xây dựng và hoàn thiện chương trình quản trị rủi ro lãi suất

QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á – THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP

Kinh tế - Thương mại

... nờn ri ro ny c xem l ri ro khỏ c thự v khụng th trỏnh Song nu ri ro lói sut vt quỏ mc bỡnh thng thỡ s e da ti li nhun cng nh ca ngõn hng Ta cú th thy rừ v trớ ca ri ro lói sut so vi cỏc ri ro khỏc ... nghip Trong hip c Basel I ,ln u tiờn c cụng b nm 1988, ri ro th trng, c th l ri ro ló sut, khụng c cp n.n nm 1996, nhn thc c nhng nguy c ỏng lo ngi ca ri ro lói sut, y ban Basel ó kt hp ri ro th ... >= 8% Trong sa i ny, y ban yờu cu xỏc nh thờm cp c xỏc nh ti a bng 250% phn cp dựng phũng nga ri ro th trng hay nú cỏch khỏc cú ớt nht 28.5% ri ro th trng c d phũng bi cp 1.Tuy nhiờn ri ro th...
 • 89
 • 1,093
 • 3
Tìm hiểu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ khuyến nông huyện Quảng Uyên - tỉnh cao Bằng

Tìm hiểu thực trạng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ khuyến nông huyện Quảng Uyên - tỉnh cao Bằng

Nông học

... khác, xuất phát hành ấn phẩm khuyến nông Xây dựng quản lý liệu thông tin hệ thống thông tin khuyến nông Điều 6: Trình diễn nhân rộng mô hình Xây dựng mô hình trình diễn tiến khoa học công nghệ phù ... miễn thuỷ lợi phí; chương trình 135; xây dựng, đạo theo dõi mô hình khảo nghiệm, đề tài khoa học, chương trình dự án thuộc nguồn vốn Sự nghiệp nông nghiệp Nông nghiệp trọng tâm; Quản lý nhãn hiệu, ... dụng Kinh phí xây dựng mô hình trình diễn khuyến nông - khuyến ngư chiếm tỷ lệ tương đối lớn tổng kinh phí chi cho hoạt động khuyến nông - khuyến ngư Đa số chương trình khuyến nông xây dựng thành...
 • 66
 • 568
 • 0
Luận văn thạc sỹ: Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ lãnh đạo UBND xã trên địa bàn huyện Thường tín, thành phố Hà Nội

Luận văn thạc sỹ: Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ lãnh đạo UBND xã trên địa bàn huyện Thường tín, thành phố Hà Nội

Kinh tế

... theo quy định - Quản lý thông tin… Chức quản lý theo hoạt động thể qua ma trận sau: Lĩnh vực quản lý Quá trình quản lý Lập kế hoạch Tổ chức Lãnh đạo Kiểm tra QuảnQuảnQuản lý tình hình ... xây dựng Đảng" Trong công xây dựng bảo vệ đất nước nay, vai trò nhiệm vụ cán lãnh đạo UBND cấp xã ngày trở lên nặng nề quan trọng Đòi hỏi người lựa chọn phải có tư tưởng, phẩm chất trị vững vàng, ... lĩnh vực phụ trách 1.2.4.2 Năng lực quản lý Năng lực quản lý cán quản lý cấp sở yếu tố định tạo nên lực quản lý cán quản lý cấp sở người quản lý trực tiếp Cán quản lý nói chung cần phải có đầy...
 • 129
 • 2,375
 • 32
luận văn thạc sĩ quản trị nhân lực Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ quản lý phân xưởng sản xuất tại Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

luận văn thạc sĩ quản trị nhân lực Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ quản lý phân xưởng sản xuất tại Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

