viện công nghệ thông tin viện khoa học và công nghệ việt nam

Luận cứ khoa học cho công tác thông tin tuyên truyền về điện hạt nhân giai đoạn 2011-2020

Luận cứ khoa học cho công tác thông tin tuyên truyền về điện hạt nhân giai đoạn 2011-2020

Báo cáo khoa học

... liên quan, cụ thể là: Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công Thương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh ... Thuận, thông qua đầu mối là Tiểu ban Đào tạo thông tin, tuyên truyền thực hiện chương trình kế hoạch thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân, cụ thể là:Bộ Khoa học Công nghệ Chủ ... khai đưa vào vận hành các dự án điện hạt nhân.3. Những vấn đề đặt ra đối với công tác thông tin tuyên truyền về điện hạt nhân ở Việt Nam 3.1. Đặc điểm công tác thông tin, tuyên truyền ở Việt...
 • 19
 • 460
 • 0
Một số kinh nghiệm hỗ trợ CBGV trường Tiểu học Trần Bình Trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí

Một số kinh nghiệm hỗ trợ CBGV trường Tiểu học Trần Bình Trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học quản lí

Mầm non - Tiểu học

... ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, hoạt động công nghệ thông tin trong nhà trường đã có những chuyển biến đáng kể: không chỉ các CB.GV sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học quản ... vụ ứng dụng công nghệ thông tin từ năm học 2008-2009 đến năm học 2011-20122.2 Trình độ Tin học khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của CB.GV :Qua các phiếu điều tra thông tin cá nhân của ... nghiệm Trường Tiểu học Trần Bình Trọngnay. Với ngành giáo dục, công nghệ thông tin đã, đang sẽ tạo nên những cuộc “cách mạng” trong công tác dạy - học. Công nghệ thông tincông cụ đắc lực...
 • 28
 • 887
 • 5
Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và nghiên cứu môn Hán nôm ở trường đại học

Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học nghiên cứu môn Hán nôm ở trường đại học

Khoa học xã hội

... vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy -học làứng dụng công nghệ thông tin vào trong 3 yếu tố trên, tức là ứng dụng công nghệ thông tin vào tài liệudạy -học (biên soạn tài liệu), ... (Viện Công nghệ thông tin) - Nguyễn Gia Đăng (Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam) , Ba vấn đề số hóa văn bản học của Đại Việt sử kí toàn thư của Ngô Thanh Nhàn(Đại học New York) - Ngô Trung Việt ... hóa Việt Nam hộinhập cùng văn hóa khu vực nhờ công nghệ thông tin (Ngô Thế Long, 1995), Tạo chữ Nôm trên máy tính (ĐỗNguyên Đương, 1996), Ứng dụng công nghệ thông tin tin học trong công...
 • 13
 • 812
 • 0
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY THÔNG TIN VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY THÔNG TIN VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC

Kế toán

... thu phát khác  Tại Công ty thông tin viễn thông điện lực công tác quản lý hàng tồn kho được thựchiện khá chặt chẽ khoa học. Ngay từ khâu thu mua công ty đã có sự phân công, quản lý một cách ... Công ty thông tin điện lực 2.1.1 Đặc điểm, tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty thông tin viễn thông điện lực2.1.1.1Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty thông tin viễn thông ... hàng tồn kho:Ở Công ty thông tin viễn thông điện lực chưa thực hiện trích lập dự phònggiảm giá hàng tồn kho.2.2.3.3 Công tác kế toán hàng tồn kho cuối kỳ ở Công ty thông tin viễn thông điện lực:...
 • 20
 • 376
 • 0
Nghiên cứu kinh nghiệm của trung quốc trong việc xây dựng hệ thống đánh giá khoa học và công nghệ và đề xuất áp dụng cho việt nam

Nghiên cứu kinh nghiệm của trung quốc trong việc xây dựng hệ thống đánh giá khoa học công nghệ đề xuất áp dụng cho việt nam

