xác định lực tương tác giữa 2 điện tích

Bài 31: Tuong tac giua 2 dđ thang song song 11NC

Bài 31: Tuong tac giua 2 dđ thang song song 11NC

Tư liệu khác

... B 2 F 21 I1DCBANI 2 Có nhận xét gì về quan hệ giữa và ? F 12 F 21 F 12 = -F 21 B 2 F 21 I1NBAF 12 DB1I 2 MC Tại sao hai dòng điện song Tại sao hai dòng điện ... dài 0 ,20 m của mỗi dây dẫn. mỗi dây dẫn. Bài 31: TƯƠNG TÁC GIỮA HAI DÒNG ĐIỆN THẲNG SONG SONG. ĐỊNH NGHĨA ĐƠN VỊ AMPE.1. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song.1. Tương tác giữa ... nhau? ?Tiết 49:Bài 31: TƯƠNG TÁC GIỮA HAI DÒNG ĐIỆN THẲNG SONG SONG. ĐỊNH NGHĨA ĐƠN VỊ AMPE.1. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song.1. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song.a)...
 • 19
 • 441
 • 0
xác định đối tượng đào tạo trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại Công ty điện lực I.

xác định đối tượng đào tạo trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại Công ty điện lực I.

Kinh tế - Thương mại

... sự,NXB TPHCM, 1996, Trang 22 7 -25 4.Quản trị nguồn nhân lực, Trần Kim dung, NXB đại học quốc gia HCM, 20 00, trang 167-197Tổng Công ty Điện lực Việt Nam ,40 Năm Ngành Điện lực VN, NXB chính Trị ... đào tạo năm 20 00 của công ty điện lực I theo kế hoạch là 5013 triệu đồng.Trong đó, các lớp chuyên đề (26 lớp) là 520 triệu đồng; đào tạo lại 26 cơ sở điện lực và trung tâm thí nghiệm :21 60 triệu ... CHƯƠNG IIXÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO Ở CÔNG TY ĐIỆN LỰC II. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC I1. Sự hình thành và phát triển của công ty điện lực I a) Lịch sử hình thành:...
 • 23
 • 2,224
 • 8
Xác định đối tượng đào tạo trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại Công ty điện lực I

Xác định đối tượng đào tạo trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại Công ty điện lực I

Kinh tế - Thương mại

... đào tạo năm 20 00 của công ty điện lực I theo kế hoạch là 5013 triệu đồng.Trong đó, các lớp chuyên đề (26 lớp) là 520 triệu đồng; đào tạo lại 26 cơ sở điện lực và trung tâm thí nghiệm :21 60 triệuđồng, ... sự,NXB TPHCM, 1996, Trang 22 7 -25 4.Quản trị nguồn nhân lực, Trần Kim dung, NXB đại học quốc gia HCM, 20 00, trang 167-197Tổng Công ty Điện lực Việt Nam ,40 Năm Ngành Điện lực VN, NXBchính Trị Quốc ... lợi quyết định. Trong bối cảnh đó, Bộ Điện và Than có quyết định thành lập công ty điện lực ( Nay là công ty điện lực I ) trực thuộc Bộ và hoạt động theo chế độ hoạchtoán kinh tế. Quyết định này...
 • 23
 • 331
 • 1
Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa Am pe

Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa Am pe

Vật lý

... Lực từ tác dụng lên đoạn CD mang dòng điện I 2 có chiều dài là:  2 17 2 IrI10.2IBF−==⇒ Lực từ tác dụng lên một đơn vị dài của dây dẫn mang dòng điện I 2 là: rII10.2F 21 7−= ... 10 tháng 2 năm 20 08 Bài 31 Tiết 49:TƯƠNG TÁC GIỮA HAI DÒNG ĐIỆN THẲNG SONG SONG.ĐỊNH NGHĨA AM-PEI. MỤC TIÊU1. Kiến thức- Sử dụng được quy tắc bàn tay trái xác định chiều của lực từ tác dụng ... Giáo án điện tử + giáo án word.- Dự kiến nội dung ghi bảng word (HS tự ghi theo GV)Bài 31 TƯƠNG TÁC GIỮA HAI DÒNG ĐIỆN THẲNG SONG SONG.ĐỊNH NGHĨA ĐƠN VỊ AM-PE1. Tương tác giữa hai dòng điện...
 • 4
 • 12,914
 • 18
Sự tương tác giữa hai dòng điện song song. Định nghĩa đơn vị ampe (11_NC-đã sửa)

