xây dựng chương trình đào tạo theo cách tiếp cận mục tiêu the objectivc approach

Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu phát triển đội ngủ chấp hành viên và xây dựng chương trình đào tạo theo yêu cầu cải cách tư pháp

Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu phát triển đội ngủ chấp hành viên và xây dựng chương trình đào tạo theo yêu cầu cải cách tư pháp

Báo cáo khoa học

... phúc trình Những điểm Đề tài Đề tài công trình chun khảo nghiên cứu tồn diện, có hệ thống thực trạng, nhu cầu phát triển đội ngũ chấp hành viên xây dựng chương trình đào tạo theo yêu cầu cải cách ... chấp hành viên từ đề khung chương trình đào tạo chấp hành viên trở thành yêu cầu vô cấp thiết giai đoạn Mục tiêu nhiệm vụ 2.1 Mục tiêu Đề tài triển khai nhằm hai mục tiêu chủ yếu đánh giá tổng ... 2.2 Thực trạng công tác đào tạo chấp hành viên 69 Chương 99 YÊU CẦU, GIẢI PHÁP VỀ NHU CẦU VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤP HÀNH VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP Ở VIỆT NAM...
 • 515
 • 1,135
 • 2
MỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÍNH TÍCH cực học tập của SINH VIÊN TRƯỜNG đh THỦ đô hà nội NHẰM đáp ỨNG đổi mới CHƯƠNG TRÌNH đào tạo THEO HƯỚNG TIẾP cận NĂNG lực NGƯỜI học

MỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÍNH TÍCH cực học tập của SINH VIÊN TRƯỜNG đh THỦ đô hà nội NHẰM đáp ỨNG đổi mới CHƯƠNG TRÌNH đào tạo THEO HƯỚNG TIẾP cận NĂNG lực NGƯỜI học

Giáo dục học

... tính tích cực học tập sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà nội đáp ứng yêu cầu đổi chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận lực người học Thứ nhất: Giảng viên cần quan tâm phát giúp sinh viên hình ... chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai mà theo học 2.2.2 Các yếu tố khách quan - Vai trò, ý nghĩa mơn học, chương trình học Vai trò ý nghĩa mơn học, chương trình học có ý nghĩa vơ quan trọng việc ... tích cực theo quan điểm thống tâm lý – ý thức – hoạt động – giáo tiếp nhân cách, chúng tơi định nghĩa tính tích cực sau: Tính tích cực ý thức tự giác chủ thể thể tính chủ động, say mê, sáng tạo nỗ...
 • 7
 • 1,229
 • 30
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ MAY & THIẾT KẾ THỜI TRANG THEO HƯỚNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ (TT)

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ MAY & THIẾT KẾ THỜI TRANG THEO HƯỚNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ (TT)

Thạc sĩ - Cao học

... điểm xây dựng chương trình như: xây dựng chương trình theo hướng tiếp cận, sở phân tích nghề, theo phương pháp Dacum 1.3 Một số mơ hình xây dựng chương trình đào tạo nghề 1.4 Qui trình đào tạo ... tích, xây dựng, thực hiện, kiểm tra đánh giá - Thứ hai, người nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo nghề theo hướng tiếp cận mục tiêu, coi mục tiêu đào tạo tiêu chí để lựa chọn nội dung đào tạo, ... hướng tiếp cận xây dựng chương trình + Các bước xây dựng chương trình đào tạo nghề “M & TKTT” - Thứ hai là, thực khảo sát để làm sở thực tiễn cho việc đề xuất giải pháp xây dựng chương trình đào tạo...
 • 20
 • 726
 • 2
Xây dựng chương trình đào tạo ngành Sư phạm kỹ thuật theo tín chỉ tại trường Đại học Hùng Vương

Xây dựng chương trình đào tạo ngành Sư phạm kỹ thuật theo tín chỉ tại trường Đại học Hùng Vương

