xây dựng hệ thống bài toán nhận thức chương nitơ photpho hóa học 11 theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông

Xây dựng hệ thống đề kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương đại cương về kim loại  hóa học 12

Xây dựng hệ thống đề kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương đại cương về kim loại hóa học 12

Khoa học xã hội

... nội dung: - Năng lực phát triển lực - Năng lực giải vấn đề - Kiểm tra, đánh giá theo định hƣớng phát triển lực giải vấn đề cho HS THPT - BTHH dạy học theo định hƣớng phát triển NLGQVĐ cho HS THPT ... dựng tập theo định hướng phát triển lực giải vấn đề 2.2.1.1 Nguyên tắc xây dựng tập hóa học theo định hướng phát triển NLGQVĐ cho học sinh Để định hƣớng cho việc tuyển chọn, xây dựng BTHH, chúng ... tra đánh giá theo định hƣớng phát triển lực giải vấn đề HS trƣờng THPT Chƣơng Xây dựng sử dụng hệ thống đề kiểm tra đánh giá theo định hƣớng phát triển lực giải vấn đề cho HS dạy học chƣơng đại...
 • 131
 • 553
 • 1
Xây dựng hệ thống đề kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương đại cương về kim loại - Hóa học 12

Xây dựng hệ thống đề kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương đại cương về kim loại - Hóa học 12

Quản trị kinh doanh

... tra đánh giá theo định hướng phát triển lực giải vấn đề HS trường THPT Chương Xây dựng sử dụng hệ thống đề kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực giải vấn đề cho HS dạy học chương đại ... tập hóa học theo định hướng phát triển lực giải vấn đề cho HS để xây dựng đề kiểm tra 33 2.2.1 Nguyên tắc quy trình xây dựng BT theo định hướng phát triển NLGQVĐ33 2.2.2 Một số dạng tập theo ... Hóa học 12 theo định hướng phát triển NL HS - Xây dựng công cụ đánh giá NLGQVĐ HS THPT - Xây dựng hệ thống đề kiểm tra đánh giá chương “Đại cương kim loại” – Hóa học 12 theo định hướng phát triển...
 • 14
 • 412
 • 0
Xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “nhiệt độ và sự sống” theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông (tt)

Xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “nhiệt độ và sự sống” theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông (tt)

Sư phạm

... sống” theo định hướng phát tri n lực giải vấn đề cho học sinh trường trung học phổ thông 11 Các lực cần phát tri n cho học sinh giảng dạy phần kiến thức Các công cụ đánh giá theo định hướng phát ... đề tài: Xây dựng tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “Nhiệt độ sống” theo định hướng phát triển lực giải vấn đề cho học sinh trung học phổ thông Lịch sử vấn đề nghiên cứu Trong năm gần đây, dạy học ... gồm ba chương: Chương Cơ sở lí luận thực tiễn việc dạy học chủ đề tích hợp theo định hướng phát tri n lực giải vấn đề cho học sinh trung học phổ thông Chương Xây dựng tổ chức dạy học chủ đề tích...
 • 16
 • 210
 • 0
Sử dụng hệ thống bài tập định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương halogen hóa học lớp 10 trung học phổ thông

Sử dụng hệ thống bài tập định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương halogen hóa học lớp 10 trung học phổ thông

Thạc sĩ - Cao học

... dạy học hóa học trƣờng THPT chọn đề tài: “ Sử dụng hệ thống tập định hƣớng phát triển lực giải vấn đề cho học sinh dạy học chƣơng halogen hóa học lớp 10 trung học phổ thông ” Lịch sử vấn đề nghiên ... dạy học môn học Theo định hƣớng phát triển lực ngƣời học, GV cần phát triển lực chung, lực chuyên biệt cho HS Năng lực GQVĐ lực quan trọng cần đƣợc trọng phát triển môn học cấp học Mơn Hóa học Trung ... dục trung học, Chương trình phát triển giáo dục trung học (2014) Tài liệu tập huấn, dạy học kiểm tra, đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh Mơn Hóa học cấp trung học phổ thông...
 • 12
 • 478
 • 3
Sử dụng bài tập sáng tạo trong dạy học phần “nhiệt học” vật lí 10 THPT theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo (tt)

