xây dựng hệ thống bài toán nhận thức hóa học chương nitơ photpho hóa học 11 theo định hướng phát triển năng lực gqvđ cho hs thpt

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TOÁN NHẬN THỨC CHƯƠNG NITƠ – HOTPHO HÓA HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TOÁN NHẬN THỨC CHƯƠNG NITƠ – HOTPHO HÓA HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Sư phạm

... tiễn vấn đề phát triển lực GQVĐ toán nhận thức dạy học hóa học THPT Chương 2: Phát triển lực giải vấn đề cho học sinh thông qua toán nhận thức chương nitơ - photpho hóa học 11 THPT Chương 3: Thực ... quát hóa vấn đề vừa giải Biết vận dụng kiến thức, PP vào bối cảnh 2.3 Xây dựng hệ thống toán nhận thức hóa học chương nitơphotpho hóa học 11 theo định hướng phát triển lực GQVĐ cho HS THPT ... phát triển lực chung mà chủ yếu phát triển lực chuyên biệt Nănghiểu Tìm lực GQVĐ vấn đề Nănghiểu Tìm lực GQVĐ vấn đề 1.5.3 Bài toán nhận thức vấn đề phát triển lực GQVĐ cho HS THPT - Theo thống...
 • 151
 • 1,093
 • 3
Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức chương Nitơ Photpho hóa học 11 THPT

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức chương Nitơ Photpho hóa học 11 THPT

Sư phạm

... tiễn vấn đề phát triển lực GQVĐ toán nhận thức dạy học hóa học THPT Chương 2: Phát triển lực giải vấn đề cho học sinh thông qua toán nhận thức chương nitơ - photpho hóa học 11 THPT Chương 3: Thực ... phát triển cho HSTHPT lực sau: Năng lực tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo; Năng lực thẩm mỹ; Năng lực thể chất; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực tính toán; Năng lực công nghệ ... công thức hay PP giải toán Chưa đặt nặng yêu cầu phát Phát triển lực GQVĐ triển lực chung mà chủ cho HS yếu phát triển lực chuyên biệt 1.5.3 Bài toán nhận thức vấn đề phát triển lực GQVĐ cho HS THPT...
 • 24
 • 727
 • 2
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức chương Nitơ Photpho hóa học 11 THPT

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức chương Nitơ Photpho hóa học 11 THPT

Khoa học tự nhiên

... tiễn vấn đề phát triển lực GQVĐ toán nhận thức dạy học hóa học THPT Chương 2: Phát triển lực giải vấn đề cho học sinh thông qua toán nhận thức chương nitơ - photpho hóa học 11 THPT Chương 3: Thực ... điểm) Mức (3 điểm) 2.3 Xây dựng hệ thống toán nhận thức hóa học chương nitơphotpho hóa học 11 theo định hướng phát triển lực GQVĐ cho HS THPT 2.3.1 Nguyên tắc, quy trình xây dựng tiêu chí đánh ... nghiên cứu Xây dựng sử dụng toán nhận thức (BTNT) hóa học chương Nitơ Photpho nhằm phát triển lực GQVĐ cho HS, góp phần đổi PP dạy học hóa học trường THPT theo định hướng phát triển lực Nhiệm...
 • 24
 • 584
 • 0
Tóm tắt luận văn: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức chương Nitơ Photpho hóa học 11 THPT

Tóm tắt luận văn: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức chương Nitơ Photpho hóa học 11 THPT

Sư phạm

... tiễn vấn đề phát triển lực GQVĐ toán nhận thức dạy học hóa học THPT Chương 2: Phát triển lực giải vấn đề cho học sinh thông qua toán nhận thức chương nitơ - photpho hóa học 11 THPT Chương 3: Thực ... điểm) Mức (3 điểm) 2.3 Xây dựng hệ thống toán nhận thức hóa học chương nitơphotpho hóa học 11 theo định hướng phát triển lực GQVĐ cho HS THPT 2.3.1 Nguyên tắc, quy trình xây dựng tiêu chí đánh ... nghiên cứu Xây dựng sử dụng toán nhận thức (BTNT) hóa học chương Nitơ Photpho nhằm phát triển lực GQVĐ cho HS, góp phần đổi PP dạy học hóa học trường THPT theo định hướng phát triển lực Nhiệm...
 • 24
 • 616
 • 1
Xây dựng và sử dụng bài tập sơ đồ, hình vẽ phần nito, hóa học 11 theo định hướng phát triển năng lực

