xây dựng chương trình đào tạo theo cdio

Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học

Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học

Kĩ thuật Viễn thông

... vũ bÃo, chúng em mong muốn thiết kế một chơng trình có thể ứng dụng đợc vào thực tế. Vì vậy chúng em đà chọn đề tài: Xây dựng một chơng trình đào tạo từ xa một môn học với những nội dung chính ... dạy cũng đợc tăng theo. Do vậy, một loạt những chơng trình đào từ xa ra đời khi mà công nghệ thông tin ngày càng phát triển nhằm mục đích đáp ứng đợc cả hai nhu cầu trên. Đào tạo từ xa là một ... Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kết luận Đào tạo từ xa là một chơng trình hay mang nhiều ý nghĩa thiết thực. Tuy nhiên, để chơng trình này hoàn thiện hơn và thực tế hơn nữa đòi hỏi...
 • 24
 • 529
 • 2
Tài liệu Một trong những thách thức lớn của việc xây dựng chương trình đào tạo ... docx

Tài liệu Một trong những thách thức lớn của việc xây dựng chương trình đào tạo ... docx

Kỹ năng đọc tiếng Anh

... chương trình, giáo trình, mục tiêu sử dụng, nên đã tạo ra tình trạng hỗn loạn nói trên. Cũng vậy, sự lúng túng của người có trách nhiệm chuyên môn trong việc xây dựng một chương trình đào tạo ... quyết định đúng đắn trong quá trình đào tạo (ở đây là quyết định về việc phân loại học viên và lựa chọn chương trình, giáo trình phù hợp). Vì thế, quá trình đào tạo tiếng Anh bậc đại học tại ... đánh giá giáo trình và chọn giáo trình phù hợp cho sinh viên các khoa, tổ chức tập huấn giáo viên sử dụng giáo trình mới, và đánh giá trình độ người học trong suốt quá trình đào tạo. (Vũ Thị...
 • 11
 • 679
 • 1
Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001:2004

Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001:2004

Quản trị kinh doanh

... nhóm để đào tạo Chương 5: Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Chương này trình bày nội dung của Chương trình đào tạo cho các nhóm đã được phân ra ở chương 4, bao gồm: Ban lãnh ... Chương 4: Khả năng đảm bảo nguồn lực và phân loại nhóm để xây dựng Chương trình đào tạo nhận thức ISO 14001:2004 Chương này trình bày cơ sở và sự cần thiết phải phân loại nhóm để đào tạo Chương ... tế - Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép phù hợp với khả năng nhận thức của mỗi trình độ khác nhau và ở những bộ phận làm việc khác nhau. - Đưa Chương trình đào tạo vào...
 • 150
 • 804
 • 1
Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành công tác xã hội

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành công tác xã hội

Cao đẳng - Đại học

... VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG CĐSP TT HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Chương trình đào tạo: CÔNG TÁC XÃ H ỘI Trình độ đào tạo: ... ĐẲNGNgành đào tạo: CÔNG TÁC XÃ H ỘILoại hình đào tạo: CHÍNH QUY(Ban hành kèm theo Quy ết định số 121/QĐ -CĐSP ngày 15 tháng 9 năm 2008của Hiệu trưởng trường CĐSP TT Huế)1. Mục tiêu đào tạo: 1.1. ... trường CĐSP TT Huế)1. Mục tiêu đào tạo: 1.1. Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội, trình độ cao đẳng nhằm đào tạo cán bộ đáp ứng được những yêu cầu đổi mới của đất n ước...
 • 4
 • 522
 • 2
Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành giáo dục mầm non

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành giáo dục mầm non

Cao đẳng - Đại học

... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG CĐSP TT HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNGNgành đào tạo: GIÁO DỤC ... NONLoại hình đào tạo: CHÍNH QUY(Ban hành kèm theo Quy ết định số 121/QĐ-CĐSP ngày 15 tháng 9 năm 2008của Hiệu trưởng trường CĐSP TT Huế)1. Mục tiêu đào tạo: Chương trình giáo dục đại học trình độ ... nghiệp trung học phổ thông5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp : Thực hiện theo quy chế Đ ào tạo đại họcvà cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo quy ết định số43/2007/QĐ-BGDĐT...
 • 4
 • 1,085
 • 2
Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành giáo dục tiểu học

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành giáo dục tiểu học

Cao đẳng - Đại học

... nghiệp trung học phổ thông5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp : Thực hiện theo quy chế Đ ào tạo đại họcvà cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo quy ết định số43/2007/QĐ-BGDĐT ... ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 6. Thang điểm:7. Nội dung chương trình (tên và khối lượng các học phần)7.1. Khung chương tr ình đào tạo 7.1.1 Kiến thức giáo dục đại c ương tối ... dụng một cách sáng tạo các kiến thứcvà kỹ năng được đào tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học v à giáo dục học sinh, gópphần nâng cao chất l ượng GDTH.32. Thời gian đào tạo: 3 năm, chia làm...
 • 5
 • 904
 • 6
Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành sư phạm sinh hoạt

