xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp công trình giao thông hạ tầng kỹ thuật thuỷ lợi thông tin đường dây và trạm biến áp đến 35kv

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần hạ tầng kỹ thuật Sông Hồng

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần hạ tầng kỹ thuật Sông Hồng

Kế toán

... tạo lắp đặt thiết bị điện máy dân dụng công nghiệp 1.4.Tổ chức công tác kế tốn Cơng ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Sơng Hồng 1.4.1.Tổ chức máy kế tốn Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật ... triển Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Sông Hồng Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Sông Hồng trực thuộc Tổng công ty Sông Hồng Trước doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty ... TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT SƠNG HỒNG Chương 3: HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN XÂY...
 • 86
 • 260
 • 0

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần hạ tầng kỹ thuật Sông Hồng

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần hạ tầng kỹ thuật Sông Hồng

Kế toán

... tạo lắp đặt thiết bị điện máy dân dụng công nghiệp 1.4.Tổ chức công tác kế tốn Cơng ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Sơng Hồng 1.4.1.Tổ chức máy kế tốn Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật ... triển Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Sông Hồng Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Sông Hồng trực thuộc Tổng công ty Sông Hồng Trước doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty ... TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT SƠNG HỒNG Chương 3: HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN XÂY...
 • 87
 • 222
 • 0

210 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần hạ tầng kỹ thuật Sông Hồng

210 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần hạ tầng kỹ thuật Sông Hồng

Kế toán

... tạo lắp đặt thiết bị điện máy dân dụng công nghiệp 1.4.Tổ chức công tác kế tốn Cơng ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Sơng Hồng 1.4.1.Tổ chức máy kế tốn Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật ... triển Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Sông Hồng Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Sông Hồng trực thuộc Tổng công ty Sông Hồng Trước doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty ... TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT SƠNG HỒNG Chương 3: HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN XÂY...
 • 87
 • 299
 • 0

Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần hạ tầng kỹ thuật Sông Hồng

Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần hạ tầng kỹ thuật Sông Hồng

Kế toán

... tạo lắp đặt thiết bị điện máy dân dụng công nghiệp 1.4.Tổ chức công tác kế tốn Cơng ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Sơng Hồng 1.4.1.Tổ chức máy kế tốn Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật ... triển Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Sông Hồng Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Sông Hồng trực thuộc Tổng công ty Sông Hồng Trước doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty ... TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT SƠNG HỒNG Chương 3: HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN XÂY...
 • 86
 • 389
 • 0

bước đầu đánh giá công tác giải phóng mặt bằng (gpmb) phục vụ cho dự án xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật(cshtkt) khu vực hồ tây_ quận tây hồ

bước đầu đánh giá công tác giải phóng mặt bằng (gpmb) phục vụ cho dự án xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật(cshtkt) khu vực hồ tây_ quận tây hồ

Kinh tế - Quản lý

... lập dựa xáp nhập Phường nội thành Huyện ngoại thành nên Tây Hồ Quận thiếu nhiều cơng trình sở hạ tầng kỹ thuật Trong năm qua, Quận có nhiều biến chuyển lớn công tác xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật ... tốt nghiệp Sau thời gian dài vận động tinh thần tự nguyện sử dụng biện pháp pháp luật để cưỡng chế, tính đến tháng 1/2006, theo báo cáo Ban quản lý dự án xây dựng cơng trình sở hạ tầng kỹ thuật ... xây dựng cơng trình sở hạ tầng kỹ thuật khu vực Hồ Tây_Quận Tây Hồ thời gian từ năm 2001-2005 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thống kê - Phương pháp...
 • 63
 • 966
 • 2

Luận văn tốt nghiệp - Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần phát triển kỹ thuật xây dựng

Luận văn tốt nghiệp - Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần phát triển kỹ thuật xây dựng