Xây dựng và sử dụng bài tập sơ đồ, hình vẽ phần nito, hóa học 11 theo định hướng phát triển năng lực

Hóa học

... phân môn Hóa học bao gồm lực đặc thù: lực sử dụng ngôn ngữ hóa học, lực nghiên cứu thực hành hóa học, lực tính toán, lực phát giải vấn đề thông qua môn Hóa học, lực vận dụng kiến thức hóa học vào ... bị dạy học môn học tối thiểu qui định Trong môn học trường phổ thông, Hóa học môn học có điều kiện thuận lợi để triển khai đổi dạy học đánh giá theo định hướng phát triển lực cho HS Ngoài lực chung, ... Chương trình dạy học định hướng lực xây dựng sở chuẩn lực môn học Năng lực chủ yếu hình thành qua hoạt động học HS HTBT định hướng lực công cụ để HS luyện tập nhằm hình thành lực công cụ để GV...
 • 20
 • 796
 • 0
Áp dụng một số phương pháp nhận thức khoa học nhằm bồi dưỡng và phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh khi giảng dạy vật lí 12 nâng cao

Áp dụng một số phương pháp nhận thức khoa học nhằm bồi dưỡng và phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh khi giảng dạy vật lí 12 nâng cao

Vật lý

... phải có tri thức, kỹ sáng tạo, yếu tố định phát triển xã hội Vì cần có phát triển giáo dục đất nước theo xu hướng bồi dưỡng phát huy lực sáng tạo cho HS Phát triển lực sáng tạo cho HS những nhiệm ... xây dựng toán “tìm tòi” Ơristic GV dạy cho HS thói quen tìm tòi GQVĐ theo cách nhà khoa học Cách xây dựng lôi kéo HS tự giác tham gia vào giải nhiệm vụ học tập mình, phát huy hoạt động nhận thức ... biệt, dạy học trước phát triển, thúc đẩy phát triển Tuy nhiên, cần phải ý dạy học có khả định hướng, thúc đẩy phát triển NL trẻ em có khả gò ép HS theo khuôn mẫu cứng nhắc, hạn chế phát triển đa...
 • 96
 • 593
 • 0
skkn xây dựng câu hỏi kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực học sinh chủ đề sinh vật và môi trường  sinh học 9

skkn xây dựng câu hỏi kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực học sinh chủ đề sinh vật và môi trường sinh học 9

Trung học cơ sở - phổ thông

... : Xây dựng câu hỏi kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh chủ đề: Sinh vật môi trường - sinh học sử dụng dạy học khóa dạy học sinh giỏi tập trung nghiên cứu phạm vi kiến thức ... sinh phát triển lực nhận thức chung , khả vận dụng kiến thức vào tình cụ thể tương đối tốt Học sinh thấy yêu mến môn tầm quan trọng môn nhiệm vụ cung cấp tri thức phát triển học sinh lực nhận thức, ... tài : Xây dựng câu hỏi kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh chủ đề: Sinh vật môi trường - sinh học dạy học khóa dạy học sinh giỏi tập trung nghiên cứu phạm vi kiến thức lớp...
 • 47
 • 471
 • 1
DẠY HỌC MÔN SINH HỌC 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC DỰ ÁN

DẠY HỌC MÔN SINH HỌC 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC DỰ ÁN

Khoa học xã hội

... dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh cần có giải pháp sau: III.1 Đổi phương pháp, hình thức dạy học Qua trải nghiệm thực tế thực dạy học theo hướng phát triển lực học sinh, tơi nhận ... thực (Theo tài liệu Dạy học kiểm tra, đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh Bộ Giáo dục năm 2014 – trang 14, 15) Trong chương trình dạy học định hướng phát triển lực, khái ... dạy học kiểm tra đánh giá kết giáo dục theo định hướng phát triển lực học sinh Năm 2014, Bộ GD – ĐT tổ chức tập huấn vấn đề dạy học kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh cho...
 • 58
 • 4,320
 • 32
Bài giảng tập huấn đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực

