xây dựng chương trình đào tạo liên thông ngành vận hành máy tàu biển

Đề xuất xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên bậc Đại học ngành Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang

Đề xuất xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên bậc Đại học ngành Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang

Thạc sĩ - Cao học

... liên quan đến đào tạo liên thông; chương trình đào tạo chương trình đào tạo liên thông; tài liệu, sách tham khảo xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo liên thông, phân tích ... cứu đề tài đắn Lý thuyết xây dựng chương trình đào tạo 2.1 Lý thuyết xây dựng chương trình 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng chương trình Xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT) công việc khó ... thành nhiệm vụ sau: - Xây dựng sở lý luận cho việc nghiên cứu chương trình đào tạo liên thông hai bậc cao đẳng nghề đại học - Xây dựng sở thực tiễn cho đề tài - Xây dựng chương trình đào tạo liên...
 • 28
 • 566
 • 1
Xây dựng chương trình đào tạo liên thông bậc trung cấp lên đại học ngành Nông học tại trường Trung cấp nông lâm nghiệp Bình Dương

Xây dựng chương trình đào tạo liên thông bậc trung cấp lên đại học ngành Nông học tại trường Trung cấp nông lâm nghiệp Bình Dương

Thạc sĩ - Cao học

... văn pháp lý liên quan đến đào tạo liên thông - Các chương trình đào tạo liên thông - Các tài liệu, sách tham khảo xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo liên thông, phân ... dựng chương trình đào tạo, 5-Tiến trình xây dưng chương trình đào tạo II CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG Phần tác giả trình bày: 1-Xu liên thông giáo dục đào tạo, 2-Những quan điểm đạo, yếu tố liên ... dung bao gồm: Chương 1: Cơ sở lý luận xây dựng chương trình đào tạo liên thông Bao gồm:các sở lý luận cho việc nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, chương trình đào tạo liên thông hai bậc...
 • 23
 • 539
 • 2
Xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ Điện thoại viên hỗ trợ các dịch vụ Viễn thông Tin học.

Xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ Điện thoại viên hỗ trợ các dịch vụ Viễn thông Tin học.

Cơ sở dữ liệu

... pháp đào tạo, kiểm tra đánh giá quản lý chất lƣợng đào tạo Trong trình đào tạo, giảng viên vào ngân hàng câu hỏi để thực phƣơng pháp đào tạo tích cực trình truyền đạt thu thập thông tin Trong trình ... “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ điện thoại viên hỗ trợ gián tiếp – đhsc dịch vụ viễn thông – tin học” CHƢƠNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ TÀI LIỆU ĐÀO TẠO ĐIỆN ... tra 25 2.1 Xây dựng lớp học 25 2.2 Xây dựng kiểm tra 27 Đánh giá kết đào tạo trình tự rèn luyện học viên 31 CHƢƠNG THIẾT KẾ, XÂY DỰNG WEBSITE ĐÀO TẠO, KIỂM TRA ONLINE...
 • 110
 • 420
 • 0
Ứng dụng mô hình ''quản lý và lãnh đạo bản thân'' trong việc xây dựng chương trình đào tạo tại Công ty Viễn thông Viettel

Ứng dụng mô hình ''quản lý và lãnh đạo bản thân'' trong việc xây dựng chương trình đào tạo tại Công ty Viễn thông Viettel

Quản trị kinh doanh

... VIỆC XÂY DựNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: “QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO BẢN THÂN” TẠI CÔNG TY VIẺN THÔNGVIETTEL 77 3.1 Định hướng ứng dụng mô hình 77 3.1.1 Úng dụng xây dựng chương trình đào tạo “Quản ... trạng nguồn nhân lực Công ty Viễn thông Viettel, từ tạo dựng chương trình đào tạo « Lành đạo quàn lý thân » cho Công ty Viền thông Viettel, để đáp ứng công tác xây dựng phát triển Viettel bền vững ... công ty Viễn thông Viettel tinh hình nguồn nhân lực, chương trình đào tạo số gương điển hình doanh nghiệp Viettel Những đóng góp mói luận văn Đóng góp cùa luận văn tạo chương trình đào tạo 10 buổi...
 • 127
 • 798
 • 4
Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu môn công nghệ ở trường THCS

Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu môn công nghệ ở trường THCS

Quản lý giáo dục

... có chương Chương 1: Cơ sở lí luận Trình bày sơ lược Lý thuyết xây dựng chương trình, yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng chương trình, bước xây dựng chương trình Chương 2: Cơ sở thực tiễn xây dựng chương ... người Về bản, đào tạo trình dạy học gắn với giáo dục đạo đức, nhân cách Kết trình độ đào tạo người đào tạo phụ thuộc vào trình tự đào tạo người Chỉ trình đào tạo biến thành trình tự đào tạo cách tích ... chương trình đào tạo đo mức độ đạt mục tiêu đề Mục đích việc xây dựng chương trình đào tạo phụ thuộc vào đối tượng người học chương trình Các khái niệm tương đối định nghĩa chương trình đào tạo...
 • 22
 • 614
 • 0
Chương trình đào tạo liên thông trình độ cao đẳng nghề trình máy tính

Chương trình đào tạo liên thông trình độ cao đẳng nghề trình máy tính

Cao đẳng - Đại học

... MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN; ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ TỰ CHỌN 4.1 Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn phân ... ĐH Đà Nẵng, 2007 Giáo trình mạng máy tính hệ thống mở NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành Nguyên lý hệ điều hành CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT Giáo trình cấu trúc liệu Trần ... đào tạo - Thời gian bố trí thời gian đào tạo khóa GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO TT TÊN SÁCH MÔN ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH Tài liệu hướng dẫn môn học Anh văn chuyên ngành , Tiếng anh chuyên ngành...
 • 7
 • 602
 • 2
Chương trình đào tạo liên thông trình độ cao đẳng nghề thiết kế đồ họa

Chương trình đào tạo liên thông trình độ cao đẳng nghề thiết kế đồ họa

Cao đẳng - Đại học

... MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN; ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ TỰ CHỌN 4.1 Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn phân ... BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN; ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC 3.1 Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc Các môn học chung Chính trị I Pháp ... mô đun đào tạo nghề: 1635 + Thời gian học bắt buộc: 735 giờ; + Thời gian học tự chọn: 360 + Thời gian học lý thuyết: 417 giờ; + Thời gian học thực hành: 678 DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ...
 • 4
 • 911
 • 11
Chương trình đào tạo liên thông

Chương trình đào tạo liên thông

Cao đẳng - Đại học

... nghiệp ngành du lịch 12 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH + Chương trình cải tiến xây dựng theo khung chương trình giáo dục đại học, khối ngành Quản trị kinh doanh Bộ Giáo Dục Đào tạo, ban hành ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC Tên chương trình : Chương trình liên thông Cao ... đẳng - Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh Du lịch – Khách sạn Trình độ đào tạo : Đại học Ngành đào tạo : Quản trị kinh doanh Loại hình đào tạo : Chính quy tập trung Ban hành theo Quyết định...
 • 10
 • 466
 • 0
Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học

Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học

Kĩ thuật Viễn thông

... phát triển nh vũ bão, chúng em mong muốn thiết kế chơng trình ứng dụng đợc vào thực tế Vì chúng em chọn đề tài: Xây dựng chơng trình đào tạo từ xa môn học với nội dung nh sau: Các giáo viên cập ... ý kiến để chơng trình chúng em đợc hoàn thiện Cuối chúng em xin chân thành cảm ơn giảng dạy giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo Trần Đăng Công giúp chúng em hoàn thành chơng trình Đào tạo từ xa môn học ... cầu học dạy đợc tăng theo Do vậy, loạt chơng trình đào từ xa đời mà công nghệ thông tin ngày phát triển nhằm mục đích đáp ứng đợc hai nhu cầu Đào tạo từ xa đề tài mang tính chất thực tế, làm...
 • 24
 • 531
 • 2
Tài liệu TỔ CHỨC HỆ THỐNG TRI THỨC TRONG THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO TÍN CHỈ Ở BẬC ĐẠI HỌC ppt

