xây dựng chương trình đào tạo hoặc mua chuyển giao chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức quản lý doanh nghiệp của các nước tiên tiến vào quảng ninh

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, PHÁTTRIỂN TOÀN DIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰCTỈNH QUẢNGNINH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, PHÁTTRIỂN TOÀN DIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰCTỈNH QUẢNGNINH

Kinh tế - Quản lý

... gian đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng theo phụ lục đính kèm) 4.3.2 Xây dựng chương trình đào tạo mua, chuyển giao chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, quản doanh nghiệp ... SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020 4.1 Nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng 4.1.1 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức, cán ... dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, quản doanh nghiệp nước tiên tiến vào Quảng Ninh 38 4.3.3 Nâng cao lực sở đào tạo cán công chức viên chức 38 4.4 Các chế sách thực đào tạo, bồi...
 • 81
 • 549
 • 0
Chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài của tỉnh Quảng Ninh

Chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài của tỉnh Quảng Ninh

Tài liệu khác

... công chức, viên chức IV CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP TRONG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, THU HÚT NHÂN TÀI VÀ CHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG Chính sách trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng: 1 Đào tạo, bồi dưỡng nước * Các chế độ hưởng: ... đối tượng đào tạo sở đào tạo nước theo chương trình liên kết với nước nằm chương trình hợp tác hợp pháp Bộ Giáo dục Đào tạo phê chuẩn hưởng trợ cấp theo sách trợ cấp đào tạo nước, riêng mức học ... sở đào tạo Chính phủ nước sở miễn giảm học phí cấp học bổng học phí nhờ có thành tích xuất sắc học tập Trợ cấp sau đào tạo: Cán bộ, công chức, viên chức quan có thẩm quyền cử học sở đào tạo nước...
 • 7
 • 290
 • 8
Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

Quản trị kinh doanh

... chuẩn cán bộ, công chức giai đoạn 1.3 Đặc điểm cán bộ, công chức Phân loại cán bộ, công chức 2.1 Công chức lãnh đạo, quản 2.2 Công chức chuyên môn 2.3 Nhân viên ... công chức Việc phân loại cán bộ, công chức đóng vai trò quan trọng nhằm đạt hiệu cao hoạt động công việc công tác đào tạo, bồi dỡng Vì đối tợng cán bộ, công chức khác có nhu cầu đào tạo, bồi dỡng ... trò to lớn công tác cán bộ, công tác đào tạo phát triển đội ngũ cán quản ngành, cấp, Đảng nhà nớc quan tâm trú trọng tới công tác ĐT,BD cho cán quản lý, hầu hết quan,tổ chức xây dựng kế hoạch...
 • 45
 • 2,153
 • 4
Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

Kinh tế - Thương mại

... doanh nghiệp : đợc thể số lợng lao động, trình độ khả làm việc cán nhân viên, trình độ quản có phù hợp với quy mô kinh doanh doanh nghiệp hay không Nguồn lực ngời nhân tố định trình kinh doanh, ... doanh Nhóm yếu tố thuộc tiềm doanh nghiệp bao gồm thành phần chủ yếu : Quy mô kinh doanh doanh nghiệp : thể tiềm tài doanh thu hàng năm doanh nghiệp Hoạt động kinh doanh nhập đòi hỏi doanh nghiệp ... kinh doanh Tổ chức thực nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp theo quy định Nhà nớc pháp lệnh kế toán thống kê, quản quỹ tiền quản nợ theo quy định 2.2.3 Phòng kinh doanh : Phòng kinh doanh công...
 • 100
 • 992
 • 3
Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

... chuẩn cán bộ, công chức giai đoạn 1.3 Đặc điểm cán bộ, công chức Phân loại cán bộ, công chức 2.1 Công chức lãnh đạo, quản 2.2 Công chức chuyên môn 2.3 Nhân viên ... Việc phân loại cán bộ, công chức đóng vai trò quan trọng nhằm đạt hiệu cao hoạt động công việc công tác đào tạo, bồi dưỡng Vì đối tượng cán bộ, công chức khác có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng khác nhau, ... trò to lớn công tác cán bộ, công tác đào tạo phát triển đội ngũ cán quản ngành, cấp, Đảng nhà nước quan tâm trú trọng tới công tác ĐT,BD cho cán quản lý, hầu hết quan,tổ chức xây dựng kế hoạch...
 • 48
 • 575
 • 8
Đổi mới ,nâng cao chất lượng đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