Sử dụng bài tập sáng tạo trong dạy học phần “nhiệt học” vật lí 10 THPT theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo (tt)

Sư phạm

... luyện cho HS để phát triển lực giải vấn đề, xây dựng đƣợc quy trình dạy học giúp HS rèn luyện kỹ năng lực giải vấn đề với hỗ trợ máy vi tính + “Bồi dưỡng lực giải vấn đề cho học sinh dạy học số ... dạy học Vật lí theo định hƣớng phát triển lực giải vấn đề sáng tạo cho học sinh 30 1.5.1 Một số vấn đề tổ chức dạy học phát giải vấn đề 30 1.5.2 Quy trình sử dụng tập sáng tạo dạy học ... SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG BÀI TẬP SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 14 1.1 Năng lực giải vấn đề sáng tạo ...
 • 17
 • 313
 • 4
TỔ CHỨC DẠY HỌC PHẦN “NHIỆT HỌC” VẬT LÝ 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

TỔ CHỨC DẠY HỌC PHẦN “NHIỆT HỌC” VẬT LÝ 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Sư phạm

... để giải 1.2 Biện pháp phát triển lực giải vấn đề 1.2.1 Định hướng chung cho việc xây dựng biện pháp phát triển lực giải vấn đề Định hướng 1: Hệ thống biện pháp DH phải theo định hƣớng phát triển ... DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1.1 Năng lực lực giải vấn đề 1.1.1 Khái niệm lực Vấn đề NL có nhiều nhà nghiên cứu quan tâm đƣa định nghĩa khác Theo P.A Rudich, lực ... dạy học theo định hƣớng phát triển lực giải vấn đề dạy học phần “Nhiệt học Vật lý 10 58 2.3 Xây dựng tiến trình dạy học phần “Nhiệt học Vật lý 10 theo định hƣớng phát triển lực giải vấn đề...
 • 125
 • 241
 • 1
Thiết kế bài tập nghiên cứu trường hợp theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học phần sinh vật và môi trường, sinh học 9 (tt)

Thiết kế bài tập nghiên cứu trường hợp theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học phần sinh vật và môi trường, sinh học 9 (tt)

Thạc sĩ - Cao học

... trường hợp theo định hướng phát triển lực giải vấn đề .41 2.2.3 Hệ thống tập nghiên cứu trường hợp theo định hướng phát triển lực giải vấn đề dạy học phần Sinh vật môi trường, Sinh học 43 ... hợp theo định hướng phát triển lực giải vấn đề dạy học phần Sinh vật môi trường, Sinh học .61 2.3.1.Quy trình sử dụng tập nghiên cứu trường hợp theo định hướng phát triển lực giải vấn đề dạy học ... (2015) với đề tài “Thiết kế sử dụng tập theo định hướng phát triển NLGQVĐ dạy học phần Sinh học thể, Sinh học 11 xây dựng quy trình thiết kế tập theo định hướng phát triển NLGQVĐ, xây dựng quy...
 • 21
 • 176
 • 0
Xây dựng tiến trình dạy học một số kiến thức chương sóng cơ và sóng âm (vật lý 12) theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh miền núi

Xây dựng tiến trình dạy học một số kiến thức chương sóng cơ và sóng âm (vật lý 12) theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh miền núi