Kế toán

... học, văn hố, thể thao Cơng trình giao thơng, thuỷ lợi, cơng trình hạ tầng kỹ thuật thị nơng thơn… Cơng trình đường dây trạm biến điện, cơng trình bưu viễn thơng v.v Các công tác san lấp, xử lý đất ... Ứng dụng kết nghiên cứu khoa học kỹ thuật tiến kỹ thuật thi công xây dựng sản xuất vật liệu xây dựng Tư vấn đầu tư, khảo sát, thiết kế: Tư vấn xây dựng cơng trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, ... nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, đường dây điện, trạm biến thế, cơng trình kỹ thuật hạ tầng đô thị khu công nghiệp gồm: - Lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế thiết kế kỹ thuật thi công, tư vấn đấu...
 • 93
 • 223
 • 0

Tác động của thu hồi đất nông nghiệp của dự án Xây dựng đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía Tây thành phố Tĩnh đến việc làm thu nhập người dân phường Trần Phú

Tác động của thu hồi đất nông nghiệp của dự án Xây dựng đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía Tây thành phố Hà Tĩnh đến việc làm và thu nhập người dân phường Trần Phú

Nông - Lâm - Ngư

... việc thu hồi đất cho trình ĐTH đến việc làm, thu nhập người dân phường Trần Phú Đầu tiên mặt tích cực Dự án Xây dựng đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật hai bên đường bao phia Tây thành ... DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG II: TÁC ĐỘNG CỦA THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG BAO TÂY, KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ HAI BÊN ĐƯỜNG ... cao Q trình thị hóa mang đến khơng thách thức đất nông nghiệp giảm mạnh kéo theo lao động việc làm gia tăng Tuy vậy, trình mang đến hội việc làm thu nhập lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ...
 • 25
 • 460
 • 0

Nâng cao năng lực đấu thầu xây lắp của công ty cổ phần phát triển kỹ thuật xây dựng giai đoạn 2015 2020

Nâng cao năng lực đấu thầu xây lắp của công ty cổ phần phát triển kỹ thuật xây dựng giai đoạn 2015 2020

Thạc sĩ - Cao học

... thuỷ lợi, cơng trình hạ tầng kỹ thuật thị nơng thơn… - Cơng trình đường dây trạm biến điện, cơng trình bưu viễn thơng v.v - Các cơng tác san lấp, xử lý đất yếu, gia cố móng v.v cho khu công nghiệp, ... thầu xây lắp lực đấu thầu xây lắp để xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu lực đấu thầu xây lắp doanh nghiệp Bước 2: Phân tích thực trạng lực đấu thầu xây lắp Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật Xây ... lực đấu thầu xây lắp Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật Xây dựng giai đoạn 2012-2014 - Chương 3: Đề xuất giải pháp nâng cao lực đấu thầu xây lắp Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật Xây dựng giai...
 • 139
 • 228
 • 1

Nâng cao năng lực đấu thầu xây lắp của công ty cổ phần phát triển kỹ thuật xây dựng

Nâng cao năng lực đấu thầu xây lắp của công ty cổ phần phát triển kỹ thuật xây dựng

Thạc sĩ - Cao học

... công ty xây lắp đấu thầu, thông tin thể tin tức cơng trình xây lắp đấu thầu, tin tức đối thủ cạnh tranh tin tức giá cả, tình hình biến động thị trường mặt Nguồn thông tin công ty xây lắp tham ... thuỷ lợi, cơng trình hạ tầng kỹ thuật thị nơng thơn… - Cơng trình đường dây trạm biến điện, cơng trình bưu viễn thơng v.v - Các cơng tác san lấp, xử lý đất yếu, gia cố móng v.v cho khu công nghiệp, ... phần Phát triển Kỹ thuật Xây dựng (tiền thân Công ty Phát triển Kỹ thuật Xây dựng) trực thuộc Tổng công ty Xây dựng Nội Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật Xây dựng doanh nghiệp Cổ phần chuyển...
 • 137
 • 390
 • 0

Tác động của thu hồi đất nông nghiệp của dự án xây dựng đường bao phía tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía tây thành phố tĩnh đến việc làm thu nhập người dân phường trần phú