Sự tương tác giữa hai dòng điện song song. Định nghĩa đơn vị ampe (11_NC-đã sửa)

Vật lý

... tính lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song b) Công thức tính lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song.song. 2. Định nghĩa đơn vị ampe. 2. Định nghĩa đơn vị ampe.? Đơn vị dòng điện ... xác định là:F = 2. 10-7I1I 2 lrĐộ lớn của lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị chiều dài dòng điện là:F = 2. 10-7I1I 2 r(l = 1m) B 2 F 21 I1DCBANI 2 Bài 31: TƯƠNG TÁC GIỮA ... nhau? ?Tiết 49:Bài 31: TƯƠNG TÁC GIỮA HAI DÒNG ĐIỆN THẲNG SONG SONG. ĐỊNH NGHĨA ĐƠN VỊ AMPE.1. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song.1. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song.a)...
 • 19
 • 695
 • 4
Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song sogn. Định nghĩa đơn vị ampe.( 11NC)

Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song sogn. Định nghĩa đơn vị ampe.( 11NC)

Vật lý

... 3 Tương tác giữa hai dòng điện ngược chiều Bài 31: TƯƠNG TÁC GIỮA HAI DÒNG ĐIỆN THẲNG SONG SONG. ĐỊNH NGHĨA ĐƠN VỊ AMPE.1. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song.1. Tương tác giữa ... tính lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song b) Công thức tính lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song.song. 2. Định nghĩa đơn vị ampe. 2. Định nghĩa đơn vị ampe.? Đơn vị dòng điện ... chiều dài 0 ,20 m của mỗi dây dẫn. mỗi dây dẫn. Có nhận xét gì về quan hệ giữa và ? F 12 F 21 F 12 = -F 21 B 2 F 21 I1NBAF 12 DB1I 2 MC B1MF 12 I 2 B 2 I1NF 21 DCBAVậy:...
 • 19
 • 545
 • 2
Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định KQKD tại công ty TNHH điện tử Hoàng Sơn

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định KQKD tại công ty TNHH điện tử Hoàng Sơn

Kế toán

... Modem 20 19.000.100 950.00517 Mainboard 10 23 .500.500 1.175. 025 18 Case 10 17.080.000 854.00019 Handy drive Handy drive 5 6.300.000 315.000 20 Catridge 5.044.880 25 2 .24 4II Dịch vụ 81.571 .24 2 ... vụ sửa chữa 31.787.500 1.589.375 2 Dịch vụ càI đặt phần mềm 20 .008.113 2. 000.8113 Bảo dỡng máy 5.940.500 29 7. 025 4 Đào tạo tin học 23 .835. 129 1.191.756Cộng 1. 026 .957.980 83.993.439 Đối với ... C D 1 2 3 401 02 03Máy inRamLoaHP-1100Ram 20 0Anco CáICáIĐôi501003050100305 .25 0.0001.405.000370.000 26 2.500.000140.500.00011.100.0003Cộng 414.100.000 Nhập, ngày 2 tháng...
 • 46
 • 633
 • 1
tương tác giữa các hạt cơ bản và các định luật bảo toàn