Sư phạm

... học phát triển lực cho học sinh miền núi - Đưa khái niệm lực, dạy học phát triển lực lực giải vấn đề cho học sinh - Đưa hướng nghiên cứu dạy học chương “Sóng sóng âm” để phát triển lực giải vấn ... nhận thức định hướng phát triển lực học sinh theo mục tiêu chương trình đổi Đã có nhiều đề tài nghiên cứu phát triển lực giải vấn đề cho HS dạy học nội dung “sóng sóng âm” Phát triển lực phát giải ... niệm lực 12 1.2.2 Dạy học phát triển lực 14 iii 1.2.3 Dạy học vật lí theo định hướng phát triển lực Trung học phổ thông 15 1.3 Phát triển lực giải vấn đề cho học...
 • 97
 • 1,330
 • 1
Xây dựng bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học phần sắt và hợp chất của sắt định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh ở trường THPT không chuyên

Xây dựng bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học phần sắt và hợp chất của sắt định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh ở trường THPT không chuyên

Hóa học

... HSG HÓA HỌC PHẦN SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CHO HS Ở TRƯỜNG THPT KHÔNG CHUYÊN 11 2.3.1 Nguyên tắc xây dựng hệ thống tập hóa học định hướng ... phát triển Phát triển lực giải vấn đề sáng tạo cho học sinh Đảm bảo tính mục tiêu chương trình, chuẩn kiến thức kỹ định hướng phát triển lực HS Đảm bảo tính xác, khoa học nội dung kiến thức hóa ... học theo hướng dạy học phát triển lực giải vấn đề sáng tao 2.1.6.1 Khái niệm tập hoá học Theo từ điển tiếng việt, tập yêu cầu chương trình cho học sinh làm để vận dụng điều học cần giải vấn đề...
 • 24
 • 388
 • 0
SKKN TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TẠI TRƯỜNG THPT THÁI HÒA

SKKN TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TẠI TRƯỜNG THPT THÁI HÒA

Tài liệu khác

... định dạng đề thi đánh giá lực sử dụng tiếng Anh bậc 3/6 dành cho học sinh THPT vào làm ma trận đề kiểm tra định kỳ theo định hướng phát triển lực học sinh năm học 2016 - 2017: 2.1 Định dạng đề ... (PPDH) Các hướng đổi PPDH theo định hướng phát triển lực học sinh Hướng 1: Phát huy tính tích cực, chủ động, sang tạo vận dụng KT-KN học sinh: - Chú trọng hình thành phát triển lực tự học, phát huy ... CT-SGK, cấu trúc, xếp lại nội dung dạy học môn học theo định hướng phát triển lực học sinh; - Xây dựng chủ đề dạy học môn học; - Xác định thời lượng, nội dung dạy học tự chọn; - Đối với HĐGD: Rà soát...
 • 16
 • 325
 • 1
Xây dựng và hướng dẫn học sinh lớp 10 THPT giải hệ thống bài tập chương Động lực học chất điểm - Vật lí 10 nâng cao theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề

Xây dựnghướng dẫn học sinh lớp 10 THPT giải hệ thống bài tập chương Động lực học chất điểm - Vật lí 10 nâng cao theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề

Khoa học tự nhiên

... đoan đề tài Xây dựng hướng dẫn học sinh lớp 10 THPT giải hệ thống tập chương “Động lực học chất điểm” – Vật lí 10 Nâng cao theo hướng phát triển lực giải vấn đề đề tài thân nghiên cứu hướng ... dạy học Cho nên việc nghiên cứu đề tài Xây dựng hướng dẫn học sinh lớp 10 THPT giải hệ thống tập chương “Động lực học chất điểm” – Vật lí 10 Nâng cao theo hướng phát triển lực giải vấn đề cần ... ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM” THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2.1 Mục tiêu dạy học chương “ Động lực học chất điểm” - (Vật 33 lí 10 Nâng cao) 2.2 Hệ thống tập chương “ Động lực học...
 • 95
 • 770
 • 3
LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TOÁN NHẬN THỨC CHƯƠNG NITƠ – PHOTPHO HÓA HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TOÁN NHẬN THỨC CHƯƠNG NITƠPHOTPHO HÓA HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Sư phạm

