yếu tố 8 quản trị rủi ro

nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh nghệ an

nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh nghệ an

Kinh tế

... KIN NGH 86 3.3.1 i vi Quc hi, Chớnh ph 86 3.3.2 i vi Ngõn hng Nh nc 86 3.3.3 i vi Ngõn hng TMCP u t v Phỏt trin Vit Nam 86 KT LUN 88 TI LIU THAM KHO ... 38 2.2.3 Tỡnh hỡnh hot ng 38 v 2.3 Phõn tớch cỏc yu t nh hng n hot ng ca BIDV Ngh An 38 2.3.1 Mụi trng v mụ 38 2.3.1.1 nh hng phỏt trin kinh t xó hi ca tnh Ngh An 38 ... ti thiu - CAR (%) = x 100 Tng ti sn cú ri ro 22 Trong ú, Tng ti sn cú ri ro ca NHTM bao gm giỏ tr ti sn cú ri ro ni bng v ngoi bng quy i theo t l ri ro tng ng vi mi loi ti sn cú ca ngõn hng Theo...
 • 103
 • 683
 • 1
Chủ động hội nhập quốc tế - Nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay.doc

Chủ động hội nhập quốc tế - Nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay.doc

Khoa học xã hội

... biệt vài chục năm gần xuất yếu tố kinh tế kỹ thuật dẫn đến bớc phát triển nhảy vọt cua toàn cầu hoá quan hệ kinh tế Sau yếu tố thúc đẩy trình toàn cầu hoá: Đề án kinh tế trị 2.1 Sự phát triển ngày ... phổ biến giá trị, luật chơi CNTB, mà trình đấu tranh, thoả thuận, sàng lọc, giá trị văn minh, nhân đạo loài ngời đợc chấp nhận, trình hội nhập giao thoa kinh tế, giá trị văn hoá, trị, trình tiến ... sai lệch toàn Đề án kinh tế trị cầu hoá Nhng điều thay đổi đợc tính tất yếu xu Toàn cầu hoá diễn diễn ngày mạnh mẽ tất phơng diện từ kinh tế trị, văn hoá, xã hội Trong tất mặt toàn cầu hoá kinh...
 • 27
 • 926
 • 11
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế- một nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay

chủ động hội nhập kinh tế quốc tế- một nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... hình thức Đặc biệt vài chục năm gần xuất yếu tố kinh tế kỹ thuật dẫn đến bớc phát triển nhảy vọt cua Đề án kinh tế trị toàn cầu hoá quan hệ kinh tế Sau yếu tố thúc đẩy trình toàn cầu hoá: 2.1 Sự ... phổ biến giá trị, luật chơi CNTB, mà trình đấu tranh, thoả thuận, sàng lọc, giá trị văn minh, nhân đạo loài ngời đợc chấp nhận, trình hội nhập giao thoa kinh tế, giá trị văn hoá, trị, trình tiến ... toàn cầu hoá kinh tế 2.6 Vai trò phủ chuyển đổi sách phát triển Đề án kinh tế trị Toàn cầu hoá xu tất yếu song tốc độ toàn cầu hoá phụ thuộc nhiều vào sách quốc gia Sau chiến tranh giới thứ...
 • 28
 • 450
 • 0
Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - một nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay

Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - một nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay

Quản trị kinh doanh

... hình thức Đặc biệt vài chục năm gần xuất yếu tố kinh tế kỹ thuật dẫn đến bớc phát triển nhảy vọt cua Đề án kinh tế trị toàn cầu hoá quan hệ kinh tế Sau yếu tố thúc đẩy trình toàn cầu hoá: 2.1 Sự ... phổ biến giá trị, luật chơi CNTB, mà trình đấu tranh, thoả thuận, sàng lọc, giá trị văn minh, nhân đạo loài ngời đợc chấp nhận, trình hội nhập giao thoa kinh tế, giá trị văn hoá, trị, trình tiến ... toàn cầu hoá kinh tế 2.6 Vai trò phủ chuyển đổi sách phát triển Đề án kinh tế trị Toàn cầu hoá xu tất yếu song tốc độ toàn cầu hoá phụ thuộc nhiều vào sách quốc gia Sau chiến tranh giới thứ...
 • 28
 • 361
 • 0
Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - một nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay

Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - một nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay

... nhiều hình thức Đặc biệt vài chục năm gần xuất yếu tố kinh tế kỹ thuật dẫn đến bước phát triển nhảy vọt cua tồn cầu hố quan hệ kinh tế Sau yếu tố thúc đẩy q trình tồn cầu hố: 2.1 Sự phát triển ... phổ biến giá trị, luật chơi CNTB, mà q trình đấu tranh, thoả thuận, sàng lọc, giá trị văn minh, nhân đạo lồi người chấp nhận, q trình hội nhập giao thoa kinh tế, giá trị văn hố, trị , q trình ... TẮC VÀ CÁC GIẢI PHÁP CẦN THỰC HIỆN TRONG Q TRÌNH HỘI KINH TẾ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM Chủ trương ngun tắc đạo Trong điều kiện lịch sử hội nhập kinh tế quốc tế xem yếu tố quan trọng để tạo động lực phát...
 • 26
 • 541
 • 0
Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế , nhiệm vụ trọng tâm của nước ta

Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế , nhiệm vụ trọng tâm của nước ta

Kinh tế - Thương mại

... i v i 68 nư c, ký Hi p nh v Ho p tác kinh t khoa hoc- k thu t v i 32 nư c; ã có 70 nư c vùng lãnh th u tư tr c ti p vào Vi t Nam, t ng v n d u tư cam k t giai o n 1 988 -2001 USD, v i 2.9 98 d án ... nh Thương m i Vi t Nam – Hoa Kỳ 03-10-2001, v i 88 phi u ng h 12 phi u ch ng, Thư ng ngh vi n Hoa Kỳ thơng qua Hi p nh thương m i Vi t Nam- HoaKỳ 18- 10-2001, T ng th ng G.Bush ký văn b n ban hành ... t u)t hàng ch c năm nay,m t s lĩnh v c c a tồn c u hố ã có hàng trăm nam nay.trong tuyen ngơn c a ng c ng s n( 184 8).Mac ăng_ghen ã d báo r ng,v i s phát tri n m nh m c a l c lư ng s n xu t s...
 • 59
 • 404
 • 1
Cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước đang là một nhiệm vụ trọng tâm của tiến trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp nhà nước

Cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước đang là một nhiệm vụ trọng tâm của tiến trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp nhà nước

Tài chính - Ngân hàng

... 2003 4,2 58, 483 3,050,306 523,370 121,105 563,702 20,270 3,775 587 ,7 48 187 ,979 399,769 2004 3,4 28, 473 2,399,693 371,597 81 ,80 5 575,377 66 ,88 3 97,673 739,932 2 78, 713 461,219 2005 3 ,80 4,159 2 ,84 9,754 ... 369 ,81 5 6 58, 567 973,351 63,111 511,249 502,911 461,937 82 6,775 49,769 964,619 671,995 33 ,83 3 1 38, 221 162 ,87 5 5 48, 964 380 ,495 24,949 92,037 125,106 170, 387 284 ,397 43,256 41,377 3,616 1 08, 097 1 ,89 3,304 ... phi rủi ro RP : Phần bù rủi ro cho rủi ro trung bình đầu tư β : Hệ số rủi ro thị trường 1.2.2.3 Xác định giá trị doanh nghiệp Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp cách xác định giá trị cụ...
 • 70
 • 487
 • 0
Chủ động hội nhập kinh tế- nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay

Chủ động hội nhập kinh tế- nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... hình thức Đặc biệt vài chục năm gần xuất yếu tố kinh tế kỹ thuật dẫn đến bớc phát triển nhảy vọt cua Đề án kinh tế trị toàn cầu hoá quan hệ kinh tế Sau yếu tố thúc đẩy trình toàn cầu hoá: 2.1 Sự ... phổ biến giá trị, luật chơi CNTB, mà trình đấu tranh, thoả thuận, sàng lọc, giá trị văn minh, nhân đạo loài ngời đợc chấp nhận, trình hội nhập giao thoa kinh tế, giá trị văn hoá, trị, trình tiến ... toàn cầu hoá kinh tế 2.6 Vai trò phủ chuyển đổi sách phát triển Đề án kinh tế trị Toàn cầu hoá xu tất yếu song tốc độ toàn cầu hoá phụ thuộc nhiều vào sách quốc gia Sau chiến tranh giới thứ...
 • 28
 • 467
 • 0
Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế- Một nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay

Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế- Một nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... khu vực công nghiệp dịch vụ khiêm tốn : tăng từ 4,70% lên 8, 28% (công nghiệp) ,nh20 Đề án Kinh tế trị ng thu nhập từ dịch vụ lại giảm từ 11,90% xuống 10 ,87 %.Nh ,trong công nghiệp dịch vụ làm cho ... giá trị sản lợng nghiệp từ 21 ,8% (1991) lên 23,5% (1995) Năm 2000 đạt 1,4 triệu thịt lợi gấp 1,5 lần năm 1995.Giá trị sản lợng phi lơng thực từ 33,7% (1993) lên 36,22%(1995) 38% năm 1999 Giá trị ... 170.000tấn gấp lần, đờng đạt 1tr.tấn năm 2001 giá trị sản lợng công nghiệp chế biến so với giá trị nông nghiệp tăng33 ,8% (1990) lên 42% (19 98) .Tỷ trọng công nghiệp chế biến GDP nớc 12,4% (1990)lên...
 • 39
 • 371
 • 0
Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - một nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay

Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - một nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... trị THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN giá trị, luật chơi CNTB, mà trình đấu tranh, thoả thuận, sàng lọc, giá trị văn minh, nhân đạo loài ngời đợc chấp nhận, trình hội nhập giao thoa kinh tế, giá trị ... động sản xuất lu chuyểncác yếu tố trình sản xuất ấy, 2.3 Sự gia tăng vấn đề toàn cầu bối cảnh giới kết thúc chiến tranh lạnh bớc vào thời kì hoà bình hợp tác phát triển Trong vài thập niên trở lại ... công lao động quốc tế dựa mạnh kinh tế đân tộc Ngoài nhân tố nêu thúc đẩy mạnh mẽ trình toàn cầu hoá năm gần kể đến số nhân tố Đề án kinh tế trị THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN khác xem nh xung lực...
 • 27
 • 320
 • 0
Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - một nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay

Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - một nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... 0.41 25 5.02 20.47 25 .85 13 .82 19. 08 7.31 18. 11 21.70 35. 98 30 .82 >25 92.41 56.23 28. 50 30.96 16.21 10.12 4.06 18. 37 12. 08 1.73 22 Đề án môn học Nguyễn Thị Hân 1999 18. 30 15 .80 22.30 1.40 35.10 ... trc 1 989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 19 98 1999 2000 2001 2002 2003 1450 290 1624 12.00 374 1033 -36.39 234 1946 88 . 38 4 18 1722 -11.51 362 1 983 15.16 424 1 988 0.25 530 3003 51.06 85 5 ... 1997 19 98 0.35 3. 98 7.51 18. 96 25.62 44.51 30.50 30.59 27.63 26.92 10 10.21 27. 58 21. 48 25.62 25.00 24. 58 17.66 16.20 26.15 Cp loi go(% tm ) 15 20 2.22 5.69 3.42 4. 98 5. 58 11.03 4.25 13.24 8. 23...
 • 51
 • 383
 • 0
Nhiệm vụ trọng tâm của các cấp học NH 2009-2010