Báo cáo khoa học

... Ngoài ra, tại mỗi bộ, ngành các tổ chức nghiên cứu lớn như Viện Khoa học Trung quốc (CAS), Quỹ KHTN Quốc gia đều có các VIỆN ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ BÁO CÁO ... hiện đánh giá R&D coi đó là những vấn đề được ưu tiên trong phát triển ứng dụng công nghệ quốc gia. Thái Lan cũng nhận thức được ‘‘Quản lý khoa học công nghệ đóng vai trò vô cùng ... ĐÁNH GIÁ KHOA HỌCCÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM CNĐT: TS. TẠ DOÃN TRỊNH 8919 HÀ NỘI – 2011 11 CHƯƠNG 2. CÁCH TIẾP CẬN PHƯƠNG...
 • 126
 • 394
 • 0
SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Công nghệ lớp 10 THPT

SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Công nghệ lớp 10 THPT

Báo cáo khoa học

... của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin. Việt Nam cũng là một trong những nước chịu ảnh hưởng nhiều trước sự phát triển công nghệ thông tin nước ta đã ứng dụng công nghệ thông ... môn Công nghệ 10"PHẦN II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀI. Thuận lợi khó khăn khi ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 1. Những thuận lợi của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. - ... việc áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học là việc làm rất cần thiết. Là giáo viên giảng dạy môn Công nghệ, trong những năm gần đây tôi đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng...
 • 23
 • 913
 • 2
SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn công nghệ lớp 10

SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn công nghệ lớp 10

Báo cáo khoa học

... vai, phương pháp giải quyết vấn đề trongđổi mới dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở”.Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, Số 5(40).2010, trang 195,tác giả Trần ... nhìn tiêu cực về môn học này, nhiều HS ngày càng “ngán” môn Công nghệ. Để tránh hiện tượng nhàmchán cho HS việc mạnh dạn sử dụng phương pháp đóng vai vào dạy học Công nghệ 10 là rất cần thiết, ... khoa học ứng dụng, nghiên cứu việc vận dụng nhữngquy luật tự nhiên các nguyên lý khoa học nhằm đáp ứng các nhu cầu vật chất và tinh thần của con người. Nội dung trong sách giáo khoa (SGK) Công...
 • 21
 • 2,382
 • 2
Ứng dụng Công nghệ Thông tin vào dạy-học và nghiên cứu môn Hán Nôm ở trường đại học

Ứng dụng Công nghệ Thông tin vào dạy-học nghiên cứu môn Hán Nôm ở trường đại học

Tư liệu khác

... (Viện Công nghệ thông tin) - Nguyễn Gia Đăng (Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam) , Ba vấn đề số hóa văn bản học của Đại Việt sử kí toàn thư của Ngô Thanh Nhàn(Đại học New York) - Ngô Trung Việt ... vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy -học làứng dụng công nghệ thông tin vào trong 3 yếu tố trên, tức là ứng dụng công nghệ thông tin vào tài liệudạy -học (biên soạn tài liệu), ... cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy -học nghiên cứu Hán Nôm7 II.1. Lịch sử quá trình nghiên cứu về vấn đề công nghệ thông tin trong dạy -học nghiên cứu Hán NômỞ Trung Quốc, vào...
 • 13
 • 464
 • 0
Xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập mạng áp dụng cho hệ thống mạng Bộ Khoa học và Công nghệ

Xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập mạng áp dụng cho hệ thống mạng Bộ Khoa học Công nghệ

Công nghệ thông tin

... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÕ TUẤN HẢI XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHÂP MẠNG ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG MẠNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Ngành: Công nghệ thông tin ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÕ TUẤN HẢI XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHÂP MẠNG ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG MẠNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LUẬN VĂN ... NGHỆ Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 604805 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐỖ TRUNG TUẤN Hà Nội - 2011 1 MỤC LỤC...
 • 96
 • 597
 • 1
046 ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới đến kinh doanh nhập khẩu của công ty TNHH thiết bị khoa học và công nghệ thành công

046 ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới đến kinh doanh nhập khẩu của công ty TNHH thiết bị khoa học công nghệ thành công

Kinh tế - Thương mại

... Công 2.2.1.1 Giới thiệu về công ty Công ty TNHH thiết bị khoa học công nghệ Thành Công được thành lập vàonăm 2003. Công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ thiết bị đo & ... quan tình hình ảnh hưởng nhân tố môi trường đếnKDNK của công ty TNHH thiết bị khoa học công nghệ Thành Công 2.2.1 Đánh giá tổng quan về công ty TNHH thiết bị KH & CN Thành Công 2.2.1.1 ... Sở khoa học công nghệ, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam, Các Chi cục Tiêu chuẩn Đolường Chất lượng, Trung tâm môi trường, Các Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHKT, Viện khoa học công...
 • 20
 • 430
 • 0
Nâng cao năng lực phản biện xã hội của các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam

Nâng cao năng lực phản biện xã hội của các tổ chức khoa học công nghệ thuộc liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật việt nam

Khoa học xã hội

... Khoa học Kỹ thuật Việt Nam. CHƢƠNG 3: Nâng cao năng lực phản biện xã hội của các tổ chức Khoa học Công nghệ trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam. References ... NXB Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2003. 13. Vũ Cao Đàm - Đề cƣơng bài giảng về “ Khoa học luận công nghệ luận” Viện CL&CSKHCN, Hà Nội, 2009. 14. Luật Khoa học Công nghệ số 21/2000/QH10 ... hội hoạt động KH&CN trong thời kỳ đổi mới hội nhập. CHƢƠNG 2: Thực tiễn hoạt động KH&CN phản biện xã hội của các tổ chức Khoa học Công nghệ thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và...
 • 6
 • 552
 • 2
Thiết kế viện khoa học và phát triển Việt Nam

Thiết kế viện khoa học phát triển Việt Nam

Kiến trúc - Xây dựng

... toán chọn thép được trình bày trong bảng Excel sau: HUTECH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA XÂY DỰNG oOo HỆ ĐÀO TẠO:CHÍNH QUY NGÀNH:XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG ... nghiệp này. Và sau cùng, em chân thành cảm ơn ghi nhớ công ơn của cha mẹ đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em được học tập trưởng thanøh. Cảm ơn tất cả bạn bè đã gắn bó cùng học tập, ... Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ đã tạo mọi điều kịên tốt nhất, đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập tại Trường. Em chân thành cảm ơn toàn thể thầy cô Trong Khoa Xây...
 • 205
 • 282
 • 0
Tài liệu Luận văn:Thiết kế viện khoa học và phát triển Việt Nam potx

Tài liệu Luận văn:Thiết kế viện khoa học phát triển Việt Nam potx

Kiến trúc - Xây dựng

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA XÂY DỰNG oOo PHỤ LỤC THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI THIẾT KẾ VIỆN KHOA HỌC PHÁT TRIỂN MIỀN NAM ... TẠO:CHÍNH QUY NGÀNH:XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP PHỤ LỤC THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ VIỆN KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN NAM GVHD KẾT CẤU : ThS. ... Bookmark not defined. HUTECH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA XÂY DỰNG oOo HỆ ĐÀO TẠO:CHÍNH QUY NGÀNH:XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP...
 • 205
 • 259
 • 0
Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ Việt Nhật

Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Công nghệ Việt Nhật

Tài chính - Ngân hàng

... TNHH Thiết bị Khoa học Công nghệ Việt Nhật. - Phạm vi nghiên cứu về không gian: Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Công nghệ Việt Nhật.- Phạm vi nghiên cứu về thời gian: số liệu tình hình ... Thiết bị Khoa học Công nghệ Việt Nhật.- Trên cơ sở các phân tích thực trạng, kết hợp với phân tích các yếu tố môitrường kinh doanh tại Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Công nghệ Việt Nhật,đề ... tại Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Công nghệ VIệt Nhật.3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài- Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Vốn kinh doanh hiệu quả sử dụngvốn kinh doanh tại Công...
 • 69
 • 168
 • 0
Nâng cao năng lực phản biện xã hội của các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Nâng cao năng lực phản biện xã hội của các tổ chức khoa học công nghệ thuộc liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam

Khoa học xã hội

... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆN CHIẾN LƯỢC CHÍNH SÁCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÂNG CAO NĂNG ... chức khoa học công nghệ 24 1.3.6. Chính sách khoa học công nghệ 25 1.3.7.Quản lý KH&CN 28 CHƢƠNG 2: THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA CÁC TỔ CHỨC KHOA ... BIỆN XÃ HỘI CỦA CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THUỘC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: CHÍNH SÁCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Mã số: 60.34.70 Khóa:...
 • 78
 • 349
 • 0

Xem thêm