Bài giảng tập huấn đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực

Tâm lý - Nghệ thuật sống

... II DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC I XÁC ĐỊNH NĂNG LỰC CHUNG CỐT LÕI VÀ NĂNG LỰC CHUYÊN BIỆT MÔN LỊCH SỬ II PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHẦN ... TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC I ĐỊNH HƯỚNG VỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG II HƯỚNG DẪN BIÊN SOẠN CÂU HỎI/ BÀI TẬP K.TRA, ĐG THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC PHẦN I ... đề Năng lực tự học Năng lực sử dụng ngôn ngữ NĂNG LỰC CHUNG Năng lực tính toán Đặc thù môn Lịch sử Năng lực chung + Chương trình giáo dục môn Lịch sử Năng lực chuyên biệt môn Lịch sử NĂNG LỰC...
 • 51
 • 703
 • 1
SKKN dạy học môn SINH học 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH THÔNG QUA dạy học dự án

SKKN dạy học môn SINH học 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH THÔNG QUA dạy học dự án

Giáo dục học

... dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh cần có giải pháp sau: III.1 Đổi phương pháp, hình thức dạy học Qua trải nghiệm thực tế thực dạy học theo hướng phát triển lực học sinh, tơi nhận ... thực (Theo tài liệu Dạy học kiểm tra, đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh Bộ Giáo dục năm 2014 – trang 14, 15) Trong chương trình dạy học định hướng phát triển lực, khái ... dạy học kiểm tra đánh giá kết giáo dục theo định hướng phát triển lực học sinh Năm 2014, Bộ GD – ĐT tổ chức tập huấn vấn đề dạy học kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh cho...
 • 58
 • 1,051
 • 0
XÂY DỰNG hệ THỐNG bài tập NHẬN THỨC âm THANH hỗ TRỢ CHO học SINH lớp 1 mắc CHỨNG KHÓ đọc

XÂY DỰNG hệ THỐNG bài tập NHẬN THỨC âm THANH hỗ TRỢ CHO học SINH lớp 1 mắc CHỨNG KHÓ đọc

Khoa học xã hội

... 36 2.2 CÁC BÀI TẬP NHẬN THỨC ÂM THANH ĐƯỢC XÂY DỰNG37 2.2.1 Hệ thống tập Nhận thức âm cấp độ âm vị 37 2.2.2 Hệ thống tập Nhận thức âm cấp độ từ 40 2.2.3 Hệ thống tập Nhận thức âm cấp độ ... Việt cho học sinh Tiểu học 34 III Chương 2: XÂY DỰNG BÀI TẬP, TRÒ CHƠI VỀ NHẬN THỨC ÂM THANH HỖ TRỢ TRỊ LIỆU CHO TRẺ LỚP MẮC CHỨNG KHÓ ĐỌC 36 2.1 NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BÀI TẬP ... 1.1.4 Lý thuyết dạy học theo nhóm nhỏ dạy học cá thể cho HS có nhu cầu đặc biệt  Dạy học theo nhóm nhỏ ''Dạy học theo nhóm nhỏ phương pháp dạy học GV xếp HS thành nhóm nhỏ theo hướng tạo tương tác...
 • 121
 • 585
 • 1
SKKN Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương trình sinh học 8

SKKN Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương trình sinh học 8

Giáo dục học

... tác đổi dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực người học để viết nên sáng kiến kinh nghiệm: Xây dựng hệ thống câu hỏi /bài tập theo định hướng phát triển lực học sinh chương trình ... độ cần đạt) HS xác định HS sử dụng HS xác định HS xác định hỏi /bài đơn đơn vị kiến thức vận dụng vận dụng tập định vị kiến thức để giải thích kiến kiến thức tổng tính tái khái niệm, thức tổng hợp ... quan điểm, nhận để giải quyết nghiệm, đơn vị kiến định liên quan vấn đề trong tự luận) thức Câu kiến thức quen thuộc Học sinh xác Học sinh xác HS xác định HS xác định hỏi /bài định mối định được...
 • 20
 • 2,901
 • 11
Tuyển chọn, xây dựng và dùng hệ thống bài tập hóa học theo định hướng phát triển năng lực (chương 8 hóa học 11 trung học phổ thông) luận văn ths giáo dục học