... thống toán nhận thức chương nitơphotpho Hóa học 11 theo định hướng phát triển lực giải vấn đề cho học sinh trung học phổ thông 2.3.1 Nguyên tắc, quy trình xây dựng tiêu chí đánh giá toán nhận thức ... vấn đề phát triển lực GQVĐ tốn nhận thức dạy học Hóa học THPT Chương 2: Xây dựng sử dụng toán nhận thức chương nitơphotpho Hóa học 11 trung học phổ thông Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 12 CHƯƠNG ... nghiệm” nên mơn Hóa họclực đặc thù sau: + Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học + Năng lực thực hành Hóa học + Năng lực tính tốn Hóa học + Năng lực giải vấn đề thông qua mơn Hóa học + Năng lực vận dụng...
 • 149
 • 1,203
 • 4
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TOÁN NHẬN THỨC CHƯƠNG NITƠ – HOTPHO HÓA HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TOÁN NHẬN THỨC CHƯƠNG NITƠ – HOTPHO HÓA HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Sư phạm

... thực tiễn vấn đề phát triển lực GQVĐ toán nhận thức dạy học hóa học THPT Chương 2: Phát triển lực giải vấn đề cho học sinh thông qua tốn nhận thức chương nitơ - photpho hóa học 11 THPT Chương 3: ... khái quát hóa vấn đề vừa giải Biết vận dụng kiến thức, PP vào bối cảnh 2.3 Xây dựng hệ thống toán nhận thức hóa học chương nitơphotpho hóa học 11 theo định hướng phát triển lực GQVĐ cho HS THPT ... nghiệm” nên mơn Hóa họclực đặc thù sau: + Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học + Năng lực thực hành hóa học + Năng lực tính tốn hóa học + Năng lực giải vấn đề thơng qua mơn hóa học + Năng lực vận dụng...
 • 151
 • 1,093
 • 3
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức chương Nitơ Photpho hóa học 11 THPT

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức chương Nitơ Photpho hóa học 11 THPT

Khoa học tự nhiên

... lý luận phát triển lực cho học sinh THPT: khái niệm lực, lực chung học sinh THPT lực chun biệt mơn hóa học Vấn đề đánh giá lực học sinh Đổi PPDH theo định hướng phát triển lực cho học sinh - Nghiên ... việc phát triển lực HS Như đề tài: Phát triển lực giải vấn đề cho học sinh thơng qua tốn nhận thức chương Nitơ - Photpho hóa học 11 trung học phổ thơng” tác giả nghiên cứu có kế thừa phát triển ... giải tốn Phát triển lực Phát triển lực người đặc biệt lực phát giải vấn đề, lực sáng tạo Chưa đặt nặng yêu cầu Phát triển lực phát triển lực phát giải chung mà chủ yếu vấn đề lực phát triển lực sáng...
 • 53
 • 990
 • 1
Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức chương Nitơ Photpho hóa học 11 THPT

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức chương Nitơ Photpho hóa học 11 THPT

Sư phạm

... thực tiễn vấn đề phát triển lực GQVĐ tốn nhận thức dạy học hóa học THPT Chương 2: Phát triển lực giải vấn đề cho học sinh thơng qua tốn nhận thức chương nitơ - photpho hóa học 11 THPT Chương 3: ... thành phát triển cho HSTHPT lực sau: Năng lực tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo; Năng lực thẩm mỹ; Năng lực thể chất; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực tính tốn; Năng lực công nghệ ... Như đề tài: Phát triển lực giải vấn đề cho học sinh thơng qua tốn nhận thức chương Nitơ - Photpho hóa học 11 THPT” tác giả nghiên cứu có kế thừa phát triển nghiên cứu trước lực tự học, lực GQVĐ,...
 • 24
 • 727
 • 2
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức chương Nitơ Photpho hóa học 11 THPT

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức chương Nitơ Photpho hóa học 11 THPT

