xây dựng tiêu chuẩn dược liệu dừa cạn

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN DƯỢC LIỆU CÂY LẠC TIÊN THEO TIÊU CHUẨN DĐVN

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN DƯỢC LIỆU CÂY LẠC TIÊN THEO TIÊU CHUẨN DĐVN

Y khoa - Dược

... DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNHKHOA DƯỢC  BÁO CÁO KẾT THÚC MÔNXÂY DỰNG TIÊU CHUẨN DƯỢC LIỆUCÂY LẠC TIÊN THEO TIÊU CHUẨN DĐVNHerba Passiflorae foetidaeSinh viên: Nguyễn ... DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNHKHOA DƯỢC  BÁO CÁO KẾT THÚC MÔNXÂY DỰNG TIÊU CHUẨN DƯỢC LIỆU CÂYLẠC TIÊN THEO TIÊU CHUẨN DĐVN Herba Passiflorae foetidaeBÁO CÁO KẾT THÚC ... 2%Tỷ lệ vụn nátKhông quá 5%Tỷ lệ lá trên toàn bộ dược liệu: Không ít hơn 25%Chất chiết được trong dược liệu Không dưới 18% tính theo dược liệu khô kiệt.Tiến hành theo phương pháp chiết nóng....
 • 19
 • 4,857
 • 57
Xây dựng tiêu chuẩn cho dược liệu Chó đẻ răng cưa

Xây dựng tiêu chuẩn cho dược liệu Chó đẻ răng cưa

Báo cáo khoa học

... gan Trang 28 3. XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN DƯỢC LIỆU 3.1. Tiêu chuẩn ñề nghị: Căn cứ vào các nội dung ñã trình bày ở trên, xin ñược ñề nghị tiêu chuẩn kiểm nghiệm dược liệu Chó ðẻ Răng Cưa như ... thì yêu cầu các nguyên liệu làm thuốc phải ñạt tiêu chuẩn nhất ñịnh, nhất là các nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc từ dược liệu. Xây dựng một tiêu chuẩn cho một dược liệu là yêu cầu rất quan ... cứu dược liệu. ðể có thể sử dụng dược liệu làm nguyên liệu thuốc, thuốc thì ñòi hỏi người ta phải xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng, ñồng thời xây dựng các phương pháp thử ñể ñánh giá các tiêu...
 • 34
 • 1,756
 • 23
đề xuất quy trình xây dựng tiêu chuẩn nước thải công nghiệp dựa trên cơ sở độc tính toàn phần

đề xuất quy trình xây dựng tiêu chuẩn nước thải công nghiệp dựa trên cơ sở độc tính toàn phần

Báo cáo khoa học

... Tuy nhiên tiêu chuẩn này còn có mộtsố hạn chế. Tiêu chuẩn hiện nay được sử dụng chung có tất cả các loại nước thải công nghiệp,chưa có tiêu chuẩn đặc thù theo ngành, dẫn đến tiêu chuẩn có thể ... định hơn so với các thông số khác của dòng thải.2.2 .Tiêu chuẩn thải dựa trên thải lượng Tiêu chuẩn theo nồng độ được xây dựng trên tiêu chuẩn thải lượng và định mức thải nướccủa ngành công ... ĐỀ XUẤT TIÊU CHUẨN NGÀNHHiện nay, có hai loại tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến: tiêu chuẩn theo nồng độ vả tiêu chuẩn theo thải lượng. Tiêu chuẩn thải theo thải lượng (kg chất ô nhiễm/tấn...
 • 10
 • 563
 • 1
Xác định giá trị của tổ hợp các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng để xây dựng tiêu chuẩn chẩn đoán định hướng lao phổi mới AFB (-)

Xác định giá trị của tổ hợp các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng để xây dựng tiêu chuẩn chẩn đoán định hướng lao phổi mới AFB (-)