Tài liệu TỔ CHỨC HỆ THỐNG TRI THỨC TRONG THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO TÍN CHỈ Ở BẬC ĐẠI HỌC ppt

Cao đẳng - Đại học

... liên thông chương trình đào tạo cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ Tiến sĩ nhóm ngành chuyên ngành đào tạo liên thông chương trình đào tạo cử nhân quản lý giáo dục, cao học QLGD Tiến sĩ QLGD ; liên thông ... chuyên ngành khác cấp trình độ đào tạo + Liên thông chéo : loại hình liên thông chương trình đào tạo lĩnh vực ( Ví dụ lĩnh vực giáo dục ) khác bậc trình độ chuyên ngành liên thông chương trình ... dục chương trình đào tạo cử nhân sư phạm chuyên ngành (toán , lý, văn ) với chương trình khoa học giáo dục chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý giáo dục Liên thông chéo hình thành liên thông chương...
 • 13
 • 715
 • 2
Tài liệu Một trong những thách thức lớn của việc xây dựng chương trình đào tạo ... docx

Tài liệu Một trong những thách thức lớn của việc xây dựng chương trình đào tạo ... docx

Kỹ năng đọc tiếng Anh

... đắn trình đào tạo (ở định việc phân loại học viên lựa chọn chương trình, giáo trình phù hợp) Vì thế, trình đào tạo tiếng Anh bậc đại học Việt Nam bị trục trặc từ khâu Chẳng trách hiệu đào tạo ... đầy đủ toàn trình đào tạo, dẫn đến định tưởng chừng đắn xét góc độ cụ thể trở thành tai họa tiềm ẩn toàn trình đào tạo 1.3 Thiếu hiểu biết vai trò hoạt động kiểm tra đánh giá trình đào tạo Trước ... học, giảng viên, chương trình, giáo trình, mục tiêu sử dụng, nên tạo tình trạng hỗn loạn nói Cũng vậy, lúng túng người có trách nhiệm chuyên môn việc xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với...
 • 11
 • 681
 • 1
Tổ chức triển khai chương trình đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học ở trường đại học điện lực

Tổ chức triển khai chương trình đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học ở trường đại học điện lực

Khoa học xã hội

... vậy, trình liên thông đào tạo xem giải pháp thực mục tiêu nói 1.1.2 Đào tạo liên thông Việt Nam Thực tế đào tạo liên thông chưa nghiên cứu nhiều Việt Nam Công trình quốc gia nghiên cứu đào tạo liên ... tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông sở quy định hành Bộ Giáo dục Đào tạo việc xác định tiêu tuyển sinh theo lực đào tạo trường Đã xây dựng hoàn chỉnh chương trình đào tạo lên thông. " 1.3.2 Quản ... chức đào tạo liên thông Văn Quy định đào tạo liên thông cho trình độ cao đẳng, đại học Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo liên thông cho trình độ cao đẳng, đại học Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo (Quy...
 • 21
 • 620
 • 0
Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001:2004

Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001:2004

Quản trị kinh doanh

... 2004 Chương 4: Khả đảm bảo nguồn lực phân loại nhóm để xây dựng Chương trình đào tạo nhận thức ISO 14001:2004 Chương trình bày sở cần thiết phải phân loại nhóm để đào tạo Chương 5: Xây dựng Chương ... Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Chương trình bày nội dung Chương trình đào tạo cho nhóm phân chương 4, bao gồm: Ban lãnh đạo, Ban ISO, Khối Văn phòng, Khối Công nhân Chương 6: Đưa Chương ... trước hành động Vì mà việc xây dựng Chương trình đào tạo nhận thức cho nhân viên việc làm cấp bách, nhằm phục vụ cơng tác áp dụng ISO cách dễ dàng I.3 Mục tiêu Đề tài Nhằm đưa Chương trình đào tạo...
 • 150
 • 805
 • 1
BÁO CÁO

