xác định các thông số của bánh răng

xác định các thông số của đỉnh phổ gamma dạng gauss ghi được bằng phổ kế dùng detector nhấp nháy

xác định các thông số của đỉnh phổ gamma dạng gauss ghi được bằng phổ kế dùng detector nhấp nháy

Kinh tế - Quản lý

... Converter) Có hai giá trị số tương ứng với kênh: giá trị số thứ tự kênh số đếm kênh Số kênh số kênh ADC Số kênh số thứ tự cùa từ mã địa nhớ số đếm kênh nội dung dạng nhị phân từ mã Do số bit từ mã giới ... đỉnh phổ Việc xác định xác đỉnh có phổ xạ hạt nhân bước quan trọng trình xử lý phổ xạ hạt nhân Vì việc xác định xác số đỉnh có phổ vị trí chúng làm cho trình xử lý không bỏ sót thông tin phổ ... nghiên cứu Độ xác thông tin phụ thuộc vào độ xác diện tích đỉnh Vì vậy, người ta xây dựng nhiều thuật toán khác để xác định cách xác giá trị đại lượng Tiêu chí phương pháp là: đạt độ xác cao thuật...
 • 69
 • 1,175
 • 1
xác định các thông số của xe chạy trên cầu từ tập số liệu đo dao động

xác định các thông số của xe chạy trên cầu từ tập số liệu đo dao động

Kinh tế - Quản lý

... qua ln xác định, thơng số xe chưa biết Ứng dụng lý thuyết nhận dạng hệ thống trường hợp để xác định thơng số mơ hình xe chạy qua Từ đó, xác định trọng lượng xe Các thơng số xe cần xác định (nhận ... 2.2 Xác định thơng số xe chạy cầu Bài tốn xác định thơng số xe từ số liệu đo dao động thực chất tốn nhận dạng thơng số xe di chuyển cầu từ số liệu đo đạc giám sát Với kết cấu giám sát, thơng số ... phần tử hữu hạn Các ví dụ tính tốn thể độ tin cậy thuật tốn chương trình lập 50 XÁC ĐỊNH CÁC THƠNG SỐ CỦA XE CHẠY TRÊN CẦU TỪ TỆP SỐ LIỆU ĐO DAO ĐỘNG Thơng số xe chạy cầu xác định phương pháp...
 • 90
 • 465
 • 0
Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu khí bằng phương pháp biểu đồ crossplot

Xây dựng chương trình xác định các thông số của tầng chứa dầu khí bằng phương pháp biểu đồ crossplot

Khoa học tự nhiên

... trình xác định thông số tầng chứa dầu – khí phương pháp biểu đồ cắt crossplot CHƯƠNG CÁC THÔNG SỐ CỦA TẦNG CHỨA VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN DÙNG ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ VỈA CỦA TẦNG ... cảnh dầu khí toàn cầu 11 CHƯƠNG 2: CÁC THÔNG SỐ CỦA TẦNG CHỨA VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN DÙNG ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ VỈA CỦA TẦNG CHỨA 15 2.1 Những vấn đề Địa Vật ... 56 3.2.2 Giao diện phần mềm Crossplot cách sử dụng 59 CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH BIỂU ĐỒ CẮT CROSSPLOT ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ VỈA CỦA CÁC TẦNG CHỨA CỦA CẤU TẠO X BỒN TRŨNG CỬU LONG 69...
 • 100
 • 542
 • 1
Tính toán xác định các thông số cấu tạo và động học của bơm ly tâm

