xây dựng chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế trong đó có hội nhập trong lĩnh vực bảo vệ môi trường iso 9000 iso 14000

Khóa luận : Điều tra, đánh giá các nguồn thải công nghiệp trên lưu vực hệ thống sông đồng nai thuộc địa bàn tỉnh bình phước và đề xuất các giải pháp BVMT phù hợp

Khóa luận : Điều tra, đánh giá các nguồn thải công nghiệp trên lưu vực hệ thống sông đồng nai thuộc địa bàn tỉnh bình phước và đề xuất các giải pháp BVMT phù hợp

Công nghệ - Môi trường

... 4.2.1 Trợ giúp mặt thông tin kỹ thuật .112 4.2.2 Trợ giúp mặt tài .112 4.2.3 Xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, hội nhập lĩnh ... 104 CHƯƠNG 107 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC NGUỒN THẢI CÔNG NGHIỆP TRÊN LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI TỈNH BÌNH PHƯỚC 107 4.1 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ... hội nhập lĩnh vực bảo vệ môi trường (ISO 9000, ISO 14000) 112 4.3 TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG .114 4.3.1 Tăng cường tài cho công tác bảo vệ môi trường 114...
 • 151
 • 940
 • 2
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2012 - 2016

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2012 - 2016

Tài liệu khác

... nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu Bộ Tài nguyên Môi trường 2.1 Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn hướng dẫn xây dựng kế hoạch hàng năm hỗ trợ kinh phí, sở vật chất ... sinh trình thực Chương trình phối hợp Hàng năm, Bộ Tài nguyên Môi trường Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo đánh giá kết thực Chương trình phối hợp xây dựng ... nguyên bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp 2.2 Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đơn vị chức Bộ Tài nguyên Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường thực Chương...
 • 3
 • 1,289
 • 2
 Khảo sát, đánh giá hiện trạng khai thác và quản lý nguồn nước trên lưu vực sộng Đồng Nai chảy qua huyện Vĩnh Cửu

Khảo sát, đánh giá hiện trạng khai thác và quản lý nguồn nước trên lưu vực sộng Đồng Nai chảy qua huyện Vĩnh Cửu

Nông - Lâm - Ngư

... thực tế Chương trình, kế hoạch bảo vệ mơi trường dài hạn cấp chưa quan tâm mức Trong năm qua, NHĨM 3_DH08QM Trang 18 TIỂU LUẬN MƠN QUẢN LÝ TÀI NGUN NƯỚC việc lập chương trình, kế hoạch kinh phí ... sản nói chung , bảo vệ đê điều bảo vệ mơi trường Hướng dẫn, vận động thành lập tổ hợp, hợp tác xã, Doanh nghiệp thay cho hoạt động khai thác tự do, trái phép hộ cá thể Hỗ trợ kinh phí, trang ... mơi trường doanh nghiệp, khu cơng nghiệp, khu dân cư Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Bảo vệ mơi trường lưu vực sơng Đồng Nai để kiểm sốt nhiễm mơi trường sơng thuộc hệ thống sơng Đồng Nai Thực có...
 • 25
 • 1,523
 • 4
Báo cáo tổng kết nhiệm vụ “quan trắc môi trường nước lưu vực sông đồng nai – Sài Gòn

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ “quan trắc môi trường nước lưu vực sông đồng nai – Sài Gòn

Kế toán

... chưa môi trường ô nhiễm Trên khu vực cửa sông CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - 43 - BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ “QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI – SÀI GÒN” Ở khu vực ... CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ Đồng NaiTPHCM TPHCM – Long An 106052.028' 24 -5- BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ “QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI – SÀI GÒN” CHI CỤC BẢO VỆ MÔI ... trung bình thủy vực, thể môi trường nước nhiều chịu tác động từ bên vào CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - 38 - BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ “QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG...
 • 91
 • 3,477
 • 43
Khảo sát, đánh giá hiện trạng khai thác và quản lý nguồn nước trên lưu vực sông Đồng Nai chảy qua huyện Vĩnh Cửu

