xây dựng và phát triển kinh tế thị trường

Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

Khoa học xã hội

... phải xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.1.1. Kinh tế thị trường kinh tế thị trường định hướng XHCN.1.1.1. Kinh tế thị trường. 1.1.1.1. Khái niệm. Kinh tế ... liền với quá trình xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.2.2. Những thành tưu hạn chế của quá trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng ... chuyển sang nền kinh tế thị trường. 1.2. Vai trò của kinh tế thị trường trong xây dựng CNXH ở nước ta.1.2.1. Đặc điểm của quá trình xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta.Website:...
 • 19
 • 680
 • 0

quan điểm toàn diện về xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

quan điểm toàn diện về xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... trò của kinh tế ngày càng được khẳng định hơn. Trong các phương thức hoạt động kinh tế thị kinh tế thị trường là giai đoạn phát triển cao của kinh tế hàng hoá. Xây dựng nên kinh tế thị trường ... hiện nay.2.3. Quan điểm phương hướng xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN.2.3.1. Quan điểm của Đảng ta về việc xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN.Đại ... sang kinh tế thị trường. Tóm lại, mặc dù trong quá trình thực hiện xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta còn nhiều vấn đề nhưng nhìn chung kinh tế thị trường...
 • 21
 • 671
 • 1

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đô thị xây dựng phát triển kinh tế hạ tầng Sơn Vũ

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đô thị xây dựng và phát triển kinh tế hạ tầng Sơn Vũ

Kế toán

... túc báo cáo cho giám đốc những phần được phân công.Ban tổ chức công đoàn y tế. (Xem sơ đồ 1.1 )Ban tổ chức công đoàn y tế: có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch quỹ lương, xây dựng hoàn ... xuất kinh doanh quản lý tại công ty ĐTXD PTKT Hạ Tầng Sơn Vũ. 1.1.1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn Vũ.1.1.1.1 Giới thiệu sơ lược Công ty ĐTXD ... công trình với quy mô vừa nhỏ, những công trình xây dựng dân dụng, nhà ở. Bắt đầu từ năm 2000 công ty đă nhận xây dựng những công trình thuỷ điện, các công trình xây dựng có quy mô tương đối...
 • 67
 • 298
 • 0

Xây dựng phát triển kinh tế tri thức ở VN - Lý luận, thực trạng Giải pháp

Xây dựng và phát triển kinh tế tri thức ở VN - Lý luận, thực trạng và Giải pháp

Cao đẳng - Đại học

... nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri thức, coi kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa.II. Thực trạng xây dựng phát triển nền kinh tế tri thức ... nhiều đến xây dựng phát triển kinh tế tri thức. Một nhà kinh tế không thể không trang bị cho mình những kiến thức về kinh tế tri thức. Đó là một trong những hành trang đa đất nớc phát triển, ... kinh tế chính trị I. Những vấn đề lý luận chung về kinh tế tri thức1. Khái niệm Năm 1996, tổ chức hợp tác phát triển kinh tế OECD đa ra định nghĩa: kinh tế tri thức là những nền kinh tế...
 • 17
 • 823
 • 3

Những vấn đề có tính quy luật của sự hình thành phát triển kinh tế thị trường sự vận dụng vào thực tiễn kinh tế Việt Nam

Những vấn đề có tính quy luật của sự hình thành và phát triển kinh tế thị trường và sự vận dụng vào thực tiễn kinh tế Việt Nam

Lý luận chính trị

... chung về kinh tế thị trờng sự cần thiết khách quan phải hình thành phát triển kinh tế thị trờng ở Việt Nam 2I. Quan niệm về kinh tế thị trờng những đặc trng cơ bản của kinh tế thị trờng ... chung về kinh tế thị tr-ờng sự cần thiết khách quan phải hình thành phát triển kinh tế thị trờng ở Việt Nam.I. Quan niệm về kinh tế thị trờng những đặc trng cơ bản của kinh tế thị trờng.Trớc ... của sự hình thành phát triển cảu kinh tế thị trờng.Tác dụng của kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trờng là hết sức to lớn đối với một nớc đang phát triển nh Việt Nam. Kinh tế thị trờng tạo ra...
 • 15
 • 913
 • 0

Vấn đề môi trường trong quá trình xây dựng phát triển kinh tế

Vấn đề môi trường trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế

Kinh tế - Thương mại

... nước đang phát triển . Việt Nam cũng nằm trong tình trạng này trong quá trình xây dựng phát triển kinh tế. Do vậy , bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề quan trọng được Đảng nhà nước ... môi trường đô thị ở Việt Nam trong quá trình xây dựng phát triển đất nước . Do vậy Chính Phủ cần tìm ra nhiều biện pháp ngăn chặn sự suy thoái môi trường nói chung môi trường đô thị nói ... chứng .Ví dụ : bảo vệ môi trường tốt mọi người có ý thức giữ gìn môi trường tốt thì sẽ đưa đến kết quả môi trường trong sạch là nguyên nhân của sự phát triển kinh tế đất nước bền vững, sức...
 • 10
 • 469
 • 2

Bài 18. Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV

Lịch sử

... ổn định, kinh tế chậm phát triển. B. Chính trị chưa ổn định, kinh tế còn khó khăn.C. Chính trị ổn định, kinh tế phát triển. D. Chính trị chưa ổn định nhưng kinh tế đà phát triển thịnh đạt ... triều đại đều quan tâm bảo vệ sức kéo, phát triển giống cây trồng -> Nông nghiệp phát triển mọi mặtNhà nước nhân dân Đại Việt đà làm gì để phát triển nông nghiệp?=> Đời sống nhân ... Thời Lý-Trần: Khá phát triển Nhà nước cho xây dựng nhiều bến cảng, chợ biên giới cho thương nhân nước ngoài vào buôn bán.- Thời Lê Sơ, ngoại thương giảm sút.* Nguyên nhân phát triển: - Nông...
 • 9
 • 2,314
 • 15