Tính toán xác định các thông số cấu tạo và động học của bơm ly tâm

Cơ khí - Vật liệu

... + 114,3 = 204,84 (N/m2) 2.4 Xác định bề rộng quạt Lấy bề rộng quạt chiều rộng sàng phẳng b = bs = 0,65(m) 2.5 Xác định chiều cao cửa thổi Chiều cao cửa thổi a xác định từ công thức a= V = = 0,22 ... bảo đủ tốc độ thổi bay hạt thóc ( tốc độ thổi bay hat thóc > 11m/s) 2.3 Xác định áp suất toàn phần Áp suất toàn phần xác định theo công thức sau: H = Ht + Hd Ht: cột áp tĩnh dùng để thắng lực ... có d = = 0,3 ≤ 0,5 nên chọn vỏ quạt vỏ hình trụ 0,65 */ Kiểm tra lại thông số tính lựa chọn ηh = H Hm ηh = 0,5 ÷ 0,6 thông số lựa chọn phù hợp 2 Hm = γ (U ϕ − U ϕ ) Trong γ khối lượng riêng không...
 • 7
 • 2,056
 • 16
Luận văn Xác định các thông số động học sinh học phục vụ quá trình xử lý nước thải của cơ sở sản xuất nước tương Lam Thuận bằng bùn hoạt tính

Luận văn Xác định các thông số động học sinh học phục vụ quá trình xử lý nước thải củasở sản xuất nước tương Lam Thuận bằng bùn hoạt tính

Kiến trúc - Xây dựng

... việc xác định thơng số động học này, cách thức thơng thường vận hành mơ hình ứng với giá trị θc khác thường nằm khoảng đến 20 ngày Sử dụng số liệu thu thập điều kiện trạng thái ổn định để xác định ... đoạn thích nghi, xác định thơng số COD, MLSS, pH sau 24 Đánh dấu mức bùn lắng sau 30 phút (mức bùn lắng ứng với SS khoảng 2500 mg/l) Xác định khả lắng bùn tiêu SVI  Cách xác định SVI:  Lấy lít ... Dụng cụ thủy tinh, … 4.1.2 Tiến hành thí nghiệm Xác định thơng số bùn:  Lấy thể tích V (ml) bùn, sấy 105oC, xác định MLSS bùn  Nồng độ bùn xác định : Cb  MLSS (mg/l) V Q trình thích nghi Ở...
 • 76
 • 537
 • 0
Nghiên cứu xác định các thông số công nghệ sấy tối ưu của quá trình sấy tinh bột sắn theo phương pháp sấy khí động

Nghiên cứu xác định các thông số công nghệ sấy tối ưu của quá trình sấy tinh bột sắn theo phương pháp sấy khí động

Kinh tế - Thương mại

... tài : “Nghiên c u xác ñ nh thông s công ngh s y t i ưu c a trình s y tinh b t s n theo phương pháp s y khí ñ ng” 1.2 M c ñích yêu c u nghiên c u 1.2.1 M c ñích - Xác ñ nh m t s thông s công ngh ... - Tính toán xác ñ nh thông s b n c a trình s y tinh b t s n ki u khí ñ ng làm s cho ban ñ u cho vi c ñ nh hư ng thi t k h th ng thi t b s y - Nghiên c u th c nghi m xác ñ nh thông s t i ưu ... ng phương pháp nghiên c u th c nghi m ña y u t ñ xác ñ nh nh hư ng ñ ng th i c a nhi u y u t vào t i thông s ra, t ñó xác ñ nh giá tr t i ưu c a thông s a Ch n m c bi n thiên kho ng bi n thiên...
 • 105
 • 790
 • 5
Luận văn nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật nhằm kéo dài thời gian tồn trữ của tỏi đặc sản lý sơn

Luận văn nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật nhằm kéo dài thời gian tồn trữ của tỏi đặc sản lý sơn

Khoa học tự nhiên

... ñ thông gió nh không ñ m b o s thông gió t t - Thông gió cư ng b c: thông gió tích c c ñ m b o không khí th i qua ñư c t ng cá th qu làm chúng nhanh mát, nhi t ñ ñ u toàn kho ð ñ m b o ch ñ thông ... ng ch b o qu n ñư c vài ngày ñi u ki n thư ng Quá trình thông gió ñư c th c hi n b ng phương pháp: thông gió t nhiên thông gió cư ng b c - Thông gió t nhiên l i d ng s c chuy n ñ ng hay s ñ i lưu ... p iii 4.1 Xác ñ nh ñ già thu ho ch c a t i Lý Sơn 39 4.1.1 Các ch tiêu v t lý 39 4.1.2 S bi n ñ i hoá h c 41 4.1.3 Bi n ñ i giá tr c m quan v hình thái c a t i 42 4.2 Xác ñ nh thông s k thu...
 • 108
 • 690
 • 0
Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của kết cấu thép cần trục tháp theo tiêu chuẩn việt nam

Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của kết cấu thép cần trục tháp theo tiêu chuẩn việt nam

Kỹ thuật

... tháp đ0 chế tạo để xác định miền thông số X Phơng pháp toán học để xây dựng b i toán xác định thông số hợp lý 4 X Phơng pháp số tính toán kết cấu nh giải b i toán xác định thông số hợp lý X Phơng ... dựng b i toán xác định thông số hợp lý 62 3.2.1 .Các thông số cho trớc v5 biến thiết kế 62 3.2.2 .Các điều kiện r5ng buộc v5 h5m mục tiêu .66 3.2.3 .Xác định thông số hợp lý theo ... 4.9: Các thông số hợp lý bụng bố trí dạng .113 Hình 4.10: Các thông số hợp lý bụng bố trí dạng .114 Hình 4.11: Các thông số hợp lý bụng bố trí dạng .114 xiii $# Trang Bảng1.1 :Thông số kỹ...
 • 198
 • 813
 • 1
Tài liệu NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CÁCH ĐIỆN SO VỚI ĐẤT CỦA MẠNG HẠ ÁP 660V ppt

Tài liệu NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CÁCH ĐIỆN SO VỚI ĐẤT CỦA MẠNG HẠ ÁP 660V ppt

Cơ khí - Chế tạo máy

... thông số cách điện mạng hạ áp xác định khoảng giá trị ổn định thông số cách điện Ứng dụng hàm Frequency Excel, tính toán số lần xuất thông số cần nghiên cứu với khoảng chia cho trước Từ xác định ... vào đồ thị phân bố tần suất hình 2, 3, 4, xác định khoảng giá trị ổn định thông số cách điện mạng hạ áp cho bảng Hình Đồ thị phân bố tần suất thông số cách điện 1- Hàm P(Rcđ); 2- P(Zcđ); 3- P(Xcđ) ... Đồ thị phân bố tần suất điện dung cách điện Ccđ Bảng Khoảng giá trị ổn định thông số cách điện mạng 660V mỏ hầm lò Kết luận Trên sở kết nghiên cứu bảng 1, xác định giá trị dòng điện rò người chạm...
 • 6
 • 539
 • 0
Nghiên cứu xác định các thông số động học của phản ứng tỏa nhiệt bằng kỹ thuật nhiệt lượng vi sai quét DSC

Nghiên cứu xác định các thông số động học của phản ứng tỏa nhiệt bằng kỹ thuật nhiệt lượng vi sai quét DSC

Thạc sĩ - Cao học

... Rất thấp < 0,1 < 419 Chƣơng 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ NHIỆT ĐỘNG CỦA PHẢN ỨNG TRÊN THIẾT BỊ DSC Kết xác định thông số nhiệt động phản ứng lưu hóa cao su EPDM 3666 không ... thấp (-1,4 ÷ - 2,1 J/g) 3.2 XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG BẰNG PHẦN MỀM ĐỘNG HỌC NHIỆT 3.2.1 Xác định lƣợng hoạt hóa E log A mô hình tự Bảng 3.3: Kết xác định E logA phản ứng lưu ... thực phép đo thiết bị DSC xác định vài thông số nhiệt động hai phản ứng phầm mềm Proteus® Analysis, liệu thực nghiệm trích suất sang dạng file ASCII để xác định thông số động học phản ứng phần...
 • 11
 • 739
 • 0
lập một quy trình công nghệ, nêu cách tiến hành để xác định các thông số hóa lý kỹ thuật của dầu mỏ

lập một quy trình công nghệ, nêu cách tiến hành để xác định các thông số hóa lý kỹ thuật của dầu mỏ