Tác động của thu hồi đất nông nghiệp của dự án xây dựng đường bao phía tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía tây thành phố hà tĩnh đến việc làm và thu nhập người dân phường trần phú

Thạc sĩ - Cao học

... ngày người dân bị thu hồi đất diễn Đặc biệt với người nông dân người dân phường Trần Phú ườ tình trạng sau thực dự án Xây dựng đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật hai bên đường bao ... phải thực việc thu hồi đất cho xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, kết cấu hạ tầng kỹ thuật xã hội, cơng trình cơng cộng phục vụ lợi ích chung, xu hướng tất yếu trình phát triển h Ở nước ta, ... “Tác động thu hồi đất nông nghiệp dự án Xây dựng đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật thị hai bên đường bao phía Tây thành phố Tĩnh đến việc làm thu nhập người dân phường Trần Phú” làm...
 • 78
 • 290
 • 0

Thiết kế kiến trúc các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị

Thiết kế kiến trúc các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị

Cao đẳng - Đại học

... 01/2008/BXD 4.2 Các c s QH, thi t k ki n trúc NMXLCTR 4.2.1 Các ph ng pháp XLCTR CTR sinh ho t ô th th ng c x lý theo ph ng pháp sau: - Ph ng pháp c h c - Chôn l p: CTR c chôn xu ng t, có th áp d ng ... th i xây d ng có c ng ch u l c cao lo i không th t hay ch bi n compost - Ngồi m t s ph ng pháp m i nh ph ng pháp hóc h c - hóa l ng thành d u,… 4.2.2 Dây chuy n công ngh XLCTR b ng ph ng pháp t ... n, ki m soát: Các b ph n i u n, ki m sốt q trình x lý c g n li n v i t ng b ph n x lý ho c c t p trung v m t trung tâm i u n chung tùy thu c vào m c t ng hóa trình cơng ngh thông tin 4.3.3 Khu...
 • 17
 • 984
 • 6

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế hệ thống chống sét cho một trạm biến áp đường dây cao áp dẫn tới trạm ppt

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế hệ thống chống sét cho một trạm biến áp và đường dây cao áp dẫn tới trạm ppt

Báo cáo khoa học

... Khi bố trí dây thu sét để bảo vệ cho đường dây cao áp tuỳ theo cách bố trí dây đãn cột treo hai thu sét Các dây trống sét treo đường dây tải điện cho dây dẫn ba pha nằm phạm vi bảo vệ dây 1.3 Tính ... cấu trạm phân phối điện trời dùng dây chống sét để bảo vệ cho đoạn dây dẫn nối từ xà cuối trạm đến cột đường dây chúng nối đất chung vào hệ thống nối đất trạm. Vì sét đánh vào thu lơi hay đoạn dây ... xà trạm 35kV phải tăng cường cách điện lên đến mức cách điện cấp 110kV +Trên đầu cuộn dây 6÷10kV cần đặt chống sét van +Để bảo vệ cuộn dây 35kV cần đặt chống sét van Khoảng cách chỗ nối vào...
 • 96
 • 1,628
 • 5

ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP-THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CHO MỘT TRẠM BIẾN ÁP ĐƯỜNG DÂY CÁO ÁP DẪN TỚI TRẠM

ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP-THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CHO MỘT TRẠM BIẾN ÁP VÀ ĐƯỜNG DÂY CÁO ÁP DẪN TỚI TRẠM

Cao đẳng - Đại học

... dây sét đánh trực tiếp vào dây dẫn, vào dây chống sét ,vào cột đờng dây đánh xuống đất phạm vi gần đờng dây gây cảm ứng lên đờng dây Khi xét đến tiêu kinh tế ta chọn theo mức cách điện đờng dây ... Khi bố trí dây thu sét để bảo vệ cho đờng dây cao áp tuỳ theo cách bố trí dây đãn cột treo hai thu sét Các dây trống sét đợc treo đờng dây tải điện cho dây dẫn ba pha nằm phạm vi bảo vệ dây 1.3 ... xà trạm 35kV phải tăng cờng cách điện lên đến mức cách điện cấp 110kV +Trên đầu cuộn dây 6ữ10kV cần đặt chống sét van +Để bảo vệ cuộn dây 35kV cần đặt chống sét van Khoảng cách chỗ nối vào...
 • 87
 • 365
 • 1