Khảo sát, đánh giá hiện trạng khai thác và quản lý nguồn nước trên lưu vực sông Đồng Nai chảy qua huyện Vĩnh Cửu

Nông - Lâm - Ngư

... hiệu chưa cao, chưa phù hợp với thực tế Chương trình, kế hoạch bảo vệ mơi trường dài hạn cấp chưa quan tâm mức Trong năm qua, việc lập chương trình, kế hoạch kinh phí thực nhiệm vụ thụ động, lúng ... sản nói chung , bảo vệ đê điều bảo vệ mơi trường Hướng dẫn, vận động thành lập tổ hợp, hợp tác xã, Doanh nghiệp thay cho hoạt động khai thác tự do, trái phép hộ cá thể Hỗ trợ kinh phí, trang ... lập Bản cam kết bảo vệ mơi trường; Dự án cải tạo phục hồi mơi trường ký quỹ cải tạo phục hồi mơi trường, trình cấp thẩm quyền phê duyệt xác nhận theo quy định pháp luật .Trong q trình hoạt động...
 • 24
 • 837
 • 2
Luận văn Đánh giá hiện trạng khai thác và quản lý tài nguyên trên lưu vực sông Đồng Nai đoạn chảy qua thành phố Biên Hòa và đề xuất các biện pháp khắc phục docx

Luận văn Đánh giá hiện trạng khai thác và quản lý tài nguyên trên lưu vực sông Đồng Nai đoạn chảy qua thành phố Biên Hòa và đề xuất các biện pháp khắc phục docx

Công nghệ - Môi trường

... trấn giải pháp kiểm tra chặt chẽ bến bãi kinh doanh mua bán cát, phát việc nhập cát nguồn gốc khai thác không phép lập biên tạm giữ, báo cáo Sở Tài nguyên Môi trường, Chi cục Quản lý Thị trường ... kết chương trình hợp tác nhằm hỗ trợ để phát huy lợi địa phương, tạo động lực cho du lịch phát triển bền vững, với nội dung chủ yếu như: Hỗ trợ lẫn thông tin, xúc tiến du lịch; khuyến khích doanh ... suối tầm quan trọng đặc biệt, nhu cầu thiết yếu đời sống người sinh vật hoạt động phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam quốc gia lượng tài nguyên trung bình giới sử dụng, khai thác cách...
 • 21
 • 1,444
 • 7
Bước đầu ứng dụng mô hình phân chia lợi ích trong khai thác lưu vực sông áp dụng cho lưu vực sông Đồng Nai

Bước đầu ứng dụng mô hình phân chia lợi ích trong khai thác lưu vực sông áp dụng cho lưu vực sông Đồng Nai

Công nghệ - Môi trường

... phương lưu vực mục tiêu cải thiện, bảo vệ sử dụng hiệu nguồn nước lưu vực sông - Thống công tác qui hoạch môi trường, sở để xây dựng qui hoạch phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội - Xây dựng kế ... dụng công cụ kinh tế Công cụ kinh tế phí, thuế, quỹ…đóng vai trò quan trọng việc bảo vệ CLN LVS Công cụ kinh tế giúp tổ chức cá nhân lựa chọn cách ứng xử hiệu khai thác, sử dụng bảo vệ CLN, mà ... hành xây dựng cập nhật thông tin cho trang thông tin điện tử môi trường LVS Một số địa phương LVS tiến hành xây dựng CSDL môi trường địa phương Tuy nhiên, chưa CSDL cấp lưu vực tiểu lưu vực...
 • 49
 • 440
 • 0
Bước đầu ứng dụng mô hình phân chia lợi ích trong khai thác lưu vực sông áp dụng cho lưu vực sông Đồng Nai