Quản trị kinh doanh

... cao lực quản lý đội ngũ cán quản lý phân xưởng 68 4.2.1 Hoàn thiện công tác đào tạo để nâng cao kiến thức kỹ quản lý cho đội ngũ cán quản lý phân xưởng .68 4.2.2 Hoàn thiện ... chia làm chương sau : - Chương 1: Cơ sở lý luận lực quản lý cán quản lý phân xưởng doanh nghiệp sản xuất - Chương 2: Yêu cầu lực quản lý cán quản lý phân xưởng Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng ... Tổng hợp từ Giáo trình Quản trị Doanh nghiệp (2004) giáo trình Khoa Học Quản Lý tập (2008) 11 1.2 Năng lực quản lý cán quản lý phân xưởng doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm lực lực quản lý Năng lực...
 • 110
 • 982
 • 9
Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ công chức nữ tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ công chức nữ tại Bộ Lao động - Thương binh Xã hội

Kinh tế

... CÔNG CHỨC NỮ TẠI BỘ LAO ĐỘNG – THƢƠNG BINH XÃ HỘI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA ... tâm, đầu tư nhiều, nhằm nâng cao trình độ lý luận trị, chuyên môn, nghiệp vụ, lực công tác cho đội ngũ cán - Theo trình độ lý luận trị Biểu đồ trình độ lý luận trị cán công chức nữ 140 120 120 ... cán trẻ Đồng thời, xây dựng hệ thống tiêu đánh giá phương pháp xác định lực cán thời gian tới Tuy nhiên, để tiêu 10 đưa vào vận dụng thực tế cần phải tiếp tục triển khai xây dựng quy chế đánh...
 • 92
 • 865
 • 2
Nâng cao động lực làm việc của cán bộ công ty CP thiết bị kỹ thuật cao ứng dụng lý thuyết hai nhân tố của herzberg

Nâng cao động lực làm việc của cán bộ công ty CP thiết bị kỹ thuật cao ứng dụng lý thuyết hai nhân tố của herzberg

Kinh tế

... gia nhân viên trình định Một số công ty Nhật Bản khuyến khích hợp tác người lao động nhà quản trị cách phân chia quyền lãnh đạo Nhân viên tham gia vào hoạt động quản trị công ty, trình hợp tác ... lực cán quản lý Cán quản lý phải có đủ trình độ lực nhiều mặt Do sử dụng công cụ kinh tế nhà quản lý phải nắm bắt quy luật kinh tếm vấn đề kinh tế phải có đạo đức lập trường trị vững vàng 31 ... kỳ vọng Victor Vroom Đây xem thuyết tiếng giải thích động lực làm việc người lao động xét theo nhóm thuyết theo trình V Vroom công bố năm 1964 Vroom xác định động lực làm việc trình phân tích...
 • 93
 • 574
 • 3
Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ công chức nữ tại bộ lao động  thương binh và xã hội

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ công chức nữ tại bộ lao động thương binh xã hội

Kinh tế

... 17/09/2001 phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 11 Thủ tướng Chính phủ (2008), Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 23/06/2008 Phê duyệt chương trình xây dựng, nâng cao ... cán trẻ Đồng thời, xây dựng hệ thống tiêu đánh giá phương pháp xác định lực cán thời gian tới Tuy nhiên, để tiêu đưa vào vận dụng thực tế cần phải tiếp tục triển khai xây dựng quy chế đánh giá ... định hướng giải pháp lớn nhằm hoàn thiện chiến lược cán Bộ, ngành giai đoạn 2001 – 2010 Ngoài công trình nghiên cứu khoa học, năm 2008, Bộ Ngoại giao Việt Nam Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc...
 • 5
 • 559
 • 1
Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ chủ chốt tỉnh bến tren  thực trạng và giải pháp

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ chủ chốt tỉnh bến tren thực trạng giải pháp

Khoa học xã hội

... Song, cát dùng để san lấp, cát xây dựng đất sét đủ loại Trong thực tế hai loại khoáng sản người dân Bến Tre khai thác triệt để phục vụ cho việc xây nhà công trình xây dựng Đất sét dùng cho sản xuất ... Tuy nhiên, phận cán qua trình rèn luyện nhiều thử thách thực tiễn xây dựng quyền vững mạnh * Về trình độ chuyên môn Đội ngũ cán chủ chốt hệ thống trị tỉnh Bến Tre cán có trình độ chuyên môn đào ... môn nhà trường XHCN, trình độ lý luận trị hệ thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trường trị tỉnh Cho nên, đội ngũ cán có nhạy cảm trị, lĩnh trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm cao, kiên...
 • 111
 • 416
 • 4
Phân tích khái niệm năng lực chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính và chỉ rõ sự khác biệt giữa năng lực chủ thể của cá nhân với năng lực chủ thể của cán bộ công chức

