xây dựng các hệ cơ sở dữ liệu trong hệ thống

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản - một giải pháp để hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản - một giải pháp để hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Khoa học xã hội

... thanh… Các nguồn liệu hệ thống thông tin tổ chức thành sở liệu; sở mô hình; sở tri thức b Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý (Management Information Systems) hệ thống xây dựng ... điều khiển, hệ thống thực hệ thống thông tin Hệ thống điều khiển làm nhiệm vụ định Hệ thống thực làm nhiệm vụ thực định hệ thống điều khiển Hệ thống thông tin thực liên hệ hai hệ thống trên, ... ta xây dựng hệ thống thông tin quản lý 1.3.1.2 Hệ thống thông tin quản lý a Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin hệ thống sử dụng nguồn lực người công nghệ thông tin để tiếp nhận nguồn liệu...
 • 128
 • 1,738
 • 17
Chỉ thị Về việc đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí văn bản hành chính và trao đổi thông tin qua thư điện tử tại các cơ quan nhà nước

Chỉ thị Về việc đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí văn bản hành chính và trao đổi thông tin qua thư điện tử tại các quan nhà nước

Tài liệu khác

... Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông chịu trách nhiệm: - Chỉ đạo, kiểm tra vận hành trì hoạt động hệ thống mạng tin học quản lý hành Uỷ ban nhân dân tỉnh; vận hành hệ thống Trung tâm Tích hợp liệu ... nước; chấn chỉnh, củng cố việc thực ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý văn thư - hồ công việc quản lý hồ lưu trữ triển khai, vận hành thống toàn hệ thống mạng tin học quản lý hành Uỷ ban nhân ... quan Đảng Nhà nước địa bàn tỉnh Xây dựng giải pháp đồng để nâng cấp hạ tầng kỹ thuật mạng tin học quản lý hành Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Tích hợp liệu hệ thống đường truyền tuyến xã - phường...
 • 4
 • 2,922
 • 18
Nghiên cứu và ứng dụng chữ ký điện tử vào công tác quản lý văn bản tại trường đại học trà vinh

Nghiên cứu và ứng dụng chữ ký điện tử vào công tác quản lý văn bản tại trường đại học trà vinh

Kỹ thuật

... MySql tổ sở liệu cho hệ thống 3.1.2 Môi trường lập trình ứng dụng: Sử dụng FrameWork CakePhp phát triển hệ thống 3.1.3 Xây dựng hạ tầng khóa công khai với OPENCA Sử dụng OPENCA để xây dựng PKI ... điện tử KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ sở lý thuyết Chương 1, biểu đồ phân tích thiết kế Chương 2, xây dựng hệ thống dựa tảng công nghệ: MySql, FrameWork CakePhp, xây dựng hệ thống chứng thực PKI OPENCA ... nhân viên), người sử dụng đăng nhập vào hệ thống giao diện riêng, hệ thống chưa tích hợp lịch công tác cho người sử dụng hệ thống; - Hệ thống eDesk hệ thống PKI OpenCA chưa hoạt động đồng với...
 • 25
 • 794
 • 1
tiểu luận nghiên cứu, phân tích việc ứng dụng hệ thống thông tin trong quản lý doanh nghiệp tại công ty tnhh tân phạm gia

tiểu luận nghiên cứu, phân tích việc ứng dụng hệ thống thông tin trong quản lý doanh nghiệp tại công ty tnhh tân phạm gia

Hệ thống thông tin

... hiệu cơng tác ứng dụng quản lý doanh nghiệp hệ thống cơng nghệ thơng tin, từ dẫn đến việc đầu tƣ hiệu cho hệ thống khơng nhân rộng đƣợc mơ hình Tuy nhiên, để khai thác hết hiệu cuả hệ thống cơng ... ngun liệu Tên ngun liệu Số lƣợng ngun liệu Tập thực thể Mã số sản phẩm Mã số ngun liệu Tên ngun liệu Số lƣợng ngun liệu Tập thực thể Mã số sản phẩm Mã số ngun liệu Tên ngun liệu Số lƣợng ngun liệu ... động - Xây dựng, tổ chức quản lý hệ thống thơng tin - Lƣu giữ, bảo mật tài liệu, bảo vệ tài sản Cơng ty - Thực cơng tác pháp lý, bảo vệ lợi ích pháp lý cho Cơng ty, giữ hồ pháp lý Cơng ty...
 • 33
 • 676
 • 1
Ứng dụng phương pháp Value Risk trong quản lý đồng tiền tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Sài Gòn