Bước đầu ứng dụng mô hình phân chia lợi ích trong khai thác lưu vực sông áp dụng cho lưu vực sông Đồng Nai

Công nghệ - Môi trường

... MCCRB & MIKE11 TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU Khu vực nghiên cứu NGUỒN TÁC ĐỘNG ĐẾN CLN SÔNG ĐỒNG NAI Các khu dân cư KDC khu vực nghiên cứu Các KCN 15 KCN khu vực nghiên cứu HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG ... lượng chất ô nhiễm tạo khu vực i • Pimax: mức chịu đựng tối đa môi trường khu vựci • Pi: lượng chất gây ô nhiễm giảm vùng i • Qi: lượng chất ô nhiễm cần phải giảm khu vực i , Qi = P0i - Pimax • ... vùng phải xử lý ô nhiễm nhiều để đảm bảo ô nhiễm không ảnh hưởng đến khu vực nhà máy cấp nước vùng Đổi lại nhận hỗ trợ từ vùng vấn đề kỹ thuật xử lý ô nhiễm kinh phí xử lý ô nhiễm KẾT LUẬN Ứng...
 • 27
 • 424
 • 0
nghiên cứu, đề xuất tiêu chí xác định các loại hình công nghiệp không khuyến khích đầu tư trên lưu vực sông đồng nai

nghiên cứu, đề xuất tiêu chí xác định các loại hình công nghiệp không khuyến khích đầu tư trên lưu vực sông đồng nai

Thạc sĩ - Cao học

... nước bảo vệ môi trường (của Trung ương địa phương) Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông LVS Đồng Nai thực tốt công tác quản lý bảo vệ môi trường lưu vực sông, cải thiện chất lượng sông theo lộ trình ... Đề án bảo vệ môi trường đặt ra, đồng thời giúp cho sở sản xuất, doanh nghiệp thực quy định pháp luật bảo vệ môi trường II MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI: - Xác định loại hình hoạt động sản xuất, kinh doanh ... hình công nghiệp viii - Phương pháp chuyên gia: Luận văn tham gia đóng góp ý kiến chuyên gia môi trường, chuyên gia quản lý nhà nước bảo vệ môi trường chuyên gia ngành, lĩnh vực liên quan...
 • 157
 • 271
 • 0
khả năng tự làm sạch hst lưu vực sông đồng nai

khả năng tự làm sạch hst lưu vực sông đồng nai

Công nghệ - Môi trường

... phát triển kinh tế đất nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sống TÀI LIỆU THAM KHẢO Le Huy BÁ- Sinh Thái Môi Trường Bản – NXB ĐH Qu ốc Gia Lê Trình, Lê Quốc Hùng- Môi Trường Lưu Vực Sông ... đích kinh tế - xã hội ngày gia tăng làm cho chất lượng nước sông đa dạng sinh học lưu vực ngày suy giảm Trong xu phát triển kinh tế - xã hội khu vực nảy sinh hàng loạt vấn đề ô nhiễm môi trường, ... triển kinh tế - xã hội đất nước Hệ thống lưu vực sông Đồng Nai tầm quan trọng phát triển kinh tế - xã hội tương lai 12 tỉnh, thành phố lưu vực sông Là vùng tập trung phát triển công nghiệp, ...
 • 33
 • 507
 • 0
Ứng Dụng Mô Hình SWAT Đánh Giá Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Dòng Chảy Lưu Vực Sông Đồng Nai

Ứng Dụng Mô Hình SWAT Đánh Giá Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Dòng Chảy Lưu Vực Sông Đồng Nai