Đổi mới ,nâng cao chất lượng đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

Quản trị kinh doanh

... chuẩn cán bộ, công chức giai đoạn 1.3 Đặc điểm cán bộ, công chức Phân loại cán bộ, công chức 2.1 Công chức lãnh đạo, quản 2.2 Công chức chuyên môn 2.3 Nhân viên ... công chức Việc phân loại cán bộ, công chức đóng vai trò quan trọng nhằm đạt hiệu cao hoạt động công việc công tác đào tạo, bồi dỡng Vì đối tợng cán bộ, công chức khác có nhu cầu đào tạo, bồi dỡng ... trò to lớn công tác cán bộ, công tác đào tạo phát triển đội ngũ cán quản ngành, cấp, Đảng nhà nớc quan tâm trú trọng tới công tác ĐT,BD cho cán quản lý, hầu hết quan,tổ chức xây dựng kế hoạch...
 • 45
 • 768
 • 3
Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính”

Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính”

Báo cáo khoa học

... chuẩn cán bộ, công chức giai đoạn 1.3 Đặc điểm cán bộ, công chức Phân loại cán bộ, công chức 2.1 Công chức lãnh đạo, quản 2.2 Công chức chuyên môn 2.3 Nhân viên ... Việc phân loại cán bộ, công chức đóng vai trò quan trọng nhằm đạt hiệu cao hoạt động công việc công tác đào tạo, bồi dưỡng Vì đối tượng cán bộ, công chức khác có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng khác nhau, ... trò to lớn công tác cán bộ, công tác đào tạo phát triển đội ngũ cán quản ngành, cấp, Đảng nhà nước quan tâm trú trọng tới công tác ĐT,BD cho cán quản lý, hầu hết quan,tổ chức xây dựng kế hoạch...
 • 49
 • 1,523
 • 2
Tài liệu Đề tài “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính” pdf

Tài liệu Đề tài “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính” pdf

Báo cáo khoa học

... 1.1 Nng lc chuyờn mụn Nng lc chuyờn mụn c th hin vic qun nhõn s, qun cụng ngh thụng tin, t phỏp lý, cng nh quan h vi un chỳng, qun v phõn cụng lao ng Tn ú ct lừi ca nú l kim soỏt dc mc ... danh cỏn b, qun lý: õy l iu kin ccn thit cho cỏc nh T,BD v qun Nh nc, qun hnh chớnh H thụng SVTH: Nguyễn Thị Lan Hương - Lớp: QLKT 44A Đề án môn học tho nhng k nng qun hnh chớnh c bn ... tỏc T,BD cho cỏn b qun lý, hu ht cỏc c quan,t chc u xõy dng cỏc k hoch phỏt trin v tng cng nhn thc i vi T,BD cỏn b qun i ng cỏn b qun phỏt trin c trờn mt khung phỏp ng b, thng nht v cú...
 • 49
 • 787
 • 0
LUẬN VĂN : Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính pdf

LUẬN VĂN : Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính pdf

Quản trị kinh doanh

... chuẩn cán bộ, công chức giai đoạn 1.3 Đặc điểm cán bộ, công chức Phân loại cán bộ, công chức 2.1 Công chức lãnh đạo, quản 2.2 Công chức chuyên môn 2.3 Nhân viên ... Việc phân loại cán bộ, công chức đóng vai trò quan trọng nhằm đạt hiệu cao hoạt động công việc công tác đào tạo, bồi dưỡng Vì đối tượng cán bộ, công chức khác có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng khác nhau, ... trò to lớn công tác cán bộ, công tác đào tạo phát triển đội ngũ cán quản ngành, cấp, Đảng nhà nước quan tâm trú trọng tới công tác ĐT,BD cho cán quản lý, hầu hết quan,tổ chức xây dựng kế hoạch...
 • 49
 • 1,216
 • 3
Công tác đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, công chức chính quyền cấp xã là người dân tộc thiểu số

Công tác đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, công chức chính quyền cấp xã là người dân tộc thiểu số