Ứng dụng phương pháp Value Risk trong quản lý đồng tiền tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Sài Gòn

Kinh tế

... 1.2.1 Khái ni m kho n 1.2.2 Các nhân t c u thành kho n 1.3 R i ro kho n ho ng kinh doanh c a NHTM 1.3.1 Khái ni m 1.3.2 Các nguyên nhân gây r i ro kho n ... 1.3.3 - hoá hoá, b 10 1.4 Các p - 1.4.1 - a) : NHTM b) - 11 c) : C NHTM d) : C e) cho vay trung dài - NHNN N g 12 1.4.2 Qu - m: kinh doanh ngân hàng k 13 , - - (VaRâ NHTM các 14 1.5 1.5 Hình 1.1 ... tiêu ho 72 ng kinh doanh c a n 2015 72 4.1.1 ng chi c chung 72 4.1.2 Các m c tiêu c th 72 4.2 M t s gi i pháp ki n ngh nh m nâng cao hi u qu qu n lý dòng...
 • 101
 • 299
 • 0
Quản lý nhân lực tại bộ khoa học và công nghệ

Quản lý nhân lực tại bộ khoa học và công nghệ

Thạc sĩ - Cao học

... xây dựng công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, động, minh bạch, hiệu quả” Thực chủ trƣơng cải cách hành nhà nƣớc, Việt Nam đạt nhiều kết tích cực xây dựng quản lý cán bộ, công chức nhà nƣớc Trong ... dụng thực quan hành nƣớc ta thể tham khảo xây dựng quy định chung vị trí việc làm tổ chức công; Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: sở khoa học xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng theo vị ... chức nhà nƣớc tháng năm 2014; Bài viết đƣa cách xây dựng đề án vị trí việc làm, khung lực, mô tả công việc đơn vị nghiệp cách khoa học thể tham khảo xây dựng vị trí việc làm Bộ KH&CN; Bài viết...
 • 119
 • 266
 • 0
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ CHỨC NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH KT 559

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ CHỨC NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH KT 559

Tài chính - Ngân hàng

... động hệ thống Cuối để cập nhật liệu vào hệ thống nhấn nút “ Cập nhật” Hệ thống lưu liệu lên máy chủ • Sửa xóa định điều chỉnh thuế: Trong trường hợp cần thay đổi tiêu QĐĐC xóa bỏ QĐĐC khỏi hệ thống, ... số liệu vào hệ thống sau liệu ghi nhận vào hệ thống cửa sổ xuất cho phép in thông báo máy in với số lượng in tùy ý Sau nhấn nút “ Thoát” từ cửa sổ in thông báo thuế hình quay cửa sổ nhập liệu ... xuống Hình 8: Cửa sổ truyền nhận liệu g Nhật ký hệ thống: Cho phép xem lại việc ghi nhận thao tác chương trình người dùng Vào menu “1 Hệ thống “8 Nhật ký hệ thống .Nhập đầy đủ thông tin sau...
 • 59
 • 863
 • 2
Một số giải pháp nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ở các trường trung học cơ sở quận phú nhuận, TP HCM

Một số giải pháp nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sở vật chất và thiết bị dạy học ở các trường trung học sở quận phú nhuận, TP HCM