Công nghệ - Môi trường

... công nghệ Môn: Hóa học dầu mỏ & khí tự nhiên Đề tài: Lập quy trình công nghệ, nêu cách tiến hành để xác định thông số hóa lý kỹ thuật dầu mỏ GVHD: Phạm Xuân Núi SVTH: Lê Xuân Phúc Mã SV: 0964040114 ... phân tích phân tích thông số hệ thống phức tạp khó khăn Và may mắn điều nhà máy Lọc Hóa Dầu sử dụng công nghệ thiết bị tiên tiến giới, chúng có khả điều khiển chỉnh thông số cách tự động Nhưng ... Trong : A – số mol nguyên liệu ban đầu A x,y,z – số mol A biến đổi thành xăng, cặn cracking, cốc tương ứng k – số biến đổi A thành xăng khí k1 - số biến đổi A thành cặn cracking cốc k - số biến đổi...
 • 26
 • 558
 • 0
Báo cáo

Báo cáo " NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA MÁNG TRỌNG LỰC VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU " ppt

Báo cáo khoa học

... Mụ hỡnh c hc ca ti mỏng ln tr Theo nh lut II Newton, phng trỡnh chuyn ng ca ti l: Fdd Fc Fqt = Số 14/12-2012 (1) Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng KếT QUả NGHIÊN CứU Và ứNG DụNG ú: Lc dn ng ... cụng thc (9), xỏc nh c gúc nghiờng ln nht cho phộp ca mỏng: Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng Số 14/12-2012 KếT QUả NGHIÊN CứU Và ứNG DụNG b kod h arctan (10) T (8) v (10), phm vi gúc ... l gúc ca cung cong 180 mỏng; hc l chờnh lch cao gia im u v cui ca mỏng cong theo phng ng 10 Số 14/12-2012 Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng KếT QUả NGHIÊN CứU Và ứNG DụNG Tng t nh trng hp...
 • 10
 • 587
 • 1
Nghiên cứu xác định các thông số ảnh hưởng đến chế độ làm việc của máy va rung trong công nghệ sản xuất cấu kiện bê tông

Nghiên cứu xác định các thông số ảnh hưởng đến chế độ làm việc của máy va rung trong công nghệ sản xuất cấu kiện bê tông

Tiến sĩ

... dụng phần mềm toán học Mathematica 4.8 Xác định thông số máy va rung hai bậc tự 4.8.1 Xác định thông số máy rung hai bậc tự 4.8.2 Xác định xác thông số máy va rung hai bậc tự 4.9 Nhận xét ... đợc xác định tích hai hàm số, số phụ thuộc vào tham số X ( xb ) = u1e Ivx + u2 e Ivx , b b hàm phụ thuộc vào tham số T (t ) = e I t ; - tần số lực kích động; I - số phức; u1 , u2 số đợc xác định ... xác thông số máy va rung bậc tự mục 2.3, ta đa thông số kỹ thuật máy va rung khả điều chỉnh máy theo yêu cầu công nghệ (bảng 2.1) Bảng 2.1 Các thông số ban đầu máy va rung bậc tự Thông số I Thông...
 • 14
 • 934
 • 1
Đề tài: Lập một quy trình công nghệ, nêu cách tiến hành để xác định các thông số hóa lý kỹ thuật của dầu mỏ pptx

Đề tài: Lập một quy trình công nghệ, nêu cách tiến hành để xác định các thông số hóa lý kỹ thuật của dầu mỏ pptx

