp 8 - tập 2

Cập nhật: 11/01/2015

Bài 4 trang 97 sgk toán lớp 8 - tập 2

Có thể bạn quan tâm

bai tap boi duong hoc sinh gioi toan lop 8

 • 2
 • 246
 • 7
“ ... ++++−++−−1 986 321 11 321 11 2 1116/ Chứng minh rằng: 2 222 4 444 79915 140 79915 140 ++=++17/ Chứng minh rằng nếu x + y = 1 và x,y khác 0 thì: 3yx)yx (2 1yx1xy 22 33+−=−−− 18/ So ... bdac1bdac−=+ Chứng minh rằng a= b 23 / Chứng minh bất đẳng thức: )xxxx(xxxxxx 543 2 25 2 4 2 3 2 2 2 1+++≥++++ >24 / Cho a1xxx 2 =++. Tính 1xxxP >24 2 +−= theo a ... 58 lần ? 20 / Cho bốn số a, b, c, d sao cho ab = 1; ac + bd = 2. Chứng minh rằng 1 - cd khôngthể là số âm 21 / Tìm x biết: 31 987 1 986 1 985 x1 986 1 987 1 985 x1 985 1 987 1 986 x=−−+−−+−− 22 / Cho”

Xem hình 28a

4. Xem hình 28a, các mũi tên hướng dẫn cách ghép các cạnh với nhau để có được một hình lập phương. Hãy điền thêm vào hình 28b các mũi tên như vậy.

Hướng dẫn :

Ta điền thêm vào hình vẽ sau các mũi tên để có được một hình lập phương.

Có thể bạn quan tâm

An tòan giao thông lớp 1, 2 - Bài 4 ĐI BỘ AN TOÀN TRÊN ĐƯỜNG

 • 4
 • 179
 • 7
“ ... bàn vẽ thể hiện một ngã tư. - Hs lắng nghe - Hs lắng nghe - Hs lắng nghe - Hs trả lời. - Hs trả lời. Bài 4 ĐI BỘ AN TOÀN TRÊN ĐƯỜNG - GV chia nhóm 3. lên sa bàn quan ... khu vực đó. Hoạt động 3 : Tổng kết : - Hs trả lời. - Hs chia nhóm - Hs thảo luận - Hs trả lời - Hs trả lời. - Hs trả lời. - Hs lắng nghe. ... toàn. - Gv hỏi Ô tô, xe máy, xe đạp….đi ở đâu ? ( Dưới lòng đường ). -Khi đi bộ trên đường phố mọi người phải đi ở đâu ? - Trẻ em có được chơi đùa , đi bộ dưới lòng đường không. Hoạt động 2 :”

Có thể bạn quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài soạn Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 8

 • 2
 • 164
 • 9
“ ... đó:(x+y+z) 2 = 22 2 22 2 22 2 2 2 2 2 2 2zyxcbazyxczbyax++=++++===( vì a 2 + b 2 + c 2 = 1) (0 ,25 điểm)⇒ x 2 + y 2 + z 2 + 2xy +2yz + 2xz = x 2 + y 2 + z 2 (0 ,25 điểm)⇒2xy +2yz ... (x -1 ) 20 08 +(y -1 ) 20 08 +( z - 1) 20 08 =1 (0,5 điểm) Bài 3: (1,5 điểm) a)P(x)= 3x6x2x2x3x3x2xx 2 34 2 34 −−−+−−−+= 2 2 22 22 )1x(1xx)3x()1x()3x)(1xx(+++=−+−++ (0,5 điểm) 4 3 4 3)1x1 2 1( 4 3)1x(11x1 4 1)1x(11x11)1x(1)1x(1x)1x()1x()1x(11x1x2x)1x(1xxP)b 2 22 222 2 2 2 2 2 ≥++−=++++−=+++−=++++−++=++−−++=+++= ... (1,5 điểm) x 2 + 2y 2 + z 2 - 2xy - 2y - 4z + 5 = 0⇔(x - y) 2 + (y - 1) 2 +(z - 2) 2 = 0 (0,5 điểm) ⇔=−=−=−02z01y0yx (0 ,25 điểm) ⇔===2z1yx (0 ,25 điểm)Tính”

