xác định hệ thống chỉ tiêu và một số phương pháp thống kê nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty

Xác định hệ thống chỉ tiêu một số phương pháp thống nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.DOC

Xác định hệ thống chỉ tiêu và một số phương pháp thống kê nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.DOC

Kế toán

... chung hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Chơng II : Xác định hệ thống tiêu số phơng pháp thống nghiên cứu hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Chơng III : Vận dụng hệ thống tiêu số phơng pháp thông ... thống tiêu số phơng pháp thống nghiên cứu hiệu sản xuất kinh doanh Công ty I Yêu cầu nguyên tắc xây dựng hệ thống tiêu thống Yêu cầu Hệ thống tiêu thống hiệu sản xuất kinh doanh cần bảo đảm ... hởng hiệu đến kết sản xuất kinh doanh .29 2.2 Đánh giá ảnh hởng hiệu đến chi phí sản xuất kinh doanh .30 IV Một số phơng pháp thông nghiên cứu hiệu sản xuất kinh Công ty .31 Phơng pháp...
 • 91
 • 757
 • 4

Xác định hệ thống chỉ tiêu một số phương pháp thống nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty

Xác định hệ thống chỉ tiêu và một số phương pháp thống kê nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty

Kế toán

... phơng pháp phân tích, dự đoán bớc sau; - Để tiết kiệm chi phí, không để chi phí tiêu thừa hệ thống II Hệ thống tiêu thống hiệu sản xuất kinh doanh Các công thức tổng quát xác định tiêu hiệu Hiệu sản ... tài sản cố định bình quân dùng vào sản xuất kinh doanh ý nghĩa : Chỉ tiêu cho biết triệu đồng giá trị tài sản cố định đầu t cho sản xuất kinh doanh kỳ tạo đợc triệu đồng kết sản xuất kinh doanh ... ảnh hởng hiệu đến kết sản xuất kinh doanh Hiệu sản xuất kinh doanh nhân tố làm tăng kết sản xuất, kinh doanh Mức tăng (giảm) kết sản xuất, kinh doanh tỷ lệ thuận với tiêu hiệu đầy đủ dạng thuận...
 • 30
 • 399
 • 0

Đánh giá thực trạng tài chính một số giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên than mạo khê vinacomin”

Đánh giá thực trạng tài chính và một số giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên than mạo khê vinacomin”

Kinh tế - Thương mại

... (1.16) -Hệ số huy động vốn cố định phản ánh mức độ huy động số vốn cố địnhdoanh nghiệp vào hoạt động kinh doanh Công thức: Hệ số huy động = Số VCĐ dùn kinh doanh Số vốn cố địnhdoanh nghiệp ... cạnh tranh với doanh nghiệp khác có hiệu hơn, đời sống người cải thiện 22 1.3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Biểu việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh việc tạo ... hạn Mặc dù hệ số khả toán công ty đầu cuối năm nhỏ 1, dựa vào đặc tính sản xuất ngành nghề kinh doanh công ty sản xuất phân phối than, thị trường chủ yếu công ty nhà máy nhiệt điện, sản xuất xi...
 • 103
 • 444
 • 2

Luận văn: Thực trạng một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Vietsurestar pptx

Luận văn: Thực trạng và một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Vietsurestar pptx

Quản trị kinh doanh

... tính hiệu kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh Từ quan điểm hiệu kinh tế đưa khái niệm hiệu kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh (hiệu sản xuất kinh doanh) doanh nghiệp sau : hiệu sản xuất kinh ... kinh tế sở để xác định tiêu hiệu kinh tế, phân tích hiệu kinh tế xác định biện pháp nâng cao hiệu kinh tế II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Hiệu sản xuất ... CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP I KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT VAI TRÒ CỦA HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Khái niệm hiệu sản xuất kinh doanh...
 • 84
 • 340
 • 0

đánh giá thực trạng tài chính một số giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty tnhh một thành viên than mạo khê- vinacomin

đánh giá thực trạng tài chính và một số giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty tnhh một thành viên than mạo khê- vinacomin

