xac dinh cd trong rau xanh bang phuong phap pho hap thu nguyen tu

Xác định hàm lượng đất hiếm bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

Xác định hàm lượng đất hiếm bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

Giáo dục học

... biễu diễn phụ thu c A vào lợng d thu c thử (với x = CR ) C Ln + Nhận xét : nồng độ thu c thử 3.10 -5M (gấp lần nồng độ Ln 3+) ta thấy đờng cong bị gãy độ dốc giảm độ hấp thụ quang thu c thử nhỏ ... 600.0 625.0 650.0 675.0 700.0 725.0 750.0 775.0 800.0 Pho thu cuaASe zo III(duong1) vaLn3+ p na :ASe zo III(duong2) na nm Hình 1.2: Phổ UV - VIS thu c thử dạng tự (1) phức màu (2) Đồng Đức Thiện ... 0.970 - 2.9 - 3.0 Trong : C0 : Nồng độ thực Ln3+ mẫu C1 : Nồng độ tính theo sai số tơng đối C2 : Nồng độ tính theo sai số tuyệt đối S%: Sai số tơng đối phép xác định S1%: Sai số tuyệt đối phép xác...
 • 33
 • 906
 • 2

Nghiên cứu điều kiện tối ưu đánh giá hàm lượng chì trong hải sản bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Nghiên cứu điều kiện tối ưu đánh giá hàm lượng chì trong hải sản bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Hóa học

... Cb (I.3) Trong đó:  ka số thực nghiệm, phụ thu c vào tất điều kiện hóa nguyên tử hóa mẫu -4-  b số chất phụ thu c vào vạch phổ nguyên tố (0
 • 52
 • 341
 • 1

Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện đại từ- tỉnh thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)

Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện đại từ- tỉnh thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)

Thạc sĩ - Cao học

... Giới thiệu chung rau xanh 1.1.1 Vai trò rau Các loại rau tươi nước ta phong phú Nhìn chung ta chia rau tươi thành nhiều nhóm: nhóm rau xanh rau cải, rau muống, rau xà lách, rau cần nhóm rễ củ ... nóng chảy: CdO + 2KOH(nóng chảy) K2CdO2 + H2O - CdO điều chế cách đốt cháy kim loại không khí nhiệt phân hiđroxit hay muối cacbonat, nitrat: 2Cd + O2 2CdO Cd( OH)2 CdO + H2O CdCO3 CdO + CO2 b ... hóa điều kiện xác định Cd, Pb rau xanh phép đo phổ hấp thụ nguyên tử lửa (F- AAS) Nghiên cứu tối ưu hóa trình xử lý mẫu mẫu rau xanh Xác định hàm lượng Cd, Pb số mẫu rau xanh huyện Đại Từ tỉnh...
 • 82
 • 2,335
 • 10

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng đồng, crom, niken trong rau xanh tại thành phố thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng đồng, crom, niken trong rau xanh tại thành phố thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)

Thạc sĩ - Cao học

... Ngoi ra, rau cũn c dựng nh mt loi thuc cha cỏc bnh thụng thng: nc rau mỏ giỳp gii nhit, rau ngi cu giỳp an thai, rau dip cỏ dựng h st, rau mung giỳp cm mỏu Tuy nhiờn, hin nhiu khu vc trng rau ang ... mu i vi cỏc mu rau xanh Xỏc nh hm lng ca Cu, Cr, Ni mt s mu rau xanh ti thnh ph Thỏi Nguyờn bng phng phỏp ng chun v phng phỏp thờm chun So sỏnh hm lng cỏc kim loi nng mt s mu rau xanh Thỏi Nguyờn ... khụng tt Hin cú rt nhiu k thut x lý mu phõn tớch, vi i tng rau xanh thỡ hai k thut chớnh dựng phỏ mu gm k thut tro hoỏ t bng axit c oxi hoỏ mnh (Phng phỏp x lý t) v k thut tro hoỏ khụ (Phng phỏp...
 • 72
 • 1,863
 • 14

Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Khoa học tự nhiên

... Giới thiệu chung rau xanh 1.1.1 Vai trò rau Các loại rau tươi nước ta phong phú Nhìn chung ta chia rau tươi thành nhiều nhóm: nhóm rau xanh rau cải, rau muống, rau xà lách, rau cần nhóm rễ củ ... nóng chảy: CdO + 2KOH(nóng chảy) K2CdO2 + H2O - CdO điều chế cách đốt cháy kim loại không khí nhiệt phân hiđroxit hay muối cacbonat, nitrat: 2Cd + O2 2CdO Cd( OH)2 CdO + H2O CdCO3 CdO + CO2 b ... hóa điều kiện xác định Cd, Pb rau xanh phép đo phổ hấp thụ nguyên tử lửa (F- AAS) Nghiên cứu tối ưu hóa trình xử lý mẫu mẫu rau xanh Xác định hàm lượng Cd, Pb số mẫu rau xanh huyện Đại Từ tỉnh...
 • 82
 • 958
 • 3

luận văn: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CADIMI VÀ CHÌ TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU XANH TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ- TỈNH THÁI NGUYÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA (F-AAS) pptx

luận văn: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CADIMI VÀ CHÌ TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU XANH TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ- TỈNH THÁI NGUYÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA (F-AAS) pptx

Thạc sĩ - Cao học

... Giới thiệu chung rau xanh 1.1.1 Vai trò rau Các loại rau tươi nước ta phong phú Nhìn chung ta chia rau tươi thành nhiều nhóm: nhóm rau xanh rau cải, rau muống, rau xà lách, rau cần nhóm rễ củ ... nóng chảy: CdO + 2KOH(nóng chảy) K2CdO2 + H2O - CdO điều chế cách đốt cháy kim loại không khí nhiệt phân hiđroxit hay muối cacbonat, nitrat: 2Cd + O2 2CdO Cd( OH)2 CdO + H2O CdCO3 CdO + CO2 b ... hóa điều kiện xác định Cd, Pb rau xanh phép đo phổ hấp thụ nguyên tử lửa (F- AAS) Nghiên cứu tối ưu hóa trình xử lý mẫu mẫu rau xanh Xác định hàm lượng Cd, Pb số mẫu rau xanh huyện Đại Từ tỉnh...
 • 82
 • 767
 • 8

Luận văn: Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện đại từ- tỉnh thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas) docx

Luận văn: Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện đại từ- tỉnh thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas) docx

Thạc sĩ - Cao học

... Giới thiệu chung rau xanh 1.1.1 Vai trò rau Các loại rau tươi nước ta phong phú Nhìn chung ta chia rau tươi thành nhiều nhóm: nhóm rau xanh rau cải, rau muống, rau xà lách, rau cần nhóm rễ củ ... nóng chảy: CdO + 2KOH(nóng chảy) K2CdO2 + H2O - CdO điều chế cách đốt cháy kim loại không khí nhiệt phân hiđroxit hay muối cacbonat, nitrat: 2Cd + O2 2CdO Cd( OH)2 CdO + H2O CdCO3 CdO + CO2 b ... hóa điều kiện xác định Cd, Pb rau xanh phép đo phổ hấp thụ nguyên tử lửa (F- AAS) Nghiên cứu tối ưu hóa trình xử lý mẫu mẫu rau xanh Xác định hàm lượng Cd, Pb số mẫu rau xanh huyện Đại Từ tỉnh...
 • 82
 • 659
 • 3

xác định hàm lượng kim loại nặng kẽm, mangan trong một số loại rau xanh tại huyện đại từ- tỉnh thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)

xác định hàm lượng kim loại nặng kẽm, mangan trong một số loại rau xanh tại huyện đại từ- tỉnh thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)