Tuyển chọn, xây dựngdùng hệ thống bài tập hóa học theo định hướng phát triển năng lực (chương 8 hóa học 11 trung học phổ thông) luận văn ths giáo dục học

Sư phạm

... dạy học hóa học, khái niệm lực phát triển lực cho học sinh, lực cốt lõi lực đặc thù môn hóa học : Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học, lực tính toán, lực PH & GQVĐ biểu lực học tập, tập Hóa học phát ... học định hướng lực định hướng mạnh đến học sinh Chương trình dạy học định hướng lực xây dựng sở chuẩn lực môn học Năng lực chủ yếu hình thành qua hoạt động học học sinh Hệ thống tập định hướng lực ... phát triển cho HS THPT bao gồm lực sau: Nhóm lực làm chủ phát triển thân Năng lực tự học; Năng lực giải vấn đề; Năng lực tư duy; Năng lực tự quản lý Nhóm lực quan hệ xã hội Năng lực giao tiếp; Năng...
 • 129
 • 809
 • 1
Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học chương Các Định Luật bảo toàn Vật lí 10 nâng cao

Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học chương Các Định Luật bảo toàn Vật lí 10 nâng cao

Khoa học xã hội

... TO TRNG I HC VINH - NGUYN TI TU XÂY DựNG Và Sử DụNG Hệ THốNG CÂU HỏI THEO ĐịNH HƯớNG PHáT TRIểN NĂNG LựC HọC SINH TRONG DạY HọC CHƯƠNG CáC ĐịNH LUậT BảO TOàN VậT Lý 10 NÂNG CAO LUN ... Cỏc phung ỏn sai phi cú v hp lý Ch nờn dựng hoc phng ỏn la chn m bo cho cõu dn ni lin vi mi phng ỏn chn theo ỳng ng phỏp Ch cú mt phng ỏn chn l ỳng Trỏnh dựng cõu ph nh, c bit l ph nh hai ln Trỏnh ... l phng tin dựng dy v hc, l ngun hỡnh thnh kin thc, k nng cho hc sinh Khi tỡm c cõu tr li l ngi hc ó tỡm c kin thc mi, rốn c k nng xỏc nh mi quan h, ng thi s dng c nhng iu kin ó cho, nh vy l...
 • 111
 • 683
 • 7
Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học theo định hướng phát triển năng lực (chương 8 hóa học 11 trung học phổ thông )

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học theo định hướng phát triển năng lực (chương 8 hóa học 11 trung học phổ thông )

Thạc sĩ - Cao học

... dạy học hóa học, khái niệm lực phát triển lực cho học sinh, lực cốt lõi lực đặc thù môn hóa học nhƣ : Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học, lực tính toán, lực PH & GQVĐ biểu lực học tập, tập Hóa học ... dụng hệ thống tập cách hợp lí giúp học sinh phát triển lực có : Năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học; Năng lực tính toán hóa học lực PH & GQVĐ , góp phần đổi phƣơng pháp dạy học theo định hƣớng phát ... chọn xây dựng tập hóa học nhằm phát triển lực tính toán hóa học Error! Bookmark not defined 2.5.2 Xây dựng, sử dụng tập hóa học để rèn cho học sinh lực tính toán hóa học học tập Error!...
 • 17
 • 294
 • 0
Xây dựng bài tập nhận thức để dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương trình lịch sử 7

Xây dựng bài tập nhận thức để dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương trình lịch sử 7