Khoa học xã hội

... hướng đích chủ thể quản lý lên hệ thống giáo dục nhằm tạo tính trội hệ thống; sử dụng cách tối ưu tiềm năng, hội hệ thống nhằm đưa hệ thống đến mục tiêu cách tốt điều kiện đảm bảo cân với ... lý; xây dựng mạng cục bộ, kết nối Internet; xây dựng sở liêu; xây dựng hệ thống thông tin quản lý với chế vận hành phù hợp Việc ứng dụng CNTT quản lý CSVC TBDH thành công phụ thuộc vào yếu tố: sở ... sâu vấn đề quản lý 1.2.2.2 Hệ thống sở vật chất thiết bị dạy học Hệ thống sở vật chất thiết bị dạy học bao gồm: Trường sở; sách thư viện; thiết bị dạy học;… Trường sở nơi thực việc giáo dục,...
 • 115
 • 1,423
 • 15
các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả soạn thảo và quản lý văn bản tại văn phòng ubnd thành phố pleiku

các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả soạn thảo và quản lý văn bản tại văn phòng ubnd thành phố pleiku

Kinh tế - Quản lý

... tiện cho việc tra cứu Điều đảm bảo tính hệ thống, chặt chẽ quản lý văn thiết nghĩ cần phải đại hóa công tác văn thư đê xây dựng hệ thống quản lý văn đại, thống nâng cao hiệu thông tin Văn phòng ... chia nhiệm vụ cụ thể nhằm giải công việc cách hệ thống, hiệu - Các phương tiện để bảo quản tài liệu thiếu máy hút ẩm, bình chữa cháy… dẫn đến tài liệu chưa bảo quản tốt * Nguyên nhân hạn chế ... chưa chặt chẽ, hệ thống tổ chức phận quản lý lưu trữ văn bản, chưa phát huy vai trò nhận thức rõ trách nhiệm phận văn thư việc cải tiến công tác lưu trữ quan chưa quan tâm xây dựng quy chế công...
 • 42
 • 631
 • 0
skkn thu thập và xử lý thông tin trong quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong trường tiểu học

skkn thu thập và xử lý thông tin trong quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong trường tiểu học

Giáo dục học

... vào mối quan hệ mạch lạc, hệ thống theo tiêu chí định như: tính cấp thiết thời gian, tầm quan trọng, tính phổ biến, sai, v.v…, tức hệ thống hóa thông tin nhằm tiếp nhận thông tin cách rõ ràng, ... hành sở lý luận thực tiễn tính định hướng cho việc nghiên cứu, tìm giải pháp đề tài 1.1 sở lý luận: Thông tin điều kiện thiếu việc đưa định người lãnh đạo, quản lý cấp nói chung cấp sở ... thấy trách nhiệm mà đóng góp với nhà trường việc xây dựng sở vật chất nhà trường ngày khang trang, đầy đủ Đồng thời qua góp phần giữ gìn đoàn kết, thống nội tổ chức đảng, quyền, đoàn thể 3.2.Tính...
 • 14
 • 8,318
 • 9
Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng hiệp ước Basel II trong quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng hiệp ước Basel II trong quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Kinh tế

... Ti n 0% m t vàng n m ngân hàng Các ngh a v tr n c a Chính ph B Tài Các kho n tr 20% n c a ngân hàng quy mô l n Ch ng khoán phát hành b i c quan Nhà n 50% c Các kho n vay th ch p nhà ,… T t ... b ng cách l y nhu c u v n ng nhân v i 12.5 ( i u t ng ng v i vi c t l v n t i thi u b ng 8%) c ng v i k t qu tính toán c a tài s n r i ro xét i v i r i ro tín d ng Các ph ng pháp o l • Các ... y c a vi c tính toán theo yêu c u ph i t t i thi u 12 • Các ph ng pháp o l Các ngân hàng r i ro ho t ng r i ro ho t ng c l a ch n m t ba cách tính nhu c u v n c n thi t ng v i m c i phó ph c t...
 • 87
 • 521
 • 0
skkn ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN lý và GIẢNG dạy” NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục TRONG TRƯỜNG TIỂU học

skkn ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN lý và GIẢNG dạy” NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục TRONG TRƯỜNG TIỂU học