Thạc sĩ - Cao học

... rau xanh cũn c dựng nh mt ngun thuc cha bnh Tuy nhiờn, dự mụ hỡnh trng rau cú hin i n õu, hay t nc cú phỏt trin th no i chng na thỡ chỳng ta cng khụng th cú mụ hỡnh trng rau m khụng s dng n thuc ... Gii thiu chung v rau [17;26;27] 1.1.1 c im v thnh phn [26] Rau xanh l cõy trng ngn ngy cú giỏ tr dinh dng v hiu qu kinh t cao nờn ó c trng v s dng lõu i Rau cú ý ngha quan trng dinh dng ca ngi, ... khụng tt Hin cú rt nhiu k thut x lớ mu phõn tớch, i vi rau xanh thỡ hai k thut chớnh dựng phỏ mu gm k thut tro hoỏ t bng axit c cú tớnh oxi hoỏ mnh (phng phỏp x lớ t) , k thut tro hoỏ khụ (phng...
 • 96
 • 802
 • 8

xác định kim loại nặng pb, cd trong cây thuốc đông y bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (gf-aas)

xác định kim loại nặng pb, cd trong cây thuốc đông y bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (gf-aas)

Hóa học

... 0,45 0,53 0,81 0,63 0,91 0,98 Cd 0,8 0,7 Abs -Cd 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Nong Cd (ppb) Hình 3.7 Đồ thị khoảng tuyến tính Cd Qua kết thu cho thấy khoảng tuyến tính Cd 0,5 ppb – ppb • Xác định ... nóng chảy: CdO + 2KOH (nóng chảy) → K2CdO2 + H2O `(Kali cadmiat) CdO điều chế cách đốt cháy kim loại không khí nhiệt phân hydroxit hay muối carbonat, nitrat: 2Cd + O2 → 2CdO t Cd( OH)2  CdO + H2O ... - 25 ppb • Xác định Cd: Do đó, để xác định Cd ta phải xây dựng đường chuẩn để tìm khoảng tuyến tính phép đo GF- AAS với nguyên tố Cd Để xác định giới hạn tuyến tính vùng tuyến tính ta chuẩn bị...
 • 90
 • 3,276
 • 11

xác định asen trong chè xanh ở thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

xác định asen trong chè xanh ở thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Thạc sĩ - Cao học

... phức xanh bền với thời gian người ta thường chiết rượu isoamilic Bằng phương pháp người ta xác định Asen có mặt nguyên tố Ge, S, V silicat Trường hợp dung dịch có lẫn Photpho chiết tách Photpho ... nhân nhà máy in 1.5.2.2.1: Kỹ thu t GF – AAS Kĩ thu t nguyên tử hoá không lửa đời sau kĩ thu t nguyên tử hoá lửa Nhưng kĩ thu t phát triển nhanh ứng dụng phổ biến kĩ thu t có độ nhạy cao (mức ppb) ... tốt Hiện có nhiều kĩ thu t xử lí mẫu phân tích, với đối tượng chè xanh hai kĩ thu t dung để phá mẫu gồm kĩ thu t tro hoá ướt axit đặc oxi hoá mạnh (phương pháp xử lí ướt) kĩ thu t tro hoá khô (phương...
 • 76
 • 549
 • 0

xác định hàm lượng crom và đồng trong chè xanh ở thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

xác định hàm lượng crom và đồng trong chè xanh ở thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Thạc sĩ - Cao học

... http://www.lrc-tnu.edu.vn 13 1.4.2 Kỹ thu t GF – AAS Kĩ thu t nguyên tử hoá không lửa đời sau kĩ thu t nguyên tử hoá lửa Nhưng kĩ thu t phát triển nhanh ứng dụng phổ biến kĩ thu t có độ nhạy cao (mức ppb) ... tốt Hiện có nhiều kĩ thu t xử lí mẫu phân tích, với đối tượng chè xanh hai kĩ thu t dùng để phá mẫu gồm kĩ thu t tro hoá ướt axit đặc oxi hoá mạnh (phương pháp xử lý ướt) kĩ thu t tro hoá khô (phương ... khoảng tuyến tính khác nhau, phụ thu c vào kỹ thu t đo Để xác định khoảng tuyến tính Đồng, chuẩn bị dãy mẫu chuẩn có nồng độ biến thiên từ 0,25 ppm – 10 ppm Cu2+ HNO3 2%, LaCl3 1% Kết thu biểu...
 • 83
 • 791
 • 8