Thạc sĩ - Cao học

... đào tạo 1.3.2 Các cách tiếp cận việc xây dựng chơng trình đào tạo Có nhiều cách tiếp cận khác để xây dựng chơng trình đào tạo đại học cách tiếp cận có tính u việt đặc thù mang tính thời đại Cách ... lạc hậu Hiện - - 12 nay, cách tiếp cận không phù hợp không đợc sử dụng việc xây dựng chơng trình đào tạo - Cách tiếp cận mục tiêu: Cách tiếp cận mục tiêu chơng trình đào tạo đợc phát triển vào ... chơng trình đào tạo Chơng trình đào tạo thiết kế tổng hợp cho hoạt động đào tạo bao gồm: 1) Mục tiêu đào tạo; 2) Nội dung đào tạo; 3) Phơng pháp quy trình đào tạo; 4) Đánh giá kết đào tạo Tất...
 • 73
 • 554
 • 0
Xây dựng chương trình đào tạo sơ cấp nghề may và thiết kế thời trang theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường tại trường cao đẳng nghề cần thơ

Xây dựng chương trình đào tạo sơ cấp nghề may và thiết kế thời trang theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường tại trường cao đẳng nghề cần thơ

Kỹ thuật

... hộiăhơnăkhiăthamăgiaăthịătrườngăLĐ - Qui trình xây dựng một chương trình Theo qui trình xơy dựng chương trình c aăDựăánăSVTC.ă(Hìnhă1.6) Khiăxơy dựng chương trình choăđềătƠiănƠy,ăngườiănghiênăcứu tiếp cận theo qui trình c ... 27 1.4 QUI TRÌNH XÂY D NGăCH NGăTRỊNHăĐÀOăT O NGH THEO MƠậĐUN 29 1.4.1 Nguyên tắc xây dựng chương trình đƠo tạo ngắn hạn 31 1.4.2 Quy trình xây dựng chương trình đƠo tạo nghề ... căđíchădạyăhọcăđểăcó cách tiếp cận phùăhợp.ăDoăđó,ătừănhữngăhướng tiếp cận trongă việcă xơyă dựng chương trình đƠoă tạo nhưă trên,ă ngườiă nghiênă cứu xơyă dựng chương trình đƠo tạo nghềăắM & TKTT” theo hướng tiếp cận m...
 • 244
 • 391
 • 0
Xây dựng chương trình đào tạo tích hợp cho chương trình Kỹ thuật chế tạo theo mô hình CDIO

Xây dựng chương trình đào tạo tích hợp cho chương trình Kỹ thuật chế tạo theo mô hình CDIO

Giáo dục học

... II Mục tiêu đào tạo chuẩn đầu theo CDIO Bước để xây dựng chương trình đào tạo chuyển đổi tầm nhìn CDIO thành mục tiêu đào tạo Trong trình cải cách lại chương trình đào tạo ta cần xem xét lại mục ... đào tạo hiệu chỉnh Quá trình thiết kế chương trình đào tạo tích hợp tiếp cận CDIO hình Hình 1: Mơ hình q trình thiết kế chương trình đào tạo tích hợp tiếp cận CDIO Ngồi ra, chương trình đào tạo ... trình bày trình tự kết cải cách chương trình đào tạo Kỹ thuật chế tạo, khoa Cơ khí có theo hướng tiếp cận CDIO Dựa theo kết xây dựng đề cương chi tiết cho môn học chương trình với chuẩn đầu theo...
 • 12
 • 731
 • 0
Xây dựng chương trình đào tạo tích hợp cho chương trình Kỹ thuật chế tạo theo mô hình CDIO

Xây dựng chương trình đào tạo tích hợp cho chương trình Kỹ thuật chế tạo theo mô hình CDIO