Giáo dục học

... dụng vào khoa học công nghệ giáo dục Họ coi vấn đề then chốt cách mạng khoa học kĩ thuật, chìa khoá để xây dựng phát triển CNH-HĐH đất nước, tăng trưởng kinh tế để xây dựng phát triển kinh tế ... Trên sở lí luận thực tiễn, tìm hiểu, học hỏi mô hình ứng dụng CNTT số đơn vị, xây dựng mô hình ứng dụng CNTT cho trường tiểu học Hiến Nam sau: 1.Những yêu cầu sở vất chất trang thiết bị: sở ... GD&ĐT như: Ứng dụng CNTT quản lí hồ giáo viên, loại hình báo cáo, xây dựng hệ thống thông tin nhà trường phòng giáo dục, Sở GD&ĐT Đặc biệt việc ứng dụng CNTT dạy quản lí giảng dạy đem lại hiệu...
 • 33
 • 388
 • 1
Tìm kiếm mờ và ứng dụng tìm kiếm thông tin trong các văn bản nén

Tìm kiếm mờ và ứng dụng tìm kiếm thông tin trong các văn bản nén

Thạc sĩ - Cao học

... coi cốt lõi để cài đặt tính tìm kiếm xấp xỉ tựa ngữ nghĩa sở liệu hệ thống trích rút văn Trường hợp S dòng liệu văn (trong máy tìm kiếm hệ thống khai phá text, khai phá web, ), xâu mẫu P thường ... kiểu “lỗi”, lỗi đánh máy hay lỗi tả hệ thống trích rút thông tin, biến đổi chuỗi gen hay lỗi đo đạc sinh- tin học lỗi truyền liệu hệ thống xử lý tín hiệu,… Vì hệ thống tin học khó tránh “lỗi” nên ... (Mục 2.2.3) xây dựng dựa mô hình otomat mờ đáp ứng yêu cầu Để xây dựng thuật toán chi tiết, sau ta xét hai hệ hình thức otomat, hệ hình thức thứ đóng vai trò bổ trợ nhằm giúp thể chất hệ thức sau...
 • 76
 • 713
 • 2
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thủy hải sản

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thủy hải sản

Cao đẳng - Đại học

... tự động tính lương cho nhân viên đồ sau cho thấy mơ hình hoạt động hệ thống chấm cơng: Dữ liệu từ máy chầm công (HST) Các hệ số chấm công (cho setup) Qui đònh ý nghóa phím chức máy chấm công ... (tháng) Các hệ số tính lương ( cho setup) Qui đònh thuế thu nhập Qui đònh lương Qui đònh công Các khoản khấu trừ (+) Dữ liệu đăng ký vắng mặt, thai sản, tai nạn,… (lấy từ HRMS?) Các khoản cộng (+) Các ... lũy tiến, đánh giá chuyên cần,… Report Chấm Công C Hệ quản lý tiền lương atsoft.PM: kết hợp số liệu hệ quản lý nhân với liệu chương trình chấm cơng kết hợp yếu tố BHXH, BHYT, khen thưởng, trợ cấp...
 • 5
 • 1,348
 • 6
TÌM KIẾM MỜ VÀ ỨNG DỤNG TÌM KIẾM THÔNG TIN TRONG CÁC VĂN BẢN NÉN