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành sư phạm sinh hoạt

Cao đẳng - Đại học

... DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG CĐSP TT HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Chương trình đào tạo : SINH HỌC Trình độ đào tạo: CAO ... ĐẲNGNgành đào tạo: SƯ PHẠM SINH HỌCLoại hình đào tạo: CHÍNH QUY(Ban hành kèm theo Quy ết định số 441/QĐ-CĐSP-ĐT ngày 01 tháng 9 năm 2009của Hiệu trưởng trường CĐSP TT Huế)1. Mục tiêu đào tạo 1.1. ... Huế)1. Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu chung Chương trình đào tạo giáo viên ngành Cao đẳng Sư phạm Sinh học đạt chuẩn trình độ cao đẳng nhằm đào tạo giáo viên trung học cơ sở (THCS), đáp ứng...
 • 4
 • 369
 • 0
Nội dung chương trình đào tạo kiến thức và kỹ năng tin học ứng dụng cơ bản

Nội dung chương trình đào tạo kiến thức và kỹ năng tin học ứng dụng cơ bản

Tin học văn phòng

... vực gì.- Từ cột 8 đến cột 15: Đánh dấu x vào học phần đăng ký tham gia đào tạo, học phần nào đã học (không theo chương trình BĐHĐA 112 Chính phủ) và cần kiểm tra trắc nghiệm trước khi học thì ... chức tham dự đào tạo theo các mẫu sau: Mẫu phiếu khảo sát:Tên đơn vị : . . . . . . . . . PHIẾU KHẢO SÁTVí dụ minh họa:STTHọ và tênNăm sinhChức vụNhiệm vụ, trách nhiệm Trình độ chuyên...
 • 2
 • 769
 • 1
Chương trình đào tạo theo tín chỉ- ngành kĩ thuật

Chương trình đào tạo theo tín chỉ- ngành kĩ thuật

Cao đẳng - Đại học

... Năm thứ 5HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7 HK8 HK9CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ - NGÀNH KỸ THUẬT THỦY ĐIỆN VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO(Ban hành kèm theo Quyết định số 126 QĐ/ĐHTL của Hiệu trưởng ... Technical Graphics DRAW214 Đồ họa kỹ thuật3 3CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ - NGÀNH KỸ THUẬT THỦY ĐIỆN VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO(Ban hành kèm theo Quyết định số 126 QĐ/ĐHTL của Hiệu trưởng ... lượng tái tạo 18 4 141 Thực tập công trình năng lượng tái tạo Professional practise for renewableenergy engineeringPRE438 Thủy điện và năng lượng tái tạo 1 12 Kỹ thuật và tổ chức xây dựng Construction...
 • 3
 • 391
 • 0
Chương trình đào tạo theo tín chỉ, ngành kĩ thuật hạ tầng

Chương trình đào tạo theo tín chỉ, ngành kĩ thuật hạ tầng

Cao đẳng - Đại học

... triểnnông thôn3 33 Công nghệ xây dựng công trình bê tông Contruction Technology of Concrete CET417 Công nghệ và quản lý xây dựng 2 24 Đồ án công nghệ xây dựng công trình bê tôngContruction Technology ... nghệ và quản lý xây dựng 1 114Năm thứ 5HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7 HK8 HK9CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ - NGÀNH KỸ THUẬT HẠ TẦNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN(Ban hành kèm theo Quyết định ... Năm thứ 5HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7 HK8 HK9CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ - NGÀNH KỸ THUẬT HẠ TẦNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN(Ban hành kèm theo Quyết định số 126 QĐ/ĐHTL của Hiệu trưởng...
 • 3
 • 398
 • 0
Chương trình đào tạo theo học tín chỉ- ngành kĩ thuật điện, điện tử

Chương trình đào tạo theo học tín chỉ- ngành kĩ thuật điện, điện tử

Cao đẳng - Đại học

... 4428 Điện tử I Electronics I ELEN115 Kỹ thuật điện 44CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ - NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ(Ban hành kèm theo Quyết định số 126 QĐ/ĐHTL của Hiệu trưởng ngày ... Algebra) MATH232 Toán học3 310 Toán IVa (Phương trình vi phân) Mathematics IVa (Differential Equation) MATH243 Toán học2 211 Toán IVb (Phương trình vật lý toán)Mathematics IVb (Mathematical...
 • 2
 • 355
 • 0

Xem thêm