Nghiên cứu xác định hàm lượng kim loại đồng, chì, cadimi trong một số loại rau tại thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS

Nghiên cứu xác định hàm lượng kim loại đồng, chì, cadimi trong một số loại rau tại thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS

Khoa học tự nhiên

... dụng thu c trừ sâu, thu c bệnh không hợp l , sử dụng phân người, phân gia súc tươi để bón cho rau 4 1.1.2 Phân loại rau Rau chia làm nhiều loại như: - Rau ăn lá: rau ngót, rau dền, rau muống, rau ... Bảng 3.12.Hiệu suất thu hồi kim loại Cu, Pb, Cd mẫu rau muống… 63 Bảng 3.13 Hiệu suất thu hồi kim loại Cu, Pb, Cd mẫu rau nhút ……64 Bảng 3.14 Hiệu suất thu hồi kim loại Cu, Pb, Cd mẫu điên điển…………………………………………………………… ... biến thành oxit Cd + H2O  CdO + H2↑ Cd tác dụng dễ dàng với axit chất oxi hoá HCl, H2SO4 loãng, giải phóng khí hiđro Cd + 2HCl  CdCl2 + H2↑ Trong dung dịch thì: Cd + H3O+ + H2O  [Cd( H2O)2]2+ +...
 • 91
 • 347
 • 1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học hóa học Xác định Asen trong chè xanh ở Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Luận văn Thạc sĩ Khoa học hóa học Xác định Asen trong chè xanh ở Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Thạc sĩ - Cao học

... phức xanh bền với thời gian người ta thường chiết rượu isoamilic Bằng phương pháp người ta xác định Asen có mặt nguyên tố Ge, S, V silicat Trường hợp dung dịch có lẫn Photpho chiết tách Photpho ... nhân nhà máy in 1.5.2.2.1: Kỹ thu t GF – AAS Kĩ thu t nguyên tử hoá không lửa đời sau kĩ thu t nguyên tử hoá lửa Nhưng kĩ thu t phát triển nhanh ứng dụng phổ biến kĩ thu t có độ nhạy cao (mức ppb) ... tốt Hiện có nhiều kĩ thu t xử lí mẫu phân tích, với đối tượng chè xanh hai kĩ thu t dung để phá mẫu gồm kĩ thu t tro hoá ướt axit đặc oxi hoá mạnh (phương pháp xử lí ướt) kĩ thu t tro hoá khô (phương...
 • 76
 • 252
 • 1

Xác định kẽm, cađimi trong tỏi và thuốc chế biến từ tỏi bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Xác định kẽm, cađimi trong tỏi và thuốc chế biến từ tỏi bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Công nghệ - Môi trường

... nghiệp Nguyễn Thu Hơng - K43A Ion Zn2+ Cd2 + tạo nên nhiều phức chất Những ion phức thờng gặp [ZnX4]2-, [CdX4]2- (trong X = Cl-, Br-, I-, CN-), [Zn(NH3)4]2-, [Cd( NH3)4]2-, [Zn(NH3)6]2+, [Cd( NH3)6]2+ ... 3.4.1 Khoảng tuyến tính Zn, Cd theo phép đo F - AAS Trong phép đo phổ hấp thụ nguyên tử, việc định lợng nguyên tố đợc dựa vào phơng trình bản: 37 Khoá luận tốt nghiệp Trong đó: Nguyễn Thu Hơng - ... khoảng tuyến tính) nguyên tố Khoảng tuyến tính nguyên tố, vạch phổ khác Vạch phổ có độ hấp thụ nhạy có khoảng tuyến tính hẹp kéo phía nồng độ nhỏ [13] Để xác định khoảng tuyến tính Zn Cd, chuẩn...
 • 45
 • 592
 • 0