Nhiệm vụ trọng tâm của các cấp học NH 2009-2010

Ngữ văn

... dưỡng giáo viên, tra viên, cán quản lý giáo dục Tuyển chọn, cung cấp miễn phí phần mềm quản lý học tập học sinh, quản lý giáo viên, hỗ trợ xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học hướng ... giáo, cán quản lí giáo dục Tập trung bồi dưỡng lực cho đội ngũ cán quản lí công tác đạo quản lí việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ chương trình Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lí ... dục Tập trung vào việc giảm tối thiểu tiêu cực thi, kiểm tra đánh giá, tiêu cực tuyển sinh đầu cấp, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, học sinh bỏ học Rút kinh nghiệm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 để...
 • 11
 • 331
 • 0
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA GIÁO DỤC MẦM

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA GIÁO DỤC MẦM

Tư liệu khác

... dưỡng giáo viên, tra viên, cán quản lý giáo dục Tuyển chọn, cung cấp miễn phí phần mềm quản lý học tập học sinh, quản lý giáo viên, hỗ trợ xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học hướng ... giáo, cán quản lí giáo dục Tập trung bồi dưỡng lực cho đội ngũ cán quản lí công tác đạo quản lí việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ chương trình Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lí ... năm học 2009 – 2010, chấm dứt việc dạy học chủ yếu qua “đọc – chép” THCS THPT Mỗi giáo viên, cán quản lý giáo dục thực đổi phương pháp dạy học quản lý Mỗi trường có kế hoạch cụ thể đổi phương...
 • 9
 • 380
 • 0
Nhiệm vụ trọng tâm của Giáo dục dân tộc

Nhiệm vụ trọng tâm của Giáo dục dân tộc

Sinh học

... tộc - Thực quản lý giáo dục vùng dân tộc theo lĩnh vực giáo dục đặc trưng theo dân tộc - Thực tốt việc tổ chức, quản lý trường PTDTNT theo Quyết định số 49/20 08/ QĐ-BGDĐT ngày 25 /8/ 20 08 Bộ trưởng ... tháng năm 20 08 việc hướng dẫn dạy học tiếng Việt lớp cho học sinh DTTS chưa biết biết tiếng Việt + Các địa phương cần tích cực huy động tối đa trẻ em 4, tuổi học lớp mẫu giáo thực tốt chương trình ... học sinh dân tộc thiểu số - Trong trình giảng dạy cấp tiểu học, địa phương tiếp tục đạo vận dụng linh hoạt công văn số 89 6/BGDĐT- GDTH ngày 13/02/2006 công văn số 989 0/BGDĐT-GDTH, ngày 17/9/2007...
 • 9
 • 537
 • 1
Chỉ thị về nhiệm vụ trong tâm của Bộ GD&ĐT năm học 2009 - 2010

Chỉ thị về nhiệm vụ trong tâm của Bộ GD&ĐT năm học 2009 - 2010

Tư liệu khác

... viên, tra viên, cán quản lý giáo dục Tuyển chọn, cung cấp miễn phí phần mềm quản lý học tập học sinh, quản lý giáo viên, hỗ trợ xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học, quản lý phổ cập giáo ... (19/5/ 189 0 19/5/2010) Tiếp tục thực vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” với yêu cầu: Thực tốt Quy định đạo đức nhà giáo (Quyết định số 16/20 08/ QĐ-BGDĐT ngày 16/4/20 08) ... giáo, cán quản lí giáo dục Tập trung bồi dưỡng lực cho đội ngũ cán quản lí công tác đạo quản lí việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ chương trình Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lí...
 • 13
 • 417
 • 0
Chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm của các cấp học năm 2009-2010

Chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm của các cấp học năm 2009-2010