Tài chính - Ngân hàng

... giá………………………………………….21 1.3 SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH …………………….22 1.3.1 Hiệu kinh doanh doanh nghiệp………………………………… 1.3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp…………………………………………………………………… ... hạn Mặc dù hệ số khả toán công ty đầu cuối năm nhỏ 1, dựa vào đặc tính sản xuất ngành nghề kinh doanh công ty sản xuất phân phối than, thị trường chủ yếu công ty nhà máy nhiệt điện, sản xuất xi ... việc công ty tiêu thụ khối lượng lớn sản phẩm, hàng hóa dịch vụ, tín hiệu tích cực công tác sản xuất kinh doanh công ty Ngoài việc năm công ty tiếp khoản giảm trừ doanh thu nào, ta thấy sản phẩm,...
 • 103
 • 304
 • 0

Đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp một số giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH công nghiệp quang minh

Đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp và một số giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH công nghiệp quang minh

Kinh tế - Quản lý

... 1.1.2.4 Phương pháp phân tích mối liên hệ tương tác hệ số tài .25 1.2 Một số giải pháp tài nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 26 1.2.1 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác ... trọng Căn vào hai tiêu này, thấy mức độ phụ thuộc doanh nghiệp chủ nợ mức độ tự tài trợ doanh nghiệp nguồn vốn kinh doanhHệ số nợ Hệ số nợ xác định theo công thức sau: Hệ số nợ = = – Hệ số vốn ... giảm sút doanh lợi vốn chủ sở hữu, lợi ích chủ doanh nghiệp bị sụt giảm  Hệ số vốn chủ sở hữu Hệ số vốn chủ sở hữu xác định theo công thức sau: Hệ số vốn chủ sở hữu = = – Hệ số nợ Hệ số vốn chủ...
 • 92
 • 390
 • 0

Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty nhựa Tiền Phong, Hải Phòng

Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty nhựa Tiền Phong, Hải Phòng

Quản trị kinh doanh

... luận hiệu sản xuất kinh doanh I-Bản chất hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp .3 1.Quan điểm hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 2.Bản chất hiệu kinh tế sản xuất kinh doanh ... sản phẩm hợp lý hoá sản xuất , để tăng nhanh xuất lao động , công ty thờng xuyên quan tâm trọng đến công tác kỹ thuật công nghệ , coi khoa học công nghệ then chốt để đa sản xuất kinh doanh công ... thiết doanh nghiệp, nhà quản trị cách hay cách khác phải coi công việc trọng tâm đặt lên hàng đầu hiệu sản xuất kinh doanh thớc đo thành công doanh nghiệp Hiệu sản xuất kinh doanh cao doanh nghiệp...
 • 26
 • 463
 • 1

một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty tnhh vận tải container việt đức

một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty tnhh vận tải container việt đức

Kinh tế - Thương mại

... hiệu khác: -Hiệu kinh tế -Hiệu xã hội -Hiệu kinh tế - xã hội -Hiệu kinh doanh Trong hiệu quan tâm đến hiệu kinh doanh hiệu kinh doanh gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh 16 doanh nghiệp ... quan hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải container 1.2.1 Khái niệm hoạt động sản xuất kinh doanh Hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp toàn công tác tổ chức quản lý hoạt động sản xuất ... hiệu kinh doanh vận tải container công ty thời gian tới Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu đề tài sử dụng phương pháp vật biện chứng, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương...
 • 79
 • 392
 • 1

Vận dụng hệ thống chỉ tiêu một số phương pháp thông để phân tích nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cơ khí ôtô xe máy công trình thời ỳ 1997 - 2004.

Vận dụng hệ thống chỉ tiêu và một số phương pháp thông kê để phân tích nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cơ khí ôtô và xe máy công trình thời ỳ 1997 - 2004.

Kế toán

... tổng vốn kinh doanh, cấu vốn doanh nghiệp thuận lợi trình hoạt động sản xuất kinh doanh Là điều kiện tốt để doanh nghiệp có nhiều hội phát triển Bảng : Vốn sản xuất kinh doanh công ty Chỉ tiêu Năm ... triệu đồng III Một số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty khí ôtô xe máy công trình Một số kiến nghị * Về chất lợng sản phẩm: Chất lợng phẩm công ty vấn đề đặc biệt ... bán sản phẩm công ty Chịu trách nhiệm khai thác hợp đồng với khách hàng, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tham gia điều hành trình sản xuất kinh doanh tham gia điều hành trình sản xuất kinh doanh...
 • 44
 • 444
 • 3

Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanhcông ty chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu nam định

Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu nam định

Nông - Lâm - Ngư

... hoạt động sản xuất kinh doanh 47 4.1.3 Hiệu sản xuất kinh doanh Công ty 62 iii 4.1.4 Phân tích ảnh hởng nhân tố đến hiệu sản xuất kinh doanh 65 4.2 Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu SXKD ... kết hiệu sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất Nam Định, từ đề biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá ... cứu: "Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất Nam Định" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá đắn kết hiệu...
 • 132
 • 291
 • 0

Một số biện pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều.pdf

Một số biện pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều.pdf

Quản trị kinh doanh

... Một số biện pháp marketing nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều CHNG 1: C S Lí LUN V HOT NG MARKETING TRONG HOT NG KINH DOANH CA DOANH NGHIP ... ro kinh doanh -Tng c doanh s v li nhun -Tha tt nhu cu th trng *Nhc im Sinh viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền Lớp: QT1003N Một số biện pháp marketing nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty ... 28 Một số biện pháp marketing nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều Ngy 13 thỏng 05 nm 2008 Cụng ty i tờn t Cụng ty c phn ụng Triu Viglacera thnh Cụng ty...
 • 88
 • 674
 • 2

Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Vietsurestar.doc

Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Vietsurestar.doc

Quản trị kinh doanh

... hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp công nghiệp I Khái niệm, chất vai trò hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Khái niệm hiệu sản xuất kinh doanh Đối với tất doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh ... bên doanh nghiệp doanh nghiệp không thực việc tính hiệu kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh Vậy hiệu kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh (hiệu sản xuất kinh doanh) ? Để hiểu đợc phạm trù hiệu ... đợc mục tiêudoanh nghiệp đề Bản chất hiệu sản xuất kinh doanh Khái niệm hiệu sản xuất kinh doanh cho thấy chất hiệu sản xuất kinh doanh phản ánh mặt chất lợng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp,...
 • 77
 • 475
 • 0

Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty cổ phần đầu tư 135

Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty cổ phần đầu tư 135

Quản trị kinh doanh

... hiệu kinh tế sở để xác định tiêu hiệu kinh tế, phân tích hiệu kinh tế xác định biện pháp nâng cao hiệu kinh tế II Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp: Hiệu sản xuất kinh ... nghiệp III Hệ thống tiêu đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp: Các tiêu hiệu sản xuất kinh doanh tổng hợp: Các tiêu hiệu tổng hợp cho phép đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh chung ... đạt mục tiêudoanh nghiệp đề Bản chất hiệu sản xuất kinh doanh: Khái niệm hiệu sản xuất kinh doanh cho thấy chất hiệu sản xuất kinh doanh phản ánh mặt chất lượng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp,...
 • 67
 • 487
 • 0

Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty vietsurestar

Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty vietsurestar

Quản trị kinh doanh

... hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp công nghiệp I Khái niệm, chất vai trò hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Khái niệm hiệu sản xuất kinh doanh Đối với tất doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh ... bên doanh nghiệp doanh nghiệp không thực việc tính hiệu kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh Vậy hiệu kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh (hiệu sản xuất kinh doanh) ? Để hiểu đợc phạm trù hiệu ... đợc mục tiêudoanh nghiệp đề Bản chất hiệu sản xuất kinh doanh Khái niệm hiệu sản xuất kinh doanh cho thấy chất hiệu sản xuất kinh doanh phản ánh mặt chất lợng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp,...
 • 77
 • 348
 • 0

Một số giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Hàng hải Đông Đô

Một số giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Hàng hải Đông Đô

Kinh tế - Thương mại

... cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trường Chương II: Thực trạng hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Hàng hải Đông Đô Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sản xuất ... LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 1)- Khái niệm hiệu sản xuất kinh doanh Trong doanh nghiệp, hiệu sản xuất kinh doanh tiêu chí quan trọng, nhân tố định tồn phát triển doanh nghiệp Chính ... giá hiệu sản xuất kinh doanh Hiệu sản xuất kinh doanh khái niệm phức tạp khó đánh giá xác Qua khái niệm, ta thấy hiệu sản xuất kinh doanh xác định mối tương quan hai đại lượng kết đạt từ sản xuất...
 • 81
 • 497
 • 1