Phân tích khái niệm năng lực chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính chỉ sự khác biệt giữa năng lực chủ thể của cá nhân với năng lực chủ thể của cán bộ công chức

Khoa học xã hội

... kiện để tham gia vào quan hệ pháp luật hành không… Còn lực hành vi hành cá nhân không phụ thuộc vào khả thực tế cá nhân mà phụ thuộc vào cách thức nhà nước thừa nhận khả thực tế thường nhà nước ... định Còn lực hành vi hành cá nhân phụ thuộc vào nhiều yếu tố: độ tuổi, trình độ học vấn, tình trạng sức khỏe, quan trọng hơn, nhiều trường hợp, phụ thuộc vào thừa nhận nhà nước Ví dụ: Một người có ... hành vi hành xem xét cụ thể hai phương diện tham gia vào quan hệ pháp luật hành cá nhân không phụ thuộc vào quy định pháp luật mà phụ thuộc nhiều vào khả thực tế cá nhân Về thời điểm phát sinh Năng...
 • 10
 • 8,257
 • 70
Phát triển năng lực tư duy của cán bộ quản lý hiện nay

Phát triển năng lực tư duy của cán bộ quản lý hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... yếunhằm vào đối tợngcán lãnh đạo quản lý theo quy hoạch ngành địa phơng nh nêu Báo cáo Chính trị Đại hội IX Nh vậy, luân chuyển cán nhằm hoàn thiện trình đoà toạ bồi dỡng cán dự bị, cán quản lý ... thành công lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi nớc, góp phần xứng đáng voà nghiệp cách mạng giới Xây dựngvà phát triển đội ngũ cán bộ, nhà khoa học , xã hội nhân văn, nhà quản lý 2/ Yêu cầu ... lãnh đạo Sơ đồ vai trò nhà quản lý có hiẹu II Phát triển lực t cán quản lý 1Tiếp tục xây dựng phát triển t lý luận thời kỳ Nghị đại hội IX Đảng yêu cầu tiếp tục xây dựng phát triển lực, phong...
 • 36
 • 668
 • 1
Đánh giá năng lực quản lý của cán bộ quản lý cấp trung trong các công ty du lịch lữ hành tại Đồng Nai

Đánh giá năng lực quản lý của cán bộ quản lý cấp trung trong các công ty du lịch lữ hành tại Đồng Nai

Khoa học xã hội

... lãnh đạo quản lý Theo phân tích trên, lực quản lý bao gồm kiến thức quản lý, kỹ quản lý thái độ cán quản lý công việc đảm nhận  Kiến thức quản lý Kiến thức quảntri thức khoa học quản lý, ... – PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh - Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành – Đại học kinh tế quốc dân Hội đồng quản trị: Thƣờng tồn công ty cổ phần Chức hội đồng quản trị định vấn đề quan trọng đƣờng ... ứng xử quản lý Thái độ quản lý góp phần quan trọng kết hoàn thành nhiệm vụ nhà quản lý Thái độ quản lý bao gồm quan niệm giá trị, quan điểm, suy nghĩ, ứng xử, niềm yêu thích, say mê nhà quản lý...
 • 130
 • 608
 • 2
Năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý cấp trung nghiên cứu tình huống tại công ty cổ phần vinaconex 25  luận văn ths kinh doanh và quản lý 60 34 01 02 pdf

Năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý cấp trung nghiên cứu tình huống tại công ty cổ phần vinaconex 25 luận văn ths kinh doanh quản lý 60 34 01 02 pdf