tương tác giữa các hạt cơ bản và các định luật bảo toàn

Khoa học tự nhiên

... m= =rrr 2 21 2 2 2 vtF m a m= =rrrTheo nh lut Newton th ba, 12 21F F= r r, nờn :1 2 1 2 v v0t tm m + = r r, hay : 1 1 2 2v v 0m m + =r r, hay : 1 1 2 2v ) v ) 0m ... lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Bài tiểu luận: T ơng tác giữa các hạt cơ bản và các định luật bảo toàn1 1 12 13 1 nm a F F F= + + +r r rr 2 2 21 23 2 nm a F F F= + + +r r rr Cng tng v mt, ... dng lờn vt 2 mt lc 12 Fr, v vt 2 tỏc dng lờn vt 1 mt lc 12 Fr. t 1 1 1v v' v = r r rv 2 2 2 v v' v = r r r. Theo nh lut Newton th hai, ta vit c cho mi vt :1 12 1 1 1vFtm...
 • 46
 • 752
 • 3
Tiểu luận: Tương tác giữa các hạt cơ bản và định luật bảo toàn

Tiểu luận: Tương tác giữa các hạt cơ bản và định luật bảo toàn

Khoa học tự nhiên

... điện tích âm và điện tích dơng. Lực giữa hai điện tích dơng cũng nh hai điện tích âm đều là lực đẩy, trong khi lực giữa một điện tích dơng với một điện tích âm lại là lực hút. Một vật thể lớn ... cho mi vt :1 12 1 1 1vFtm a m= =rrr 2 21 2 2 2 vtF m a m= =rrrTheo nh lut Newton th ba, 12 21F F= r r, nờn :1 2 1 2 v v0t tm m + = r r, hay : 1 1 2 2v v 0m m + ... t-ơng tác Tơng tác mạnh 1 Tích màu a~ 1 với r lớn, < 1 với r nhỏ10-15m Mezon/gluonTơng tác điện từ10 -2 Điện tích a = e 2 /c = 1/137PhotonTơng tác yếu10-5 Tích yếu(Mc/) 2 G/c=...
 • 46
 • 829
 • 1
Tương tác giữa hai dây dẫn song song mang dòng điện

Tương tác giữa hai dây dẫn song song mang dòng điện

Vật lý

... dòng điện BAB1F 12 I 2 DCI1B 2 F 21 F 12 = 2. 10-7I1I 2 lrĐộ lớn của lực từ F 12 tác dụng lên dây CD = l : F 12 = 2. 10-7I1I 2 rl = 1m thì F 12 =? Lực từ tác ... Lực từ tác dụng lên một mét chiều dài dòng điện BAB1F 12 I 2 DCI1B 2 F 21 Độ lớn của lực từ F 21 tác dụng lên dây AB = l : F 21 = 2. 10-7I1I 2 lr F 21 = 2. 10-7I1I 2 rl ... mét chiều dài dòng điện F = 2. 10-7I1I 2 r I 2 DCBAB 2 F 21 Tương tác giữa 2 dây dẫn song song có dòng điện chạy qua Tương tác giữa 2 dây dẫn song song có dòng điện chạy quangược...
 • 20
 • 1,550
 • 1
Tương tác giữa hai dòng điện song song

Tương tác giữa hai dòng điện song song

Vật lý

... MNPQBI1I 2 ACDF 12 ⇒ F 12 = f l I. TƯƠNG TÁC GIỮA HAI DÒNG ĐIỆN I. TƯƠNG TÁC GIỮA HAI DÒNG ĐIỆN THẲNG SONG SONGTHẲNG SONG SONG⇒ F 12 = 2. 10-7 I1I 2 r Gọi : F 12 là lực từ tác ... trên : I. TƯƠNG TÁC GIỮA HAI DÒNG ĐIỆN I. TƯƠNG TÁC GIỮA HAI DÒNG ĐIỆN THẲNG SONG SONGTHẲNG SONG SONG F 21 = 2. 10-7 I1I 2 r c) Công thức tính lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng ... có một lực từ bằng 2. 10-7 N tác dụng ” Ta có :  Giải thích lực hút giữa hai dịng điện thẳng song song cùng chiều: I. TƯƠNG TÁC GIỮA HAI DÒNG ĐIỆN I. TƯƠNG TÁC GIỮA HAI DÒNG ĐIỆN THẲNG...
 • 30
 • 649
 • 0

Xem thêm