Văn hóa - Lịch sử

... Xây dựng tập nhận thức để dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh chương trình lịch sử Đây lý mà quan tâm đến việc thực đề tài Xây dựng tập nhận thức để dạy học theo định hướng phát ... Quý Đôn Xây dựng tập nhận thức để dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh chương trình lịch sử  Kiến thức HS có cần sử dụng: Để giải tập học sinh phải vận dụng những kiến thức học lớp ... mà học sinh Việt Nam cần phải có như: - Năng lực làm chủ phát triển thân, bao gồm: Năng lực tự học; Năng lực giải vấn đề; Năng lực sáng tạo; Năng lực quản lí thân - Năng lực xã hội, bao gồm: Năng...
 • 15
 • 1,070
 • 0
Sáng kiến kinh nghiệm XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI HÓA HỌC LỚP 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Sáng kiến kinh nghiệm XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI HÓA HỌC LỚP 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Hóa học

... ru S dng thụng tin sau tr li cho cỏc cõu hi 9, 10: C sn hay cũn gi l khoai mỡ c dựng lm thc phm khỏ ph bin cho ngi v ng vt Khoai mỡ cung cp mt lng tinh bt khỏ ln v dựng lm nhiu mún n ngon Tuy ... protein quan trng cho tr em Sa cng l ngun dinh dng cho ngi ln Theo nghiờn cu ca cỏc nh khoa hc, thnh phn dinh dng (g/100g) ca sa m v sa bũ nh sau: Ngun sa Tng cỏc Cht bộo cht (khụ) Sa m 11, 7 3,5 Sa ... chớnh l ngun ti: Xõy dng h thng cõu hi húa hc lp 12 theo hng phỏt trin nng lc ca hc sinh Trang 11 TRNG THPT TRN PH GV: H XUN PHONG cung cp oxy cho cỏc phi hnh gia vi ngun nc c chuyn t Trỏi t, t...
 • 22
 • 1,467
 • 9
Xây dựng và sử dụng bài tập gắn với thực tiễn theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học phần Kim loại SGK Hóa học12 nâng cao (KL07403)

Xây dựng và sử dụng bài tập gắn với thực tiễn theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học phần Kim loại SGK Hóa học12 nâng cao (KL07403)

Kinh tế - Thương mại

... dạy học hóa học theo hướng phát triển lực cho HS trường phổ thông 24 Nguyễn Thị Thanh Hải K37B – Hóa học Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp CHƢƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI, BÀI TẬP HÓA HỌC ... Hóa học Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp CHƢƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI, BÀI TẬP HÓA HỌC GẮN VỚI THỰC TIỄN THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG DẠY HỌC PHẦN “KIM LOẠI” SGK HÓA HỌC ... ngắn gọn Năng lựclực hệ thốnglực hệ thống hóa kiến thức, vận hóa kiến thức phân loại kiến thức hóa học, hiểu rõ dụng đặc điểm, nội dung, thuộc tính loại kiến thức kiến thức hóa học Khi...
 • 112
 • 614
 • 3
skkn xây DỰNG CHUYÊN đề dạy học và xây DỰNG hệ THÔNG câu hỏi KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH CHO CHUYÊN đề DAO ĐỘNG SÓNG điện từ

skkn xây DỰNG CHUYÊN đề dạy họcxây DỰNG hệ THÔNG câu hỏi KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH CHO CHUYÊN đề DAO ĐỘNG SÓNG điện từ

Giáo dục học

... hc cc theo nh hng phỏt trin nng lc HS Bc 2: Xỏc nh chun kin thc, k nng, thỏi ca ch theo chng trỡnh hin hnh trờn quan im mi l nh hng phỏt trin nng lc HS Bc 3: Xỏc nh cỏc loi cõu hi/bi theo hng ... lc (kin thc, k nng, thỏi ) ca HS ch /ni dung theo c thự ca b mụn Mụ t cỏc mc yờu cu cn t theo hng chỳ trng ỏnh giỏ k nng thc hin ca HS Bc 4: Biờn son cõu hi/bi minh cho cỏc mc a mụ t Vi mi mc ... thỳ hc cho hc sinh, giỳp hc sinh dng cỏc kin thc a hc gii quyt cỏc tỡnh thc tin, t o phỏt trin nhõn cỏch cho hc sinh, nõng cao k nng sng + Vi bi c thit k cõu hi theo ma trn s to c hng thỳ cho...
 • 28
 • 705
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008