Quản lý xây dựng theo quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu đô thị nam đường 32, huyện hoài đức, thành phố nội (tt)

Quản lý xây dựng theo quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu đô thị nam đường 32, huyện hoài đức, thành phố hà nội (tt)

Cao đẳng - Đại học

... thống hạ tầng kỹ thuật khu Đô thị Nam Đường 32 33 2.2.2 Các tiêu chuẩn quy phạm văn pháp quy quản lý hạ tầng kỹ thuật 46 2.3 Kinh nghiệm quản lý xây dựng theo quy hoạch hệ thống hạ ... 3.5 Các hạng mục cơng trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị quản lý thi công xây dựng 64 Sơ đồ cấu tổ chức ban quản lý xây dựng khu đô thị Nam đường 32 66 Sơ đồ cấu tổ chức phòng giám sát kỹ thuật xây ... thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam Đường 32 - Xây dựng sở lý luận thực tiễn để đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam Đường...
 • 24
 • 248
 • 0

Huy động vốn qua phát hành trái phiếu chuyển đổi nghiên cứu tình huống công ty đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM

Huy động vốn qua phát hành trái phiếu chuyển đổi nghiên cứu tình huống công ty đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM

Kinh tế

... Anh 48 Ph l c 1: Thông tin v phát hành TPC c a công ty CII 50 Ph l c 2: Thông tin v phát hành TPC 52 Ph l c 3: Giá tr nh n Ph l c : Xác nh c vào ngày áo h n c a TPCD ... 0.77, C = 26,254.24 Ta có cách o l l ng gián ti p tr c ti p thông s E(Rm) ng tr c ti p t thông tin th tr cl c tính tốn chi ti t ph l c 14 cl : (1) c ng Vi t Nam b ng cách d a vào ch s VN- Index giá ... a chu ng 2.3.2 L a ch n ngu n v n d a vào EBIT k v ng c a công ty ch n ph th c huy ng mang l i EPS cao nh t EBIT k v ng c a công ty ngu n mà công ty d a vào ó t t t t c chi phí mang l i l i t...
 • 80
 • 218
 • 0

ĐỀ tài QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH AN TOÀN kỹ THUẬT PHƯƠNG TIỆN cơ GIỚI ĐƯỜNG bộ tại TRẠM TRANG bị cơ GIỚI

ĐỀ tài QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH AN TOÀN kỹ THUẬT PHƯƠNG TIỆN cơ GIỚI ĐƯỜNG bộ tại TRẠM TRANG bị cơ GIỚI

Báo cáo khoa học

... khẩu… Hạng mục kiểm tra Thiết bị, dụng cụ, phương pháp Yêu cầu Chứng nhận đăng biển số Đưa vào máy tinh - Có, hợp lệ Giấy phép lưu hanh Đưa vào máy tinh Có xe lưu hanh Hồ sơ kỹ thuật Đưa vào ... TĨM TẮT quy trình kiểm định an tồn kỹ thuật phương tiện giới đường bao gồm phần sau: 1.Làm thủ tục kiểm định A Kiểm tra giấy tờ xe B Thu tiền kiểm định Kiểm tra kỹ thuật A Kiểm tra nhận ... phép cải tạo chứng nhận kiểm định kỹ B Kiểm tra phần bên Thân vỏ, buồng lái, thùng hàng Quan sát, dùng búa chuyên dụng, - Đúng hồ sơ kỹ thuật - Kích thước nằm giới hạn dùng tay lắc cho phép - Không...
 • 28
 • 331
 • 5

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY TNHH LIỆU XÂY DỰNGXÂY LẮP KINH DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY TNHH LIỆU XÂY DỰNG – XÂY LẮP VÀ KINH DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG

Quản trị kinh doanh

... dự án đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật khu dânCơng ty 1.2.2 Đặc điểm cơng trình HTKT KDC Công ty điều hành - Công tác đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thành ... QLDA ĐTXD CÁC CƠNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY HIỆN NAY 1.2.1 Thực trạng quản lý dự án (Điều hành dự án) cơng trình hạ tầng kỹ thuật khu dânCông ty nay: ... tư xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư sử dụng vốn ngân sách 2.2.2 Khái niệm yêu cầu chủ yếu dự án đầu tư xây dựng cơng trình HTKT khu dân cư sử dụng vốn ngân sách * Cơng trình hạ tầng...
 • 26
 • 305
 • 1

xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư sử dụng vốn ngân sách tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vật liệu Xây dựng - Xây lắp Kinh doanh nhà Đà Nẵn

xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư sử dụng vốn ngân sách tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vật liệu Xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵn

Quản trị kinh doanh

... dự án đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật khu dânCông ty 1.2.2 Đặc điểm cơng trình HTKT KDC Cơng ty điều hành - Công tác đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thành ... TÁC QLDA ĐTXD CÁC CƠNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY HIỆN NAY 1.2.1 Thực trạng quản lý dự án (Điều hành dự án) công trình hạ tầng kỹ thuật khu dânCơng ... tư xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư sử dụng vốn ngân sách 2.2.2 Khái niệm yêu cầu chủ yếu dự án đầu tư xây dựng cơng trình HTKT khu dân cư sử dụng vốn ngân sách * Cơng trình hạ tầng...
 • 26
 • 192
 • 0

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, xây lắp các công trình viễn thông, hoạt động xuất khẩu các thiết bị phục vụ xây lắp cũng như quy mô cơ cấu tổ chức bộ máy công ty TNHH một thành viên Công trình Viettel

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, xây lắp các công trình viễn thông, hoạt động xuất khẩu các thiết bị phục vụ xây lắp cũng như quy mô và cơ cấu tổ chức bộ máy công ty TNHH một thành viên Công trình Viettel

Quản trị kinh doanh

... trình Viettel Thi công xây lắp mạng BTS thông tin di động (Xây dựng nhà trạm, xây lắp cột, lắp đặt vi ba, BTS ) Xuất thiết bị viễn thông (phục vụ xây dựng nhà trạm, xây lapse cột, lắp đặt…) Các ... viễn thông, công nghệ thông tin khác, giải pháp kỹ thuật viễn thông cơng nghệ thơng tin; Xây dựng cơng trình truyền tải điện; Lập dự án cơng trình bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; ... cơng trình Viettel + Lập hồ sơ tư vấn giải pháp công nghệ hạ tầng kỹ thuật viễn thông công nghệ thông tin + Lập hồ sơ tham dự thầu dự án cung cấp thiết bị cơng trình hạ tầng viễn thông, công...
 • 32
 • 855
 • 1

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... (cơng trình) Tổng diện tích sàn tất tầng, bao gồm tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng kỹ thuật, tầng áp mái tầng mái tum 1.3.18 Hạ tầng kỹ thuật đô thị Hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm: kết cấu hạ tầng giao ... nen kỹ thuật 2.3.1.7 Kết cấu hạ tầng giao thông đô thị 2.3.2 Phân cấp cơng trình hạ tầng kỹ thuật thị 2.3.2.1 Các cơng trình hạ tầng kỹ thuật phân cấp theo Bảng C.1, Phụ lục C 2.3.2.2 Các công trình ... tầng giao thông đô thị, nen kỹ thuật, …) lấy theo cấp cơng trình tương ứng qui định Phụ lục C 2.3 2.3.1 Cơng trình hạ tầng kỹ thuật thị Phân loại cơng trình hạ tầng kỹ thuật thị Cơng trình hạ tầng...
 • 24
 • 1,220
 • 7

Xem thêm