BÁO CÁO " XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA " pot

Báo cáo khoa học

... họ đào tạo Mô hình hệ thống chương trình đào tạo phát triển Nguồn nhân lực Doanh nghiệp nhỏ vừa Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực đóng góp vào mục tiêu chung tổ chức tổ chức chương trình đào tạo ... công tác đào tạo Vậy nên, doanh nghiệp nên xây dựng chương trình đào tạo theo cách tiếp cận hệ thống minh họa hình sau Mô hình gồm giai đoạn:  Giai đoạn đánh giá nhu cầu  Giai đoạn đào tạo  Giai ... ĐOẠN ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ Đánh giá nhu cầu đào tạo:  Phân tích tổ chức  Phân tích công việc  Phân tích cá nhân Lựa chọn phương pháp đào tạo nguyên tắc học Xác định mục tiêu đào tạo Xây dựng...
 • 5
 • 770
 • 4
Xây dựng mô hình đào tạo liên thông giáo viên dạy nghề từ công nhân kỹ thuật

Xây dựng mô hình đào tạo liên thông giáo viên dạy nghề từ công nhân kỹ thuật

Tiến sĩ

... công tác đào tạo 3.4 Xây dựng chơng trình khung đào tạo GVDN trình độ cao đẳng Chơng trình đào tạo GVDN nghề khác Do vậy, trớc hết cần xây dựng chơng trình khung đào tạo GVDN để sở đó, xây dựng chơng ... có liên quan đến xây dựng nội dung chơng trình đào tạo trình độ Cao đẳng - Đại học 3.5.2 Xây dựng cấu trúc chơng trình liên thông GVDN từ CNKT Chơng trình đào tạo liên thông GVDN từ CNKT đợc xây ... vào khác 3.5.3 Xây dựng chơng trình đào tạo liên thông GVDN hàn trình độ cao đẳng từ CNKT hàn Để tiến hành xây dựng chơng trình đào tạo liên thông GVDN hàn trình độ cao đẳng từ CNKT trình độ khác...
 • 24
 • 392
 • 1
Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu phát triển đội ngủ chấp hành viên và xây dựng chương trình đào tạo theo yêu cầu cải cách tư pháp

Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu phát triển đội ngủ chấp hành viên và xây dựng chương trình đào tạo theo yêu cầu cải cách tư pháp

Báo cáo khoa học

... đào tạo đội ngũ Chấp hành viên Trên thực tế, lâu việc đào tạo Chấp hành viên mang tính chắp vá, thiếu đồng Việc đào tạo chuẩn hoá trình độ chấp hành viên chậm chưa quan tâm mức Công tác đào tạo ... chấp hành viên Chuyên đề 8: Thực trạng chương trình đào tạo, bồi dưỡng chấp hành 363 viên quan thi hành án dân Việt Nam giải pháp hoàn thiện Chuyên đề 9: Phương pháp đào tạo chấp hành viên thi hành ... đào tạo qua lớp nguồn chấp hành viên Trong số 2.600 chấp hành viên đào tạo có khoảng 35% đào tạo cử nhân luật quy, tức khoảng 910 chấp hành viên; 60% đào tạo chức luật, tức khoảng 1.560 chấp hành...
 • 515
 • 1,136
 • 2
skkn xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo NGẮN hạn GIÁO VIÊN mầm NON PHỤC vụ yêu cầu PHỔ cập mầm NON 5 TUỔI

skkn xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo NGẮN hạn GIÁO VIÊN mầm NON PHỤC vụ yêu cầu PHỔ cập mầm NON 5 TUỔI