Công nghệ - Môi trường

... công nghệ Môn: Hóa học dầu mỏ & khí tự nhiên Đề tài: Lập quy trình công nghệ, nêu cách tiến hành để xác định thông số hóa lý kỹ thuật dầu mỏ GVHD: Phạm Xuân Núi SVTH: Lê Xuân Phúc Mã SV: 0964040114 ... phân tích phân tích thông số hệ thống phức tạp khó khăn Và may mắn điều nhà máy Lọc Hóa Dầu sử dụng công nghệ thiết bị tiên tiến giới, chúng có khả điều khiển chỉnh thông số cách tự động Nhưng ... Trong : A – số mol nguyên liệu ban đầu A x,y,z – số mol A biến đổi thành xăng, cặn cracking, cốc tương ứng k – số biến đổi A thành xăng khí k1 - số biến đổi A thành cặn cracking cốc k - số biến đổi...
 • 26
 • 326
 • 0
tóm tắt luận án nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của kết cấu thép cần trục tháp theo tiêu chuẩn việt nam

tóm tắt luận án nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của kết cấu thép cần trục tháp theo tiêu chuẩn việt nam

Tiến sĩ

... Phân nhóm thông số kết cấu thép cần trục tháp Các thông số kết cấu thép cần trục tháp gồm nhóm gồm: kiểu dạng, kích thớc hình học, thông số vật liệu, thông số động học Trong nhóm thông số kích ... sở xác định thông số hợp lý kết cấu thép cần trục tháp theo lý thuyết tối u Trong mục trình bày phơng pháp giải dạng toán tối u kết cấu Qua phân tích xác định đặc điểm cho toán xác định thông số ... phơng pháp số Bài toán xác định hợp lý thông số kết cấu thép cần trục tháp đợc tiến hành thông qua việc vận dụng theo mô hình toán tối u đợc trình bày cụ thể chơng Chơng toán xác định thông số hợp...
 • 27
 • 685
 • 0
xác định các thông số sinh trưởng, mức chết của cá mối vạch (sauridaundosquamis richardson) tại vùng biển đông nam bộ

xác định các thông số sinh trưởng, mức chết của cá mối vạch (sauridaundosquamis richardson) tại vùng biển đông nam bộ

Nông - Lâm - Ngư

... I .Các Thông số sinh trưởng 1.Tương quan chiều dài-khối lượng Sau dùng phương pháp bình quân tối thiểu ta cho kết hệ số a=0.00028,b=2.45 Hệ số b < nên kết luận loài không đồng sinh trưởng 2 .các ... Hải số liệu chiều dài-khối lượng cá mối vạch 2.Phương pháp đánh giá  L∞ Tính hệ số a,b phương trình tương quan chiều dài khối lượng tính theo phương pháp bình quân tối thiểu  L∞ Các thông số ... trưởng Von Bertalanffy ,K,t0 xác định theo phương pháp ELEFAN I chương trình FISAT II  Hệ số chết tự nhiên tính công thức thực nghiệm Pauly với nhiệt độ 20  Hệ số chết chung tính phương pháp...
 • 14
 • 353
 • 0
xác định các thông số động học sinh học phục vụ các xử lý nước thải của cơ sở sản xuất nước tương

xác định các thông số động học sinh học phục vụ các xử lý nước thải củasở sản xuất nước tương

Công nghệ - Môi trường

... xáo trộn hồn tồn, cần thiết xác định thơng số động học Y, kd, Ks k Nhằm xác định thơng số động học này, thường sử dụng mơ hình thí nghiệm Trong việc xác định thơng số động học này, SVTH: Nguyễn ... đoạn thích nghi, xác định thơng số COD, MLSS, pH sau 24 Đánh dấu mức bùn lắng sau 30 phút (mức bùn lắng ứng với SS khoảng 2500 mg/l) Xác định khả lắng bùn tiêu SVI  Cách xác định SVI:  Lấy lít ... Dụng cụ thủy tinh, … 4.1.2 Tiến hành thí nghiệm Xác định thơng số bùn:  Lấy thể tích V (ml) bùn, sấy 105oC, xác định MLSS bùn  Nồng độ bùn xác định : Cb = MLSS (mg/l) V Q trình thích nghi Ở...
 • 80
 • 449
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25