Giáo dục học

... Chương 1: Cơ sở luận chung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quyền cấp xã người dân tộc thiểu số Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quyền cấp xã ... nghề nghiệp người Đào tạo, bồi dưỡng CBCC công tác xuất phát đòi hỏi khách quan công tác cán nhằm xây dựng đội ngũ CBCC đáp ứng yêu cầu quản giai đoạn Như đào tạo, bồi dưỡng cán công chức ... Đa số cán bộ, công chức DTTS cấp xã chưa đạo tạo kiến thức quản nhà nước mà chủ yếu bồi dưỡng kiến thức quản nhà nước Tính đến cuối năm 2012, có 408 cán bộ, công chức người DTTS bồi dưỡng...
 • 71
 • 1,992
 • 6
đổi mới,nâng cao chất lượng đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức trong thời kỳ cải cách hành chính

đổi mới,nâng cao chất lượng đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức trong thời kỳ cải cách hành chính

Kinh tế

... thức đào tạo cần kết hợp chặt chẽ loại hình: Chính quy Dài hạn Tại chức Đào tạo từ xa tự đào tạo Đào tạo nớc đào tạo nớc Các hình thức đào tạo phổ biến đào tạo chỗ đào tạo bên ngoài, đào tạo tai ... đào tạo ngắn hạn, nhng số lợng chủ yếu cán khối công chức Nhà nớc, hớng vào bồi dỡng cho viên chức ngành giáo dục trình độ luận trị,qun nh nc để đảm bo đến năm 2007 đạt từ 25-30% giáo viên ... trình, hình thức đào tạo thích hợp Tránh đào tạo tràn lan không theo nhu cầu sử dụng Về hình thức đào tạo cần kêt hợp hình thức: quy, chức, dài hạn, ngắn hạn, chỗ đào tạo từ xa, đào tạo nớc đào...
 • 36
 • 597
 • 2
Đề tài “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính” pot

Đề tài “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính” pot

Báo cáo khoa học

... chuẩn cán bộ, công chức giai đoạn 1.3 Đặc điểm cán bộ, công chức Phân loại cán bộ, công chức 2.1 Công chức lãnh đạo, quản 2.2 Công chức chuyên môn 2.3 Nhân viên ... Việc phân loại cán bộ, công chức đóng vai trò quan trọng nhằm đạt hiệu cao hoạt động công việc công tác đào tạo, bồi dưỡng Vì đối tượng cán bộ, công chức khác có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng khác nhau, ... trò to lớn công tác cán bộ, công tác đào tạo phát triển đội ngũ cán quản ngành, cấp, Đảng nhà nước quan tâm trú trọng tới công tác ĐT,BD cho cán quản lý, hầu hết quan,tổ chức xây dựng kế hoạch...
 • 47
 • 498
 • 0
Đề tài

Đề tài " Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính " pps

Báo cáo khoa học

... chuẩn cán bộ, công chức giai đoạn 1.3 Đặc điểm cán bộ, công chức Phân loại cán bộ, công chức 2.1 Công chức lãnh đạo, quản 2.2 Công chức chuyên môn 2.3 Nhân viên ... Việc phân loại cán bộ, công chức đóng vai trò quan trọng nhằm đạt hiệu cao hoạt động công việc công tác đào tạo, bồi dưỡng Vì đối tượng cán bộ, công chức khác có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng khác nhau, ... trò to lớn công tác cán bộ, công tác đào tạo phát triển đội ngũ cán quản ngành, cấp, Đảng nhà nước quan tâm trú trọng tới công tác ĐT,BD cho cán quản lý, hầu hết quan,tổ chức xây dựng kế hoạch...
 • 49
 • 401
 • 0
Hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở huyện vị xuyên, hà giang

Hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở huyện vị xuyên, hà giang

Giáo dục học

... chương: Chương 1: Cơ sở luận chung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quyền cấp xã người dân tộc thiểu số Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quyền ... nghề nghiệp người Đào tạo, bồi dưỡng CBCC công tác xuất phát đòi hỏi khách quan công tác cán nhằm xây dựng đội ngũ CBCC đáp ứng yêu cầu quản giai đoạn Như đào tạo, bồi dưỡng cán công chức ... Đa số cán bộ, công chức DTTS cấp xã chưa đạo tạo kiến thức quản nhà nước mà chủ yếu bồi dưỡng kiến thức quản nhà nước Tính đến cuối năm 2012, có 408 cán bộ, công chức người DTTS bồi dưỡng...
 • 72
 • 1,271
 • 11
Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