TÌM KIẾM MỜ VÀ ỨNG DỤNG TÌM KIẾM THÔNG TIN TRONG CÁC VĂN BẢN NÉN

Công nghệ thông tin

... coi cốt lõi để cài đặt tính tìm kiếm xấp xỉ tựa ngữ nghĩa sở liệu hệ thống trích rút văn Trường hợp S dòng liệu văn (trong máy tìm kiếm hệ thống khai phá text, khai phá web, ), xâu mẫu P thường ... kiểu “lỗi”, lỗi đánh máy hay lỗi tả hệ thống trích rút thông tin, biến đổi chuỗi gen hay lỗi đo đạc sinh- tin học lỗi truyền liệu hệ thống xử lý tín hiệu,… Vì hệ thống tin học khó tránh “lỗi” nên ... (Mục 2.2.3) xây dựng dựa mô hình otomat mờ đáp ứng yêu cầu Để xây dựng thuật toán chi tiết, sau ta xét hai hệ hình thức otomat, hệ hình thức thứ đóng vai trò bổ trợ nhằm giúp thể chất hệ thức sau...
 • 76
 • 519
 • 1
Một số giải pháp nâng cao hiểu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện văn lâm, tỉnh hưng yên luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp nâng cao hiểu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện văn lâm, tỉnh hưng yên luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Công nghệ thông tin

... chức, hớng đích chủ thể quản lý, lên hệ thống giáo dục nhằm tạo tính trồi hệ thống; sử dụng cách tối u tiềm năng, hội hệ thống nhằm đa hệ thống đến mục tiêu cách tốt điều kiện đảm bảo cân với môi ... nhằm làm cho hệ thống phát triển Hệ thống ổn định mà không phát triển tất yếu dẫn đến suy thoái Hệ phát triển mà thiếu ổn định dẫn đến rối ren Nh vậy: Quản lý = ổn định + Phát triển Trong quản ... hoạch, hệ thống, hợp quy luật) chủ thể quản lý đến tất mắt xích hệ thống (từ cấp cao đến sở giáo dục nhà trờng) nhằm thực chất lợng hiệu mục tiêu phát triển giáo dục, đào tạo hệ trẻ mà...
 • 95
 • 924
 • 4
luận văn: TÌM KIẾM MỜ VÀ ỨNG DỤNG TÌM KIẾM THÔNG TIN TRONG CÁC VĂN BẢN NÉN pot

luận văn: TÌM KIẾM MỜ VÀ ỨNG DỤNG TÌM KIẾM THÔNG TIN TRONG CÁC VĂN BẢN NÉN pot

Thạc sĩ - Cao học

... coi cốt lõi để cài đặt tính tìm kiếm xấp xỉ tựa ngữ nghĩa sở liệu hệ thống trích rút văn Trường hợp S dòng liệu văn (trong máy tìm kiếm hệ thống khai phá text, khai phá web, ), xâu mẫu P thường ... kiểu “lỗi”, lỗi đánh máy hay lỗi tả hệ thống trích rút thông tin, biến đổi chuỗi gen hay lỗi đo đạc sinh- tin học lỗi truyền liệu hệ thống xử lý tín hiệu,… Vì hệ thống tin học khó tránh “lỗi” nên ... (Mục 2.2.3) xây dựng dựa mô hình otomat mờ đáp ứng yêu cầu Để xây dựng thuật toán chi tiết, sau ta xét hai hệ hình thức otomat, hệ hình thức thứ đóng vai trò bổ trợ nhằm giúp thể chất hệ thức sau...
 • 76
 • 607
 • 0
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG, MINH BẠCH THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG, MINH BẠCH THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM

Kinh tế - Thương mại

... t Nam trong lộ t Tình trạng vi phạm pháp luật trong ngành Ngân hàng Khó khăn trong việc xử lý vi phạm MINH BẠCH THÔNG TIN Khái niệm Những bất cập trong MBTT Những tín hiệu tốt MỘT SỐ SỰ KIỆN ... L Những điểm  bản I Hạn chế Mục đích Thành tựu Vốn tự = Vốn cấp 1+Vốn cấp Tỉ lệ thoả đáng vốn (CAR) = Vốn bắt buộc / Tài sản tính theo độ rủi ro gia quyền (RWA) NỘI DUNG BẢN CỦA BASEL ... BẢN CỦA BASEL BASEL II Trụ cột Trụ cột Duy trì vốn bắt buộc Hoạch định sách NH CAR = 8% Rủi ro hệ thống Rủi ro tín dụng Rủi ro chiến lược Rủi ro vận hành  (hay rủi ro hoạt  động)  Rủi ro danh tiếng ...
 • 12
 • 624
 • 0

Xem thêm