Tư liệu khác

... viên, tra viên, cán quản lý giáo dục Tuyển chọn, cung cấp miễn phí phần mềm quản lý học tập học sinh, quản lý giáo viên, hỗ trợ xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học, quản lý phổ cập giáo ... (19/5/ 189 0 19/5/2010) Tiếp tục thực vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” với yêu cầu: Thực tốt Quy định đạo đức nhà giáo (Quyết định số 16/20 08/ QĐ-BGDĐT ngày 16/4/20 08) ... giáo, cán quản lí giáo dục Tập trung bồi dưỡng lực cho đội ngũ cán quản lí công tác đạo quản lí việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ chương trình Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lí...
 • 13
 • 284
 • 0
4899-CT-BGDDT Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của GDMN, GDPT, GDTX và GDCN năm học 2009 - 2010

4899-CT-BGDDT Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của GDMN, GDPT, GDTX và GDCN năm học 2009 - 2010

Tư liệu khác

... viên, tra viên, cán quản lý giáo dục Tuyển chọn, cung cấp miễn phí phần mềm quản lý học tập học sinh, quản lý giáo viên, hỗ trợ xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học, quản lý phổ cập giáo ... (19/5/ 189 0 19/5/2010) Tiếp tục thực vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” với yêu cầu: Thực tốt Quy định đạo đức nhà giáo (Quyết định số 16/20 08/ QĐ-BGDĐT ngày 16/4/20 08) ... giáo, cán quản lí giáo dục Tập trung bồi dưỡng lực cho đội ngũ cán quản lí công tác đạo quản lí việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ chương trình Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lí...
 • 13
 • 269
 • 0
Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục các cấp

Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục các cấp

Tư liệu khác

... viên, tra viên, cán quản lý giáo dục Tuyển chọn, cung cấp miễn phí phần mềm quản lý học tập học sinh, quản lý giáo viên, hỗ trợ xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học, quản lý phổ cập giáo ... (19/5/ 189 0 19/5/2010) Tiếp tục thực vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” với yêu cầu: Thực tốt Quy định đạo đức nhà giáo (Quyết định số 16/20 08/ QĐ-BGDĐT ngày 16/4/20 08) ... giáo, cán quản lí giáo dục Tập trung bồi dưỡng lực cho đội ngũ cán quản lí công tác đạo quản lí việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ chương trình Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lí...
 • 13
 • 314
 • 0
Chỉ Thị_Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục 2009-2010.doc

Chỉ Thị_Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục 2009-2010.doc

Tư liệu khác

... viên, tra viên, cán quản lý giáo dục Tuyển chọn, cung cấp miễn phí phần mềm quản lý học tập học sinh, quản lý giáo viên, hỗ trợ xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học, quản lý phổ cập giáo ... (19/5/ 189 0 19/5/2010) Tiếp tục thực vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” với yêu cầu: Thực tốt Quy định đạo đức nhà giáo (Quyết định số 16/20 08/ QĐ-BGDĐT ngày 16/4/20 08) ... giáo, cán quản lí giáo dục Tập trung bồi dưỡng lực cho đội ngũ cán quản lí công tác đạo quản lí việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ chương trình Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lí...
 • 13
 • 292
 • 0
47-2008-CT-BGDDT_Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 2009-2010.doc

47-2008-CT-BGDDT_Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 2009-2010.doc

Tư liệu khác

... cấp miễn phí phần mềm quản lý học tập học sinh, quản lý giáo viên, hỗ trợ xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học hướng dẫn mua cung cấp phần mềm ứng dụng Thống quản lý nhà nước ứng dụng ... số 10/20 08/ NQ-CP ngày 17/4/20 08 Chính phủ Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/20 08 Thủ tướng Chính phủ d) Khuyến khích nguồn lực phát triển giáo dục Triển khai thực Nghị định số 69/20 08/ NĐ-CP ngày ... Tiếp tục thực Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08/ 8/2007 Chính phủ việc xếp đội ngũ giáo viên cán quản lý giáo dục Thực chế độ sách đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục công tác vùng khó khăn Tổ...
 • 15
 • 458
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25