Tiến sĩ

... định hướng lao phổi mới AFB(-) chúng tôi xây dựng nên tiêu chuẩn chẩn đoán định hướng lao phổi mới AFB(-) theo triệu chứng chính, phụ. * Kiểm định tiêu chuẩn chẩn đoán định hướng lao phổi mới. ... 5 triệu chứng phụ (bảng 3.10). 4.4. KIỂM ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN Tiến hành kiểm định lại tiêu chuẩn chẩn đoán định hướng lao phổi mới đã xây dựng ở 45 trường hợp tiến cứu: Bảng 3.11 cho thấy ... 92,4% bệnh án có số điểm đạt được ngưỡng điểm chẩn đoán lao phổi đã xây dựng, tương đương với độ nhạy của tiêu chuẩn đã xây dựng (92%), cao hơn kết quả kiểm định tiến cứu ( 88,9%). Sự khác biệt...
 • 27
 • 995
 • 0
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, xác định LD50 và tác dụng lên thần kinh trung ương trên thực nghiệm của siro laroxen

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, xác định LD50 và tác dụng lên thần kinh trung ương trên thực nghiệm của siro laroxen

Báo cáo khoa học

... cụ khác. Tất cả các thiết bị và dụng cụ này đều đạt tiêu chuẩn DĐVN III. 2.2. Phương pháp nghiên cứu2.2.1. Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn chất lượng. Dựa vào các thông số hoá lý, sinh học ... tan dược chất, dung dịch dược chất vào siro đơn.Các giai đoạn tiến hành như sau:- Điều chế siro đơn:- Chuẩn bị dung dịch dược chất (nếu có): - Hoà tan dược chất, phối hợp dung dịch dược ... những ý nghĩa khoa học và thực tiễn nói trên, chúng tôi tiến hành đề tài nhằm mục tiêu sau: 1. Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng siro Laroxen. 2. Xác định LD50 3. xác định tác dụng giảm đau,...
 • 41
 • 1,851
 • 7
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn bản rõ tiếng anh của ngôn ngữ tự nhiên

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn bản rõ tiếng anh của ngôn ngữ tự nhiên

Công nghệ thông tin

... Phần off-line (xây dựng cơ sở dữ liệu để máy học) và phần on-line (phần nhận biết trực tiếp). Sau đây là nội dung cụ thể của 2 phần đó3.2. Thuật toán 3.3.1. Phần off-line. Xây dựng ước lượng ... của ngôn ngữ trong mô hình xích Markov và các tiêu chuẩn dùng trong phép kiểm định giả thiết thống kê. Cuối cùng là ứng dụng lý thuyết vào việc xây dựng kỹ thuật nhận dạng bản rõ Tiếng Anh của ... vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên khác như nhận dạng tiếng nói, nhận dạng chữ viết. Đặc biệt, xây dựng tiêu chuẩn bản rõ ứng dụng trong phân tích mật mã các bản mã khối ( cổ điển và hiện đại như:...
 • 58
 • 785
 • 2
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN BẢN RÕ TIẾNG ANH CỦA NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN BẢN RÕ TIẾNG ANH CỦA NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN

Công nghệ thông tin

... nhận dạng các ngôn ngữ tự nhiên:1. Xây dựng cơ sở dữ liệu về đặc trưng của các ngôn ngữ.2. Xây dựng ma trận chuyển trạng thái cho ngôn ngữ đã cho trong cơ sở dữ liệu; tính ước lượng ma trận chuyển ... 35CHƯƠNG 4. KẾT QỦA ĐẠT ĐƯỢC 48KẾT LUẬN 51TÀI LIỆU THAM KHẢO 52iiiĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆPhùng Văn BiênNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN BẢN RÕTIẾNG ANH CỦA NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN ... học hóa ngôn ngữ đó như một xíchMarkov hữu hạn trạng thái. Trên cơ sơ đó, chúng ta sẽ xây dựng một số tiêu chuẩn cụthể để “nhận dạng ” một ngôn ngữ. Vấn đề giải quyết trong nghiên cứu này là:...
 • 57
 • 468
 • 0
XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO THIẾT BỊ CỔNG ĐIỆN THOẠI IP DÙNG CHO MẠNG ĐIỆN THOẠI CÔNG CỘNG