Khoa học tự nhiên

... ba chương: Chương 1: Cơ sở lí luận thực tiễn vấn đề phát triển lực GQVĐ tốn nhận thức dạy học hóa học THPT Chương 2: Phát triển lực giải vấn đề cho học sinh thơng qua tốn nhận thức chương nitơ ... - photpho hóa học 11 THPT Chương 3: Thực nghiệm sư phạm CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀBÀI TOÁN NHẬN THỨC TRONG DẠY HỌC HĨA HỌC TRUNG HỌC ... nên mơn Hóa họclực đặc thù sau: Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học, lực thực hành hóa học, lực tính tốn hóa học, lực giải vấn đề thơng qua mơn hóa học, lực vận dụng kiến thức hóa học vào sống...
 • 24
 • 584
 • 0
Tóm tắt luận văn: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức chương Nitơ Photpho hóa học 11 THPT

Tóm tắt luận văn: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức chương Nitơ Photpho hóa học 11 THPT

Sư phạm

... ba chương: Chương 1: Cơ sở lí luận thực tiễn vấn đề phát triển lực GQVĐ tốn nhận thức dạy học hóa học THPT Chương 2: Phát triển lực giải vấn đề cho học sinh thơng qua tốn nhận thức chương nitơ ... - photpho hóa học 11 THPT Chương 3: Thực nghiệm sư phạm CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀBÀI TOÁN NHẬN THỨC TRONG DẠY HỌC HĨA HỌC TRUNG HỌC ... nên mơn Hóa họclực đặc thù sau: Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học, lực thực hành hóa học, lực tính tốn hóa học, lực giải vấn đề thơng qua mơn hóa học, lực vận dụng kiến thức hóa học vào sống...
 • 24
 • 616
 • 1
Xây dựng và hướng dẫn học sinh lớp 10 THPT giải hệ thống bài tập chương Động lực học chất điểm - Vật lí 10 nâng cao theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề

Xây dựnghướng dẫn học sinh lớp 10 THPT giải hệ thống bài tập chương Động lực học chất điểm - Vật lí 10 nâng cao theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề

Kinh tế

... đoan đề tài Xây dựng hướng dẫn học sinh lớp 10 THPT giải hệ thống tập chương “Động lực học chất điểm” – Vật lí 10 Nâng cao theo hướng phát triển lực giải vấn đề đề tài thân nghiên cứu hướng ... dạy học Cho nên việc nghiên cứu đề tài Xây dựng hướng dẫn học sinh lớp 10 THPT giải hệ thống tập chương “Động lực học chất điểm” – Vật lí 10 Nâng cao theo hướng phát triển lực giải vấn đề cần ... ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM” THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2.1 Mục tiêu dạy học chương “ Động lực học chất điểm” - (Vật 33 lí 10 Nâng cao) 2.2 Hệ thống tập chương “ Động lực học...
 • 95
 • 313
 • 0
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP THÍ NGIỆM PHẦN TỪ HỌC VẬT LÝ 11 NÂNG CAO

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP THÍ NGIỆM PHẦN TỪ HỌC VẬT LÝ 11 NÂNG CAO

Sư phạm vật lý

... Xây dựng hệ thống BTTN phần Từ học Vật lý 11 nâng cao theo hướng phát triển lực giải vấn đề cho HS - Đề xuất tiến trình dạy học số thuộc phần Từ học theo hướng phát triển lực giải vấn đề cho HS ... HĐNT cho HS phát vấn đề cần giải thông qua việc đề xuất vấn đề định hướng GV Sau HS xác định vấn đề cần giải quyết, để HS tự lực giải vấn đề đặt ra, GV phải hướng dẫn cho HS cách thức chung đề giải ... HS theo hướng phát triển lực giải vấn đề thể Hình 1.1 Hình 1.1 Tiến trình tổ chức HĐNT cho HS theo hướng phát triển lực giải vấn đề Trong trình tổ chức HĐNT theo hướng phát triển lực giải vấn đề, ...
 • 78
 • 311
 • 1

Xem thêm