Đông Âu

Cập nhật: 08/01/2015

Đông Âu

Có thể bạn quan tâm

Thực trạng xuất khẩu da giầy việt nam trên thị trường đông âu

 • 34
 • 169
 • 4
“ ... giới liên tục biến động. Khu vực sản xuất giày dép lớn nhất là Châu á (chiếm 2/3 tổng sản lợng thế giới) tiếp theo là Châu Âu và Châu Mỹ ; Mỹ, EU, Nhật là ba thị trờng nhập khẩu giày dép chủ yếu ... Liên Xô và các nớc XHCN Đông Âu. Khi khối này tan rà ngành da giày phải trải qua một thời kỳ đầy khó khăn do thiếu đơn hàng (tuy nhiên giai đoạn này kéo dài không lâu). Trớc thực trạng ấy rất ... khoảng 1/3 sản lợng giày là phải nhập khẩu hoàn toàn).Các chuyên gia thuộc Liên đoàn giày Châu Âu cho rằng trong tơng lai khó mà tìm ra bất cứ một sản phẩm nào đợc sản xuất toàn bộ trong cùng”

Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu.

1. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu
Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Âu đều lệ thuộc vào các nước tư bản Tây Âu. Trong thời kì chiến tranh, họ lại bị phát xít Đức chiếm đóng và nô dịch tàn bạo. Vì vậy, khi Hồng quân Liên Xô tiến vào lãnh thổ Đông Âu truy kích quân đội phát xít Đức, nhân dân các nước Đông Âu đã nhanh chóng nổi dậy và khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản, một loạt nhà nước dân chủ nhân dân đã được thành lập ở các nuớc Đông Âu từ cuối năm 1944 đến năm 1946.
Đó là các nước : Ba Lan (7 -1944), Ru-ma-ni (8 -1944), Hung-ga-ri (4 -1945), Tiệp Khắc (5 - 1945), Nam Tư (11 - 1945), An-ba-ni (12 - 1945) và Bun-ga-ri (9-1946). 
Theo thỏa thuận của ba cường quốc là Liên Xô - Mĩ - Anh, quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực phía đông nước Đức ; quân đội Mĩ, Anh, Pháp chiếm đóng khu vực phía tây nước Đức. Tháng 9 -1949, Nhà nước Cộng hoà Liên bang Đức được thành lập ở Tây Đức và tháng 10 - 1949. Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức đã ra đòi ở Đông Đức. Hai nhà nước ở Tây Đức và Đông Đức chịu ảnh hưởng của hai cường quốc là Mĩ và Liên Xô.

Hình 2-Lược đồ các nước dân chủ nhân dân Đông Âu

 

Từ năm 1945 đến năm 1949, vượt qua nhiều khó khăn, nhất là sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, các nước Đông Âu đã hòan thành thắng lợi những nhiệm vụ của cách mạng dân chủ nhân dân. Đó là xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân, tiến hành cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá những xí nghiệp lớn của tư bản nước ngoài và trong nước, thực hiện các quyền tự do dân chủ và cải thiện đời sống của nhân dân.
Như thế, lịch sử các nước Đông Âu đã sang trang mới.

Có thể bạn quan tâm

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU

 • 4
 • 89
 • 0
“ ... trệ về kinh tế làm các nước XHCN Đông âu rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng.Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong quá trình xây dựng CNXH, các nước Đông Âu đã phạm một số thiếu sót và sai ... giúpcác nước Đông Âu phát triển nhanh chóng nhiều ngành công nghiệp quan trọng, nhờ vậy tốc độ phát triển công nghiệp rất nhanh. Tốc độ phát triển Công nghiệp các nước Đông Âu TÊN NƯỚCTHỜI ... TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU: ĐÃ TRÃI QUA CÁC BƯỚC THĂNG TRẦM LỚNi. Giai đoạn trước chiến tranh thế giới II: các nước Đông Âu có trình độ phát triển KT-XH rất khác nhauĐức,”

Có thể bạn quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Liên Xô và Đông Âu tu 1945 đếnnhung nam70 của thế kỉ XX

 • 91
 • 447
 • 0
“ ... dân chủ nhân dân Đông Âu :HĐ1: Học sinh xác định đợc vị trí Đông Âu trên bản đồ và sự ra đời của nó.* Giáo viên giới thiệu lợc đồ các nớc Đông Âu - Tình hình các nớc Đông Âu trớc chiến tranh ... triển của Liên Xô và các nớc XHCN Đông Âu? Châu á ?- Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sụp đổ của Liên Xô, Đông Âu? *G đánh giá về sự sụp đổ của Liên Xô, Đông Âu. - HÃy cho biết PTĐTGPDT ở á-Phi-Mĩ ... nớc Đông Âu * Yêu cầu học sinh đọc SGK mục II.- HÃy trình bày quá trình khủng hoảng của chế độ XHCN ở các nớc Đông Âu? Nêu những biểu hiện của sự khủng hoảng?- Quá trình khủng hoảng ở Đông Âu”

Có thể bạn quan tâm

Liên Xô và các nước Đông Âu (từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX)(tiết 2)