Xác định kẽm, cađimi trong tỏi và thuốc chế biến từ tỏi bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Xác định kẽm, cađimi trong tỏi và thuốc chế biến từ tỏi bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Y khoa - Dược

... nghiệp Nguyễn Thu Hơng - K43A Ion Zn2+ Cd2 + tạo nên nhiều phức chất Những ion phức thờng gặp [ZnX4]2-, [CdX4]2- (trong X = Cl-, Br-, I-, CN-), [Zn(NH3)4]2-, [Cd( NH3)4]2-, [Zn(NH3)6]2+, [Cd( NH3)6]2+ ... khoảng tuyến tính) nguyên tố Khoảng tuyến tính nguyên tố, vạch phổ khác Vạch phổ có độ hấp thụ nhạy có khoảng tuyến tính hẹp kéo phía nồng độ nhỏ [13] Để xác định khoảng tuyến tính Zn Cd, chuẩn ... phơng pháp Von-Ampe ngời ta dùng điện cực giọt thu ngân cực làm việc Trong phơng pháp này, ta phân cực điện cực giọt thu ngân điện áp chiều biến thiên tuyến tính với thời gian để nghiên cứu trình...
 • 46
 • 707
 • 1

nghiên cứu xác định đồng thời hàm lượng chì và cacdimi trong nước thải khu công nghiệp hòa khánh, quận liên chiểu, thành phố đà nẵng bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

nghiên cứu xác định đồng thời hàm lượng chì và cacdimi trong nước thải khu công nghiệp hòa khánh, quận liên chiểu, thành phố đà nẵng bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Hóa học

... khí hiđro Ví dụ: Cd + 2HCl → CdCl2 + H2 Trong dung dịch : 2Cd + 2H3O+ + 2H2O → 2 [Cd( H2O)2]2+ + H2 1.3.3 Các hợp chất cadimi 1.3.3.1 Các oxit CdO có màu từ vàng đến nâu gần đen tùy thu c vào trình ... cacbonat, nitrat: 2Cd + O2 → 2CdO Cd( OH)2 → CdO + H2O CdCO3 → CdO + CO2 1.3.3.2 Các hyđroxit Cd( OH)2 kết tủa nhầy, tan nước có màu trắng, đun nóng dễ nước biến thành oxit Cd( OH)2 rõ tính lưỡng tính, ... Khi tan axit, tạo thành muối cation Cd2 + Cd( OH)2 +2HCl → CdCl2 + 2H2O Cd tan kiềm nóng chảy Cd tan dung dịch NH3 tạo thành hợp chất phức: Cd( OH)2 + 4NH3 → [Cd( NH3)4](OH)2 1.3.3.3 Các muối Cadimi...
 • 51
 • 728
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG CÓ TÁC DỤNG CHỮA BỆNH TRONG NƯỚC KHOÁNG PHÚ SEN (PHÚ YÊN) BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ (AAS) " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... thu c loại nước khoáng nóng có tính kiềm nhẹ, dùng để uống để tắm để giải khát chưã bệnh Thành phần hóa học nước khoáng: Tiến hành phân tích tiêu Trung tâm Phân tích Hóa lý Đại học Huế, kết thu ... (1996) 210-211 12 Trương Công Quyền Nước khoáng tuyền, NXB Y học (1963) 13 Từ Vọng Nghi, Huỳnh Văn Trung, Trần Tử Hiếu Phân tích nước, NXB Khoa học kỹ thu t, Hà Nội (1986) 14 Txartis P.G Các yếu ... -199 DETERMINATION STUDY OF THE CONCENTRATIONS OF SOME TRACE ELEMENTS POTENTIALLY USABLE FOR DISEASE TREATMENT OF PHU SEN MINERAL WATER (PHU YEN PROVINCE) USING ASS METHOD Nguyen Nhan Đuc Phan...
 • 7
 • 851
 • 4

Xem thêm