Bài giảng Bài 18 Xây dựng phát triển kinh tế thế kỉ X - XV

Bài giảng Bài 18 Xây dựng và phát triển kinh tế thế kỉ X - XV

Lịch sử

... sự phát triển kinh tế? BÀI 18 CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CÔNG CUỘC XÂY DỰNGPHÁT TRIỂN KINH TẾPHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỈ X – XVTRONG CÁC THẾ KỈ X – XV1. Mở rộng phát triển ... TrầnC. Năm 1142, nhà LýD. Năm 1401, nhà Hồ 2. Phát triển thủ công nghiệp - Kinh tế nông nghiệp phát triển đã tạo tiền đề cho thủ công nghiệp phát triển. - Trong dân gian, các nghề thủ công truyền ... lụa đều phát triển. Bên cạnh đó, các nghề làm gạch, chạm khắc đá, làm đồ trang sức, làm giấy đều phát triển hơn trước. - Việc khai thác mỏ như vàng, bạc, đồng cũng có bước phát triển mới....
 • 30
 • 2,048
 • 0

Vấn đề phát huy nhân tố con người trong quá trình xây dựng phát triển kinh tế xã hội ở quảng bình hiện nay

Vấn đề phát huy nhân tố con người trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế  xã hội ở quảng bình hiện nay

Quản trị kinh doanh

... sau:2.1.1 Kinh tế Về tăng trưởng chuyển dịch cơ cấu kinh tế Kinh tế phát triển nhanh, đặc biệt là đã xác định rõ hướng đi lên để sớm thoát nghèo từng bước tạo lập các yếu tố để đảm bảo cho kinh ... mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 là: “…, phát huy mọi nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế - xã hội nhanh vững chắc, ... thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo tăng cường, phát triển bền vững. Đặc biệt Khu kinh tế Hòn La đã được thành lập, đây sẽ là động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời...
 • 86
 • 1,927
 • 6

Một số Giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy quá trình hình thành phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Một số Giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... trình : thị trờng xây dựng dân dụng, thị trờng xây dựng công nghiệp thị trờng xây dựng hạ tầng, giao thông.-Phân loại theo khu vực địa lý: thị trờng nớc ngoài, thị trờng trong nớc và thị trờng ... Trong nền kinh tế thị trờng thì hoạt động đấu thầu xây lắp có một vị trí quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng cơ bản, quyết định sự tồn tại phát triển ... về đấu thầu hoạt động dự thầu của các doanh nghiệp xây dựng ,Trong cơ chế thị trờng thì sự cạnh tranh là rất khốc liệt đó là một trong những động lực cho sự phát triển kinh tế- xà hội....
 • 27
 • 763
 • 3

Thực trạng của kinh tế tư nhân trong quá trình hình thành phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở việt nam

Thực trạng của kinh tế tư nhân trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở việt nam

Kinh tế - Thương mại

... tồn tại phát triển kinh tế t nhân trong nền kinh tế thị trờng định hớng xà hội chủ nghĩa ở Việt Nam.II-thực trạng của kinh tế t nhân trong quá trình hình thành phát triển kinh tế thị trờng ... luận về kinh tế t nhân1.Quan niệm về kinh tế t nhân,đặc điểm của kinh tế t nhân. 1.1-Quan niệm về kinh tế t nhân 1.2-Đặc điểm của kinh tế t nhân a. Kinh tế cá thể tiểu chủ b. Kinh tế t bản ... sản xuất hàng hoá phát triển trong nền kinh tế thị trờng. Ngợc lại nền kinh tế thị trờng chính là môi trờng hoạt động phát triển của các thành phần kinh tế trong đó có kinh tế t nhân. 2có...
 • 23
 • 736
 • 0

sự hình thành phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam cũng như những nhân tố đảm bảo cho tính định hướng đó

sự hình thành và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam cũng như những nhân tố đảm bảo cho tính định hướng đó

Kinh tế - Thương mại

... xã hội.Nước ta xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủnghĩa chứ không phải là kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Chúng ta lấy phát triển kinh tế thị trường làm phương ... nớc kinh tế hợp tác trở thành nền tảng của nền kinh tế cókhả năng đìêu tiết, hớng dẫn sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá nhỏ va tbản chủ nghĩa .Kinh tế nhà nớc phải đợc củng cố phát triển ... thành phần kinh tế vào phát triển chung củanền kinh tế cuả đất nước nhằm thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Trong nền kinh tế thị trường nhièu thành phần ở nước ta, kinh tế nhànước...
 • 38
 • 605
 • 0

Sự cần thiết phải hình thành phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta

Sự cần thiết phải hình thành và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta

Kinh tế - Thương mại

... Xây dựng thị trờng vốn từng bớc hình thành phát triển thị trờng chứng khoán để huy động các nguồn lực vào phát triển sản xuất.- Quản lý chặt chẽ đất đai thị trờng nhà ở. Xây dựng phát ... thành phần kinh tế nhiều hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh . Các thành phần kinh tế bao gồm kinh tế nhà nớc , kinh tế tập thể, kinh tế cá thể tIểu chủ , kinh tế t bản t nhân , kinh tế t bản ... cán bộ , xây dựng phơng án sản xuất kinh doanh mở rộng thị trờng - Đối với kinh tế cá thể tiểu chủ phát triển cả ở thành thị nông thôn. Nhà nớc cần tạo điều kiện giúp đỡ kinh tế cá thể...
 • 23
 • 373
 • 0

Xem thêm