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu Bộ đề tham khảo kiểm tra học kỳ toán lớp 8 đề 4 pptx

 • 5
 • 27
 • 1
“ ... + 4 > 5 D. x + 1> 7−2x. Câu 10. Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC ⊥ BD và AC = 4cm; BD = 7cm. Diện tích tứ giác ABCD bằng A. 14cm 2 B. 28 cm 2 C. 22 cm 2 D. 11cm 2 . Đề số 11 /toán ... 6cm là: A. 72 cm 2 B. 96cm 2 C. 144 cm 2 D. 21 6cm 2 . Câu 16. Cho tam giác ABC có AB = 3cm; AC = 2cm, AD là đường phân giác góc A Tỷ số DBDC bằng A. 22 3 3 B . C . D .3 52 5. Câu ... trung bình EF = 3cm, đường cao AH = 4cm. Diện tích hình thang đó bằng: A. 24 cm 2 B.12cm 2 C. 7cm 2 D. 6cm 2 . Câu 18. Cho biết độ dài của AB gấp 12 lần độ dài của CD và độ dài của A’B’”

Có thể bạn quan tâm

Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 8 tập 2

 • 26
 • 258
 • 0
“ ... biết:=31 8 51 8: 1511 2 1 4 43 2 1151 >24 61 >24 : 3011x Bài 2: (2 điểm)So sánh: 20 03 2 120 .117 2 66.63 2 63.60 2 ++++=A và 20 035 80 .765 48< /b> .44 5 44 .40 5++++=B Bài 3: (2 điểm) ... đó. Bài 5: (1 điểm) Tính 20 04 1 3 20 02 2 20 031 20 04 20 051 4 131 2 1++++++++=PĐề số >28 Bài 1: (2 điểm) Tính: 20 0 42< /b> 0 022 000 16 141 21 08 6 42< /b> ++++++=ATài liệu bồi dỡng HSG Toán 23 Các ... 3: (2 điểm) Tài liệu bồi dỡng HSG Toán 3 Các bộ tài liệu Ôn thi HSG Toán Lớp 8 www.PNE.edu.vna) 123 989 9100101 123 989 9100101+++++++++++=Ab) 42< /b> 31 3 48< /b> 4 626 7 . 42< /b> 3133 42< /b> 3133 >84 6 26 7 . 42< /b> 31 34 +=BCâu”

Có thể bạn quan tâm

Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 8 tập 3

 • 45
 • 132
 • 2
“ ... giỏi Toán Lớp 8 www.PNE.edu.vn Câu 1: (2 điểm)a) Phân tích 4 4+a thành nhân tử.b) Tính : 42< /b> 0 41 8 . 41 6 41 4. 41 2 41 0. 48< /b> 46 . 44 42< /b> 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4++++++++++=ACâu 2: (2 điểm)a) ... ++++++= 4 1 12 4 1 4 41 2 4 111 4 13 4 11 44 4 44 4ACâu 2: (2 điểm)a) Giải phơng trình: 0 120 1061 94 2 34 =+ xxxxb) Cho babyax+=+1 44 và 1 22 =+ yxChứng minh rằng: 1 021 0 02 20 04 10 02 20 04 )( 2 babyax+=+Câu ... trình: 22 2 22 2 2 bxxaxbbxax=+Đề số 34 B ộ đề thi Học sinh giỏi Toán Lớp 8 www.PNE.edu.vn a) Rút gọn biểu thức: ++=+aaaaaaaaaAnn 22 22 1 2 3 44 )2( .3 2 b) Tính”

Xem nhiều gần đây