Giáo dục học

... non số huyện Chương trình xây dựng để đào tạo ngắn hạn có tính liên thông để tiếp tục đào tạo cho người học hoàn chỉnh chương trình Trung cấp Sư phạm Mầm non Do chương trình xây dựng nhằm giải ... tốc không theo chương trình đào tạo qui người học sau tốt nghiệp không cấp tốt nghiệp Từ thực tiễn dựa sở chương trình đào tạo trung cấp mầm non qui để xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn giáo ... Giải pháp thực hiện: - Trên sở chương trình đào tạo TCSP mầm non trường CĐSP Kiên Giang với tổng số tiết 1410 tiết đào tạo học kỳ (2 năm), dã xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn nêu với 320 tiết...
 • 9
 • 555
 • 2
tạp chí khoa học: VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

tạp chí khoa học: VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Báo cáo khoa học

... khác liên quan mật thiết với quan hệ kinh doanh, có quy định quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo lợi ích nhà nước xã hội H ặ Mỹ ệ L L T à ô b ê ũ ô à ô H R R be R e be ệ : Giáo trình ... Giáo trình luật kinh doanh dựa sở Bộ luật thương mại thống Hoa Kỳ, trình bày vấn đề pháp lý pháp luật thương mại pháp luật hành ( ) ỞVệ N ă ữ L K ỷ9 ỷ XX T e P T Lê Hồ Hạ hoạt động sản xuất kinh ... Rosenberg, Luật kinh doanh (B e w) ấ b T Đạ L Hà N ( ) Giáo trình Luật Thương mại, Nxb Công an nhân dân, Hà N T Đạ K TP HCM (2007), Giáo trình Luật kinh tế, N b Đạ TP.HCM ...
 • 4
 • 404
 • 3
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ GỖ MỸ NGHỆ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ LONG THÀNH – NHƠN TRẠCH

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ GỖ MỸ NGHỆ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ LONG THÀNH – NHƠN TRẠCH

Giáo dục học

... Nai KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ GỖ MỸ NGHỆ 3.1 Cơ sở xây dựng chương trình đào tạo nghề gỗ mỹ nghệ 3.2 Xây dựng chương trình đào tạo nghề gỗ mỹ nghệ trình độ sơ cấp ... chương trình đào tạo 15 1.3.2 Các mô hình xây dựng chương trình đào tạo nghề 21 1.4 Qui trình xây dựng chương trình đào tạo nghề 32 1.4.1 Tiến trình xây dựng chương trình dự án SVTC ... dựng chương trình đào tạo 14 1.2.4 Tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo nghề 15 1.3 Nguyên tắc mô hình xây dựng chương trình đào tạo nghề 15 1.3.1 Một số nguyên tắc xây dựng chương trình...
 • 213
 • 574
 • 1
skkn xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non phục vụ yêu cầu phổ cập mầm non 5 tuổi trương mầm non hoa bi

skkn xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non phục vụ yêu cầu phổ cập mầm non 5 tuổi trương mầm non hoa bi

Giáo dục học

... non số huyện Chương trình xây dựng để đào tạo ngắn hạn có tính liên thông để tiếp tục đào tạo cho người học hoàn chỉnh chương trình Trung cấp Sư phạm Mầm non Do chương trình xây dựng nhằm giải ... tốc không theo chương trình đào tạo qui người học sau tốt nghiệp không cấp tốt nghiệp Từ thực tiễn dựa sở chương trình đào tạo trung cấp mầm non qui để xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn giáo ... PPGD Thể chất 45 - Trên sở chương trình đào tạo TCSP mầm non trường CĐSP Kiên Giang với tổng số tiết 1410 tiết đào tạo học kỳ (2 năm), dã xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn nêu với 320 tiết...
 • 11
 • 672
 • 0

Xem thêm