 • 14
 • 1
 • 7
“ ... BÀI 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (Từ 1945 đến giữa những ĐÔNG ÂU (Từ 1945 đến giữa những năm 70 củathế kỷ XX)năm 70 củathế kỷ XX)LIÊN XÔLIÊN XÔĐÔNG ÂU ĐÔNG ÂU SỰ HÌNH THÀNH HỆTHỐNG ... VÀ ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAITRANH THẾ GIỚI THỨ HAI b) Thành tựub) Thành tựuĐầu những năm 70, Đông âu đã Đầu những năm 70, Đông âu ... bình,an ninh Châu âu và thế giới.bình,an ninh Châu âu và theá giôùi. Câu hỏi củng cốCâu hỏi củng cốNhững nhiệm vụ chính của các nước Những nhiệm vụ chính của các nước Đông âu trong công”

Có thể bạn quan tâm

Bài 2 :Liên Xô và các nước Đông Âu (Từgiữa những năm 70 đến những năm 90 củathế kỉ XX)

 • 11
 • 755
 • 10
“ ... án : Đáp án : Câu cCaâu c.. II- Cuộc khủng hoảng và tan giã II- Cuộc khủng hoảng và tan giã của chế độ XHCN ở các nước Đông của chế độ XHCN ở các nước Đông âu. âu. 1)1)Quá TrìnhQuá ... cho CNXH ở 2) Nguyên nhân cơ bản nào làm cho CNXH ở Liên Xô và các nước Đông âu sụp đổ ?Liên Xô và các nước Đông âu sụp đổ ?a.a.Các thế lực chống CNXH trong và ngoài Các thế lực chống ... âu. âu. 1)1)Quá TrìnhQuá Trình : : * * Từ 1970 -> 1980, các nước Đông âu khủng hoảng Từ 1970 -> 1980, các nước Đông âu khủng hoảng kinh tế, chính trị gay gắt:kinh tế, chính trị gay gắt:Sản”

Có thể bạn quan tâm

Bài 2. Liên xô và các nước Đông âu, LB Nga

 • 23
 • 181
 • 0
“ ... nghóa xã hội. 2. Các nước Đông Âu a. Sự ra đời các nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu. - Trong những năm 1944 − 1945, Hồng quân Liên Xô giúp nhân dân các nước Đông Âu giành chính quyền, thành ... ủau thập niên 80, nền kinh tế Đông Âu lâm vào tình trạng trì trệ, đời sống sa sút về mọi maởt.ã- Chớnh trũ: Ban laừnh ủaùo ẹaỷng vaứ Nhaứ nửụực ở các nước Đông Âu chậm cải cách, sai lầm về ... tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của các nước Đông Âu nhưng đều thất bại. b. Cơng cụôc xây dựng CNXH ở các nước Đông Âu - Hồn cảnh lịch sử.+ Khó khăn: Xuất phát từ trình độ phát”

Có thể bạn quan tâm

Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu

 • 10
 • 50
 • 0
“ ... Tiết 2: II-ĐÔNG ÂU Tiết 2: II-ĐÔNG ÂU ,%,%&-./01!/!234&-./01!/!234K% ... TOQT%$$$%&'$"(")*"+#"4$$$%&'$"(")*"+#"4,%4,%4K%=P#"4K%=P#"4&+SLQ&+SP=P9#Q#"MHYZ,Z,FGFE&[\JH]HUZ,FUU\HHQH]CQ Tiết 2: II-ĐÔNG ÂU Tiết 2: II-ĐÔNG ÂU ,%,%&-./01!/!234&-./01!/!234%%4425-67/89#2:;:<=<>!25-67/89#2:;:<=<>!?@ABC ... MRN%XPTNR TOQT% Tiết 2: II. ĐÔNG ÂU Tiết 2: II. ĐÔNG ÂU ”

Có thể bạn quan tâm

Bai 1-Tiết 2: II. Đông Âu

 • 11
 • 50
 • 0
“ ...  Tiết 2: II. ĐÔNG ÂU Tiết 2: II. ĐÔNG ÂU  !"#$#%&#$'()*+,,,-./,+&+0&1+2+ ... !"#$#%&#$'()*+,,,-./,+&+0&1+2+  DẶN DÒDẶN DÒ@@Soạn câu hỏi trắc nghiệmSoạn câu hỏi trắc nghiệm-Tự luận: câu 1,2/8-Tự luận: câu 1,2/8-Soạn bài: Nội dung và kết quả cuối cùng của -Soạn ... 8/1/1949b. 8/1/1949 c.7/1/1949 d.8/1/1994c.7/1/1949 d.8/1/1994  Tiết 2: II-ĐÔNG ÂU Tiết 2: II-ĐÔNG ÂU 3-3-.4#%5678*(6(*(9:.4#%5678*(6(*(9:--$#%$#%::9;4<”

Có thể bạn quan tâm

Liên Xô và các nước Đông Âu

 • 11
 • 77
 • 0
“ ... Đông Âu, đọc tên các nước DCND Đông Âu? Tiết 2: II-ĐÔNG ÂU Tiết 2: II-ĐÔNG ÂU 1.1.Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu: Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu: a.a.Hoàn ... Đông Âu đã thực hiện những nhiệm vụ gì?SGK Tiết 2: II-ĐÔNG ÂU Tiết 2: II-ĐÔNG ÂU 1.1.Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu: Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông ... thay đổi căn bản và sâu sắc. Tiết 2: II-ĐÔNG ÂU Tiết 2: II-ĐÔNG ÂU 1.1.Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu: Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu: a.a.Hoàn cảnh”