Báo cáo khoa học

... ngòi Từ mưa xuống đến lượng dòng chảy mặt cắt cửa xảy trình mưa, trình tổn thất, trình hình thành dòng chảy sườn dốc, trình tập trung nước sườn dốc sông Trong lưu vực, độ dốc đặc điểm thổ ... giảm tiểu lưu vực sông Diện tích khu vực lượng dòng chảy suy giảm vào mùa khô mở rộng theo thời gian: khu vực tỉnh Tây Ninh Bình Phước vào thời kỳ 2040, thời kỳ 2060 thêm khu vực thuộc tỉnh ... mùa mưa sông phần lớn xu tăng Đặc biệt từ tháng IX đến tháng XI lượng mưa ngày lớn qua thời kỳ làm cho lưu lượng dòng chảy hầu hết tiểu lưu vực tăng theo Trong khu vực lượng dòng chảy tăng...
 • 6
 • 390
 • 3
Đánh Giá Biến Động Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Đồng Nai Và Vùng Phụ Cận

Đánh Giá Biến Động Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Đồng Nai Và Vùng Phụ Cận

Báo cáo khoa học

... đến nhiều), KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ 47 (12/2014) dòng chảy trạm xu tăng hợp lý Ở lưu vực mưa lớn, xu tăng dòng chảy thường biến đổi cao xu tăng mưa, tăng hệ số dòng ... năm TB (%) Toàn lưu vực Thượng Đồng Nai Lưu vực sông Bé Lưu vực sông Sài Gòn Hạ lưu HTSĐN Ven biển So sánh với năm TB (mm) Toàn lưu vực Thượng Đồng Nai Lưu vực sông Bé Lưu vực sông Sài Gòn Hạ ... trung vùng trung tâm lưu vực (Hình 01) Về mặt không gian, khác biệt lượng mưa khu vực vùng lớn Trong lượng mưa năm trung bình toàn LVĐN&PC xấp xỉ 1.950 mm, nơi 1.000 mm nơi lại 2.500 mm Chênh...
 • 8
 • 297
 • 1
Nghiên cứu tác động của hồ Trị An đến môi trường địa chất lưu vực sông Đồng Nai

Nghiên cứu tác động của hồ Trị An đến môi trường địa chất lưu vực sông Đồng Nai

Địa lý - Địa chất

... thực tiễn: Các sản phẩm đề tài góp phần định hƣớng quy hoạch phát triển vùng, giúp nhà quản lý sở khoa học để xây dựng chiến lƣợc ngắn hạn nhƣ dài hạn phát triển kinh tế, xã hội bảo vệ môi trƣờng ... công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ môi trƣờng khu vực Những vấn đề tồn nêu nội dung cần đƣợc giải Đề tài Kết nghiên cứu vấn đề sở khoa học để xây dựng giải pháp hợp lý phù hợp ... đổi môi trƣờng (trong môi trƣờng địa chất) khu vực hồ chứa toàn lƣu vực sông đặc biệt phần lƣu vực từ hồ chứa hạ lƣu Các kết nghiên cứu với nội dung nêu đề Nghiên cứu tác động hồ Trị An đến môi...
 • 325
 • 1,295
 • 7
TTLT HƯỚNG DẪN PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ TẠI CÁC CƠ SỞ GD THUỘC HỆ THỐNG GD QD

TTLT HƯỚNG DẪN PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ TẠI CÁC SỞ GD THUỘC HỆ THỐNG GD QD

Tư liệu khác

... tác quốc tế giáo dục đào tạo để thâm nhập nội bộ, phá hoại tư tưởng điều tra, thu thập tin tức tình hình kinh tế, trị xã hội Việt Nam b) Phối hợp với nhà trường tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội ... nhà trường đóng địa bàn xây dựng Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh, trật tự nhà trường; phối hợp tổ chức giao ban, sơ kết hàng năm, tổng kết theo giai đoạn báo cáo cấp công tác đảm bảo ... hướng dẫn phối hợp với nhà trường địa bàn công tác bảo đảm an ninh, trật tự Hỗ trợ, phối hợp với lực lượng công an nhà trường địa bàn quản lý giải vụ việc an ninh, trật tự liên quan b) Thường...
 • 6
 • 1,204
 • 1

Xem thêm