Thạc sĩ - Cao học

... ngũ Quản lý cấp trung xây dựng theo yêu cầu Hội đồng quản trị, Công ty hoàn thiện bảng tiêu chí kèm theo kết rà soát đánh giá giải pháp nâng cao lực lãnh đạo cho đội ngũ Quản lý cấp trung để trình ... Trang Nội dung vấn xây dựng tiêu chí lực lãnh đạo cho Quản lý cấp trung Xây dựng tiêu chí lực lãnh đạo cho đội ngũ Quản lý cấp trung Tổng hợp thực trạng nhận thức lý thuyết lãnh đạo Quản lý cấp trung ... riêng xoáy sâu vào lực lãnh đạo Quản lý cấp trung Chương trình nhân lãnh đạo Công ty cổ phần Vinaconex 25 có đề cập đến vai trò lãnh đạo Quản lý cấp trung, nhiên nằm giai đoạn xây dựng bảng tiêu...
 • 146
 • 802
 • 6
Giải pháp nâng cao hiệu quả giao tiếp của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ

Giải pháp nâng cao hiệu quả giao tiếp của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ

Khoa học xã hội

... 307 Đăng kí kinh doanh: 35 52 107 136 180 Giấy phép xây dựng: 52 77 92 148 247 - Thẩm định xây dựng c .trình 47 69 80 116 183 - Cấp phép xây dựng 12 32 64 Hộ tịch: 25 25 53 59 87 - Cấp lại GKS ... dung kết hợp với sở lý luận (trình bày chương 1) sở, kim nam cho tồn q trình tiếp cận thực tiễn, thu thập thơng tin phục vụ q trình nghiên cứu đề tài Những nội dung trình bày tn thủ nghiêm ngặt ... Nơ, tỉnh Đắk Nơng Như trình bày chương 1, q trình giao tiếp CB, CC q trình thi hành cơng vụ diễn theo dòng khác nhau: chiều ngang, chiều dọc bao gồm nhiều mối quan hệ q trình giao tiếp Tuy nhiên,...
 • 97
 • 2,552
 • 8
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ quản lí trung tâm học tập cộng đồng ở huyện quảng xương  tỉnh thanh hoá

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ quản lí trung tâm học tập cộng đồng ở huyện quảng xương tỉnh thanh hoá

Khoa học xã hội

... hành Quảng Xơng có 40 xã thị trấn: Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh, Quảng Tâm, Quảng Phú, Quảng Cát, Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Giao, Quảng Lu, Quảng Hải, Quảng Đại, Quảng Nhân, Quảng Lợi, Quảng ... Lộc, Quảng Thái, Quảng Nham, Quảng Thạch, Quảng Khê, Quảng Lĩnh, Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Tân, Quảng Trạch, Quảng Thịnh, Quảng Đông, 35 Quảng Định, Quảng Đức, Quảng Phong, Quảng Yên, Quảng ... Quảng Yên, Quảng Văn, Quảng Long, Quảng Hoà, Quảng Hợp, Quảng Phúc, Quảng Vọng, Quảng Ngọc, Quảng Trờng, Quảng Chính, Quảng Trung Thị Trấn Quảng Xơng Là huyện đông dân, Quảng Xơng có số đơn vị...
 • 100
 • 548
 • 0
Nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... lãnh đạo nhân dân thực thắng lợi nhiệm vụ cách mạng Muốn vậy, phải không ngừng nâng cao trình độ dân trí, hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực nghiêm quy chế dân chủ sở, tạo điều kiện thuận lợi để...
 • 2
 • 3,384
 • 26
nâng cao chất lượng quản lý của cán bộ lãnh đạo trẻ cơ quan trung ương đoàn (english)

nâng cao chất lượng quản lý của cán bộ lãnh đạo trẻ cơ quan trung ương đoàn (english)

Khoa học xã hội

... develop professional skills, but in decreasing order (from C to B) The results of analysis of information directly from group I, II, III shows that time needed to dicuss problems descending from group ... the research team conducted indirect observation of staff group (group I), basic managers group (group II), intermediate managers group (group III) of 04 departments of the Movement Unit; having ... develop professional skills: Group D1, D2, D3 are provided the information they need to develop this skill Group A have the opinion t that they need to sustain their professional skills Group B...
 • 42
 • 310
 • 0

Xem thêm