Giáo dục học

... II Mục tiêu đào tạo chuẩn đầu theo CDIO Bước để xây dựng chương trình đào tạo chuyển đổi tầm nhìn CDIO thành mục tiêu đào tạo Trong trình cải cách lại chương trình đào tạo ta cần xem xét lại mục ... đào tạo hiệu chỉnh Quá trình thiết kế chương trình đào tạo tích hợp tiếp cận CDIO hình Hình 1: Mơ hình q trình thiết kế chương trình đào tạo tích hợp tiếp cận CDIO Ngồi ra, chương trình đào tạo ... trình bày trình tự kết cải cách chương trình đào tạo Kỹ thuật chế tạo, khoa Cơ khí có theo hướng tiếp cận CDIO Dựa theo kết xây dựng đề cương chi tiết cho môn học chương trình với chuẩn đầu theo...
 • 12
 • 1,849
 • 0
Xây dựng chương trình đào tạo tích hợp cho chương trình Kỹ thuật chế tạo theo mô hình CDIO

Xây dựng chương trình đào tạo tích hợp cho chương trình Kỹ thuật chế tạo theo mô hình CDIO

Khoa học xã hội

... II Mục tiêu đào tạo chuẩn đầu theo CDIO Bước để xây dựng chương trình đào tạo chuyển đổi tầm nhìn CDIO thành mục tiêu đào tạo Trong trình cải cách lại chương trình đào tạo ta cần xem xét lại mục ... đào tạo hiệu chỉnh Quá trình thiết kế chương trình đào tạo tích hợp tiếp cận CDIO hình Hình 1: Mơ hình q trình thiết kế chương trình đào tạo tích hợp tiếp cận CDIO Ngồi ra, chương trình đào tạo ... trình bày trình tự kết cải cách chương trình đào tạo Kỹ thuật chế tạo, khoa Cơ khí có theo hướng tiếp cận CDIO Dựa theo kết xây dựng đề cương chi tiết cho môn học chương trình với chuẩn đầu theo...
 • 12
 • 373
 • 0
MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 150 TÍN CHỈ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 150 TÍN CHỈ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quản trị kinh doanh

... huấn “Cải cách xây dựng chương trình đào tạo kĩ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO” cho tất cán giảng dạy Sau đó, khoa trực tiếp môn triển khai việc thực xây dựng chương trình đào tạo theo CDIO ... chương trình đào tạo 150 tín theo định hướng CDIO Trường ĐHSPKT TPHCM bước ngoặc nhằm nâng cao chất lượng đào tạotheo chương trình đào tạo, CDIO có nghĩa sinh viên đào tạo tồn diện theo trình ... triển khai chương trình đào tạo 150 TC theo hướng tiếp cận CDIO cho sinh viên khóa tuyển sinh 2012, Trường giao cho khoa tiến hành xây dựng chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO với...
 • 11
 • 520
 • 0
Xây dựng chương trình đào tạo tích hợp cho chương trình Kỹ thuật chế tạo theo mô hình CDIO

Xây dựng chương trình đào tạo tích hợp cho chương trình Kỹ thuật chế tạo theo mô hình CDIO

Cơ khí - Chế tạo máy

... II Mục tiêu đào tạo chuẩn đầu theo CDIO Bước để xây dựng chương trình đào tạo chuyển đổi tầm nhìn CDIO thành mục tiêu đào tạo Trong trình cải cách lại chương trình đào tạo ta cần xem xét lại mục ... đào tạo hiệu chỉnh Quá trình thiết kế chương trình đào tạo tích hợp tiếp cận CDIO hình Hình 1: Mơ hình q trình thiết kế chương trình đào tạo tích hợp tiếp cận CDIO Ngồi ra, chương trình đào tạo ... trình bày trình tự kết cải cách chương trình đào tạo Kỹ thuật chế tạo, khoa Cơ khí có theo hướng tiếp cận CDIO Dựa theo kết xây dựng đề cương chi tiết cho môn học chương trình với chuẩn đầu theo...
 • 12
 • 301
 • 0
Xây dựng chương trình đào tạo ngành điện công nghiệp và dân dụng theo modul tại trường trung học điện tử  điện lạnh hà nội

Xây dựng chương trình đào tạo ngành điện công nghiệp và dân dụng theo modul tại trường trung học điện tử điện lạnh hà nội

