xây dựng và phát triển kinh tế biển hải đảo

Xây dựng phát triển kinh tế tri thức ở VN - Lý luận, thực trạng Giải pháp

Xây dựng và phát triển kinh tế tri thức ở VN - Lý luận, thực trạng và Giải pháp

Cao đẳng - Đại học

... nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri thức, coi kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa.II. Thực trạng xây dựng phát triển nền kinh tế tri thức ... nhiều đến xây dựng phát triển kinh tế tri thức. Một nhà kinh tế không thể không trang bị cho mình những kiến thức về kinh tế tri thức. Đó là một trong những hành trang đa đất nớc phát triển, ... kinh tế chính trị I. Những vấn đề lý luận chung về kinh tế tri thức1. Khái niệm Năm 1996, tổ chức hợp tác phát triển kinh tế OECD đa ra định nghĩa: kinh tế tri thức là những nền kinh tế...
 • 17
 • 823
 • 3

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đô thị xây dựng phát triển kinh tế hạ tầng Sơn Vũ

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đô thị xây dựng và phát triển kinh tế hạ tầng Sơn Vũ

Kế toán

... phần được phân công.Ban tổ chức công đoàn y tế. (Xem sơ đồ 1.1 )Ban tổ chức công đoàn y tế: có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch quỹ lương, xây dựng hoàn thiện các định mức lao động, đơn giá ... VŨ VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY.1.1 Những vấn đề chung về hoạt động sản xuất kinh doanh quản lý tại công ty ĐTXD PTKT Hạ Tầng Sơn Vũ. 1.1.1. Quá trình hình thành phát triển ... công trình với quy mô vừa nhỏ, những công trình xây dựng dân dụng, nhà ở. Bắt đầu từ năm 2000 công ty đă nhận xây dựng những công trình thuỷ điện, các công trình xây dựng có quy mô tương đối...
 • 67
 • 298
 • 0

Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

Khoa học xã hội

... phải xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.1.1. Kinh tế thị trường kinh tế thị trường định hướng XHCN.1.1.1. Kinh tế thị trường.1.1.1.1. Khái niệm. Kinh ... 0918.775.368Phần 1: Sự cần thiết phải xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.Phần 2: Thực trạng của quá trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng ... và thế mạnh của nước ta, thực hiện phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để xây dựng phát triển kinh tế thị trường hiện đại kiểu rút ngắn.1.2.2. Tác dụng của sự xây dựng phát triển kinh...
 • 19
 • 680
 • 0

Vấn đề môi trường trong quá trình xây dựng phát triển kinh tế

Vấn đề môi trường trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế

Kinh tế - Thương mại

... nước đang phát triển . Việt Nam cũng nằm trong tình trạng này trong quá trình xây dựng phát triển kinh tế. Do vậy , bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề quan trọng được Đảng nhà nước ... chiến lược phát triển chung về kinh tế xã hội trong giai đoạn công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước . Để có một sự phát triển bền vững cần phải có một chương trình hành động thống nhất có ... kiện môi trường rất kém mất vệ sinh Do quá trình xây dựng phát triển kinh tế hiện nay các nhà máy công nghiệp , các ngành nghề sản xuất phụ phát triển nhanh ngày càng nhiều do đó mức độ ô nhiễm...
 • 10
 • 469
 • 2

Bài 18. Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV

Lịch sử

... trị ổn định, kinh tế chậm phát triển. B. Chính trị chưa ổn định, kinh tế còn khó khăn.C. Chính trị ổn định, kinh tế phát triển. D. Chính trị chưa ổn định nhưng kinh tế đà phát triển thịnh ... một số đoạn đê biển. -Các triều đại đều quan tâm bảo vệ sức kéo, phát triển giống cây trồng -> Nông nghiệp phát triển mọi mặtNhà nước nhân dân Đại Việt đà làm gì để phát triển nông nghiệp?=> ... Thời Lý-Trần: Khá phát triển Nhà nước cho xây dựng nhiều bến cảng, chợ biên giới cho thương nhân nước ngoài vào buôn bán.- Thời Lê Sơ, ngoại thương giảm sút.* Nguyên nhân phát triển: - Nông...
 • 9
 • 2,314
 • 15

Bài giảng Bài 18 Xây dựng phát triển kinh tế thế kỉ X - XV

Bài giảng Bài 18 Xây dựng và phát triển kinh tế thế kỉ X - XV

Lịch sử

... sự phát triển kinh tế? BÀI 18 CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CÔNG CUỘC XÂY DỰNGPHÁT TRIỂN KINH TẾPHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỈ X – XVTRONG CÁC THẾ KỈ X – XV1. Mở rộng phát triển ... đến cửa biển dọc các con sông lớn là :A. Năm 981, nhà Tiền LêB. Năm 1248, nhà TrầnC. Năm 1142, nhà LýD. Năm 1401, nhà Hồ 2. Phát triển thủ công nghiệp - Kinh tế nông nghiệp phát triển ... 2. Phát triển thủ công nghiệp3. Mở rộng thương nghiệp4. Tình hình phân hoá xã hội cuộc đấu tranh của nhân dân 4. Tình hình phân hoá xã hội cuộc đấu tranh của nhân dân - Sự phát triển...
 • 30
 • 2,048
 • 0