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO THIẾT BỊ CỔNG ĐIỆN THOẠI IP DÙNG CHO MẠNG ĐIỆN THOẠI CÔNG CỘNG

Điện - Điện tử - Viễn thông

... mạng• Xây dựng phương pháp đo đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật theo bộ tiêu chuẩn đã xây dựng; • Xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật (tiếng Anh + tiếng Việt)1.4 Kết quả đề tài• Thuyết minh tiêu chuẩn • ... bị cổng thoại, nên việc xây dựng tiêu chuẩn cho thiết bị cổng thoại phải dựa trên các tiêu chuẩn sau: Tiêu chuẩn về truyền dẫn Tiêu chuẩn về báo hiệu Các tiêu chuẩn về nén thoại5.1.1 ... chưa đưa ra được một tiêu chuẩn riêng cho thiết bị cổng thoại. Tháng 11 năm 2004, ETSI đưa bản tiêu 31CHƯƠNG 5. SỞ CỨ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN5.1 Các sở cứDo không có một tiêu chuẩn riêng nào cho...
 • 40
 • 788
 • 1
Báo cáo

Báo cáo " Xây dựng tiêu chuẩn, quy trình đánh giá hoạt giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học Luật Hà Nội " pot

Báo cáo khoa học

... tiêu chuẩn đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên gồm 3 tiêu chuẩn với 27 tiêu chí. * Về Bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động giảng dạy: Bộ tiêu chuẩn gồm 4 tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn ... của các tiêu chí của các bộ tiêu chuẩn. Tuân thủ các nguyên tắc trên, nhóm thực hiện Đề án đã xây dựng được: - Bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên gồm 4 tiêu chuẩn với ... trong xây dựng các tiêu chuẩn cũng như tiêu chí cụ thể của các bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên. Trên cơ sở đó, Ban chủ nhiệm Đề án đã xây dựng...
 • 6
 • 640
 • 2
Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn ứng viên. Minh họa ở một đơn vị cụ thể. pptx

Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn ứng viên. Minh họa ở một đơn vị cụ thể. pptx

Quản trị kinh doanh

... cầu tiến…3 Tiêu chuẩn đối với cá nhân thực hiện công việc Tiêu chuẩn chung của tổ chức Tiêu chuẩn của phòng ban Tiêu chuẩn đối với cá nhân thực hiện công việcIICác tiêu chuẩn chọn ứng ... Các tiêu chuẩn chọn ứng viênIKhái niệm về tuyển chọn ứng viênIICác tiêu chuẩn chọn ứng viênIIIVí dụ minh họa về tiêu chuẩn chọn ứng viên
 • 16
 • 812
 • 1
Xây dựng tiêu chuẩn cây diếp cá theo DĐVN

Xây dựng tiêu chuẩn cây diếp cá theo DĐVN

Y khoa - Dược

... cấu tạo BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNHKHOA DƯỢCBỘ MÔN: DƯỢC LIỆUBÁO CÁO HẾT MÔN Xây dựng tiêu chuẩn cây diếp cá theo DĐVNHouttuynia cordataSaururaceaeLớp: 11CDS04Họ ... gấp 4 -5 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNHKHOA DƯỢCBỘ MÔN: DƯỢC LIỆUBÁO CÁO HẾT MÔN Xây dựng tiêu chuẩn cây diếp cá theo DĐVNHouttuynia cordataSaururaceaeTp. Hồ Chí ... môi.Định lượngTiến hành theo phương pháp định lượng tinh dầu trong dược liệu. Dược liệu phải chứa ít nhất 0,08% tinh dầu tính theo dược liệu khô kiệt.Chế biến Có thể thu hái lá quanh năm, nhưng tốt...
 • 11
 • 2,629
 • 6

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25