Khoa học xã hội

... qua đào t o v chun mơn 8,7 40,8 80,3 Trìng đ lu n tr s c p 14,8 7,1 14,4 Ch a qua đào t o v lu n tr 45,4 23,6 54,6 Trình đ s s p v qu n hành 27,1 17,1 - Ch a qua đào t o v qu n hành ... viêntrình đ lu n tr trung c p i v i CB,CC Nhà n đ tu i đ u ph i qua ch ng ch c ng ch chun viên chun viên ng trình đào t o l i theo quy đ nh c a i v i s cán b tr có tri n v ng, l p cán b ... dung, ch ng trình T,BD T,BD đ có th ti n t i xây d ng b giáo trình tiêu chu n qu c gia; xây d ng, ki n tồn nâng cao ch t l đ i ng gi ng viên c a tr chính, pháp qu n nhà n ng ng đào t o, nh...
 • 53
 • 325
 • 0
Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

Báo cáo khoa học

... chuẩn cán bộ, công chức giai đoạn 1.3 Đặc điểm cán bộ, công chức Phân loại cán bộ, công chức 2.1 Công chức lãnh đạo, quản 2.2 Công chức chuyên môn 2.3 Nhân viên ... công chức Việc phân loại cán bộ, công chức đóng vai trò quan trọng nhằm đạt hiệu cao hoạt động công việc công tác đào tạo, bồi dƣỡng Vì đối tƣợng cán bộ, công chức khác có nhu cầu đào tạo, bồi ... trò to lớn công tác cán bộ, công tác đào tạo phát triển đội ngũ cán quản ngành, cấp, Đảng nhà nƣớc quan tâm trú trọng tới công tác ĐT,BD cho cán quản lý, hầu hết quan,tổ chức xây dựng kế hoạch...
 • 49
 • 223
 • 0
Báo cáo thực tập quản trị nhân lực: THỰC TRẠNG CÔNG tác đào tạo, bồi DƯỠNG cán bộ, CÔNG CHỨC cấp HUYỆN KHỐI CHÍNH QUYỀN tại HUYỆN yên THỦY, TỈNH hòa BÌNH

Báo cáo thực tập quản trị nhân lực: THỰC TRẠNG CÔNG tác đào tạo, bồi DƯỠNG cán bộ, CÔNG CHỨC cấp HUYỆN KHỐI CHÍNH QUYỀN tại HUYỆN yên THỦY, TỈNH hòa BÌNH

Quản trị kinh doanh

... cầu đào tạo, bồi dưỡng năm trước để lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho năm Nội dung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nêu nội dung cần đào tạo, bồi dưỡng, số lượng tên CB, CC cử đào tạo, bồi dưỡng ... giá công tác Điểm bật công tác năm có tập trung đào tạo, bồi dưỡng với nội dung định Có năm ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng tin học, có năm lại ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng luận trị, quản nhà nước ... hoạt động đào tạo, bồi dưỡng CB, CC Thứ nhất, chuyển hướng đào tạo, bồi dưỡng từ đào tạo, bồi dưỡng chung, luận sang đào tạo, bồi dưỡng để cung cấp kỹ cụ thể cho đối tượng (cung cấp lực công việc...
 • 52
 • 397
 • 2
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức trên địa bàn quận 12 – Thực trạng và giải pháp

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức trên địa bàn quận 12 – Thực trạng và giải pháp

Báo cáo khoa học

... Hình thức Tổ chức nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng thích hợp cho loại đối tượng: đào tạo, bồi dưỡng tập trung, chức; đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; đào tạo, bồi dưỡng lại; đào tạo, bồi dưỡng theo ... Thực trạng công tác đào tạobồi dưỡng cán công chức quận 12 Kết đào tạo Công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC xác định quan trọng công CCHC xây dựng phát triển quận nhằm định hướng xây dựng đội ngũ ... hóa đất nước Chính đó, để tìm hiểu rõ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nhân đợt thực tập Phòng Nội vụ quận 12, chọn đề tài thực tập Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức địa...
 • 37
 • 2,386
 • 60

Xem thêm