Vấn đề phát huy nhân tố con người trong quá trình xây dựng phát triển kinh tế xã hội ở quảng bình hiện nay

Vấn đề phát huy nhân tố con người trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế  xã hội ở quảng bình hiện nay

Quản trị kinh doanh

... sau:2.1.1 Kinh tế Về tăng trưởng chuyển dịch cơ cấu kinh tế Kinh tế phát triển nhanh, đặc biệt là đã xác định rõ hướng đi lên để sớm thoát nghèo từng bước tạo lập các yếu tố để đảm bảo cho kinh ... mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 là: “…, phát huy mọi nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế - xã hội nhanh vững chắc, ... thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo tăng cường, phát triển bền vững. Đặc biệt Khu kinh tế Hòn La đã được thành lập, đây sẽ là động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời...
 • 86
 • 1,927
 • 6

quan điểm toàn diện về xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

quan điểm toàn diện về xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... hiện nay.2.3. Quan điểm phương hướng xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN.2.3.1. Quan điểm của Đảng ta về việc xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng ... vai trò của kinh tế ngày càng được khẳng định hơn. Trong các phương thức hoạt động kinh tế thị kinh tế thị trường là giai đoạn phát triển cao của kinh tế hàng hoá. Xây dựng nên kinh tế thị trường ... nay, nhà nước phải phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế trong đó xây dựng kinh tế nhà nước vững mạnh phải giữ vai trò chủ đạo cùng với nó là kinh tế tập thể,...
 • 21
 • 671
 • 1

Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.DOC

Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.DOC

Kế toán

... cả.5. Xây dựng hoàn thiện hệ thống điều tiết kinh tế vĩ mô, đào tạo đội ngũ quản lý kinh tế các nhà kinh doanh giỏi:6. Thực hiện chính sách đối ngoại có lợi cho phát triển kinh tế thị ... kinh tế. Cùng với việc đổi mới, củng cố nền kinh tế Nhà nước kinh tế hợp tác, thừa nhận việc khuyến khích các thành phần kinh tế cá thể, tư nhân phát triển là nhận thức quan trọng về xây ... vực thế giới cụ thể là cuộc khủng hoảng tiền tệ vào năm 1997. Tuy nhiên nền kinh tế nước ta so với khu vực thế giới vẫn là một nền kinh tế kém phát triển cần có nhiều biện pháp để phát...
 • 18
 • 2,017
 • 8

Tài chính là hệ thống các quan hệ kinh tế biểu hiện trong lĩnh vực hình thành phân phối quỹ tiền tệ trong nền kinh tế quốc dân nhằm xây dựng phát triển xã hội xã hội chủ nghĩa.DOC

Tài chính là hệ thống các quan hệ kinh tế biểu hiện trong lĩnh vực hình thành và phân phối quỹ tiền tệ trong nền kinh tế quốc dân nhằm xây dựng và phát triển xã hội xã hội chủ nghĩa.DOC

Kế toán

... tiêu kinh tế xà hội đà đ -ợc xác định Tài chính vừa là công cụ để góp phần điều hành kinh tế vĩ mô, vừa là lĩnh vực kinh tế hoạt động theo các yêu cầu của kinh tế. Chẳng hạn, trong kinh tế ... hoàn nhập với kinh tế khu vực thtg, tham gia quốc tế hoá, toàn cầu hoá.15ổn định giữ vững hệ thống luật pháp tăng cờng pháp chế xà hội chủ nghĩa a. Xây dựng phát triển nền tài chính ... thuộc bị khép lại trong giới hạn của các mệnh lệnh hành chính chỉ tiêu kế hoạch.3. Nền kinh tế thị trờng định hớng XHCN ở nớc ta hiện nay Kinh tế thị trờng là nền kinh tế hàng hoá phát triển...
 • 17
 • 882
 • 0

Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường

Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường

Khoa học xã hội

... trình phấn đấu xây dựng cải tiến nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng XHCN.3.3 Kết quảđạt được sau công cuộc đổi mới kinh tế , xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường định ... cụ thể với quá trình xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay.A. Đặt vấn đề:1.1 Sơ lược quá trình xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng ... hoạt động kinh tế tồn tại phát triển trong nhiều hình thái kinh tế xã hội. KTHH là loại hình kinh tế tiến bộ, là nấc thang cao hơn kinh tế tự nhiên tự cấp, tự túc, trong sự phát triển của...
 • 28
 • 601
 • 3

Thực trạng xây dựng phát triển thương hiệu hàng da giày của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu hàng da giày của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Quản trị kinh doanh

... 101.4/ Nội dung hoạt động xây dựng phát triển thương hiệu: 101.5/ Các điều kiện để xây dựng thành công thương hiệu: 17CHƯƠNG II: 19THỰC TRẠNG XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU HÀNG DA ... VIỆC XÂY DỰNGPHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU HÀNG DA GIÀY VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾTrên cơ sở phân tích đánh giá những thực trạng nguyên nhân dẫn tới việc phát triển ... thiết của xây dựng phát triển doanh nghiệp đang là nhiệm vụ quan trọng cấp thiết hàng đầu của cá doanh nghiệp sản xuất hàng da giầy chúng ta hiện nay. Việc đầu tư xây dựng phát triển thương...
 • 38
 • 665
 • 3

Xem thêm