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANHCÔNG TY VLXD XNK HỒNG HÀ TRONG NHỮNG NĂM TỚI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY VLXD XNK HỒNG HÀ TRONG NHỮNG NĂM TỚI

Kế toán

... dạng hoá sản xuất kinh doanh, dịch vụ công ty Tại tỉnh, sở hoạt động sản xuất kinh doanh chi nhánh công ty thông qua nhiệm vụ công ty giao không ngừng mở rộng khả hoạt động sản xuất kinh doanh Thông ... Nguồn : Công ty VLXD & XNK Hồng Hà 2.2 Chiến lược sản xuất kinh doanh Chiến lược sản xuất kinh doanh chủ yếu công ty là: - Đầu tư quy mô lớn để đổi công nghệ thiết bị sản xuất, lấy xuất làm phương ... sản xuất kinh doanh, lực điều hành đội ngũ cán quản lý công ty không đồng Chính điều ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu sản xuất kinh doanh công ty Nhiệm vụ cán quản lý xây dựng công ty thành thể thống...
 • 22
 • 313
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CHO CÔNG TY VIETSURESTAR

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CHO CÔNG TY VIETSURESTAR

Quản trị kinh doanh

... chất vai trò hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Khái niệm hiệu sản xuất kinh doanh .3 Bản chất hiệu sản xuất kinh doanh 3 Vai trò hiệu sản xuất kinh doanh với doanh nghiệp ... IV Hệ thống tiêu hiệu sản xuất kinh doanh chủ yếu doanh nghiệp công nghiệp .3 Các tiêu hiệu sản xuất kinh doanh tổng hợp 1.1 Chỉ tiêu lợi nhuận 1.2 Các tiêu doanh lợi ... trọng việc nâng cao hiệu kinh doanh lĩnh vực sản xuất, nên thời gian thực tập Công ty Vietsurestar, nghiên cứu đề tài: Một số biện pháp nâng cao hiều sản xuất kinh doanh Công ty Vietsuresatr Luận...
 • 20
 • 270
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANHCÔNG TY VLXD

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY VLXD

Quản trị kinh doanh

... 12324 Nguồn : Công ty VLXD & XNK Hồng Hà 2.2 Chiến lợc sản xuất kinh doanh Chiến lợc sản xuất kinh doanh chủ yếu công ty là: - Đầu t quy mô lớn để đổi công nghệ thiết bị sản xuất, lấy xuất làm phơng ... đạo sản xuất kinh doanh, lực điều hành đội ngũ cán quản lý công ty không đồng Chính điều ảnh hởng không nhỏ đến hiệu sản xuất kinh doanh công ty 16 16 Nhiệm vụ cán quản lý xây dựng công ty thành ... nhiệm vụ sản xuất kinh doanh công ty Nh cán quản lý có vai trò quan trọng, tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Tại công ty VLXD & XNK Hồng Hà, trình độ lực đa số cán quản lý...
 • 21
 • 330
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp:“Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Vietsurestar”

Báo cáo tốt nghiệp:“Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Vietsurestar”

Báo cáo khoa học

... THỐNG CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP Các tiêu hiệu sản xuất kinh doanh tổng hợp Các tiêu hiệu tổng hợp cho phép đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh ... phân tích hiệu kinh tế xác định biện pháp nâng cao hiệu kinh tế II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mối quan hệ so sánh ... CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP I KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT VAI TRÒ CỦA HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Khái niệm hiệu sản xuất kinh doanh...
 • 82
 • 331
 • 0

Đề tài: “Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Vietsurestar” l pdf

Đề tài: “Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Vietsurestar” l pdf

Báo cáo khoa học

... 39C xác định tiêu hiệu kinh tế, phân tích hiệu kinh tế xác định biện pháp nâng cao hiệu kinh tế II Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hiệu sản xuất kinh doanh doanh ... hiệu sản xuất kinh doanh vai trò việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp công nghiệp I Khái niệm, chất vai trò hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Khái niệm hiệu sản xuất kinh doanh ... IV Hệ thống tiêu hiệu sản xuất kinh doanh chủ yếu doanh nghiệp công nghiệp Các tiêu hiệu sản xuất kinh doanh tổng hợp Các tiêu hiệu tổng hợp cho phép đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh...
 • 79
 • 182
 • 0

Xem thêm