Cơ khí - Chế tạo máy

... Phân loại chơng trình đào tạo 25 1.2.4 Quan điểm tiếp cận xây dựng chơng trình đào tạo theo Modul 30 1.2.5 Chơng trình đào tạo theo Modul 31 1.3 Quy trình xây dựng chơng trình đào tạo kết hợp Modul ... tạo theo Modul 1.1 Dạy học theo lực thực (NLTH) 1.1.1 Những định hớng đổi mục tiêu, nội dung chơng trình đào tạo 1.1.1.1 Đổi mục tiêu chơng trình đào tạo Trong thực tế, nói đến mục tiêu đào tạo ... trình đào tạo đợc trọng định hớng chơng trình đào tạo theo Modul 1.2 Tổng quan chơng trình đào tạo theo Modul (CTM) 1.2.1 Một số thuật ngữ chơng trình đào tạo (CTĐT) 1.2.1.1 Chơng trình đào tạo...
 • 120
 • 250
 • 0
Xây dựng chương trình đào tạo ngành may theo nhu cầu xã hội tại trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh

Xây dựng chương trình đào tạo ngành may theo nhu cầu xã hội tại trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh

Cơ khí - Chế tạo máy

... đào tạo nghề …………………………………………………………………… Tiếp cận đào tạo theo lực thực mơ hình xây dựng chương trình theo mơđun …………………………………………… 4.1 Tiếp cận đào tạo theo lực thực …………………… 4.2 Mô hình xây dựng ... sử dụng, chương trình việc triển khai chương trình đào tạo đảm bảo thực mục tiêu đào tạo chất lượng đào tạo cao Xây dựng chương trình đào tạo 2.1 Các khái niệm 2.1.1 Chương trình đào tạo (curriculum) ... đào tạo theo trình độ đào tạo (trình bày dạng tổng quát); - Kế hạch đào tạo; - Sơ đồ nội dung môđun đào tạo 2.3 Nguyên tắc xây dựng chương trình đào tạo 2.3.1 Chương trình dạy nghề dài hạn (trình...
 • 151
 • 367
 • 0
Xây dựng chương trình đào tạo nghề hàn theo mô đun tại trường kỹ thuật công nghiệp việt nam  hàn quốc nghệ an

Xây dựng chương trình đào tạo nghề hàn theo mô đun tại trường kỹ thuật công nghiệp việt nam hàn quốc nghệ an

Cơ khí - Chế tạo máy

... nớc giới 1.1.5.2 Quan điểm tiếp cận xây dựng chơng trình đào tạo nghề theo mô đun Nh phần trình bày, chơng trình đào tạo nghề theo truyền thống chơng trình đào tạo nghề theo NLTH có mặt mạnh, mặt ... quy trình xây dựng TCKNNĐT trùng với hai giai đoạn quy trình xây dựng chơng trình đào tạo 1.1.3 Tích hợp nội dung đào tạo đào tạo nghề: Tích hợp nội dung đào tạo kiểu cấu trúc nội dung đào tạo ... nghề quy định mục tiêu, kế hoạch, nội dung hoạt động dạy nghề Chơng trình dạy nghề bao gồm: - Mục tiêu đào tạo theo trình độ đào tạo - Kế hoạch đào tạo - Chơng trình môn học mô đun đào tạo - Kế hoạch...
 • 111
 • 344
 • 0
Xây dựng chương trình đào tạo nghề tiện theo cấu trúc modul ở các trường cao đẳng

Xây dựng chương trình đào tạo nghề tiện theo cấu trúc modul ở các trường cao đẳng

Cơ khí - Chế tạo máy

... 1.2.5.2 Quy trình phát triển chương trình đào tạo theo mơ đun Quy trình phát triển chương trình đào tạo theo mơ đun gồm bước (Hình 1.5) Chọn cách tiếp cận đào tạo Cách tiếp cận khác Tiếp cận theo mơ ... thể 1.2.5 Quy trình phát triển chương trình đào tạo theo cấu trúc mơ đun 1.2.5.1 Cấu trúc mô đun đào tạo: a) So sánh cấu trúc chương trình đào tạo truyền thống chương trình đào tạo theo mơ đun ... dung Xây dựng sơ đồ liên kết mô đun Và phần tử học tập Hình 1.5 Quy trình phát triển chương trình theo mơ đun Bước 1: Chọn cách tiếp cận đào tạo Chọn cách tiếp cận xây dựng cấu trúc chương trình...
 • 102
 • 455
 • 0
Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học

Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học

Kĩ thuật Viễn thông

... phát triển, nhu cầu học dạy đợc tăng theo Do vậy, loạt chơng trình đào từ xa đời mà công nghệ thông tin ngày phát triển nhằm mục đích đáp ứng đợc hai nhu cầu Đào tạo từ xa đề tài mang tính chất thực ... phát triển nh vò b·o, chóng em mong mn thiÕt kÕ mét ch¬ng trình ứng dụng đợc vào thực tế Vì chúng em chọn đề tài: Xây dựng chơng trình đào tạo từ xa môn học với nội dung nh sau: Các giáo viên cập ... ý kiến để chơng trình chúng em đợc hoàn thiện Cuối chúng em xin chân thành cảm ơn giảng dạy giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo Trần Đăng Công giúp chúng em hoàn thành chơng trình Đào tạo từ xa môn học...
 • 24
 • 528
 • 2
Tài liệu Một trong những thách thức lớn của việc xây dựng chương trình đào tạo ... docx

Tài liệu Một trong những thách thức lớn của việc xây dựng chương trình đào tạo ... docx

Kỹ năng đọc tiếng Anh

... viên, chương trình, giáo trình, mục tiêu sử dụng, nên tạo tình trạng hỗn loạn nói Cũng vậy, lúng túng người có trách nhiệm chuyên mơn việc xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu đề ... Chẳng hạn, người học chưa có quyền lựa chọn yếu tố trình đào tạo lựa chọn chương trình đào tạo theo trình độ sẵn có; lựa chọn sở đào tạo, giáo trình học tập, giảng viên cho phù hợp với hồn cảnh, ... động trực tiếp đến hiệu giảng dạy khơng có hiểu biết chun mơn để đưa định đắn trình đào tạo (ở định việc phân loại học viên lựa chọn chương trình, giáo trình phù hợp) Vì thế, trình đào tạo tiếng...
 • 11
 • 679
 • 1
Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001:2004

Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001:2004

Quản trị kinh doanh

... 2004 Chương 4: Khả đảm bảo nguồn lực phân loại nhóm để xây dựng Chương trình đào tạo nhận thức ISO 14001:2004 Chương trình bày sở cần thiết phải phân loại nhóm để đào tạo Chương 5: Xây dựng Chương ... Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Chương trình bày nội dung Chương trình đào tạo cho nhóm phân chương 4, bao gồm: Ban lãnh đạo, Ban ISO, Khối Văn phòng, Khối Công nhân Chương 6: Đưa Chương ... cách đầy đủ thích hợp, kể đào tạo đạt mục tiêu - Xây dựng trì chương trình chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng tình trạng khẩn cấp - Xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động trì chương trình nhằm bảo đảm việc...
 • 150
 • 803
 • 1
BÁO CÁO

BÁO CÁO " XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA " pot

Báo cáo khoa học

... công tác đào tạo Vậy nên, doanh nghiệp nên xây dựng chương trình đào tạo theo cách tiếp cận hệ thống minh họa hình sau Mơ hình gồm giai đoạn:  Giai đoạn đánh giá nhu cầu  Giai đoạn đào tạo  Giai ... họ đào tạo Mơ hình hệ thống chương trình đào tạo phát triển Nguồn nhân lực Doanh nghiệp nhỏ vừa Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực đóng góp vào mục tiêu chung tổ chức tổ chức chương trình đào tạo ... ĐOẠN ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ Đánh giá nhu cầu đào tạo:  Phân tích tổ chức  Phân tích cơng việc  Phân tích cá nhân Lựa chọn phương pháp đào tạo nguyên tắc học Xác định mục tiêu đào tạo Xây dựng...
 • 5
 • 768
 • 4

Xem thêm